Zespół archiwalny nr 155

Zbiór prasy malego formatu1908-1994
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

001 ABN Anti-Bolshevik Bloc of Nations, International Affairs and Policy Issues Seminar 1989: Correspondence. Monachium. Nowy Jork 1962 - 1989 ang.
002 Afghan news. New York - ang.arab.
003 AFL-CIO Free Trade Union News. Washington 1980 - 1982 ang.
004 Agencja Polska. Informacja i komentarz. Nowy Jork - pol.
005 Agencja Prasowa Wolnej Polski. Londyn - pol.
006 Agencja Publicystyczna API 1958 - 1959 ang.pol.
007 Agora. Łódź - pol.
008 Akcent – literatura i sztuka. Lublin - pol.
009 Akowiec – biuletyn informacyjno-historyczny. Los Angeles - pol.
010 Alarm. Chicago - ang.pol.
011 ALFA polonijny tygodnik ilustrowany. Chicago - pol.
012 Alliance Journal – Alliance College Cambridge - ang.
013 Alliance College Bulletin. Cambridge - ang.
014 Alliance of Friendship. Chicago 1968 - 1979 ang.pol.czes.ukr.
015 Alliance Report. Cambridge - ang.
016 America Ukrainian Catholic Newspaper. Philadelphia - ukr.
017 America o’kay. Nowy Jork 1991 - 1992 pol.
018 American Friends Service Committee. Philadelphia - ang.
019 American Legion. Indianapolis. - ang.
020 American Polish Monthly, Illustrated National Magazine of American Polish Life and Culture. Syracuse 1939 - 1940 ang.
021 American Relief for Poland. Chicago 1946 - 1947 ang.
022 American Slavic and East European Review. Columbia University 1954 - 1961 ang.
023 American Studies Center, Warsaw University. 1987 - 1991 ang.
024 Am-Pol Eagle. Buffalo 1966 - 1982 ang.
025 Anglo-Polish Review. London - ang.
026 Ann Su Cardwell’s letter. New York 1942 - 1947 ang.
027 Anti-Defamation League of B’nai B’rith. New York - pol.
028 Arena Polish literature and art today. London - ang.
029 Argumenty – tygodnik współczesny. Warszawa - pol.
030 Arka. Kraków 1991 - 1992 pol.
031 Arka de informaciones. Solidarność. Mexico 1983 - 1989 hiszp.
032 Arkady. Warszawa - pol.
033 Artylerzysta 2d. Tygodnik artylerii dywizyjnej 4 d.p. Banffshire - pol.
034 Artylerzysta konny. Londyn 1953 - 1985 pol.
035 Atmoda. For free and independent Latvia. Ryga - ang.
036 Audio Hi-Fi Video. Warszawa - pol.
037 Backgrounder. Washington - ang.
038 Baczność. Czasopismo harcerskie. Bonn - pol.
039 Bajawaja Uskaloś. Byelorussian Literary Magazine. Toronto - białorus.
040 Baltic and Scandinavian Countries. Toruń 1935 - 1938 ang.
041 Baltic Bulletin. The voice of the Baltic American freedom League. Los Angeles 1988 - 1990 ang.
042 Baltic News Focus. Canada - ang.
043 Baltic Review. New York 1957 - 1970 ang.
044 Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa - ang.
045 Beliniak. Pismo koła byłych Żołnierzy I Pułku Ułanów Legionów Polskich. Beliny im. J. Piłsudskiego. Londyn 1950 - 1974 pol.
046 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem . Komunikat gospodarczy - pol.
047 Biały Orzeł. White Eagle. New York 1943 - 1954 ang.pol.
048 Bi-Centennial Newsletter. Cambridge - ang.
049 Bicz Boży. Tygodnik humorystyczny. Chicago 1911 - 1916 pol.
050 Bicz Boży. Jedyny polski tygodnik antypapieski, antyklerykalny i wolnomyślicielski. Chicago - pol.
051 Bielaruskaja Dumka Byelorussian Outlook on society, politics, literature and arts. New York 1977 - 1994 białorus.
052 Bielaruskaja Trybuna. New York - białorus.
053 Bielaruskij Gołas. Toronto 1975 - 1989 ang.białorus.
054 Biuletyn (I) Teheran - pol.
055 Biuletyn mr 1 (II) Watenstedt. - pol.
056 Biuletyn. (III)Reckenfeld. 1946 - 1947 pol.
057 Biuletyn (IV) Londyn. - pol.
058 Biuletyn Afgański. Vanves. Francja 1987 - 1988 pol.
059 Biuletyn. Archiwum prasy skautowo-harcerskiej. Vancouver. Kanada 1975 - 1982 pol.
060 Biuletyn artykułowy - pol.
061 Biuletyn Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Lemmforde 1945 - 1946 pol.
062 Biuletyn Informacyjny Centralnego Związku Polaków we Francji. Paryż 1945 - 1947 pol.
063 Biuletyn dla gazetek ściennych. Obóz ćwiczebny Oddziałów Wartowniczych im. T. Kościuszki. Mannheim-Kaefertal. - pol.
064 Biuletyn Duszpasterstwa dla Polaków w Austrii. Wiedeń 1978 - 1980 pol.
065 Biuletyn Europejskiej Rady Polskiego Stronnictwa Ludowego. Francja - pol.
066 Biuletyn. Gazetka Polskiego Ośrodka Wojskowego Fallingbostel 1946 - 1947 pol.
067 Biuletyn. Havana-Cuba. 1947 - 1949 pol.
068 Biuletyn Informacyjno-oświatowy Akcji Pomocy chorym na gruźlicę Polakom. Wiesbaden. - pol.
069 Biuletyn Informacyjny ( I ) - pol.
070 Biuletyn informacyjny ( II ) - pol.
071 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Detroit, 1982 - 1999 pol.
072 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej New York. 1950 - 1954 pol.
073 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Stuttgart, Frankfurt, Heilbronn 1947 - 1950 pol.
074 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Chicago. - ang.pol.
075 Biuletyn Informacyjny Centrali Złączonych Towarzystw w Bridgeport. Bridgeport 1953 - 1954 pol.
076 Biuletyn Informacyjny. Comite International D’Auschwitz. Warszawa 1978 - 1979 pol.
077 Biuletyn Informacyjny dla Polaków-Ewangelików w Stanach Zjednoczonych. Missouri. 1953 - 1954 pol.
078 Biuletyn Informacyjny Intermarium. Rzym 1945 - 1948 pol.
079 Biuletyn Informacyjny Koła Armii Krajowej. London. 1947 - 1985 pol.
080 Biuletyn Informacyjny Koła byłych żołnierzy Armii Krajowej oddział Montreal. 1970 - 1977 pol.
081 Biuletyn Informacyjny Koła byłych Żołnierzy Dowództwa I Korpusu. Edinburg 1949 - 1957 pol.
082 Biuletyn Informacyjny Komendy Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie.Jerozolima - pol.
083 Biuletyn Informacyjny Liga Niepodległości Polski. Londyn 1980 - 1986 pol.
084 Biuletyn Informacyjny. Mauthausen. Polski Biuletyn Prasowy. Obóz Mauthausen - pol.
085 Biuletyn Informacyjny. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Londyn 1943 - 1945 pol.
086 Biuletyn Informacyjny Niezależnego Ruchu Społecznego. Londyn - pol.
087 Biuletyn Informacyjny Obozu Ośrodka Polskiego w Ebensee. 1945 - 1946 pol.
088 Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Göppingen 1947 - 1948 pol.
089 Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Koburgu. Coburg 1945 - 1946 pol.
090 Biuletyn Informacyjny. Polski Instytut Naukowy w Kanadzie. Montreal 1986 - 1990 pol.
091 Biuletyn Informacyjny Polski Ośrodek Wojskowy. Murnau - pol.
092 Biuletyn Informacyjny. Polskie Stowarzyszenie byłych Sowieckich Więźniów Politycznych. Londyn 1950 - 1973 pol.
093 Biuletyn Informacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chicago - pol.
094 Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej. Niemcy 1948 - 1949 pol.
095 Biuletyn Informacyjny Rady Narodowej Polaków we Francji nr 1-15 1947 -
096 Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych. Londyn 1948 - 1960 pol.
097 Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenie Żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej w Kanadzie. Toronto 1971 - 1973 pol.
098 Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Durzynie. 1947 - 1948 pol.
099 Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej. Lwów - pol.
100 Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Polskiego na terenie okupacji amerykańskiej Niemiec. Regensburg - pol.
101 Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Polskiego w Niemczech – Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Württembergii i Badenii. Stuttgart - pol.
102 Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Hamburg 1945 - 1946 pol.
103 Biuletyn Informacyjny Związku Kół Oddziałowych Polskich Sił Zbrojnych. Londyn - pol.
104 Biuletyn Informacyjny. Związek Lekarzy Polskich na terene okupacji Brytyjskiej Niemiec. Hannover - pol.
105 Biuletyn Informacyjny Związku Obrony Narodowej im. J. Piłsudskiego i Komitetu Obrony Narodowej. Jersey City - pol.
106 Biuletyn Informacyjny Związku oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w Ameryce. Nowy Jork 1954 - 1955 ang.pol.
107 Biuletyn Informacyjny Związku Polaków w Austrii – Strzecha. Wiedeń - pol.
108 Biuletyn Informacyjny Związku Polaków na miasto i obwód Kilonie 1945 - 1946 pol.
109 Biuletyn Informacyjny Związku 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego. Londyn 1959 - 1974 pol.
110 Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Londyn 1956 - 1958 pol.
111 Biuletyn Koła Oddziałowego 18. Lwowskiego Baonu Strzelców. Londyn 1974 - 1981 pol.
112 Biuletyn Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie. Londyn 1977 - 1986 pol.
113 Biuletyn Komisji badania sytuacji na ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej wcielonych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Londyn - pol.
114 Biuletyn Komitet narodowy Amerykanów polskiego pochodzenia. New York 1958 - 1971 pol.
115 Biuletyn Komitet Skarbu Narodowego na Nowy York 1966 - 1986 pol.
116 Biuletyn Komitet Skarbu Narodowego w Buffalo - pol.
117 Biuletyn Kongresu Polonii Amerykańskiej. New Jersey 1974 - 1975 ang.pol.
118 Biuletyn Kongresu Polonii Amerykańskiej na dolną część stanu New York. - ang.pol.
119 Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Hamilton - pol.
120 Biuletyn korespondencyjny. Biuro Polskie Prasowe. Piotrków - pol.
121 Biuletyn Krajowy - pol.
122 Biuletyn Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. - pol.
123 Biuletyn Ligi Niepodległości Polski. Koło Chicago. 1958 - 1959 pol.
124 Biuletyn Lwów i Kresy. Londyn - pol.
125 Biuletyn Małopolski. Kraków - pol.
126 Biuletyn Międzymorza. Italia 1940 - 1946 pol.
127 Biuletyn Młodzieży Polskiej i jej Przodowników. Lyon - pol.
128 Biuletyn Na Lewo. Paryż 1977 - 1978 pol.
129 Biuletyn Narodowy. Londyn 1942 - 1943 pol.
130 Biuletyn Niezależnych. 1943 - 1944 pol.
131 Biuletyn Osiedleńczy. Regensburg - pol.
132 Biuletyn Obozowy. Qassasin. Liban 1945 - 1947 pol.
133 Biuletyn Obozowy – Lubeka - pol.
134 Biuletyn Obozowy Neustadt/Holstei/Lubeka 1947 - 1948 pol.
135 Biuletyn Obozowy Obozu Polskiego w Fallingbostel – Kujawy - pol.
136 Biuletyn Obozowy. Organ władz obozowych i obozu polskiego w Osnabrück. - pol.
137 Biuletyn Organizacyjny. Komitet Narodowy Amerykanów Pochodzenia Polskiego. New York 1946 - 1948 ang.pol.
138 Biuletyn Oświatowy. Wskazówki dla pracowników oświatowych. Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka. Rohlfshagen 1945 - 1946 pol.
139 Biuletyn Polityczny. Londyn 1951 - 1953 pol.
140 Biuletyn Polska Akademicka Młodzież Ludowa. Londyn - pol.
141 Biuletyn Polski. Monachium 1951 - 1953 pol.
142 Biuletyn Polski. Seesen, Bad Gandersheim - pol.
143 Biuletyn Polski Fundacji Pułaskiego. Newark - pol.
144 Biuletyn Polski w okowach. Pismo Związku Polaków na Środkowym Wschodzie. Jeruzalem 1945 - 1946 pol.
145 Biuletyn Polskie Stronnictwo Ludowe. Waszyngton 1979 - 1987 ang.pol.
146 Biuletyn Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji. - pol.
147 Biuletyn Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. Londyn 1942 - 1945 pol.
148 Biuletyn Polskiego Zrzeszenia dla Organizacji handlu zagranicznego. Kędy droga? Londyn - pol.
149 Biuletyn Polsko-Ukraiński. Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1935 - 1936 pol.
150 Biuletyn poświęcony rocznicom żołnierskim. Chicago - pol.
151 Biuletyn prasowy. Polish Political Council. - pol.
152 Biuletyn prasowy. Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech. Osnabrück - pol.
153 Biuletyn. Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata. Toronto 1979 - 1989 pol.
154 Biuletyn Radiowy K.A.P. New York - pol.
155 Biuletyn Rady Polskich Stronnictw Politycznych. London 1946 - 1947 pol.
156 Biuletyn Rozgłośni „Kraj”. Warszawa 1955 - 1957 pol.
157 Biuletyn Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Lublin - pol.
158 Biuletyn Statystyczny. Warszawa - pol.
159 Biuletyn Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Londyn 1942 - 1957 pol.
160 Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nowy Jork 1952 - 1985 pol.
161 Biuletyn tygodniowy Uchodźców Polskich w Rumunii. Bukareszt - pol.
162 Biuletyn wewnętrzno-organizacyjny Zrzeszenia Polskich profesorów i wykładowców szkół akademickich na obczyźnie. London 1963 - 1976 ang.pol.
163 Biuletyn wewnętrzny. Bratnia pomoc studentów Polaków w Bejrucie. - pol.
164 Biuletyn wewnętrzny Ligi Niepodległości Polski. Londyn 1948 - 1952 pol.
165 Biuletyn Wieczoru Prasy Polskiej. - pol.
166 Biuletyn Zachodnio-Słowiański. Edinburg 1940 - 1942 pol.
167 Biuletyn Zamek. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 1972 - 1979 pol.
168 Biuletyn Zespołu Pracy nad Odbudowa Polski. Teheran 1943 - 1945 pol.
169 Biuletyn z pola walki o Lepszą Przyszłość Polskiego Świata Pracy. Tygodnik Kół Zawodowych przy Wydziale Pracy Związków Polaków w Lubece. 1946 - 1947 pol.
170 Biuletyn Związków Zawodowych. Hannover - pol.
171 Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Toronto - pol.
172 Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Londyn 1959 - 1970 pol.
173 Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Obwód Chicago. Chicago 1959 - 1960 pol.
174 Biuletyn Związku Rolników i pracowników rolnych na obszarze okupacji Brytyjskiej Niemiec. - pol.
175 Biuletyn Związku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. London 1943 - 1970 pol.
176 Blaski i cienie. Okręg Brunswik Południe. Bad Harzburg - pol.
177 Boletin Centro-Europeo. Quincenal. Buenos Aires 1943 - 1944 hiszp.
178 Boletin de Information de la Embalaja de la Union de República Soviéticas Socialistas. Mexico - hiszp.
179 Boletin informativo de las naciones oprimidas por el comunismo. Madryt 1949 - 1951 hiszp.
180 Boss. Ekspresowa Informacja Ekonomiczna Polskiej Agencji Prasowej. Warszawa - pol.
181 Bóg i Ojczyzna. Dios y Patria. Organ Koła Katolików w Buenos Aires. 1948 - 1970 pol.hiszp.
182 Brazil Polonia. Rio de Janeiro. 1921 - 1923 hiszp.
183 Bridge. Oklahoma City - ang.
184 British-Polish Correspondence Club. Brytyjsko-Polski Klub Korespondencyjny. Kirkcaldy 1946 - 1948 ang.pol.
185 British Zone Review. 1946 - 1947 ang.
186 Broń i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Londyn, Banknock 1948 - 1959 pol.
187 Bulletin. Committee to aid democratic dissidents in Yugoslavia. New York - ang.
188 Bulletin. Organ of the Central Committee of the Workers League. Detroit - ang.
189 Bulletin de L’Union Nationale Polonaise la Pologne et la Guerre. Lozanna - pol.
190 Bulletin from Judith Listowel - ang.
191 Bulletin for our freedom and yours. The Society for the promotion of Poland’s Independence. Los Angeles - ang.
192 Bulletin Interieur du groupe „L’Europe Libre”. Paris - fr.
193 Bulletin Liberal Democratic Union of Central Eastern Europe in The United States of America. New York - ang.
194 Bulletin of the Polonus Philatelic Society. Chicago 1984 - 1990 ang.
195 Bulletin Official Organ of the Slovak World Congres. Toronto 1986 - 1987 ang.słowac.
196 Bulletin Official Publication of Americam Council of Polish Cultural Clubs. South Bend, New York 1961 - 1963 ang.
197 Bulletin Officiel du Perti Socialiste Polonais. Paris - fr.
198 Bulletin Polish American Congress. Chicago 1945 - 1947 ang.
199 Bulletin Polonais. Lille 1939 - 1940 fr.
200 Bulletin quotidien de Nouvelles Detaillees. Bruksela - fr.
201 Bulletin Reprint. Two years of U.S.-China Relations. Washington - ang.
202 Bulletin the Polish Arts and Culture Foundation. San Francisko 1982 - 1988 ang.pol.
203 Businessman magazine. Sopot - ang.pol.
204 Byle prędzej. Codzienny informator „Słowa Polskiego”. Information Service Bulletin to the DP’s. Dachau-Freimann-Monachium-Dillingen - pol.
205 Cable from London 1943 - 1944 ang.
206 California Socialist. Los Angeles - ang.
207 Campaigns. Dover - ang.
208 Canadian Geographical Journal. Ottawa - ang.
209 Caritas. Biuletyn Centrali Caritasu Polskiego w Niemczech. Monachium 1949 - 1951 pol.
210 Caritas. Warszawa 1952 - 1954 pol.
211 Carkojny Swetacz. New Jersey - ang.białorus.
212 Carpatho-Rusyn American. Pittsburgh. - ang.
213 Caucasus. Organ of Independent National Thought. Munich. 1951 - 1953 ang.
214 Causa USA Report. Washington. 1985 - 1987 ang.
215 Cantennial Link. Ontario. 1967 - 1968 ang.
216 Central European Observer a fortnightly review. Londyn. - ang.
217 Centrala Informacji i Dokumentacji. - pol.
218 Centrum. Tygodnik członków i sympatyków Porozumienia Centrum. Warszawa - pol.
219 Chicago Latvian Newsletter. Chicago 1989 - 1991 ang.
220 Chłopska Droga. Tygodnik Polskiej Partii Robotniczej. Warszawa 1964 - 1989 pol.
221 Christian Democratic News Service. Christian Democratic Union of Central Europe. New York - ang.
222 Chronicle. The Polish Club. Washington. - ang.pol.
223 Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. New York 1986 - 1988 ang.
224 Co czytać. Biuletyn wydawniczo-księgarski. Londyn. - pol.
225 Co słychać? W Polsce i na świecie. Łódź - pol.
226 Codzienny Biuletyn Informacyjny Polski Osrodek „Kosciuszko” Bad Reichenhall. - pol.
227 Codzienny Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Południowej Bawarii. Monachium - pol.
228 Collier’s. Springfield. 1941 - 1943 ang.
229 Comite Quebecois des Amis Canadiens de la Pologne. Quebeck 1943 - 1944 fr.
230 Commentary. New York. 1982 - 1988 ang.
231 Comments on Polish Affairs. New York - ang.
232 Common Cause. The weekly KAP review. New York - ang.
233 Conferencia les Annales. Paris. - fr.
234 Congressional Record. Washington. 1934 - 1982 ang.
235 Conscience. Adyar, India. - ang.
236 Contemporary Jewish Record. New York - ang.
237 Copernicus foundation Observer. Chicago 1982 - 1989 ang.
238 Coraz wyżej. Dwutygodnik I Junackiej Szkoły Mechanicznej. Egipt. - pol.
239 Cossack Quarterly. Clevelend. - ang.ros.
240 CSCE Digest. Washington - ang.
241 CSCE news release. Washington - ang.
242 Czarodziejski Rój. Solingen-Ohligs. Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech - pol.
243 Czas. Kraków. Warszawa. fotokopie stron tytułowych rocznik I nr 1 z 1848, rocznik 90 nr C z 1938 - pol.
244 Czas Krakowski. Kraków - pol.
245 Czas. Times. Brooklyn. 1969 - 1973 ang.pol.
246 Czata. Czasopismo I Brygady Strzelców. 1940 - 1941 ang.pol.
247 Czechoslovak Newsletter. New York. - ang.
248 Czerwone maki. Tirschenreuth. - pol.
249 Czerwony Sztandar. Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy. Wilnius 1988 - 1989 pol.
250 Czerwony Sztandar. Organ Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Warszawa. - pol.
251 Czuj Duch. Dwutygodnik poświęcony polskiemu harcerstwu na obczyźnie. Etzel-Cologne - pol.
252 Czuj Duch. Organ Zarządu Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych. New York. 1977 - 1978 ang.pol.
253 Czuwaj. Gazeta obozu byłych jeńców wojskowych Polaków w Dorsten-Westfalen. - pol.
254 Czuwaj. Chomedey. Laval. Canada - ang.
255 Czuwaj. Czasopismo okręgu Związku Harcerstwa Polskiego – Australia. Ashfield. - pol.
256 Czuwaj. Be prepared. London. - ang.
257 Czuwaj. Miesięcznik skautowski. Schwäbisch Gműnd. - pol.
258 Daily Report. Western Union. Springfield - ang.
259 Daleki Wschód. Harbin. Chiny - pol.
260 Dan-Polonia. Pismo Związku Polaków w Danii. Søborg. Dania - pol.duń.
261 Danubian Review. Budapest. - ang.
262 Decade Polonaise. Informations sur la Pologne. Paris - fr.
263 Demawend. Pisemko młodzieży polskiej w Iranie. Teheran - pol.
264 Democracy bulletin. Washington. - ang.pol.
265 Depesza. Pierwszy niezależny dziennik Małopolski. Kraków - pol.
266 Dialectics and Humanism. The Polish Philosophical Quarterly. Warszawa - ang.
267 Dialogii. Kwartalnik Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Edmonton. - ang.pol.
268 Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Londyn 1949 - 1953 pol.
269 Dimensions a journal of Holocaust Studies. New York - ang.
270 Dimensions Ala. A publication of the American Latvian Association. Rockville - ang.
271 Diplomatic List. Washington 1922 - 1945
272 Diplomatic World Bulletin. New York 1982 - 1985 ang.
273 Dispatch. The polish Military History Society of America. Chicago 1979 - 1980 ang.
274 Dobra Nowina. Biuletyn Polskiego Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Wielkiej Brytani. London - pol.
275 Dobra Nowina. Religijny Komunikat Miesięczny dla Ewangelików Polaków w Niemczech. Meppen 1946 - 1947 pol.
276 Dobrobyt Wartownika. Pismo poświęcone szkoleniu zawodowemu. Mannheim-Kaefertal. - ang.pol.
277 Documents and Materials. Warszawa - ang.
278 Dokumentacja miesięczna. 1948 - 1949 pol.
279 Dokumenty. Sao Paulo. - pol.
280 DP Camps Aschaffenburg. Tygodnik Osrodka Aschaffenburg. - ang.pol.ukr.
281 DP Weekly. Lauf - pol.ang.łot.
282 Droga. Czasopismo Polskiego Obozu Wojskowego w Northeim - pol.
283 Droga. Ruchu Chrześcijańskiego Społecznego. Londyn-Paryż-Bruksela. 1947 - 1948 pol.
284 Droga. Wolna Trybuna Polskiej Demokracji. Paris. 1964 - 1967 pol.
285 Drogowskazy. Miesięcznik Fundacji „Laborem Exercens” Warszawa. - pol.
286 Droit Polonais Contemporain. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1963 - 1968
287 Drużyna. Czuj Duch. Pismo harcerskie. Paderborn. - pol.
288 Duszpasterz Polski Zagranicą. Roma 1966 - 1987 pol.
289 Dyskusja. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku. L - pol.
290 Dział Radiowy. Polish Government Information Center. New York. - pol.
291 Dziatwa. Czasopismo miesięczne dla młodzieży. Bari. - pol.
292 Dziennik Bałtycki. Gdańsk-Gdynia. L 1945 - 1953 pol.
293 Dziennik Chicagowski. - pol.
294 Dziennik Gospodarczy. Bytom. - pol.
295 Dziennik Informacyjny. Maczków. 1946 - 1947 pol.
296 Dziennik Kijowski. - pol.
297 Dziennik Literacki. Kraków. - pol.
298 Dziennik Ludowy. Chicago. 1911 - 1920 pol.
299 Dziennik Ludowy. Pismo Ruchu Ludowego. Warszawa. 1945 - 1989 pol.
300 Dziennik Łódzki. Łódź 1945 - 1991 pol.
301 Dziennik Narodowy. Piotrków - pol.
302 Dziennik Narodowy. Watenstedt - pol.
303 Dziennik Obywatelski. Rzeszów - pol.
304 Dziennik Obozowy APW. - pol.
305 Dziennik Polski. Biuletyn Informacyjny. Brunswik. - pol.
306 Dziennik Polski z kraju. Londyn - pol.
307 Dziennik Powszechny. Informacyjne pismo codzienne. Radom-Kielce - pol.
308 Dziennik Rozkazów Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych. Londyn - pol.
309 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1922 - 1938 pol.
310 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Paryż, Angers, Londyn. (in exile) 1939 - 1984 pol.
311 Dziennik Urzędowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa - pol.
312 Dziennik Zarządzeń i Informacji Centralnego Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświatowych. Maczków. Blomberg 1946 - 1949 pol.
313 Dziennik Zarządzeń i Informacji III Okręgu Szkolnego w Maczkowie. - pol.
314 Dziennikarz. Jednodniówka wydana przez Okręg wschodni Związku Dziennikarzy Polskich w Ameryce – z okazji zjazdu w Atlancie. New York - pol.
315 Dziennikarz. „The Journalist”. Chicago - pol.
316 Dzień. Helmstedt - pol.
317 Dziewiątak – Miesięcznik 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Szkocja 1946 - 1957 pol.
318 Dziś i jutro. Serwis Prasowy Zjednoczenia Polaków w Tyrolu. Innsbruck 1948 - 1949 pol.
319 Dziurka od klucza. Pismo na prawach kaduka. Bejrut - pol.
320 Dzwon. Obóz „K” Watenstedt - pol.
321 East Express. Lithuania. Independent Lithuanian Vilnius 1989 - 1991 ang.
322 East European Problems. New York - ang.
323 Eastern Quarterly. London 1949 - 1953 ang.
324 Eastern Quarterly. Institiute Reduta Jerusalem. - ang.
325 Echo. Pismo Klubu Sportowego „Polonia”. Warszawa - pol.
326 Echo. A publication of Polish student clubs in Chicago 1979 - 1980 ang.pol.
327 Echo. Tygodnik polski w Bremie - pol.
328 Echo Ameryka. 16 maja 1908 - pol.
329 Echo Dalekiego Wschodu. Dwutygodnik Narodowy poświęcony sprawom polskim na Dalekim Wschodzie. Tokio - ang.jap.
330 Echo Dnia. I obóz polski w Osnabrück. 1946 - 1947 pol.
331 Echo Krakowa. Dziennik popołudniowy. Kraków - pol.
332 Echo Muzyczne. Miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej i świeckiej oraz zespołom muzycznym i teatralnym. Chicago - ang.pol.
333 Echo Obozowe. Organ Polskiego Komitetu w Tuebingen koło Stuttgardu - pol.
334 Echo opowiadania. Polski magazyn ilustrowany. Perth. Australia - ang.pol.
335 Echo Polskie Echo Tygodnia. Niezależny magazyn dla każdego. Toronto - pol.
336 Edynburski Biuletyn Informacyjny. 1949 - 1951 pol.
337 Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego.Dział Informacji. London. 1954 - 1970 pol.
338 Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego. Dział Spraw Zagranicznych. London 1955 - 1972 pol.
339 Elta. Information Bulletin. Washington 1981 - 1991 pol.
340 Emeritus. Ofiicial organ of Polish Amercian Senior Citizens Alliance of Illinois. Chicago - ang.pol.
341 Emisariusz. Polski magazyn niepodległościowy. Denver 1988 - 1989 ang.pol.
342 Enter. Warszawa. - pol.
343 Eos. Organ Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Wrocław. - łac.pol
344 Epoca. Revista de actualidades mundiales. Mexico. - hiszp.
345 Est Polonais L’ Revue bi-mensuelle, illustrée des questions politiques, économiques et historiques. Warszawa 1920 - 1921 fr.
346 Est – Press. Agenzia Internationale D’Informazione e Commenti per la Stampa. Rzym. - pol.
347 Ethics and Public Policy Center Newsletter. Washington 1983 - 1987 ang.
348 Eureka. Gazeta tygodniowa. Kraków - pol.
349 Europa. Magazyn nowości. Karlsruhe. Baden - pol.
350 Europa. Revista Mensual. Hawana - hiszp.
351 Europa Archiv. Frankfurt - niem.
352 Europa and peace. Londyn - ang.
353 Europe Nouvelle L’ Paris - fr.
354 Europa Oprimida. Boletin Informativo de las Naciones Oprimidas por el Comunismo - hiszp.
355 European Press. Bulletin & Revue Trimestrielle. Londyn 1964 - 1980 ang.fr.pol.
356 Expres tygodnik. Weekly – Polish edition. Monachium - pol.
357 Expres Ilustrowany. Łódź. 1946 - 1949 pol.
358 Express Wieczorny. Warszawa 1946 - 1989 pol.
359 Fakty. Rio de Janeiro. 1945 - 1946 pol.
360 Fakty. Doraźny Komitet Obywatelski. Kurytyba. Brazylia - pol.
361 Fakty. Tygodnik społeczno-kulturalny. Bydgoszcz 1982 - 1988 pol.
362 Fakty i dokumenty chwili. Edynburg 1942 - 1944 pol.
363 Fair play. Produced by British ex-prisoners of war. Brixton - ang.
364 Famme Polonaise la Varsovie - ang.fr.
365 Fatos e Figuras da Polônia. Suplemento de Informacões Intrenacionais Rio de Janeiro 1944 - 1945 hiszp.ros.
366 Federacion. Boletin de Prensa Noticias de Polonia. Medellin. Mexico 1943 - 1944 hiszp.
367 Fédération revue de l’ordre vivant. Paris 1952 - 1956 fr.
368 Filatelista. Dwutygodnik Polskiego Związku Filatelistów. Warszawa - pol.
369 Filatelista podziemny. Biuletyn Towarzystwa Poczty Podziemnej. Warszawa - pol.
370 Firma. Warszawa - pol.
371 Focus on Ukraine. Digest of the Soviet Press. London - ang.
372 Folklife center news. Washington 1985 - 1991 ang.
373 For the Record. New York 1987 - 1992 ang.
374 Forum. Przegląd prasy światowej. Warszawa 1988 - 1991 pol.
375 Forum – dodatek. Warszawa - pol.
376 Fotograf Polski. Miesięcznik ilustrowany sztuki i wiedzy fotograficznej i kinematofotograficznej - pol.
377 Fotorama. Polish Ilustrated. London 1960 - 1989 pol.
378 France Libre la. London - fr.
379 Free Europe. Voice of Students in exile. London - ang.
380 Free Cossackia. New York - ang.ros.
381 Free Croatia. The official Bulletin of the Croatian Liberation Army. New York -
382 Free Poland. The Truth about Poland and Her People.Chicago - ang.
383 Free Poland. Leeds - ang.
384 Free Poland. Wolna Polska. Nowy Jork. 1975 - 1990 ang.pol.
385 Free Poland Bulletin. Thornton Heath, London 1951 - 1954 ang.pol.
386 Free Romania. The organ of the World Union of free Romanians. London 1988 - 1989
387 Free Slovakia. Slobodné Slovensko. Washington. New York -
388 Freedom Appeals. New York 1979 - 1982 ang.
389 Freedom at Issue. New York 1985 - 1988 ang.
390 Freedom Bulletin. International Freedom Foundation. Washington ?? - ang.
391 Freiburg. - pol.
392 Frit Danmark. The Danish Weekly Published in London. - duń.
393 Front. Biuletyn Informacyjny Polaków za granicą. Oxford 1948 - 1949 pol.
394 Gazeta. Newsletter of the American Association for Polish Jewish Studies. Cambridge - ang.
395 Gazeta Bankowa. Warszawa - pol.
396 Gazeta Festiwalowa. Jednodniówka IV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie - pol.
397 Gazeta Gdańska. Gdańsk - pol.
398 Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Kalisz - pol.
399 Gazeta Krakowska. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kraków - pol.
400 Gazeta Kujawska. Organ międzypartyjny Stronnictw Politycznych. Włocławek - pol.
401 Gazeta Ludowa. Pismo Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warszawa - pol.
402 Gazeta Lwowska. Pismo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Lwów 1990 - 1991 pol.
403 Gazeta Morska. Pismo Marynarki Wojennej. Gdańsk-Gdynia 1945 - 1946 pol.
404 Gazeta Obozowa. Czasopismo Polskiego Obozu Cywilnego Meierwik. 1946 - 1947 pol.
405 Gazeta Opolska. Opole - pol.
406 Gazeta Polska. Dziennik polityczno-społeczny. Dąbrowa Górnicza - pol.
407 Gazeta Polska. Czasopismo poświęcone sprawom Kulturalno-Społeczno-Oświatowym. Fulda 1945 - 1946 pol.
408 Gazeta Powszechna. Pismo niezależne. Londyn - pol.
409 Gazeta Robotnicza. Katowice-Chorzów 1945 - 1946 pol.
410 Gazeta Strażacka. Popularn czasopismo dla wszystkich działaczy pożarniczych. Organ Związku straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - pol.
411 Gazeta Warszawska. Fotokopia strony z nr 37 z 1 maja 1791 - pol.
412 Gazeta Warszawska. Numer Jubileuszowy. Londyn, Warszawa 1974 - 1988 pol.
413 Gazetka 16 Samochodowej Brygady Pancernej - pol.
414 Gazetka Bydgoska. Polski ośrodek „Bydgoszcz” Etzel. Cologne - pol.
415 Gazetka Obozowa. Pismo Żołnierzy Ośrodka Zapasowego B.S.K. Latrun? 1940 - 1941 pol.
416 Gazeta Obozowa. Polaków Buchenwaldzkich. Buchenwald - pol.
417 Gazetka Polska. Tygodnik Związku Polaków. Wangen/Allgäu - pol.
418 Gazetka Szkolna. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Londyn - pol.
419 Gazetka Ścienna. Sonthofen - pol.
420 Gazetka Związków Zawodowych. Fallingbostel-Kujawy, Goslar. - pol.
421 Gawędy. Fakty i opinie zanotowane zgodnie z pomyślunkiem Przyjaciół Weteranów Polskich Ruchów Oporu w Detroit 1988 - 1993 pol.
422 Gawędy Żołnierskie. Czasopismo poświęcone zagadnieniom wychowania w Polskich Siłach Zbrojnych. Londyn 1944 - 1945 pol.
423 Gdzie jesteś? Dwutygodnik Centrali Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża Cairo. Egipt - pol.
424 German Tribune (the). A weekly review of the German press. Hamburg - pol.
425 Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Seria Pomorzoznawcza. - pol.
426 Ghetto speaks (the). New York - ang.
427 Glasgow Courier. Kuryer Glasgowski. Glasgow 1944 - 1945 ang.pol.
428 Głos 2-Tygodnik Ilustrowany. Voice Polish Illustrated. Londyn 1952 - 1953 pol.
429 Głos Buczaczan. Towarzystwo miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich. Wrocław 1992 - 1994 pol.
430 Głos Centrum Polsko Słowiańskiego i Polsko-Słowiańskiej Federacji Unii Kredytowej. Nowy Jork 1986 - 1989 ang.pol.
431 Głos Chłopski. Organ Ludowców na Wschodzie. Jerozolima - pol.
432 Głos Durzyna.Polish daily news. Wildflecken-Durzyn - pol.
434 Głos Harcerza. Dwutygodnik Harcerski. Kraiburg Ośrodek Sikorskiego - pol.
435 Głos Inwalidy. Voice of disabled – Monthly of the Polish disableded ex-servicemen’s association. Londyn 1952 - 1972 pol.
436 Głos Jedności Narodowej. Komunikat amerykańskiego Komitetu Centralnego Komitetów Jedności i Skarbu Jedności Narodowej. Detroit - pol.
437 Głos Katolicki Tygodnik wychodźctwa. Paryż 1967 - 1989 pol.
438 Głos Kobiet. Nakładem Zjednoczenia Polek na Emigracji. Londyn 1965 - 1986 pol.
439 Głos Konfederacji. Dwumiesięcznik Londyn 1956 - 1957 pol.
440 Głos Lwowa. Biuletyn Koła Wychowanków Lwiowian – Szwecja Sztokholm - pol.
441 Głos Marynarza. Pismo Centralnej Sekcji Morskiej Londyn - pol.
442 Głos Misjonarza. Loiret Francja - pol.
443 Głos Młodych. Polska Szkoła im. gen. Wł. Sikorskiego Mysen w Norwegii - pol.
444 Głos Narodów. Miesięcznik. Nowy Jork - pol.
448 Głos Nauczyciela. Chicago 1986 - 1988 ang.pol.
450 Głos Niezależnych. Let Poland be Free. Chicago 1989 - 1990 ang.pol.
451 Głos Obozowy. Tygodnik. News Paper of Polish Camp 14/15. Mülheim 1945 - 1946 pol.
452 Głos Obozowy. Obóz „Małopolska” Paderborn 1946 - 1947 pol.
453 Głos Ojczyzny. Warszawa – Brunświk - pol.
454 Głos Polaka. Pismo Informacyjne poswiecone potrzebom osrodka Polskiego w Augustdorfie Augustdorf k/Detmold 1945 - 1946 pol.
455 Głos Polek. Organ Związku Polek w Ameryce. Pismo Społeczno Narodowe Dla Kobiet Polskiego Pochodzenia w Ameryce. Illinois 1985 - 1991 ang.pol.
456 Głos Polski. „La voix Polonaise” Paris - pol.
457 Głos Polski. La Voz de Polonia. Buenos Aires 1964 - 1991 pol.
458 Głos Polski. Biuletyn Informacyjny Komitetu Polskiego w Ravensburgu 1945 - 1949 pol.
459 Głos Polski. Katolickie Pismo dla wszystkich. Bruksela 1945 - 1946 pol.
460 Głos Polski. Organ Komitetu Polskiego w Dachau - pol.
461 Głos Polski. Tygodnik Polski. Ulm - ang.pol.
462 Głos Polski. Tygodnik Polaków z Obozu „Warszawa” Solingen n/R - pol.
463 Głos Polski. Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźctwa przymusowego w Hanoverze. Hanover-Hainholz - pol.
467 Głos Prawniczy. Stowarzyszenie Prawników Polskich w Zjednoczonym Królestwie. London - pol.
469 Głos Seminarium Zagranicznego. Potulice. Nakło n. Notecią - pol.
470 Głos Uchodźcy Polskiego w Iranie. Teheran - pol.
471 Głos „Warszawy” Pismo Obozu Polskiego „Warszawa” Solingen 41/197 l - pol.
473 Głos Wolnej Polski. Pismo poświęcone sprawom politycznym,społecznym i kulturalnym. Londyn 1972 - 1973 pol.
474 Głos Wolny sprawie publicznej poświęcony. Londn 1948 - 1953 pol.
475 Głos Wolnych Polaków. Miesięcznik wydawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Katolickiego w Holandii i Zarząd Oddziału S.P.K. W Holandii. Breda 1957 - 1958 pol.
478 Głos z pod koca. Pisemko obozowe satyryczno-informacyjne. Brunswik, Meerdorf, Hildensheim - pol.
480 Głos z za kurtyny. Codzienny biuletyn obozu W.P. La Courtine 1945 - 1946 pol.
481 Golibroda. Dwutygodnik humorystyczny. Bruxelles 1949 - 1950 pol.
482 Goniec Karpacki. Włochy? 1943 - 1946 pol.
484 Goniec Kresowy. Białystok - pol.
485 Goniec Obozowy. Czasopismo polskiiego Ośrodka Wojskowego nr 145 Hanower-Buchholz 1945 - 1946 pol.
486 Goniec Obozowy. Wiadomości dla Internowanych Szwajcaria 1940 - 1943 pol.
488 Gospodarz Polski we Francji. Organ Związku Rolników Polskich Paris - pol.
490 Grenadier. Komunikat informacyjny Związku Polskich Grenadierów. Londyn 1970 - 1971 pol.
492 Grunwald. Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” Warszawa 1986 - 1988 pol.
495 Harcerskim Szlakiem.Londyn - pol.
496 Harcerstwo. Londyn 1943 - 1946 pol.
497 Harcerstwo na wschodzie. Czasopismo Wychowawcze. Polish Forces Middle East Jerozolima 1945 - 1946 pol.
498 Harcerstwo nad Pacyfikiem. Vancouver B.C. 1972 - 1975 pol.
499 Harcerz. Palestyna. Tel-Aviv - pol.
500 Harcerz Tułacz. Pismo Kręgu Starszoharcerskiego w Durzynie. Durzyn-Wildflecken - pol.
501 Harcerz Ziemi Brunświckiej. Jednodniówka Okręgu Brunswik-Poludnie - pol.
502 Hejnał. Polish American Cultural Society of Metro St. Louis Newsletter. Florissant 1979 - 1992 ang.
505 Hocki Klocki na sposób szkocki. - pol.
506 Hoesicka Bibljografia prawnicza. Kwartalnik poświęcony rejestracji polskiego piśmiennictwa prawniczego Warszawa - pol.
508 Horyzonty. Miesięcznik poświęcony sprawom kultury. Szwajcaria 1946 - 1947 pol.
509 Houston Sarmatian (the). The Polish Institute of arts and sciences of America. Houston - pol.
510 Idee i dokumenty. Monachium - pol.
511 Idziemy. Niezależne Wydawnicwo Nowoczesnej Myśli Chrześcijańskiej. Londyn 1952 - 1956 pol.
512 Idziemy Razem. Pismo Polskiego Obozu w Haffkrug - pol.
515 Ilustracja Polska. Illustrated Poland. Kingsway - ang.pol.
519 Ilustrowany Tygodnik Polski. Kraków - pol.
520 Im Ausland. Monachium 1947 - 1948 niem.
521 Index on Censorship.London New York 1979 - 1985 ang.
522 Informaciones de Polonia. Mexico - hiszp.
523 Informacja Iwalidzka. Londyn - pol.
524 Informacja Polska. Londyn 1945 - 1946 pol.
525 Informacja Prasowa. Biletyn Twa. União Juventus. Curtiba. Brasil - pol.
526 Informacja Prasowa Kombatantów. Londynl - pol.
527 Informacje. Durzyn 1945 - 1946 pol.
528 Informacje. Wildfiecken - pol.
529 Informacje o stanowisku Polskiego Kierownictwa Politycznego. Londyn 1948 - 1954 pol.
530 Informacje Ogólne. Londyn? 1946 - 1947 pol.
533 Information Bulletin.Legia Ochotników i Ochotniczek ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady. London, New York 1945 - 1947 ang.pol.
534 Information Bulletin of the Polish Government in Exile. London 1955 - 1968 ang.
535 Information weekly bulletin. Regensburg -
536 Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym-Warszawa 1976 - 1984 pol.wł.
537 Informator. Hamburg - pol.
538 Informator. Bóg i Ojczyzna. Montevideo. Urugwaj 1954 - 1957 pol.
539 Informator. Federacja Polek w Kanadzie. 1976 - 1987 pol.
540 Informator. Pismo okólne do Mężów Zaufania Ośrodków Polskich w Zonie Okupacji Francuskiej w Niemczech Zachodnich. Herrenalb 1949 - 1951 pol.
542 Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Łódź - pol.
543 Informator Kombatancki SPK. Edinburgh - pol.
544 Informator Parlamentarny. Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Warszawa - pol.
545 Informator Rolniczy Związku Rolników i Pracowników Rolnych Brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Osterode/Harz – Obóz Hemaf - pol.
546 Informator Społeczny. Wydawnictwo Centrum Polsko-Słowiańskiego. Nowy Jork 1972 - 1980 pol.
547 Informator Unii Kulturalnej Polaków w Brazyli. Rio de Janeiro - pol.
548 Informator Związku Rolników i Pracowników Rolnych na Obszar okupacji Brytyjskiej Niemiec. Moringen - pol.
549 Inprekor. Międzynarodowa Korespondencja Prasowa. Montreuil. Francja - pol.
551 Instytut Badania Zgadnień Krajowych. Londyn 1952 - 1979 pol.
552 Instytut Mazurski w Olsztynie. Komunikat działu informacji naukowej. Olsztyn - pol.
553 Intelligence Digest. Political and strategic rewiev. Cheltenham. 1984 - 1986 ang.
554 Intermarium Bulletin (the). Rzym 1947 - 1952
560 Inwalida. Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny Związku Inwalidów Wojennych Polskich.Sił.Zbrojnych w Wielkiej Brytanii Oddział Liban 1947 - 1948 pol.
561 Iskra. Ajencja prasowa i publicystyczna. Warszawa 1932 - 1933 pol.
563 Jaskółka. Ilustrowany miesięcznik powieściowy. Wisconsin 1928 - 1934 pol.
564 Jasna Góra. Pauline Fathers Monthly. Doylestown - ang.pol.
566 Jednodniówka XIV ŚwiatowegoZlotu Stowarzyszenia Lotników Polskich. Nowy Jork. - pol.
567 Jednodniówka 15 sierpnia 1940 na Ziemi Świętej. Brygada Strzelców Karpackich. Latrum - pol.
568 Jednodniówka. Wydana na walny zjazd Stowarzyszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Trenton - pol.
569 Jednodniówka California News. Bell Gardens 1962 - 1965 ang.pol.
570 Jednodniówka Zrzeszenia Studentów Polaków za granicą. - pol.
571 Jednodniówka Związku Socjalistów Polskich na obczyźnie. Londyn - pol.
572 Jedność tygodnik. Bergen-Belsen - pol.
573 Jedność. Kwartalnik Kulturalno – Polityczny Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych. Sztokholm 1974 - 1976 pol.
574 Jedność i Czyn. Londyn 1942 - 1944 ang.pol.
575 Jednota. Czasopismo dla wszystkich. Chicago. Montana - ang.pol.
578 Jeune Pologne (la). Revue Mensuelle. Paryż - fr.
579 Jewish life in Poland. New York - ang.
585 Journal of the Polish-Hungarian World Federation (the).Chicago - ang.
586 J.R.D. Quarterly. Hazleton 1989 - 1992 ang.
587 Junak. Miesięcznik dla młodych Ochotniczek i Junaków na Środkowym Wschodzie. Tel-Aviv 1943 - 1947 pol.
589 Jutro Polski. Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Warszawa - pol.
590 Jutro Pracy. Tygodnik Obozowy. The our future. Weekly for Polish DP’s Köln-Mülheim 1945 - 1946 pol.
591 Jutrzenka. Tygodnik aktualny, wydawany pezw Sekcję Prasową Związku Polaków w Niemczech, oddział Jägerslust koło Kilonii 1945 - 1946 duń.
592 Jutrzenka. Polski Tygodnik. Kassel - pol.
593 Jutrzenka. Montreal - ang.pol.
596 KACETOWIEC Biuletyn Informacyjny Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Londyn - polski
597 KADET Czasopismo Młodzieży Junackiej Szkoły Kadetów - polski
599 Revista Semanal Katolicka Agencja Prasowa New York - włoski
601 KARIERA Polish-American Ilustrated Magazine New York - polski
603 Klub Polskich Ziem Zachodnich, Biuletyn Informacyjny, Londyn - polski
604 KOBIETA RADZIECKA, Wilno - polski, litewski
606 KOMUNIKAT WEWNĘTRZNY Delegata Polskiego w okręgu Bruswik Wschod, Helmstedt BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3, Delegatura Polska na Okręg Bruswik-Południe - polski
607 KOMUNIKAT No 83 Koła 8 p.uł.ks. J. Poniatowskiego - polski
608 KOMBATANCKA AGENCJA PRASOWA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Federacja Światowa, Londyn - polski
609 KOMUNIKAT INFORMACYJNY KOŁA ŻOŁNIERZY 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego - polski
610 KOMBATANT W ARGENTYNIE, SPK Federacja Światowa - polski
611 KOŁO ŚLĄZAKÓW CIESZYŃSKICH, Biuletyn XI -
612 KOMUNIKAT KOŁA ŻOŁNIERZY I DYW.PIECH.LEG J.P., Londyn, U.K. - polski
614 POGLĄD - BIULETYM INFORMACYJNY KomitetuObrony Solidarności, Hamburg, Berlin Zachodni - polski
615 KOMBATANT - Biuletyn Polskich Kombatantów w Italii, Rzym - polski
616 KOMUNIKAT o Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie, Londyn - polski
617 KOMUNIKAT - Koło 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, Londyn -
618 BIULETYN INFORMACYJNY - Komitet Koordynacyjny dla Spraw Imigracji Polskiej w Argentynie. Biuro Porad Techn. I Rolnych - polski
619 KOMUNIKAT Nr 14- Zjednoczenie Polskie C.K.P.Z.Z., Główny Referat dla Spraw Opsiedlenia, Blomberg - polski
620 KOMUNIKAT- Zjednoczenie Polskie. Zrzeszenie Ośrodkow Polskich Okregu Reńsko Westfalskiego. Prezydium. - polski
621 KOMUNIKAT PRASOWY Rada Polonii Amerykańskiej - American Relief for Poland, Delegatura na Europę Zachodnią, Genewa, Szwajcaria - polski
622 KOMUNIKAT 1-EGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW , Londyn - polski
623 KOMUNIKAT PRASOWY - Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego - polski
624 KOMUNIKAT Koła 16-ego Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera - polski
625 KOMUNIKAT INFORMACYJNO-OŚWIATOWY, Ministerstwo Obrony Narodowej,Londyn - polski
626 KOMUNIKAT PRASOWY w Obozie Polaków na Lotnisku Mariental, Mariental, West Germany - polski
627 KOMUNIKAT KRAJOWY - polski
628 KOMUNIKAT INFORMACYJNY - Zrzeszenie Polonii Brytyjskiej - polski
629 KOMUNIKAT. Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata, - polski
630 KOMUNIKAT. Związek Legionistów I P.O.W., Londyn - polski
631 KOMUNIKAT. Okręgu Koła AK i Okręgu Fundacji AK. Koło byłych żołnierzyArmii Krajowej, Chicago - polski
633 KOMUNIKAT. Związek Ziem Północno-Wschodnich, Londyn - polski
636 KRECHOWIAK. Biuletyn Informacyjny Koła krechowiakóe, Londyn - polski
637 KRESOWIAK W Brytyjskiej Kolumbii.Biuletyn Informacyjny Koła Związku Ziem Wschodnich, Vancouver, B.C. Kanada - polski
639 KOMUNIKAT. Koło B. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wk. Brytanii, Londyn - polski
640 KOMUNIKAT. Polska Rada Narodowa w Republice Federalnej Niemiec. Monachium - polski
642 KWARTALNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU ZIEM ZACHODNICH W AMERYCE, Chicago, USA - polski
644 KRONIKA. Biuletyn Informacyjn Oddziału YMCA Luisenberg, Luisenburg, West Germany. - polski
648 KURIER OTTAWSKI.Organ Młodzieży Polskiej przySPK w Ottawie, Ottawa - polski
649 KONTAKTY.San Francisco-Berkeley - polski
650 KURJER MORSKI. Wydawany na pokładzie M.S. "Piłsudski", Gdynia - polski
651 KURJER NOWY. Gazeta codzienna. Petrograd - POLSKI
652 KURIER.Pismo wydane jednorazowo przez uchodźców jadacych statkiem Gen. Taylor z Bremen do Nowego Jorku 6-17 lipiec 1949 r. - angielski
653 KURIER KSIĘGARSKI. Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas", London, UK. - polski
655 KRONIKA Zachodnia. San Francisko, California - polski
658 KRONIKA RUCHU REWOLUCYJNEGO W POLSCE. Organ Stowarzyszenia B. Więźniów Politycznych. Kwartalnik poswiecony dziejom walk o niepodległoś i socjalizm. Warszawa -
659 KRONIKA POLSKA.Niezależny dziennik demokratyczny. Brussels. Belgia - polski
660 BIULETYN INFORMACYJNY. Kongres Liberalno Demokratyczny. - polski
663 KU WOLNEJ POLSCE. Czasopismo Związku Byłych Żołnierzy S.B.S.K., Miesięcznik, London, JK - polski
664 NASZ TYGODNIK.Dodatek "Ku Wolnej Polsce". Tygodnik. Londyn U.K. - polski
667 KUŹNIA MŁODYCH. Czasopismo Młodzieży Szkolnej. Warszawa - polski
668 KUŹNIA. Walki o lepsza przyszłośc. Dwutygodnik. Lubeka. W.Germany -
670 KURIER WĘGIERSKO-POLSKI.Organ Wegierskiego Tow. Adama Mickiewicz. Budapeszt. - polski
671 KURJER WILEŃSKI "Wilniaus Kurjeris" Daily -
672 KRONIKA. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu - polski
673 KRONIKA POLSKA. Tom 1-3. Lozanna-Rappersville - Berno. - polski
674 KRONIKA DNIA. Polski Obóz Wojskowy "Dossel"- Pedkelsheim - polski
675 KRONIKA. Poświęcona Sprawom Polskim Kopenhaga-Oslo-Sztokholm - polski
676 KURIER POLONIAN-AMERICAN. Chicago - polski
679 KOMUNIKAT INFORMACYJNY KOŁA JAZŁOWIAKÓW - POLSKI
680 KWARTALNIK HISTORYCZNY NA WSCHODZIE. Sekcja Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Jerozolima - POLSKI
683 KU WOLNOŚCI. Oficjlny Organ organizacji Wolnych Orłów, Hartford, Connecticut. Miesiecznik -
684 KRYTYKA. Miesiecznik poświecony sprawom społecznym, nauce i sztuce.Kraków -
685 KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA, Warszawa - polski
686 ŁĄCZNIK. Pismo popularne nowej polonii.Brooklym, NY - polski
687 LAJKONIK. Miesięcznik Humorystyczno-Satyryczny, Detroit, Michigan - polski
688 LEWY NURT. Zbiór Rozpraw i Artykułów pod redakcją Dr. Józefa Żmigrodzkiego. Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. - polski
689 LECHOWIAK.Hohenfel (Lechów). West Germany - polski
690 LECH. Gazeta codzienna. Monachium, West Germany - polski
692 LEGION WETERANÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ROCHESTER, NY - POLSKI
697 LISTY WOŁYŃSKIE. Wyd. Aleksander Hauke-Nowak, Edinburgh, 1942 - polski
698 LISTY KONFEDERACKIE. Londyn - polski
699 LIST INFORMACYJUNY. Published and edited by Pragier J. , London, U.K. - polski
701 LISTY Z LONDYNU. - polski
702 LUD. Kurytyba Brazylia - polski,
706 LIST. Political Letters published and edited by Roman Orwid-Bulicz J. , London, UK, Monthly -
707 LIST DO RODAKÓW. Publishes and edited by Jan Chojnacki, Szwecja -
708 LISTY POLSKIE, Światowy Związek Polaków z Zagranicy - polski
709 LISTY Z HISZPANII. Madrid, Spain - polski
710 LIST PUŁKOWY. Koła 5 Pułku Piechoty Legionów - polski
712 ŁĄCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI, Monachium, West Germany - polski, , ukrainski
713 LOIRE VISTULE, Paryż - francuski
714 MERKURIUSZ POLSKI. Nowy ale dawnemu bardzo podobny. Życie akademickie - polski
715 MERKURIUSZ POLSKI ORDYNARYJNY. Gazeta tygodniowa. Warszawa - polski
716 MECHANIK. Oficyalny Organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce - polski
717 MATERIAŁY STATYSTYCZNE. Czasopismo poświęcone Sprawom Wychodźtwa Polskiego w Ameryce, Sharon, Pennsylwania - polski
718 MATERIAŁY MINISTERSTWA ODBUDOWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Londyn - polski
719 MATERIAŁY OŚWIATOWE. Dział odczytów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - polski
720 MARIANUM W SŁUŻBIE, Dwumiesięcznik. Organa Instytutu i Koła Religijno-Rycerskiego Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Anglia - polski
722 MEDICUS. Polish American Medical Society and Medicus Charitable and Educational Fund. Long Island, NY - polski
724 MAŁA KRONIKA. Dwutygodnik. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu. Drukarnia Polowa 2 Polskiego Korpusu - polski
725 KOMUNIKAT INFORMACYJNO-OŚWIATOWY Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydział prac kult.-ośw. Londyn - polski
726 MIRYZM. Pismo dla Studji o miłości we swpółżyciu człowieka i narodów. Organ Organizacji Charytatywnej Miryzm. Cheshire, England -
727 KOMUNIKAT RADIOWY Ministerstwo Informacji i Komunikacji, Londyn - polski
728 MŁODY POLAK W NIEMCZECH Dodatek do "Polaka w Niemczech" (dawniej "Zdrój") -
729 MIESIĘCZNIK FRAMCISZKAŃSKI, Wisconsin. USA - polski
730 MŁODY POLAK. Czsopismo dla Młodzieży. Lippstadt, W.Germany - polski
731 MILLENIUM OILSKI CHRZEŚCIJAŃSKIE. Biuletyn Historyczny Roku Jubileuszowego, Toronto - polski
733 MŁODY LAS. APEL POLEGLYCH Buenos Aires - POLSKI
737 MORZE I KOLONIE.Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa - polski
739 THE MONTHLY FUTURE. New York. Monthly. Published by the Polish World News Service - English
741 MŁODZIEŻ KATOLICKA, Warszawa - polski
742 MONITOR LONDYŃSKI, Wolna Trybuna Polaków w Wolnym Świecie. Londyn. UK - polski
743 MŁODZIEŻ. Miesięcznik Literacko-Społeczny. UK. Monthly - polski
744 MORZE. Organ Ligi Morskiej w Ameryce - polski
745 MÓJ PRZYJACIEL.Dwutygodnik dla Dzieci i Młodzieży. Wydawnictwo Związku Polakow w Hamburgu. Hamburg. W. Germany - polski
746 MYŚLI POLSKIE. Grenoble - polski
747 MYŚL NIEPODLEGŁA. I Zgrupowanie Oficerskie w Henstead, W. Germany. Weekly - polski
748 MYŚL NARODOWA. Tygodnik Polityczno-Społeczny. Warszawa - polski
749 MYŚLI I CZYNY. Pismo Robotniczej Młodzieży Katolickiej, Brussels, Belgia. Monthly - polski
750 MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNA.Pismo Stronnictwa Pracy. Londyn - polski
751 MUCHA. Warszawa - polski
752 MY. Miesicznik War Relief. Service. Rome. Italy - polski
753 MYŚL SPOŁECZNA.Magazyn Katolików. Tygodnik Zrzeszenia Katolików Caritas. - polski
754 M.S. PIŁSUDSKI. Ostatnie Wiadomości Radiowe. Radio News. - polski i angielski
755 MYŚL POLSKA NA WSCHODZIE. Wewnętrzny Biuletyn Stronnictwa Narodowego na Wschodzie. Jerozolima. Kwartalnik - polski
756 MY. Czasopismo Młodzieży Szkolnej . Isfahan. Iran. Delegatura Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych - polski
757 MÓWIĄ WIEKI. MAGAZYN HISTORYCZNY.Muzeum Edukacji Narodowej. Warszawa - polski
758 MYŚL PAŃSTWOWA. Niezależny miesięcznik polityczny. Londyn, UK -
759 MYŚL NIEPODLEGŁA. Wydawca i Redaktor : Adam Niemojewski. Warszawa - polski
760 MYŚL SOCJALISTYCZNA. Miesięcznik polityczno-społeczny. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Kraków. - polski
761 MYŚL WOLNA - POLSKI
762 MYŚL NIEPODLEGŁA. Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej - polski
763 NAOKOŁO ŚWIATA. Gebethner i Wolff Warszawa - polski
764 NA MIKROFON Biuletyn Materiałów Radiowych Radia Polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Londyn - polski
765 NARÓD I PRACA. Tygodnik Informacyjny Polskich Związków Zawodowych, Hannover, W. Germany - polski
766 NARÓD. Tygodnik dla ludu polskiego w Niemczech - polski
767 NARÓD A PAŃSTWO. Dwutygodnik . Redaktor i wydawca Władysław Studnicki. Dwutygodnik Warszawa - polski
768 NA OBCZYŹNIE. Czasopismo Obozu Polskiego w Haltern. Niemcy - polski
769 NA POSTERUNKU. Gazetka 5 Szwadronu Żandarmerii, Italy - polski
770 NARÓD. Wydanie poranne . Dziennik - polski
771 NA PRZEŁOMIE. Tygodnik I Korpusu, Edhinburgh -
772 NAPRZÓD, Tygodnik.Polish DP Camp Kloster Knechtsteden b/Dormagen - polski
773 Narodowe Biuro Informacyjne, Londyn - polski
774 NAPRZÓD. Organ Zrzeszenia Polonii Brytyjskiej wychodzi raz w miesiącu. - polski
775 NACZELNY IMAMAT MAUZUŁMANÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII (z urzędu imama wojskowego). Komunikat . Londyn - polski
776 NA CZATACH. - polski
777 NAJWYŻSZY CZAS. Pismo konserwatywno-liberalne. Warszawa. Wydawca Janusz Korwin-Mikke - Oficyna Liberałów. Redaktor Naczelny: Stanisław Michałkiewicz - polski
778 THE NEW AMERICAN. A monthly Digest of Polish -American Life and Culture, Chicago Ill. - English
779 NEW EUROPE. New York. Published by New Europe - English
780 NOTATKI PŁOCKIE. Pismo Towarzystwa Naukowego . Płock -
781 NEWSWEEK, weekly - angielski
782 NEW YORK TIMES MAGAZINE, New York - angielski
783 NEW DIMENSIONS. The Balch Institute for Ethnic Studies, Philadelphia -
784 NEWS FROM THE LATVIAN ASSOCIATION IN THE UNITED STATES. Rockville, Maryland - angielski
785 NEWS BULLETIN. Polish American Museum, Port Washington, NY - Angielski
786 NEW HORIZON. Polish-American Review - angielski
787 NASZA EMIGRACJA. Regensburg. West Germany - polski
788 NASZA GAZETKA. Komitet Polaków b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Ebensee. Ebensee, Austria - polski
789 NASZA GAZETKA. Biuletyn Polskiego Komitetu w Bischofshofen. Radaguja Jerzy Bochenski i Murza Murzicz. Bishofehofen - polski
790 NASZA EMIGRACJA. Informacje Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskiego Ludwigsburgh, West Germany - polski
791 NASZA GAZETKA. Pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu, Zurych, Szwajcaria - polski
792 NASZA GAZETA Pismo Związku Oilakow na Litwie. Wilno -
793 NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ. Mińsk Litewski. Kamieniec Podolski. - polski
794 NASZA MYŚL, Miesięcznik Oficerski, Warszawa, Polska - polski
795 NA SZAŃCU Organ Zarządu Głównego Samopomocy Żołnierzy Brygady Świętokrzyuskiej, Munich, W.Germany. 1948 - polski
796 NASZA RODZINA, Chevilly (Loiret) - polski
797 NASZA POLSKA, Związku Polaków na Kilonię, Kilonia West Germany - polski
798 NASZA PRACA, Komunikaty z życia Ośrodka Praca, Kassel-Hasenhecke - polski
799 NASZA PRZYSZŁOŚĆ, Dodatek "Czerwonych Maków" dla dzieci, tygodnik - polski
800 NASZA SZKOŁA, Pismo dla dzieci i młodziży Polskich Szkół Dokształcajacych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - polski
801 NASZA PRASA/NASZA DRUŻYNA, Tygodnik Drużyny Harcerskiej "Dzieci Warszawy", Wartenberg, W.Germany, Weekly - polski
802 NASZE DROGI, Dwutygodnik Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - polski
803 NASZA SPRAWA, Czsopismo społeczno-kulturalne, Buenos Aires, Wydawca Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie - polski
804 NASZE ŻYCIE.Tygodnik OśrodkaPolskiego w Schwab Hall/U.N.R.R.A. Team 512 - polski
805 NASZA ŚWIETLICA. Biuletyn Wewnętrzny Amerykańskiej Służby Pomocy Katolickiej. NCWC War Services. Middle East. Jaruzalem, 1945-1946. Monthly - polski
806 NASZE WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA. Codzienny Biuletyn Ludzi dobrej Woli RAF Station Somewhere in England - polski
807 NASZE WIADOMOSCI. Wydawca Obozu Polskiego "Wisła", Leverkusen - polski
808 NASZE SYGNAŁY Pism oSamopomocy Marynarki Wojennej, Londyn, 1968, 1969, 1971 - polski
809 NASZE WIADOMOŚCI.Pisemko poświęcone sprawom "Rodziny Policyjnej" Województwa Lwowskiego - polski
810 NASZE WIADOMOŚCI . Polish American Congress, Northern California Division, San Francisko, quarterly - polski/angielski
811 NASZE ŻYCIE. East Bay Polish American Association. Magazyn Polonijny. - polski
812 NASZ GłOS, Biuletyn Informacyjny Żołnierza - Zyda 2-ego Korpusu, Włochy, 1945-1946 - polski
813 NASZ GŁOS. Tygodnik Koniński. Konin. Polska - polski
814 NASZE ŻYCIE.Krąg Starszoharcerski im. Andrzeja Małkowskiego w Unterluss (wrzesień-październik 1945) Lipsztadt styczeń 1946 Maczków 1947 - 1948 - polski
815 NASZE ŻYCIE. Dwutygodnik Starszoharcerski, Bad Munder, W.Germany - polski
816 NASZ GŁOS.Tygodnik Obozu Polskiego w Schwenfurcie - polski
817 NA SZLAKU KRESOWEJ. Rzym - polski
818 NASZ GŁOS. Gazetka wydawana w Polskim Ośrodku Wojskowym 115 - polski
819 NASZ INFORMATOR. Pismo dekadowe 6 Ba. P.K.P.R., Easthaven - polski
820 NASZ GŁOS. Pismo Polaków w Ettlingen. - polski
821 NASZ MERKURIUSZ. Polska Misja Katolicka. Wenezuela. - polski
822 NA SZLAKU KRESOWEJ. Referat Kultury i Pras Kresowej Dywizji Piechoty. Włochy - polski
823 NA SZLAKU.Miesięcznik Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych Kraju Dolna Saksonia - polski
824 NA SZLAKU KRESOWEJ. Kwartalnik Związku b. Żołnierzy Kresowej Dywizji Piechoty. Londyn - polski
825 NAUKA POLSKA. Czsopismo Poswiecona Zagadnieniom Rozwoju Nauki Polskiej. Warszawa -
826 NATIONAL POLISH ARTS BULLETIN. Published and edited by Thaddeus Slesinski. Chicago, Ill. - polski
827 NASZ PRZYJACIEL.Ulotka religijna dla ludnosci polskiej w Iranie, Teheran - polski
828 NA TROPIE. Czasopismo harcerskie. Paryz. Francja - polski
829 NASZ PRZYJACIEL.Dwutygodnik Katolicki Wychodźctwa Polskiego w Afryce - polski
830 NASZ ZNAK. Pismo Stowarzyszenia Polskich Pisarzy i Publicystów Ludowych -
831 NSZ PŁOMYCZEK. Pisemko dla starszych dzieci. Brytyjskie Władze Okupacyjne w NiemczechLubeka-Bargfeld, W. Germany - polski
832 NASZE MYŚLI. Tygodnik Polskiego Ośrodka Wojskowego. Mannheim-Kafertal - polski
833 NASZE POSŁANNICTWO. Wydawnictwo Literatury religijnej. Warszawa -
834 NASZE SPRAWY. Biuletyn Związku Uczestników Polskiego Ruchu Oporu we Francji - polski
835 NEWS FROM POLAND. A Daily Bulletin of News and Comments issued by the Polish Press Bureau in London - angielski
836 NEWS FROM POLAND. The National Council of the Polish YMCA.Warsaw. - angielski
837 NEWS FROM THE POLISH Y.M.C.A.. For Bulletin Boards and Private Persons.Issued by the Polish YMCA in France. Paris - ANGIELSKI
838 NEWSLETTER. OF ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES. Alliance CollegeCambridge Springs, PA. - angielski
839 "NEWS SHEET" "49 DPACS", Northeim, W. Germany Gazeta Obozowa. Editor: L. Korab-Kucharski - polski
840 N.Z. TABLET New Zealand's National Catholic Weekly. Artykul Wodzickiego. Consul General of Poland. - angielski
841 NIEDZIELNY GŁOS POLSKI. Chicago, Ill. - polski
842 NIEPODLEGŁOŚĆ I DEMO0KRACJA (NID ) . Jednodniówka Organizacji politycznej N.I.D., Londyn - polski
843 NIEPODLEGŁOŚĆ. Organ Wychdźstwa Polskiego we Francji. Tygodnik. - polski
844 THE NINETHEENTH CENTURY AND AFTER. Founded by James Knowles. London - angielski
845 NEW AGE INTERPRETER. Los Angeles - polski
848 NEWS FROM HELSINKI WATCH. News from Eastern Europe - angielski
849 NEWS BULLETIN NO. 6.COMMISION FOR POLISH RELIEF. New York - angielski
851 NEPTUNE. London - polski
852 THE NEW REPUBLIC A Journal pf Opinion. New York - angielski
853 NEW MASSES. New York - angielski
854 NEW LIFE, Leopold Dende, Editor-Publisher, Sranton, PA - angielski
855 NA WARCIE, Palestyna, Tel Aviv, Dwutygodnik - polski, angielski
856 NOWINY. Dywizji Grenadierów Pancernych. Szkocja -
857 NOWE WIDNOKRĘGI. Wanda Wasilewska - redaktor, Moskwa - polski
858 NOWE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE ALBO MAGAZYN Wfzyftkich nauk do fzczęśliwego życia Ludzkiego potrzebnych. Wydawca Władysław Zambrzycki, Warszawa - polski
859 NOWE PAŃSTWO. Warszawa - polski
860 NOWE CZASY. Tygodnik Poświecony Sprawom Międzynarodowym.. Moskwa, ZSRR, Warszawa - Wydanie krajowe. - polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs