Zespół archiwalny nr 163

Archiwum Damiana Wandycza
1936-1974
Dzieje twórcy: Damian Stanisław Wandycz urodził się 2 stycznia 1892 r. w Dobrzyniu. Studiował na politechnice w Pradze i we Lwowie. Był członkiem Związku Strzeleckiego oraz żołnierzem I Brygady Legionów. W 1933 r. został dyrektorem Polskiego Eksportu Naftowego. W latach 1939-1940 przebywał w Rumunii zajmując się likwidacją polsko-rumuńskiej umowy naftowej. Następnie współpracował z rządem polskim w Angers a po upadku Francji z Polskim Czerwonym Krzyżem w Grenoble. W latach 1942-1944 był kierownikiem sekcji energetycznej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Londynie. W 1944 r. został wysłany do Waszyngtonu i pozostał na emigracji, pracując w różnych firmach eksportowych i działając w organizacjach polonijnych. W latach 1951-1956 był dyrektorem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, w latach 1965-1969 dyrektorem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.Zmarł 12 maja 1974 r. w Nowym Jorku.
Zawartość: Dokumenty osobiste; dokumentacja związana z pracą w Polskim Eksporcie Naftowym, korespondencja jako dyrektora IJP, korespondencja z Janem Lechoniem, Witoldem Lutosławskim, gen. Kazimierzem Sosnkowskim, Stanisławem Skrowaczewskim, Kazimierzem Wierzyńskim; maszynopisy prac, artykuły, maszynopisy i rękopisy opracowań na tematy gospodarcze, odczyty, eseje, notatniki z zapiskami na temat historii II Rzeczypospolitej; korespondencja Ireny Wandycz z Instytutem Piłsudskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty biograficzne - paszporty, legitymacja, zaświadczenia, życiorys1936 - 1974ang.pol.
2Dokumenty biograficzne - dyplomy, nagrody, zaświadczenia o wykształceniu, artykuły prasowe, publikacje, korespondencja, nekrologi1918 - 1976ang.pol.
3Dokumenty biograficzne - korespondencja, pokwitowania1939 - 1940ang.pol.
4Rola Damiana Wandycza w uregulowaniu należności za eksport parafiny do Polski - korespondencja, telegramy, zasady rozliczania1939 - 1940ang.fr.pol.
5Rola Damiana Wandycza w rewindykacji cystern - korespondencja, notatki1939 - 1940ang.fr.pol.
6Korespondencja w sprawach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1951 - 1956pol.
7Korespondencja, m.in.. z W. Lutosławskim, gen. K. Sosnkowskim, St. Skrowaczewskim, rękopis wiersza Jana Lechonia "Rymy Częstochowskie"1952 - 1974pol.
8Opracowanie D. Wandycza "Potash in Poland"1953 - 1953ang.
9Opracowanie D. Wandycza "Polski problem naftowy w ramach światowego przemysłu naftowego", materiały robocze1938 - 1944ang.pol.
10{Artykuły, opracowania, teksty audycji D. Wandycza1959 - 1973ang.pol.
11Artykuły, teksty wystapień i opracowania D. Wandycza poświęcone sprawom gospodarczym1938 - 1965ang.pol.
12Artykuły, opracowania, eseje D. Wandycza1938 - 1945pol.
13{Notatki i rękopisy artykułów dotyczących historii II Rzeczpospolitej1949 - 1966pol.
14Korespondencja Ireny Wandycz1974 - 1986pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs