Zespół archiwalny nr 139

Archiwum Stanisława M. Piaskowskiego
1945-1996
Dzieje twórcy: Stanisław M. Piaskowski - historyk Polskiej Marynarki Wojennej, inżynier, artysta-drukarz i wydawca. Urodził się 25 września 1909 r. w Kaliszu, syn nauczycielki i działaczki POW w powiecie piotrkowskim. Ukończył gimnazjum i studia techniczne w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie też pracował do 1939 r. jako inżynier mostów i dróg. Dwa lata służył w Polskiej Marynarce Wojennej. W grudniu 1941 r. złożył w Piotrkowie przysięgę w Armii Krajowej, w której pracował w komórce legalizacyjnej, m.in. przygotowywał dokumenty dla żołnierzy AK oraz Żydów z miejscowego Getta. W 1943 r. zdekonspirowany opuścił Kraj i przedostał się do Francji. Był jednym z organizatorów Stacji Zbornej 2 Korpusu w Nicei, pracował również w 1945 r. w Wydziale Kultury i Prasy 2 Korpusu, następnie jako oficer oświatowy w 7 Dywizji Piechoty. Od lipca 1945 r. był redaktorem techniczny „Orła Białego” w Rzymie i w Belgii. Po wojnie pracował w Australii i Kanadzie. Od 1957 r. osiadł w Albany w stanie Nowy Jork, pracując jako inżynier projektów mostowych. Od 1958 r. właściciel firmy poligraficznej. Prezes Koła nr 16 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Albany. Otrzymał nagrodę pisarską SPK w 1990 r. Autor licznych artykułów i książek w tym: Okręty Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946. Album planów, Albany 1981. Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej, 1918-1946, Albany 1983. ORP Wicher ORP Burza
Zawartość: I. Prywatne II. Korespondencja III. Flotylla Pińska IV. Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej V. Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej VI. Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. 1939-1947 VII. Kroniki Marynarki Wojennej VIII. Varia
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Prywatne
1Dokumenty osobiste i rodzinne – życiorysy, korespondencja, zaproszenia, dyplomy.1945 - 1996pol.
2Dokumenty poświęcone dziejom rodziny Piaskowskich i Zalewskich – dokumenty, opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1945 - 1996pol.
3Działalność St. Piaskowskiego w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów – korespondencja.1984 - 1985ang.
4Działalność St. Piaskowskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – opracowania, korespondencja.1973 - 1980pol.
5Recenzje i uzupełnienia książek i opracowań Stanisława M. Piaskowskiego.1973 - 1990pol.
Korespondencja
6Korespondencja - styczeń - czerwiec 1975.1975 - 1975pol.
7Korespondencja - lipiec – grudzień 1975.1975 - 1975pol.
8Korespondencja - styczeń - czerwiec 1976.1976 - 1976pol.
9Korespondencja - lipiec – grudzień 1976.1976 - 1977pol.
10Korespondencja - styczeń – lipiec 1977.1977 - 1977pol.
11Korespondencja.1978 - 1978pol.
12Korespondencja.1979 - 1979pol.
13Korespondencja1979 - 1981pol.
14Korespondencja.1982 - 1983pol.
15Korespondencja1984 - 1984pol.
16Korespondencja1985 - 1985pol.
17Korespondencja1985 - 1986pol.
18Korespondencja1986 - 1987pol.
19Korespondencja1987 - 1988pol.
20Korespondencja1988 - 1989pol.
21Korespondencja1992 - 1993pol.
22Korespondencja1994 - 1995pol.
Flotylla Pińska
23Flotylla Pińska. Józef W. Dyskant, Wrzesień Flotylli Rzecznej, W-wa 1988.1988 - 1988pol.
24Flotylla Pińska. Opracowania Jana Bartlewicza, Flotylla Pińska, Warszawa 1933 oraz Doświadczenia flotylli pińskiej z wojny polsko-bolszewickiej.1933 - 1933pol.
25Flotylla Pińska. Materiały warsztatowe, kwerendy, opracowania, artykuły, wycinki prasowe, plany.1923 - 1985niem.pol.
26Flotylla Pińska. Relacje, sprawozdania oficerów i żołnierzy dotyczące walk flotylli we wrześniu 1939 r.1939 - 1942pol.
27Flotylla Pińska. Opracowania, Materiały warsztatowe, opracowania, zaświadczenia, artykuły, wycinki prasowe, korespondencja.1930 - 1975pol.
28Flotylla Pińska. Opracowania, relacje i sprawozdania żołnierzy, korespondencja, wycinki prasowe.1914 - 1988pol., ros., niem.
29Flotylla Pińska. Opracowania, korespondencja, szkice okrętów, mapy terenu działań, dokumenty, wycinki prasowe. Materiały Piotra R. Podkowicza, Andrzeja Celareka dotyczące organizacji flotylli.1939 - 1985pol., ros., niem.
Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej
30Rozkazy Tajne Dowódcy Floty i Kierownictwa Marynarki Wojennej z lat 1930-1943.1930 - 1943pol.
31Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-9 z roku 1939.1939 - 1939pol.
32Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-57 z roku 1940.1940 - 1940pol.
33Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-49 z roku 1941.1941 - 1941pol.
34Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-52 z roku 1942.1942 - 1942pol.
35Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-49 z roku 1943.1943 - 1943pol.
36Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-56 z roku 1944.1944 - 1944pol.
37Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-70 z roku 1945.1945 - 1945pol.
38Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-61 z roku 1946.1946 - 1946pol.
39Rozkazy Dzienne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 6-17 z roku 1947.1947 - 1947pol.
Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.
40Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-3 z roku 1939.1939 - 1939pol.
41Dziennik zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej z roku 1940.1940 - 1940pol.
42Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 4-41 z roku 1940.1940 - 1940pol.
43Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-34 z roku 1941.1941 - 1941pol.
44Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-41 z roku 1942.1942 - 1942pol.
45Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-31 z roku 1943.1943 - 1943pol.
46Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-43 z roku 1944.1944 - 1944pol.
47Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 1-29 z roku 1945.1945 - 1945pol.
48Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-3 z roku 1939.1939 - 1939pol.
49Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 4-23 z roku 1940.1940 - 1940pol.
50Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-36 z roku 1941.1941 - 1941pol.
51Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-34 z roku 1942.1942 - 1942pol.
52Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-21 z roku 1943.1943 - 1943pol.
53Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-29 z roku 1944.1944 - 1944pol.
54Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-29 z roku 1945.1945 - 1945pol.
55Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-27 z roku 1947.1947 - 1947pol.
56Dziennik Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne nr 1-6 z roku 1947.1947 - 1947pol.
Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. 1939-1947
57Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1,4 – 1939.1939 - 1939pol.
58Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 10-54 – 1940.1940 - 1940pol.
59Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-30 – 1941.1941 - 1941pol.
60Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-32 – 1942.1942 - 1942pol.
61Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-23 – 1943.1943 - 1943pol.
62Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-33 – 1944.1944 - 1944pol.
63Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-35 – 1945.1945 - 1945pol.
64Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-50 – 1946.1946 - 1946pol.
65Zarządzenia personalne Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Tajne. Nr 1-9 – 1947.1947 - 1947pol.
Kroniki Marynarki Wojennej
66Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej - ORP Iskra, ORP Wicher i ORP Gryf –opracowania.1974 - 1974pol.
67Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej - ORP Grom, ORP Burza, ORP Błyskawica, artyleria przeciwlotnicza, ORP Sokół, ORP Piorun, ORP Ślązak – opracowania.1974 - 1974pol.
68Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – batalion morski, I Pułk Morski, kadra, flotylle rzeczne – opracowania, korespondencja. - pol.
69Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – rozkazy i zarządzenia Kierownictwa Marynarki Wojennej z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. - pol.
70Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – Kierownictwo Marynarki Wojennej, Dowództwo Floty, artyleria nadbrzeżna, kadra marynarki wojennej, Westerplatte, I Batalion Morski, Flotylla Wisły i inne - opracowania. - pol.
71Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1925. - pol.
72Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1929-1939. - pol.
73Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – okręty wojenne. - pol.
74Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej – materiał roboczy, analizy personalne. - pol.
Varia
75Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - pol., ang.
76Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - pol., ang.
77Wolne Miasto Gdańsk w latach 1919-1920 w dokumentach Public Record Office w Londynie. - pol., ang.
78Wolne Miasto Gdańsk w latach 1918-1939 – dokumenty, szkice. - pol., ang.
79Historia Polskiej Marynarki Wojennej – dokumenty, opracowania, artykuły, nekrologi.1938 - 1993pol., ang.
80Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej. Relacje oficerów i marynarzy.1939 - 1994pol.
81Teren działania Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. - pol.
82Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej – fragmenty książek i opracowań historyków zachodnich. - niem.
83Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej – artykuły, opracowania.1946 - 1969niem.pol.
84Oficerowie Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie światowej – ankiety personalne, artykuł.1954 - 1954pol.
85Straty personalne Polskiej Marynarki Wojennej w okresie II wojny światowej – opracowanie, artykuł. - pol.
86Statki pomocnicze w Polskiej Marynarce Wojennej – dane i opisy techniczne, wycinki prasowe, opracowania. - pol.
87Opisy techniczne okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1946. - pol.
88Bazy Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej – opracowania. - pol.
89Okręty Polskiej Marynarki Wojennej po zakończeniu II wojny światowej – dokumenty.1945 - 1946pol.
90Ministerstwo Spraw Wojskowych. Kierownictwo Marynarki Wojennej. Dokumenty, korespondencja, rozkazy.1938 - 1939pol.
91Kierownictwo Marynarki Wojennej – historia i organizacja.1942 - 1975pol.
92Ewakuacja Kierownictwa Marynarki Wojennej w 1939 r. i w 1940 r.– dokumenty, opracowania1939 - 1944pol.
93Kierownictwo Marynarki Wojennej – skład osobowy, historia, organizacja. Opracowanie. - pol.
94Kierownictwo Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii – opracowania.1944 - 1945pol.
95Kierownictwo Marynarki Wojennej we Francji i Anglii w okresie II wojny światowej – dokumenty.1942 - 1945pol.
96Polskie budownictwo okrętowe w latach 1920-1939 – opracowania, artykuły, relacje, wycinki prasowe.1960 - 1980pol., ang.
97Polskie budownictwo okrętowe w latach 1920-1939. - pol.
98Mechanizmy okrętowe na polskich okrętach. - pol., ang.
99Artyleria i uzbrojenie polskich okrętów wojennych w II wojnie światowej - opracowania, szkice.1924 - 1980pol., ang.
100Walki na morzu w Kampanii 1939 r. – artykuły, opracowania, wspomnienia.1945 - 1968niem.pol.
101ORP Błyskawica. Kronika i historia działań okrętu, opracowania oraz artykuły historyczne.1944 - 1968pol.
102ORP Błyskawica. Kronika i historia działań okrętu, dokumenty, relacje, szkice, opracowania oraz artykuły historyczne.1944 - 1975pol.
103Morski Dywizjon Lotniczy – opracowania, artykuły, korespondencja m.in. z Jerzym Rozwadowskim i Alfredem Peszke.1972 - 1973pol., ang.
104Współpraca niemieckiej i sowieckiej marynarki wojennej w okresie międzywojennym – artykuły, opracowania.1978 - 1978pol., ang.
105Zeszyt ćwiczeń matematycznych Marynarki Francuskiej.1939 - 1939fr.
106Lista starszeństwa i regulamin dla oficerów Polskiej Marynarki Wojennej – dokumenty.1945 - 1946pol.
107Regulamin służby na okrętach Rzeczypospolitej Polskiej. - pol.
108Polska na morzach. Organ poświęcony zagadnieniom morskim i kolonialnym.1943 - 1945pol.
109RPDS Newsletter – periodyk marynistyczny.1972 - 1976ang.
110Wątki marynistyczne w ikonografii. - pol.
111Fotografie.1939 - 1980
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs