Zespół archiwalny nr 129

Kolekcja banknotów
1914-2004
Dzieje twórcy: Początek zbioru banknotów dały kolekcje przekazane przez Elżbietę Makowską i Czesława Zbierańskiego w 1990 roku.
Zawartość: Zbiór obejmuje: banknoty wydane przez Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, walutę markową i z okresu inflacji z lat 1919-1923, walutę złotową II Rzeczypospolitej, banknoty okupacyjne, pierwsze emisje PRL i ich dalsze wydania do 1979 roku. Dział „banknoty NSZZ „Solidarność” obejmuje oryginalne banknoty różnych nominałów z nadrukami, napisami i rysunkami oraz banknoty satyryczne wydane w celu dofinansowania Związku. Wszystkie banknoty, które posiadają napis lub nadruk „cegiełka”, zostały połączone w oddzielny zbiór. Wśród nich znajdują się cegiełki na cele „Solidarności”, cegiełki wydane przez Związek Legionistów Polskich z przeznaczeniem na tablice pamiątkowe, pomniki czy inne potrzeby wynikające z inicjatyw lokalnych. Kolekcja banknotów obcych składa się głównie z banknotów rosyjskich i niemieckich oraz innych krajów.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs