Zespół archiwalny nr 164

Archiwum Józefa Weisbacha
1947-1971
Dzieje twórcy: Józef Weisbach ur. 8 X 1899 r. w Nisku. Brał udział w 1918 r., walkach o Przemyśl i Lwów oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Dalej pozostał w czynnej służbie wojskowej zajmując szereg stanowisk w różnych formacjach. W 1938 r. został szefem wydziału wyszkolenia Naczelnej Komendy Legii Akademickiej w Warszawie. W trakcie kampanii wrześniowej ranny dostał się do niewoli i aż do 1945 r. przebywał w Obozie w Murnau. W 1945 r. został kierownikiem Referatu Kulturalno-Oświatowego w Polskim Ośrodku Wojskowym Langberg. Następnie wcielony do 2 Korpusu we Włoszech. W 1949 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Współpracował z wieloma organizacjami niepodległościowymi i kombatanckimi. Pisał do prasy polonijnej i był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Ameryka-Echo”. Zmarł w maju 1971 roku w Chicago.
Zawartość: Wspomnienia pośmiertne, korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, korespondencja różna, maszynopisy, rękopisy artykułów i tekstów okolicznościowych, maszynopisy prac.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja w sprawach wydawniczych i historycznych, wycinki prasowe1962 - 1966pol.
2Opracowanie "Drukowane moje prace. Zeszyt 1" wraz z korespondencją w sprawach publikacji1960 - 1966ang.
3Opracowanie "Drukowane moje prace. Zeszyt 2 i 3" wraz z korespondencją w sprawach publikacji1963 - 1969ang.pol.
4Opracowanie "Kampania wrześniowe - prace własne" wraz z korespondencją w sprawach publikacji oraz odpisami rozkazów z września 1939 r.1955 - 1960pol.
5Monografia "Delegatury Oddziału Społecznego II Korpusu w Ingolstadt 1946-1948" wraz z korespondencją jej dotyczącą - dar płka Kazimierza Buterlewicza1946 - 1966pol.
6Opracowanie "Józef Piłsudski w relacjach i ocenach", projekt publikacji1962 - 1970pol.
7Opracowanie "Józef Piłsudski jakim był naprawdę w oczach wspólczensnych"1967 - 1967pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs