Zespół archiwalny nr 144

Archiwum Władysława R. Wawrzonka
1941-2006
Dzieje twórcy: Władysław Roman Wawrzonek – dziennikarz i działacz polonijny, żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Żywiec, założyciel i redaktor wydawanych w Nowym Jorku periodyków polonijnych „Kurier” i „Przełom”. Zmarł w 2007 r. w Nowym Jorku.
Zawartość: Dokumenty osobiste Korespondencja do żołnierzy Obwodu Armii Krajowej Żywiec Prace twórcy spuścizny Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej Armia Krajowa na Żywiecczyźnie Katyń Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa Periodyk „Przełom”
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste – życiorysy, wnioski odznaczeniowe, dyplomy, biografia Tadeusza Wawrzonka.1941 - 2001niem.pol.
Korespondencja
2Korespondencja.1991 - 2006pol.
3Korespondencja innych osób.1994 - 1999pol.
4Władysław R. Wawrzonek, „Ostolscy. Zawsze wierni Polsce” – opracowanie historyczne T.1-2. - pol.
5Sylwester Jerzy Hołyński – artykuły prasowe i korespondencja do Władysława R. Wawrzonka. - pol.
6Korespondencja Władysława R. Wawrzonka z gen. Zygmuntem Walterem-Janke.1980 - 1985pol.
7Korespondencja Władysława R. Wawrzonka m.in. z Elżbietą Zawacką ps. Zo, Witoldem J. Ławrynowiczem.1999 - 2001pol.
8Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1987 - 2001pol.
9Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1997 - 1999pol.
10Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.2000 - 2001pol.
11Korespondencja z Mieczysławem Starszewskim na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1982 - 2000pol.
12Korespondencja z Mieczysławem Starszewskim na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1997 - 2001pol.
13Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Marek Jeleśniański, Emil Żabicki ps. Bicz, nn ps. Burza.1998 - 1999pol.
14Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Stanisław Wesołowski ps. Bystry, Edward Padkowski ps. Kora.1997 - 2001pol.
15Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Leonard Zawacki ps. Laluś, Stefan Fijak ps. Listek, Józef Urbaś ps. Łukasz.1997 - 2001pol.
16Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Bronisław Glopiaty ps. Ryś, M. Migdał ps. Sarna, Tadeusz Gara ps. Sowa.1998 - 1999pol.
17Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Artur Gulczewski ps. Surma, Jerzy Ślosarczyk ps. Jeż, Wanda Ślosarczyk, Mieczysław Walusiak ps. Twardzik.1979 - 2001pol.
18Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Michał Przeworczyk ps. Kozioł, Marian Mydlarz ps. Pawełek.1999 - 2001pol.
19Korespondencja Władysława R. Wawrzonka z żołnierzami Obwodu AK Żywiec.1979 - 2003pol.
20Korespondencja dotycząca Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1978 - 1999pol.
Prace twórcy spuścizny
21Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – maszynopis opracowania. - pol.
22Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Załączniki” – maszynopis opracowania. - pol.
23Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Cz. III - Partyzantka AK Ziemi Żywieckiej w oczach jej uczestników” – maszynopis opracowania. - pol.
24Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Cz. II – Działania partyzantów Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – maszynopis opracowania. - pol.
25Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – recenzje. - pol.
26Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: Emil Żabicki ps. Bicz, Stanisław Wesołowski ps. Bystry, Edward Smoczek ps. Edek, Antoni Wolny ps. Janosik, Józef Kołacz ps. Jawor, Jan Prejzner ps. Kucyk, Edward Padkowski ps. Kora, Tadeusz Klapcia-Karwowski ps. Kmicic, Jan Czula ps. Kuropatwa, Leonard Zawacki ps. Laluś, Stefan Fijak ps. Listek, Józef Urbaś ps. Łukasz – korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1945 - 2000pol.
Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej
27Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: nn ps. Longin, Jan Golec ps. Miglanc, Mieczysław Chowaniec ps. Mikrus, Ryszard Bończa ps. Ryszard, Bronisław Glopiaty ps. Ryś, M. Migdał ps. Sarna, Eugeniusz Smoczek ps. Mrówka, Tadeusz Gara ps. Sowa, Bronisław Żuk ps. Ster – korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1944 - 2000pol.
28Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: Artur Gulczewski ps. Surma, Wanda Ślusarczykowa ps. Wanda, Mieczysław Walusiak ps. Twardzik, Stanisław Zyguła ps. Zyndram - korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1944 - 2000pol.
29Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – opracowania, korespondencja, adresy żołnierzy Obwodu Żywiec AK.1978 - 2001pol.
Armia Krajowa na Żywiecczyźnie
30Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – korespondencja, opracowania.1993 - 2002pol.
31Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – zestawienia i stany osobowe, schemat organizacyjny i wykazy pseudonimów.1996 - 1998pol.
32Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – notatki, materiały z kwerend archiwalnych, opracowania. - pol.
33Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – listy adresowe żołnierzy Obwodu AK Żywiec, zarys biografii i stany osobowe Oddziału AK „Garbnik”. - pol.
34Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – żołnierzy przetrzymywani w KL Auschwitz, planowana akcja rozbicia obozu – korespondencja, opracowania.1998 - 1999pol.
35Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – relacje żołnierzy, opracowania.1969 - 2002pol.
36Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – relacje, opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, uwagi żołnierzy Obwodu Żywiec AK do opracowania W.R. Wawrzonka. - pol.
37Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – opracowania historyczne Jerzego Polaka i Eugeniusza Smoczeka.1980 - 1985pol.
38Koło byłych żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Oddziału w Nowym Jorku – komunikaty, dokumenty organizacyjne, korespondencja.1989 - 1994pol.
39Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja, notatki.1972 - 2002pol.
40Armia Krajowa – wycinki prasowe.1988 - 1999pol., ang.
41Armia Krajowa na Podkarpaciu – wycinki prasowe.1977 - 1992pol.
Zbrodnia Katyńska
42Władysław R. Wawrzonek, „Zbrodnia Katyńska – białe plamy” – maszynopis opracowania. - pol.
43Katyń – opracowania, relacje i wspomnienia, korespondencja z Federacją Rodzin Katyńskich i innymi organizacjami katyńskimi, organizacja uroczystości katyńskich, wycinki prasowe.1991 - 2005pol.
44Katyń – korespondencja w sprawie zbrodni katyńskiej, kopie fotografii i archiwaliów z Bundesarchiv w Koblencji dotyczących Katynia.2002 - 2003pol., ros., niem.
45Katyń – materiały i opracowania z kwerendy internetowej. - pol., ang.
46Katyń – materiały pozwu sądowego przeciwko Andrzejowi Przewoźnikowi dotyczącego znieważenia zwłok i ograbienia miejsc spoczynku oficerów polskich.1997 - 2006pol.
47Katyń – wycinki prasowe.1991 - 2004pol.
Duszpasterstwo polonijne
48Władysław R. Wawrzonek – artykuły i listy opublikowane w periodyku „Kurier”.1992 - 1994pol.
49Katalog polskich rzymsko-katolickich parafii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – korespondencja, kwestionariusze.2000 - 2001pol.
Centrum Polsko-Słowiańskie
50Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa – wycinki prasowe, korespondencja, 16 sprawozdanie roczne.1992 - 1994pol.
51Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa – statuty, propozycje zmian w statucie.1992 - 1994pol., ang.
52Proces sądowy z Centrum Polsko-Słowiańskim i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową – korespondencja, dokumentacja procesowa.1994 - 2002pol., ang.
53Proces sądowy z Centrum Polsko-Słowiańskim i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową – dokumentacja procesowa.1993 - 1994pol., ang.
54Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja organizacyjna, proces przeciwko Radzie Dyrektorów i Dyrektorowi Wykonawczemu. - pol., ang.
55Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja dotycząca zarządzania centrum i sfałszowania wyborów.1994 - 1998pol., ang.
56Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa – wycinki prasowe.1996 - 2001pol.
57Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja dotycząca konfliktu pomiędzy dwoma zarządami.1994 - 1996pol., ang.
Periodyk "Przełom"
58Periodyk „Przełom” – materiały redakcyjne, korespondencja.1980 - 2000pol.
59Periodyk „Przełom” – korespondencja, materiały redakcyjne.1989 - 2002pol.
60Periodyk „Przełom” – interwencja u Prokuratora Generalnego USA w sprawie Centrum Polsko-Słowiańskiego.1997 - 2001pol.
61Periodyk „Przełom” – korespondencja w sprawach redakcyjnych i Unii Polsko-Słowiańskiej.2001 - 2002pol., ang.
Varia
62Organizacje i czasopisma polonijne w Nowym Jorku – ulotki, plakaty, wycinki prasowe, korespondencja.1994 - 2001pol., ang.
63Wycinki prasowe na temat Katynia, stanu wojennego w Polsce, zbrodni wojennych, polskich komunistów, spraw polskich.1993 - 2001pol.
64Ikonografia do książek i opracowań Władysława R. Wawrzonka. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs