Zespół archiwalny nr 158

Archiwum Heleny Lubbke
1934-1946
Dzieje twórcy: Helena Lubbke (1893-1986) - w latach 1919-1940 była sekretarką I.J. Paderewskiego. W okresie II wojny światowej oraganizowała w Szwajcarii pomoc dla ofiar wojny oraz deportowanych w głąb Rosji. Po II wojnie światowej na emigracji w USA, gdzie działała społecznie.
Zawartość: materiały biograficzne, zdjęcia, korespondencja.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne, korespondencja1906 - 1987pol.
2Korespondencja Jadwigi Lubbke z Heleną Lubbke1935 - 1941niem.pol.
3Korespondencja od dra Józefa Jakubowicza1940 - 1945pol.
4Korespondencja od Mariana Jasińskiego1945 - 1946pol.
5Korespondencja od kpt. Jana Szyndlera1940 - 1946pol.
6Korespondencja dotycząca polskich jeńców i deportowanych w Rosji Sowieckiej1940 - 1946pol.
7Korespondencja przychodząca1934 - 1939pol.
8Korespondencja przychodząca1940 - 1940niem.pol.
9Korespondencja przychodząca1941 - 1941pol.
10Korespondencja przychodząca1942 - 1942niem.pol.
11Korespondencja przychodząca1943 - 1943pol.
12Korespondencja przychodząca1944 - 1944pol.
13Korespondencja przychodząca1945 - 1945pol.
14Korespondencja przychodząca1946 - 1946pol.fr.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs