Zespół archiwalny nr 130

Zbiory falerystyczne
1900-2003
Zawartość: Kolekcja jest prezentowana w pięciu gablotach ekspozycji stałej i kilku gablot pokazywanych okazjonalnie. Obejmuje przede wszystkim odznaczenia polskie z okresu międzywojennego z Krzyżem Wielkim na Wstędze i Gwiazdą Orderową Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), medale zasługi i odznaczenie nadawane na Zachodzie oraz odznaki pułkowe. Wśród odznaczeń zagranicznych wyróżniają się nadane gen. Wieniawie-Długoszowskiemu: włoski Krzyż Wielki z gwiazdą Orderu św. Maurycego i Łazarza, francuska Legia Honorowa oraz rumuński Order Gwiazdy. Wśród odznak pułkowych należy wymienić odznaki legionowe: odznakę Oficerską Związków Strzeleckich tzw. „Parasol”, odznakę 1 Brygady Legionów Polskich „Za Wierną Służbę”, Krzyż Legionowy z miniaturką i odznaki Polskiej Organizacji Wojskowej. W kolekcji znajduje się także liczna grupa znaków i znaczków, wydanych przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje z lat 80-tych., znaki przynależności do stowarzyszeń polonijnych, znaki i znaczki pamiątkowe ze zlotów, festiwali i rajdów m.in. Marszu „Szlakiem I Kompanii Kadrowej” i Marszu „Po Kamienistej Drodze”.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs