Zespół archiwalny nr 141

Archiwum Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej
1915-2006
Dzieje twórcy: Halina Rogoyska-Janiszewska urodziła się 6 czerwca 1909 r. w Witkowicach, w diecezji Ołomuniec na Morawach w rodzinie mieszczańskiej. Ukończyła filologię angielską oraz historię na Uniwersytecie Warszawskim. Wraz z wybuchem wojny dnia 4 września 1939 r. jako drużynowa 15-osobowej drużyny PWK skierowana została do ochrony Biblioteki Narodowej w Warszawie. Dzień później wraz z bratem opuściła Warszawę w grupie ministra Józefa Becka. Z Rumunii przedostała się do Francji, gdzie w listopadzie 1939 r. podjęła pracę w Prezydium Rady Ministrów w Paryżu, później w Londynie, a następnie w 1943 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na początku lat 50-tych wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała m.in. w International Air Transport Association, Persons&Whittemore Inc., Elisabeth Arden Corp. oraz The Mont Sinai Hospital. W latach 1964-1971 zatrudniona była w Alfred Jurzykowski Foundation Inc., a następnie działała w Komitecie Doradczym tej fundacji. Przez wiele lat związana była z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Jej pierwszy mąż architekt Józef Jaworski zginął jako ppor. rezerwy w obronie Oksywia we wrześniu 1939 r. W 1945 r. poślubiła pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wacława Białokura, a po jego śmierci Tadeusza Janiszewskiego. Była siostrą sekretarza ministra Józefa Becka - Domana Andrzeja Rogoyskiego. Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zawartość: Dokumenty osobiste Dzieje rodu Rogoyskich Korespondencja Materiały działalności twórcy spuścizny Dzienniki Fotografie
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste, legitymacje, paszporty Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej, Zofii Rogoyskiej i Wacława Białokura.1933 - 1997pol., ang.
2Dokumenty osobiste Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej – świadectwa ślubów, świadectwa szkolne, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, korespondencja w sprawach zatrudnienia.1850 - 1999pol., ros., niem.
Materiały działalności
3Materiały i opracowania historyczne związane z działalnością Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej.1976 - 1988pol.
Ród Rogoyskich
4Ród Rogoyskich – korespondencja z poszczególnymi członkami rodu na tematy genealogiczne.1965 - 1988pol.
5Ród Rogoyskich – materiały genealogiczne, opracowania biografii poszczególnych członków rodziny, korespondencja, artykuły prasowe, nekrologi.1977 - 1999pol.
6Doman Andrzej Rogoyski – materiały biograficzne, opracowania dotyczące pobytu Józefa Becka na terenie Rumunii, fragmenty publikacji, wspomnienia, korespondencja.1969 - 1992pol., ang.
Korespondencja
7Korespondencja z Ludwikiem Łubieńskim (1912-1996), wycinki prasowe, nekrologi1989 - 1996pol.
8Korespondencja z Janiną Michalewską, Domanem Rogoyskim, Ludwikiem Łubieńskim, Zofią Rogoyską oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1971 - 1974pol., ang.
9Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, współpracownikami oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1966 - 1969pol., ang.
10Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, współpracownikami oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1970 - 1973pol., ang.
11Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1974 - 1975pol., ang.
12Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1976 - 1977pol., ang.
13Korespondencja z Maciejem Iłowieckim w sprawie sytuacji w Kraju, jego publikacji, stypendium, urbanowszczyzny.1985 - 1990pol., ang.
14Korespondencja.1990 - 1999pol., ang.
15Józef Beck – korespondencja z Andrzejem Beckiem, Domanem Rogoyskim i Anną Cienciałą, wycinki prasowe, opracowania.1944 - 1991pol., ang.
Instytucje polonijne
16Alfred Jurzykowski Foundation – wykazy zarządu i członków Komitetu Doradczego Fundacji, korespondencja w sprawach nagród, wycinki prasowe.1971 - 1999pol., ang.
17Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – opracowania, korespondencja, broszury, wycinki prasowe, zaproszenia.1975 - 1999pol., ang.
Dzienniki
18Dzienniki z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1976 - 1979pol.
19Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1972 - 1976pol.
20Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1963 - 1968pol.
21Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1969 - 1971pol.
22Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1980 - 1981pol.
23Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1973 - 1986pol.
Fotografie
24Fotografie. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs