Zespół archiwalny nr 140

Archiwum Profesora Mariana Kamila Dziewanowskiego
1922-2005
Dzieje twórcy: Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005) urodzony w Żytomierzu (Wołyń) historyk, pisarz i dziennikarz. Magister praw Uniwersytetu Warszawskiego, student Instytutu Francuskiego w Warszawie i Szkoły Nauk Politycznych w Berlinie. Krótko przed wojną odbył również praktykę w Centrali Związku Polaków w Niemczech. Redaktor Polityczny Centrali PAT w Warszawie. Podczas II wojny światowej, najpierw podczas Kampanii Wrześniowej jako dowódca plutonu w trzecim szwadronie 3 Pułku Szwoleżerów, później przez Litwę, Łotwę i Szwecję przedostaje się do Francji i W. Brytanii, gdzie służy jako oficer prasowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od kwietnia 1942 r. redaktor Biuletynu dla prasy tajnej w Kraju, w okresie marzec-sierpień 1944 r. oficer Attache Wojskowego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, od września 1944 r. służy w Wydziale Prasowo-Politycznym Ministerstwa Informacji w Londynie. Po wojnie przebywając na emigracji rozpoczął pracę badawczą jako historyk - specjalista historii polskiej i rosyjskiej XIX i XX wieku. Obronił pracę doktorską na Wydziale Historii Harvardu, gdzie też został zatrudniony w Russian Research Center. Później pracuje jako profesor Uniwersytetu w Bostonie i Uniwersytetu Stanu Wisconsin w Milwaukee. Autor wielu dzieł z zakresu historii Związku Sowieckiego, beletrystyki (biografia cara Aleksandra I), II wojny światowej (War at Any Price. World War II in Europe 1939-1945) tłumaczonych na wiele języków świata (m.in. francuski, angielski i węgierski). Jego History of Soviet Russia doczekała się już sześciu wydań i została przetłumaczona m.in. na język chiński. W sumie wydał 13 książek, oraz sześć edycji historii Rosji Współczesnej. Niestrudzony promotor polskiej kultury, sztuki i tradycji. Długoletni członek Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, laureat Medalu Wacława Jędrzejewicza. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi. Członek Towarzystwa Napoleońskiego w Ameryce. Inna część zbiorów M.K. Dziewanowskiego znajduje się w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
Zawartość: Dokumenty osobiste Archiwum rzeczowe-osobowe Okres Napoleoński Dzieje rodu Dziewanowskich Prace twórcy spuścizny Varia
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste - świadectwa i zaświadczenia szkolne i uczelniane, materiały z egzaminów.1929 - 1951pol., ang.
2Dokumenty osobiste - świadectwa ślubu, certyfikat naturalizacji, osobisty horoskop, paszporty.1947 - 1994pol., ang.
3Dokumenty osobiste – nominacje, legitymacje służbowe, zaświadczenia, korespondencja.1945 - 1994pol., ang.
4Dokumenty osobiste - życiorysy, rekomendacje, korespondencja, dyplomy, wykazy publikacji, wycinki prasowe.1969 - 2005pol., ang.
Archiwum rzeczowo-osobowe
5Archiwum rzeczowe-osobowe. Litera A. Adamczyk Wesley, Adresy, Allies in Second Worls War, American Association for the Advancemant of Slavic Studies, Andropow Jurij, Antisemitism, Appreciations letters, Arkonia, Attache wojskowy w Waszyngtonie, Awards - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1944 - 2004pol.
6Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera B. Batowski Henryk Adam, BBC, Brzeziński Zbigniew - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1964 - 2003pol., ros., niem.
7Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera C. Centralna Biblioteka Wojskowa, Chamberlin W.H., Chodakiewicz Marek, Churchill Winston, Cienciała Anna, Communist Party of Poland, CUNY Academy - opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1945 - 2002pol., ang.
8Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera D. Dybowski Tomasz, Dzierżyński Feliks, Darowizny książek, Dmowski Roman, Doboszyński Adam - korespondencja, wycinki prasowe.1948 - 2004pol., ang.
9Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera E. Encyklopedias, The Establishment of Communist Rule in Poland, Eurasia – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2004pol., ang.
10Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera F. France, Fundacja pomocy Polakom na Wschodzie – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1948 - 2003pol., ang.
11Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery G-H. De Gaulle, De Gaulle – visit to Quebec, Goebbels, Gołuchowski Agenor, Gomulka his Poland and His Communism, Gromada Tadeusz, History, Himmler Heinrich – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1869 - 2002pol., ang.
12Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery I-J. Institute of World Affairs, Interview, Jan Paweł II 1994-1996, Jan Paweł II – Jaroslav Pelikan, Jan Paweł II – Marc H. Tanenbaum, Jan Paweł II – papież z Polski, Jedwabne, Jekiel Witold Tadeusz, Jewish matters, Jordan Helen, – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1987 - 2004pol., ang.
13Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera K. Kardela Piotr, Karkowski Czesław, Karpowicz Michał, Karwowski M. Alfred, Katyń, Koledzy, Kotkin Stephen, Korczak Janusz, Kryński Andrzej, Krzywicki Jerzy, Krechowice, Krechowice – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1953 - 2005pol., ang.
14Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera L-Ł. Leszczyński Stanisław, Lenin Włodzimierz, Leonardo da Vinci, Letters of Editors, Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, Łukasiewicz Sławomir – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1955 - 2001pol., ang.
15Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera L-Ł. Leszczyński Stanisław, Lenin Włodzimierz, Leonardo da Vinci, Letters of Editors, Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery, Łukasiewicz Sławomir – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki.1944 - 2004pol., ang.
16Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery N-O. NATO, Nowaja Polsza, Nowak-Jeziorański Jan, Osheim J. Duane, Osmańczyk Jan Edmund, Ostpolitik – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1951 - 2005pol., ang.
17Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera P. Poland, Polacy w Niemczech, Pipes Richard, Pogonowski Ivo, Polish Institute of Arts and Science, Polska Akademia Umiejętności, Pomian Andrzej – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2003pol., ang., niem.
18Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera R. Recenzje, Rostworowski Jan Maria, Rome, Robin Hazard Ray – opracowania, wycinki prasowe.1963 - 2002pol., ang.
19Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera S. Savy Adam, Suchcitz Andrzej, Société Historique et Littéraire Polonaise, Sosnowski Jerzy, Sanctions, Szymanowski Wiesław, 3 Pułk Szwoleżerów, Święch Jerzy, Sułkowski Józef, Strumiłło Władysław, Stewart Richard, Stephen Carolyn, Splendor of Poland – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1952 - 2003pol., ang.
20Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera T. Thompson Eva, Tokarski Adam, Towarzystwo Historyczno-Literackie – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1946 - 2003pol., ang.
21Archiwum rzeczowe -osobowe. Litery U-V. Uniwersytet, „Urban”, Vienna– opracowania, wycinki prasowe.1965 - 2004pol., ang.
22Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera W. Wybitne postaci, Wieńczysław Wagner, Wandycz Piotr, Wojciechowski Leszek, Wojsko polskie, Wspomnienia – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1943 - 2004pol., ang.
23Archiwum rzeczowe -osobowe. Litera Z. Zawodny Janusz, Zeszyty historyczne, Zimmerman Joshua – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe.1999 - 2004pol., ang.
Okres napoleoński
24Okres napoleoński w Europie – artykuły Mariana Kamila Dziewanowskiego.1944 - 2000pol.
25Napoleon – artykuły i opracowania Mariana Kamila Dziewanowskiego. - franc, niem, pol.
26Napoleon a Polska – artykuły i opracowania Mariana Kamila Dziewanowskiego. - pol.
27Napoleon a kobiety – artykuł Mariana Kamila Dziewanowskiego, wycinki prasowe i opracowania. - franc, niem, pol.
28Okres napoleoński w Europie – ikonografia. - ang.
29Zdobycie wąwozu Somosierry – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja z Januszem Zawodnym1968 - 1999pol., ros., niem.
30Car Aleksander I – opracowanie Mariana Kamila Dziewanowskiego, korespondencja w sprawach wydawniczych1990 - 2005pol., ros., niem.
Ród Dziewanowskich
31Korespondencja z członkami rodziny Dziewanowskich.1947 - 1990pol., ang.
32Władysław Dziewanowski (1894-1951) – życiorysy, opracowania, korespondencja z Marianem K. Dziewanowskim, wycinki prasowe, mapy, rysunki.1937 - 1997pol.
33Dzieje rodu Dziewanowskich – opracowania, notatki, wykazy heraldyczne, korespondencja, wycinki prasowe.1955 - 2004pol., ang.
34Dzieje rodu Dziewanowskich – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1899 - 1996pol., ang., niem.
35Biografia Wincentego Dziewanowski (1804-1883) – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, szkice.1922 - 2004pol., ang.
36Biografia Kazimierza Dziewanowskiego (1930-1998) - opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, szkice.1972 - 2000pol., ang.
Książę Adam Czarstoryski
37Artykuły prasowe Mariana K. Dziewanowskiego poświęcone księciu Adamowi Czartoryskiemu.1956 - 2005pol., ang.
38Biografia księcia Adama Czartoryskiego – opracowania i artykuły prasowe. - pol., ang.
39Książę Adam Czartoryski i konserwatyzm galicyjski – notatki, opracowania, wycinki prasowe.1944 - 2003pol., ros., niem.
40Marian K. Dziewanowski, „Książę Adam Czartoryski – polski pionier zjednoczonej Europy” – maszynopis książki. - pol.
Publikacje Mariana K. Dziewanowskiego
41Biografia Agenora Gołuchowskiego i konserwatyzm galicyjski – notatki, opracowania, wycinki prasowe, korespondencja.1901 - 1987
42Marian K. Dziewanowski, „Jedno życie to za mało. Kartka z pamiętnika niepoprawnego optymisty” – maszynopis książki wraz z poprawkami, recenzje, korespondencja w sprawach wydawniczych.1997 - 2001pol.
43Marian K. Dziewanowski, „A European Federalist Joseph Piłsudski and Eastern Europe, 1918-1922” – maszynopis książki. - ang.
44Marian K. Dziewanowski, „Joseph Piłsudski’s road to federalism” – maszynopis opracowania wraz z poprawkami. - ang.
45Kawiarnie literackie przedwojennej Warszawy, szopki noworoczne – opracowania, wycinki prasowe.1947 - 2000pol.
46Marian K. Dziewanowski, „Last Charge” – artykuły i jego omówienia w prasie amerykańskiej.1949 - 1998pol., ang.
47Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego na temat Polski w okresie 20-lecia międzywojennego. - pol., ang.
48Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego na temat Kampanii Wrześniowej 1939 r - pol., ang.
49Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego dotyczące Historii Polski, studiów sowietologicznych i polityki europejskiej. - pol., ang.
50Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1937 - 1949
51Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1950 - 1959pol., ang.
52Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1960 - 1969pol., ang.
53Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1970 - 1977pol., ang.
54Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1980 - 1989pol., ang.
55Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.1990 - 1999pol., ang.
56Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego.2000 - 2005pol., ang.
57Artykuły Mariana K. Dziewanowskiego. - ang.
58Historia Rosji sowieckiej – opracowania i materiał do kolejnych wydań, korespondencja ze współpracownikami, komentarze i recenzje do książki Mariana K. Dziewanowskiego, wycinki prasowe.1979 - 2002pol., ang.
59Historia Rosji sowieckiej – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1953 - 2003ang.
60Historia Rosji sowieckiej – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1952 - 2004pol., ang.
61Polska a Rosja – materiały z kwerendy, opracowania i artykuły.1968 - 2004pol., ang.
62Korespondencja dotycząca książki Mariana K. Dziewanowskiego, „World War II in Europe, 1939-1945”.1963 - 1991ang.
63Marian K. Dziewanowski, „World War II in Europe, 1939-1945” – opinie, poprawki i uzupełnienia do kolejnych wydań.1985 - 1993pol., ang.
64Marian K. Dziewanowski, „World War II in Europe, 1939-1945” – recenzje i korespondencja od czytelników.1987 - 1992pol., ang.
65Rosja sowiecka – wycinki prasowe.1980 - 1986ang.
66Polska – wycinki prasowe.1975 - 2001pol., ang.
67Biografia Józefa Piłsudskiego – opracowania, artykuły wycinki prasowe.1961 - 1993pol., ang.
68Fiszki dotyczące badań naukowych nad historią XX wieku. - pol., ang.
69Najnowsza historia Polski – opracowania, materiały z kwerend, wycinki prasowe, korespondencja.1950 - 2003pol., ang.
Pamiątki
70Dewocjonalia – różańce, ikonografia religijna. -
71Nagroda od Instytutu Kultury Polskiej w Ameryce. - ang.
72Dyplom od University of Wisconsin. - ang.
73Curriculum Vitae. Korespondencja dot. pracy zawodowej - m.in. z Jędrzejem Gertychem, Janem Karskim, Bronisławem Geremkiem, "Nowym Dziennikiem"1970 - 2001ang.pol.
74Korespondencja z Instytutem J.Piłsudskiego w Nowym Jorku1946 - 2001ang.pol.
75"Sprawa Dziewanowskiego" dotyczy wyjazdu Dziewanowskiego do Polski w 1969 roku i jego kontakty z władzami PRL oraz reakcji w tej sprawie działaczy polonijnych1969 - 1969ang.pol.
76Publikacje, artykuły, wykłady - kopie zgromadzone w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku1946 - 1996ang.pol.
77Wycinki prasowe (dot. pracy zawodowej i działalności M.K.Dziewanowskiego)}1955 - 1998ang.pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs