Zespół archiwalny nr 131

Spuścizna Anny i Andrzeja Bohomolec
1933-1988
Dzieje twórcy: Anna Maria Bohomolec urodzona 28.08.1906 r. w Rozentowie w Polsce, córka Filipa i Charlotty Sienkiewicz, żona Carela Vorstelmana, obywatela holenderskiego. W czasie wojny zatrudniona we Francuskim Czerwonym Krzyżu jako przedstawicielka do spraw opieki nad Polakami. Po wojnie wyszła za pułkownika Elberta Farmana, pierwszego amerykańskiego attache wojskowego w Warszawie w latach 1919-1923. Andrzej Bohomolec, brat Anny, urodzony 22.11.1900 r. Od lipca 1918 r. w Armii Hallera, w latach 1918-1921 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1936-1939 zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych [w 1939 r. jako charge d`affaires w Szanghaju]. W 1940 przyłączył się na ochotnika do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. Następnie służył w Wielkiej Brytanii, na Środkowym Wschodzie, w Afryce Północnej, we Włoszech. Zmarł 12.12.1988 r. w Edmonton.
Zawartość: Spuścizna zawiera głównie dokumenty osobiste (niekompletne), korespondencję, fotografie, ciekawy album z fotografiami dotyczącymi rejsu statku "Dal" przez Atlantyk w okresie międzywojennym.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste Anny Bohomolec: Carte d`Identité, karta Francuskiego Czerwonego Krzyża, Fiche de Reconsement, karta Polish Red Cross1940 - 1945angielski, francuski
2Zaświadczenia o pracy we Francuskim Czerwonym Krzyżu oraz informacje dotyczące pomocy dla Polaków udzielanej przez Francuski Czerwony Krzyż1943 - 1944fr.
3Zaświadczenia o pracy w: Towarzystwie Opieki nad Polakami we Francji, Service Social d`Aide aux Emigrants, Centre de Renseignements de la Croix-Rouge Française pour les Prisonniers de Guerre. Pismo referencyjne z Sekretariatu Ministerstwa Wojny1943 - 1954polski, francuski
4Korespondencja Anny B. Farman z Księgarnią Polską w Paryżu, z Władysławem Żeleńskim. Korespondencja z Centralnym Muzeum Morskim w sprawie przekazania pamiątek po zmarłym Andrzeju Bohomolcu do Muzeum1977 - 1987polski, francuski
5Maszynopis artykułu Władysława Żeleńskiego "Wojna polska 1919-1920 w oczach attaché wojskowego USA" przesłanego Annie Bohomolec Farman dot. płk. Elberta Farmana1988 - 1988pol.
6Dokumenty osobiste Andrzeja Bohomolca: świadectwo obywatelstwa kanadyjskiego, informacja z The War Office Records dot. przebiegu służby wojskowej, dokument nadania Francuskiej Legii Honorowej, dyplom dożywotniego członka Królewskiego Kanadyjskiego1958 - 1988pol.
7Negatywy oraz pozytywy fotografii dokumentów z 1395 i 1515 r. potwierdzających pochodzenie rodziny Bohomolec w linii prostej od udzielnych kniaziów mińskich1958 - 1958pol.
8Histoire des Sienkiewicz du blason Sieniuta et comment Karol Sienkiewicz est venu s`établir en France1958 - 1958fr.
9Fotografie z rejsu przez Atlantyk żaglówki "Dal" przez Zatokę Biskajską, Bermudy, Southampton1933 - 1934pol.
10The voyage of the "Dal" (1932-1933) André Bohomolec Dziennik podróży1953 - 1953pol.
11Korespondencja A.Bohomolca m.in. w sprawie stopnia wojskowego, przekazania pieniędzy na rzecz Lecha Wałęsy, autentyczności dokumentów rodzinnych1953 - 1953polski, angielski
12Korespondencja A.Bohomolca z Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego w Gdyni w spr. ufundowania "Pucharu Atlantyku", z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, Museum of Science and Industry w Chicago w spr. przekazania jachtu "Dal"1975 - 1977polski, angielski
13Korespondencja A.Bohomolca z Prymasem Polskim oraz Biskupem Gdańskim w sprawie kaplicy Matki Boskiej Dalekich Mórz w Gdańsku1976 - 1980polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs