Zespół archiwalny nr 162

Archiwum Kazimierza Józefa Hessa
1930-1985
Dzieje twórcy: Kazimierz Józef Hess urodził się 2 grudnia 1912 r. w Tomaszowie. 15 sierpnia 1933 r. otrzymał promocje na stopień podporucznika Polskiej Marynarki Wojennej po ukończeniu Akademii Morskiej w Toruniu.Po wybuchu II wojny światowej przedostał się na ORP "Błyskawica" do Wielkiej Brytanii. W 1941 r. pełnił służbę na okręcie ORP "Piorun", z którym uczestniczył w poszukiwaniach niemieckiego pancernika "Bismarck". Brał też udział w kampanii norweskiej. Od grudnia 1943 r. służył w Kwaterze Głównej Polskiej Marynarki Wojennej w Londynie, a w 1945 r. został dowódcą ORP Garland. 3 maja 1945 r. mianowany komandorem. Od sierpnia 1947 r. służył w cywilnej marynarce handlowej na liniach amerykańskich. Zmarł 9 grudnia 1992 r. w Nowym Jorku.
Zawartość: dokumnety osobiste, dokumenty związane ze służbą w marynarce wojennej, raporty, mapy, pamiętniki i notatki, wycinki prasow, zdjęcia.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste, świadectwa urodzenia, życiorys, materiały sprawy rozwodowej, legitymacje, wizytówki, wycinek prasowy1940 - 1991ang.pol.
2Materiały dotyczące służby w Marynarce Wojennej Polski, Anglii i we flocie USA - dokumenty służby, rozkazy, zaświadczenia, sprawozdania, opracowania, korespondencja, wizytówki służbowe1939 - 1990ang.pol.
3Depesze morskie dla ORP "Garland"1945 - 1945ang.pol.
4Mapy morskie, szkice i materiały szkoleniowe1939 - 1945ang.pol.
5Dzienniki i zeszyty z zapiskami szkoleniowymi z okresu powojennego1945 - 1975ang.pol.
6Korespondencja m.in.. od B. Horodyskiego1962 - 1985pol.
7Wycinki prasowe dotyczące II wojny światowej i spraw polskich1944 - 1955ang.
8Materiały ikonograficzne i fotografie1933 - 1968ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs