Zespół archiwalny nr 160

Zbiór materiałów i wycinków prasowych dotyczących papieża Jana Pawła II
1978-2005
 
Zawartość: Korespondencja Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą; artykuły i wycinki prasowe głównie z prasy amerykańskiej, angielskiej, polskiej i polonijnej związane z pielgżymkami papieża do Stanów Zjednoczonych, Polski, Izraela; wycinki prasowe dotyczące zamachu na papieża; encykliki i orędzia.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Wycinki prasowe, opracowania, materiały ikonograficzne, korespondencja dotycząca Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II 1969 - 1980 ang.fr.pol.
2 Wycinki prasowe dotyczace papieża Jana Pawła II 1978 - 1979 ang.fr.pol.
3 Wycinki prasowe dotyczące papieża Jana Pawła II 1978 - 1999 pol.ang.niem.
4 Wycinki prasowe dotyczące pielgrzymek papieża Jana Pawła II 1979 - 1999 pol.ang.niem.
5 Wycinki prasowe dotyczące zamachu na papieża Jana Pawła II 1981 - 1981 pol.ang.niem.
6 Wycinki prasowe i opracowania dotyczące encyklik i orędzi papieża Jana Pawła II 1980 - 1988 pol.
7 Wycinki prasowe dotyczące pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Denver na Światowym Dniu Młodzieży 1993 - 1993 ang.pol.
8 Wycinki prasowe dotyczące pielgrzymki papieża Jana Pawła II do USA 1995 - 1995 ang.pol.
9 Wycinki prasowe dotyczące pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski 1999 - 1999 ang.pol.
10 Wycinki prasowe dotyczące pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ziemi Świętej 2000 - 2000 ang.pol.
11 Wycinki prasowe dotyczące śmierci papieża Jana Pawła II. 2005 - 2005 ang.
12 Wycinki prasowe dotyczące papieża Jana Pawła II. 1978 - 1978  
13 Wycinki prasowe dotyczące papieża Jana Pawła II. 1979 - 1979  
14 Wycinki z prasy brytyjskiej i amerykańskiej dotyczace papieża Jana Pawła II. 1979 - 1981  
15 Wycinki prasowe dotyczące Jana Pawła II. 1982 - 1998  
16 Wycinki prasowe dotyczace pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, USA i Francji. 1979 - 1986  
17 Wycinki prasowe, artykuły i komunikaty na temat wizyty kardynała Karola Wojtyły w Stanach Zjednoczonych. 1976 - 1976  
18 Kalendarium pontyfikatu papieża Jana Pawła II do 1987 roku. 1987 - 1987  
19 Album wycinków prasowych dotyczących Jana Pawła II. 1979 - 1979 angielski
20 Album wycinków prasowych dotyczących Jana Pawła II. 1979 - 1979 angielski
21 Album wycinków prasowych dotyczących Jana Pawła II. 1978 - 1978 angielski, niemiecki, włoski
22 Egzemplarze prasy anglojęzycznej, polskiej i polonijnej dot. Jana Pawła II. 2004 - 2005 angielski, polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs