Zespół archiwalny nr 145

Archiwum Stanisława Grossa
1965-1998
Dzieje twórcy: Stanisław Gross – urodzony w Łodzi w 1924 r., z wykształcenia chemik, zasłużony członek Instytutu Piłsudskiego w Ameryce i Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu w Londynie. W latach 1946-1950 pracownik Zakładów Chemicznych „Boruta” w Zgierzu, a następnie w latach 1950-1958 Instytutu Medycyny Przemysłowej w Łodzi. W latach 1958-1962 zatrudniony w Chester Beatty Research Institute w Londynie, w 1962-1966 Boyce Thompson Institute for Plant Research Inc. w Yomkers, od 1966 do 1974 r. Institute od Muscle Disease w Nowym Jorku, a następnie pracownik naukowy New York Medical College w Valhalli (NY). Opublikował 48 artykułów. Zmarł 16 lutego 2005 r. w Tarrytown NY.
Zawartość: Korespondencja Prace twórcy spuścizny Polski Instytut Naukowy w Ameryce New York Medical College Opracowania i aplikacje do projektów oraz grantów badawczych Polska – wycinki prasowe Emigracja polska w Ameryce Varia
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Korespondencja
1Korespondencja i notatki.1983 - 1993ang.
2Korespondencja.1986 - 1990pol., ang.
3Korespondencja.1990 - 1997pol., ang.
4Korespondencja.1991 - 1992pol., ang.
5Korespondencja, zaproszenia na bale charytatywne i okolicznościowe.1975 - 1992pol., ang.
Polski Instytut Naukowy w Ameryce
6Artykuły i wykazy publikacji Stanisława Grossa.1970 - 1976ang.
7Polski Instytut Naukowy w Ameryce – materiały i korespondencja dotycząca referatu prof. Henryka Skolimowskiego, publikacje New York Medical College.1983 - 1990pol., ang.
8Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1985 - 1990pol., ang.
9Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1988 - 1991pol.
10Polski Instytut Naukowy w Ameryce – korespondencja, materiały ze zjazdów, wycinki prasowe.1988 - 1994pol.
11Pięćdziesięciolecie Polskiego Instytutu Naukowego – korespondencja, opracowania, materiały robocze. - ang.
New York Medical College
12New York Medical College – programy i materiały badawcze oraz teksty wykładów Stanisława Grossa. - ang.
13New York Medical College – programy i materiały badawcze dotyczące biochemii oraz teksty wykładów Stanisława Grossa. - ang.
14New York Medical College – dokumentacja Stanisława Grossa do wykładów z toksykologii. - ang.
15New York Medical College – dokumentacja i materiały badawcze do wykładów Stanisława Grossa.1990 - 1991ang.
16Zespół studentów i współpracowników Stanisława Grossa na New York Medical College – korespondencja, opracowania, życiorysy.1991 - 1994ang.
17Materiały i projekty badawcze, publikacje, notatki dotyczące biochemii.1965 - 1975ang.
18Aplikacje do grantu w New York Medical College dotyczącego badań nad zmianami w tkance mięśniowej. - ang.
19Aplikacje i korespondencja dotycząca grantów na badania naukowe w New York Medical College.1976 - 1977ang.
20Aplikacje i korespondencja dotycząca grantów na badania naukowe w Human Growth Foundation i New York Medical College. - ang.
Materiały badawcze
21Opracowania i aplikacje do projektów i grantów badawczych dotyczących biochemii.1974 - 1976ang.
22Aplikacje do grantu dotyczącego badań klinicznych nad tkanką mięśniową. - ang.
23Sympozjum naukowe w Chinach poświęcone biochemii – dziennik pobytu, korespondencja, notatki.1984 - 1986ang.
24Bethlehem Gathering – korespondencja, opracowania, materiały robocze.1988 - 1991pol., ang.
25Polskie badania antarktyczne – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe.1995 - 1997ang.
Sprawy polskie
26Polska – wycinki prasowe.1987 - 1998pol., ang.
27Polska – wycinki prasowe.1988 - 1997pol., ang.
28Polska – wycinki prasowe, opracowania.1989 - 1998pol.
29Polska – wycinki prasowe.1992 - 1998pol., ang.
30Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe, opracowania.1985 - 1987pol., ang.
31Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe.1986 - 1997pol., ang.
32Emigracja polska w Ameryce – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja.1991 - 1998pol., ang.
33Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1981 - 1983pol., ang.
34Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1981 - 1984pol., ang.
35Wydarzenia w Polsce – wycinki prasowe.1987 - 1997pol.
36Jan Paweł II a Polska – wycinki prasowe. - ang.
37Charakter narodowy Polaków – wycinki prasowe, opracowania, notatki.1985 - 1997pol., ang.
38Stosunki polsko-żydowskie – wycinki prasowe.1994 - 1997pol., ang.
Varia
39Stosunki Europy ze Stanami Zjednoczonymi – wycinki prasowe, opracowania. - pol., ang.
40Stany Zjednoczone – wycinki prasowe.1991 - 1997pol., ang.
41Europa – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja.1993 - 1997pol., ang.
42Chiny – wycinki prasowe.1996 - 1997pol., ang.
43Rosja – wycinki prasowe.1985 - 1997pol., ang.
44Rosja – wycinki prasowe, notatki.1992 - 1997pol., ang.
45Ukraina – wycinki prasowe.1991 - 1998pol., ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs