Zespół archiwalny nr 122

Kolekcja dotycząca Profesora Janusza K. Zawodnego
1943-2003
Dzieje twórcy: Janusz Kazimierz Zawodny (ur. 1921). Żołnierz Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim w randze podporucznika, d-cy plutonu. Po Powstaniu w obozie niemieckim w Murnau pod nazwiskiem "Turczyk". W okresie 1945-1948 jako oficer 12- tego Pułku Ułanów Podolskich II- giego Korpusu stacjonował we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Od 1948 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W roku 1951 ukończył studia wyższe w State University of Iowa, uzyskując stopień magistra w zakresie stosunków międzynarodowych. W 1955 r. w Stanford University otrzymał stopień doktora filozofii ze specjalnością Polityka Międzynarodowa. Od 1955 do 1958 r. był docentem w Princeton University wykładając politykę międzynarodową. W latach 1961- 1962 Fellow, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford. W okresie 1963-1975 jako profesor wykładał politykę międzynarodową w University of Pennsylvania (1971- 1972 członek Institute for Advanced Study, Princeton). W latach 1975-1982 jako Avery Professor był szefem katedry stsosunków międzynarodowych w Claremont Graduate School i Pomona College. Autor, współautor i redaktor publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych i ich analizy behaviorystycznej. Wykładał również w Oxford University. W latach 1979-1984 doradca Narodowej Rady Bezpieczeństwa w USA. Kawaler orderu Virtuti Militari, odznaczony Komandorią z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Komandorią z Gwiazdą Orderu Zasługi, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w czerwcu 2003 r. także uhonorowany tytułem Kustosza Pamięci Narodowej nadanym mu przez Instytut Pamięci Narodowej. Autor m.in.: "Death in the Forest. The Story of the Katyn Massacre", "Nothing But Honour. The Story of the Uprising of Warsaw, 1944", "Uczestnicy i Świadkowie Powstania Warszawskiego", "Man and International Relations. Contribution of the Social Sciences to the Study of Conflict and Integration (II vol.)". Janusz K. Zawodny znany jest w Polsce głównie z publikacji dotyczących Katynia i Powstania Warszawskiego, jednak jego specjalnością jako naukowca jest analiza i aplikacja międzydyscyplinarnych teorii stosunków międzynarodowych.
Zawartość: wycinki prasowe i kopie artykułów prof. Janusza Zawodnego, kopie materiałów związanych z powstaniem publikacji "Nieznana inicjatywa zjednoczenia pomiędzy Prezydentem Augustem Zaleskim a Gen. Władysławem Andersem", recenzje i omówienia publikacji prof. Janusza Zawodnego, korespondencja, kopia spisu materiałów archiwalnych stanowiących prywatne archiwum prof. Janusza Zawodnego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne dotyczące Janusza K. Zawodnego i jego żony La Rae1985 - 1999polski, angielski
2Kopie dokumentów pochodzących z prywatnego archiwum Profesora J. Zawodnego przekazane do Instytutu J. Piłsudkiego 10 lutego 1970 r.- dotyczą głównie Jego służby wojskowej1943 - 1970polski, angielski
3Wycinki prasowe i kserokopie zawierające artykuły Profesora J. Zawodnego z zakresu historii Polski (głównie sprawa zbrodni katyńskiej) oraz recenzje i omówienia publikacji J. Zawodnego1987 - 1997polski, angielski
4Kopie materiałów archiwalnych związanych z powstaniem publikacji J. Zawodnego "Nieznana inicjatywa zjednoczenia pomiędzy Prezydentem Augustem Zaleskim a Gen. Władysławem Andersem w roku 1969 w Londynie"- przesłane do Instytutu przez autora1968 - 1997polski, angielski
5Korespondencja Profesora J. Zawodnego z władzami Instytutu J. Piłsudskiego z okresu 17 sierpnia 1965 do 1 lisopada 2000- oryginały listów J. Zawodnego i kopie listów władz Instytutu wraz z załącznikami1987 - 2000polski, angielski
6Korespondecja dot. zorganizowania spotkania kawalerów orderu Virtuti Militari z inicjatywy Profesora J. Zawodnego i W. Rostafińskiego: lista kawalerów w USA i Kanadzie, odmowy przyjazdu na spotkanie, deklaracje przyjazdu na spotkanie1998 - 1998polski, angielski
7Kserokopia spisów materiałów archiwalnych stanowiących prywatne archiwum Profesora J. Zawodnego sporządzonych przez Wacława Godziembe-Maliszewskiego i dra Sławomira Radonia1998 - 1999polski, angielski
8Materiały przekazane do Instytutu J. Piłsudskiego przez Profesora J. Zawodnego: miedzioryt przedstawiający rozbiory Polski, koperta okolicznościowa emitowana przez Watykan z okazji Milenium Chrztu Polski, orzełek do beretu 12 Pułku Ułanów Podolskich1996 - 1997polski, angielski
9Zaklejona koperta przesłana przez Profesora J. Zawodnego do Dyrektora Instututu J. Piłsudskiego J. Ciska z adnotacją "otworzyć po 10-ciu latach"1998 - 1998pol.
10Informacje prasowe dot. nadania prof. J. Zawodnemu medalu Kustosz Pamięci Narodowej przyznawanego corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej2003 - 2003pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs