Zespół archiwalny nr 161

Archiwum Karola i Bożeny Schayer
1918-1975
Dzieje twórcy: Karol Schayer (także: Karol Julian Schayer) - ur. 25 grudnia 1900 we Lwowie 1900, zm. 15 marca 1971 w Rockford), polski architekt. Przed II Wojną Światową pracował w Wydziale Budowlanym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach projektując w tym czasie m.in. wiele gmachów szkolnych. Po wojnie mieszkał i pracował na Bliskim Wschodzie. Od 1970 r. na emigracji w Stanach Zjednoczoncyh. Od 1929 r. żonaty z Bożeną Sołtys.
Zawartość: dokumenty osobiste, korespondencja, maszynopisy i rękopisy prac Karola i Bożeny Schayerów, fotografie, wycinki prasowe.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały biograficzne, dokumenty osobiste, zaświadczenia, wykaz posiadanych ruchomości, projekt dotyczący Muzeum Śląskiego1919 - 1969pol.fr.
2Opracowanie "Odbudowa domów mieszkalnych" Tel-Aviv 19451945 - 1945pol.
3{Notatki, opracowania1965 - 1969pol.
4Materiały ikonograficzne dotyczące architektury, wydarzeń polonijnych oraz życia osobistego Karola i Bożeny Schayer1915 - 1960pol.
5 Materiały dotyczące Powstań Śląskich i spraw polskich, opracowania, periodyki, korespondencja Bożeny Schayer m.in.. z Louisem de Rokicki1924 - 1972pol.
6Korespondencja Bożeny Schayer1950 - 1973pol.
7{Opracowania i notatki na temat Muzeum Śląskiego, dyplom i korespondencja Bożeny Schayer1918 - 1973pol.
8Maszynopis książki wspomnieniowej Bożeny Schayer z domu Sołtys "Piąte pokolenie"1973 - 1973pol.
9Maszynopis fragmentu książki wspomnieniowej Bożeny Schayer z domu Sołtys "Piąte pokolenie"1975 - 1975pol.
10Maszynopis fragmentów książek Bożeny Schayer z domu Sołtys1973 - 1975pol.
11Opracowanie Ludmiły Sługockiej "Helena z Neymanów i Joachim Sołtysowie. Przyczynek do dziejów walk narodowo-wyzwoleńczych w ostatnim okresie zaborów1967 - 1967pol.
12Notatki, opracowania, wycinki prasowe dotyczące stosunków polsko-niemieckich, Powstań Śląskich1947 - 1971pol.
13Wycinki prasowe, periodyki poświęcone architekturze, Bliskiemu Wschodowi1932 - 1961ang.pol.
14Mapa samochodowa i stanu dróg na rok 1939/19401939 - 1939pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs