Zespół archiwalny nr 148

Archiwum Ryszarda Laubera
1945-1958
Dzieje twórcy: Ryszard Luber (Ignacy Lubraniecki) - żołnierz Armii Krajowej, działacz emigracyjny i wydawca. Po wojnie osiedlił się na Kubie.
Zawartość: Korespondencja Druki i opracowania
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Korespondencja
1Korespondencja Ignacego Lubranieckiego z przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Hawanie dotycząca spraw Polski i publikacji „Polska nad Odrą”.1947 - 2003pol., ang.
Varia
2Opowiadania warszawskie / w czwartą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego/ opracował I.G., Havana, Cuba, sierpień 1948. - pol.
3Polonia se encuentra en el rio Oder, opr. I.G. Havana, Cuba. - hiszp.
4I. Luber, Życie i śmierć Getta Warszawskiego, Rzym 1945 - pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs