Zespół archiwalny nr 167

Zbiór relacji, wspomnień i opracowań.
1831-2008
Dzieje twórcy: Zbiór relacji, wspomnień i opracowań był przekazywany do zasobu Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w latach 1943-2011. Zbiór został uzupełniony o materiały wyłączone z biblioteki oraz nie przypisane do poszczególnych kolekcji materiały znajdujące się w archiwum Instytutu. Zbiór relacji, wpomnień i opracowań został uzupełniony o pozycje wyłączone z biblioteki.
Zawartość: Zbiór relacji, wspomnień i opracowań został podzielony na części: pierwszą zawierającą wspomnienia i relacje oraz drugą zawierającą opracowania i publikacje. Zbiór zawiera materiały archiwalne z lat 1831-2008, są to głównie: maszynopisy, druki oraz kserokopie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Relacje i wspomnienia.
1 Tadeusz Bąblewski „U progu niepodległości wspomnienia z lat 1915-1921”, cz. I i II. - pol.
2 Andrew J. Beck „For my Children and Grandchildren Story of an Interesting Life”. 2007 - 2007 ang.pol.
3 Robert van Gielle Ruppe “Wspomnienia Pułkownika Wywiadu z Lat Panowania Hitlerowskich Zbrodniarzy w Małopolsce Wschodniej 1939-1945”. - pol.
4 Marian Gołębiowski „Ster”, „Irka”, „Korab” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
5 Aleksander Hrynkiewicz dzienniki. - pol.
6 Tadeusz Konrad Jachimek „Jar”, „Joker”, „Ninka” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
7 Henryk Gumkowski „Ostatni poganie w Europie”. 1987 - 1987 pol.
8 Henryk Gumkowski „Szumiąca Narew Daremne Łzy”. 1987 - 1987 pol.
9 Henryk Gustaw Kaden „Wspomnienia Mokotowskie”. 1978 - 1978 pol.
10 Juliusz Kaden-Bandrowski wspomnienia. - fr.
11 Andrzej Kanclerz „Niewola Niemiecka Wspomnienia Wojenne z Lat 1939-1945”, cz. I. 1999 - 1999 pol.
12 Andrzej Kanclerz „Niewola Niemiecka Wspomnienia Wojenne z Lat 1939-1945”, cz. II. - pol.
13 Andrzej Kanclerz „Niewola Niemiecka Wspomnienia Wojenne z Lat 1939-1945”, cz. III. - pol.
14 Andrzej Kanclerz „Niewola Niemiecka Wspomnienia Wojenne z Lat 1939-1945”, cz. IV. - pol.
15 Andrzej Kanclerz „Niewola Niemiecka Wspomnienia Wojenne z Lat 1939-1945”, cz. V. - pol.
16 Adam Ludwik Korwin-Sokołowski „Fragmenty Wspomnień 1910-1945”. 1982 - 1982 pol.
17 Wincenty Kowalewski „Działania 1. Dyw. Piech. Leg. Grupy Operac. Wyszków Relacja Historyczna”. 1946 - 1946 pol.
18 Kazimierz Leski „Bradl” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
19 Emilia Malessa „Marysia” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
20 Leszek Mirski „Wspomnienia Więźnia Część I Pawiak”. 1945 - 1945 pol.
21 Ludwik Muzyczka materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
22 Józef Piłsudski wspomnienia tłumaczone na język hiszpański przez Janinę Rybicki de Neuman. - hiszp.
23 Jan Pudełek „Fragmenty wspomnień”. - niem.pol.
24 Kazimierz Pużak „Wspomnienia 1939-1945”. 1981 - 1981 pol.
25 Juliusz Rakowski „Czasy i Ludzie”, cz. I. - pol.
26 Juliusz Rakowski „Czasy i Ludzie”, cz. II - pol.
27 Józef Rybicki „Andrzej” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
28 Jan Rzepecki „Prezes” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
29 Antoni Sanojca „Kortum” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
30 Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
31 Władysław Wielhorski „Pamiętniki 1939-1942”. 1945 - 1945 pol.
32 Żarkowska „Wpomnienie Towarzysza Niedoli”. - pol.fr.
33 Zygmunt Żuławski „Wspomnienia”. 1980 - 1980 pol.
34 Henryk Żuk „Onufry”, „Barański”, „Jasiński”, „Andrzej” materiały z procesu I Zarządu Głównego WIN. - pol.
35 Tadeusz Żukowski „Listy z Grobu Żywego Nieboszczyka”. 2001 - 2001 pol.
36 NN „Tourist” „Red Freedom”. 1954 - 1945 ang.
37 NN, wspomnienia z okresu II wojny światowej. - pol.
Opracowania.
38 W. Baczyński „The Social and Cultural System in postwar Poland”; W. Baczyński, A. Koc “Comments on the evolution of Planning & it’s Problems in Poland”. 1954 - 1954 ang.pol.
39 Janette Bagiewska „Joseph Piłsudski as The Defender of Western Culture”. - ang.
40 Ian Brus “Red Russia versus Poland”. - ang.
41 Włodzimierz Dębski, Władysław Siemaszko „Mapy Poglądowe Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich Dokonanych Na Ludności Polskiej Na Wołyniu W Latach 1939-1944”. - pol.
42 Jeffrey M. Dudzik „Vilna: A Plan For Federation And Security”. 1993 - 1993 pol.
43 Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski”, cz. I. - pol.
44 Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski”, cz. II. - pol.
45 Andrzej Garlicki „Józef Piłsudski”, przypisy. - pol.
46 Stanisław Gąbiński „Rządy Sanacji w Polsce 1926-1939”. 1981 - 1981 pol.
47 Józef Jaklicz „Spetember Campaign 1939 in Poland”. - ang.
48 Zygmunt Jastrzębski “Projekt Organizacji Radiofonii Polskiej w Anglii”. 1940 - 1940 ang.
49 Leopold Jerzowski „Agresja 17 Września 1939 studium aspektów politycznych”. 1987 - 1987 pol.
50 Henryk Kocoj „Mocarstwa europejskie wobec Konstytucji 3 Maja”. - pol.
51 Antoni Stefan Koper „Polscy Displaced Persons w Niemczech 1945-1947”. - ang.
52 Antoni Stefan Koper „Polska Prasa w Niemczech 1945-1947”. - ang.
53 Franciszek Lachocki „Kama”. - pol.
54 Franciszek Lachocki „Na Ringu Epok”. - pol.
55 Franciszek Lachocki „Rozgrzeszenie”. - pol.
56 Wacław Lipiński „Wojna polsko-niemiecka Kampania wrześniowa w Polsce w 1939”. 1943 - 1943 pol.
57 Wojciech Lizak „Stalin’s reprisals in Poland against the background of the Police oppresion machine in European socialist countries in the years 1948-1955”, cz. I i II. - ang.
58 Wojciech Lizak "Rozstrzelana Polonia. Szkic do dziejów Polaków w ZSRR w latach 1917-1939". - ang.
59 Jerzy Łapczyński „Józef Piłsudski – Jego Wpływ Na Politykę Zagraniczną II. Rzeczpospolitej (1918-1935)”. 1991 - 1991 pol.
60 Józef Mackiewicz „Nowy Plan Zniszczenia Antykomunizmu”. 1975 - 1975 pol.
61 Ignacy Matuszewski „Piłsudski Etiude Politique”. - fr.
62 J. Modelski „Przyczyny Klęski Wrześniowej (Próba Syntezy)”. - pol.
63 Henry J. Osinski „Report On Organization And Operation Of Mission In Poland December 1945 to January 1947”. - ang.
64 Maria Pestkowska „Wizje Komendanta czasu tamtej wojny”. 2008 - 2008 pol.
65 Wiktor Poliszczuk „Apokalipsa według Wiktora Ukraińca”. - pol.
66 Józef Rudnicki „Ziemia Czerwińska pod okupacją niemiecką czerwiec 1941 – czerwiec 1943”. 1944 - 1944 pol.
67 Stefan Przerębski „Przyjaźń Polsko-Francuska”. - pol.
68 Anna Stefańska „Udział Artystów Polskich na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w Latach 1939-1940”. 1999 - 1999 pol.
69 Anna Sudlitz „Proces Założycieli Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Dokumenty i Relacje”. - pol.
70 Leszek Jan Szulc „Prezydenci i Elity Władzy Rzeczpospolitej 1918-2006”. - pol.
71 Francis X. Świetlik „Report Of The President To The Plenary Session Of The Bard Of Directors Of American Relief For Poland”. - ang.
72 Józef Weisbach “Polski Ośrodek Wojskowy Langwasser – koło Norymbergii czerwiec 1945 – luty 1946”. - pol.
73 Andrzej Wilczkowski „Anatomia boju Bitwa Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod Mokrą w dniu 1 września 1939 roku”. 1990 - 1990 pol.
74 Julian Woyszwiłło „Józef Piłsudski jako historyk”. 1946 - 1946 pol.
75 Richard Andrew Woytak „On the Border of War and Peace: the role of Polish Intelligence in 1939-1939 and the Origins of the Ultra Secret”. - ang.
76 Dobiesław Dudek “Władze II Rzeczpospolitej Polskiej wobec galicyjskich organizacji niepodległościowych w świetle wybranych aktów normatywnych”, Patricia Kennedy Grimsted “Czartoryski’s System for Russian Foreign Policy, 1803”, Kalervo Hovi „Polish-Finnish Cooperation in Borderstate Policy, 1919-1922”, Czesław Madajczyk „Sprawy Polskie w Atlas of Holocaust”, „Wałęsowe Humoreski w Stylu Buffo i Groteski”. 1970 - 1986 ang.pol.
77 Wawrzyn Goślicki: kopie opracowań „The Miracle of The Good Senator” oraz „The Accomplished Senator. In Two Books”; kopie wycinków prasowych. - ang.pol.
78 „Le Marëchal Piłsudski”. - fr.
79 Broszura “Ś.p. Generał Broni Stanisław Maczek”, kopie wycinków prasowych i korespondencji. - ang.
80 1 Dywizja Piechoty gen. Stanisława Maczka: „Historia kombatanckiego pisma 30-lecie Pancerniaka”, „Oskarżenia bez dowodów”. 1998 - 2003 ang.pol.
81 Broszura „Paderewski Twentieth American Tour”. 1939 - 1939 ang.
82 „Podróż Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza Gen. Władysława Sikorskiego do Z.S.R.R.”. - pol.
83 „Der Polen Hoffnung”, Ladislaus NN. - niem.
84 “Polityka narodowościowa okupanta niemieckiego”. - pol.
85 Polish American Congress: “The Story of the Polish American Congress in Press Clippings”, vol. 2 i 3; “Report of The President and The Executive Committee of The Polish American Congress”. 1984 - 1984 ang.
86 “Recueil Analytique Des Actes De L’Armée Polonaise”. 1918 - 1918 fr.
87 „Wytyczne Pracy Społecznej K.O.P.”. - pol.
88 „Zbiór Informacji geograficzno-gospodarczych na tle zagadnienia przywozu surowców do Polski”. 1937 - 1937 pol.
89 NN, fragment opracowania. - ang.
Relacje i wspomnienia.
90 Zdzisław Czermiński; „W Pluszowej Ramie”. - pol.
91 Donata Kocot-Bończak: „Księga Pamiątkowa Rodziny Kocot”, cz. I. 2003 - 2003 pol.
92 Donata Kocot-Bończak: „Księga Pamiątkowa Rodziny Kocot”, cz. II. - pol.
93 Jan Leliva: „Let Justice Be Done”, "Dusk or Down". - ang.
94 Eugeniusz Sławomir Łazowski: „Prywatna Wojna Wspomnienia Lekarza-Żołnierza 1933-1944”, cz. I. 1991 - 1991 pol.
95 Konstanty Skirmunt: „Moje Wspomnienia”. - pol.
96 Krzysztof Zatryb: „Chłopcy z Plutonu Podkowa”. - pol.
97 Fragment wspomnień wojennych. - pol.
Opracowania.
98 Wojciech Baliński: „Tadeusz Pełczyński Grzegorz. Próba Biografii”. - pol.
99 Jean De Bloch: „The Future of War”. - ang.
100 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. I. - ang.
101 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. II. - ang.
102 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. III. - ang.
103 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. IV. - ang.
104 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. V. - ang.
105 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. VI. - ang.
106 J. Boharewicz: „The Chieftain”, cz. VII. - ang.
107 Zbigniew Brzeziński: „Victory of the Clerks”. 1964 - 1964 ang.
108 Władysław Bułhak nadbitki artykułów. 1992 - 1993 pol.
109 Thomas G. Buston: „The Tsar’s Lieutnant The Sowiet Marshal”. - pol.
110 Anna Cienciala: „Detective Work: researching Soviet World War II Policy on Poland in Russian Archives”. 1994 - 1994 ang.
111 Janusz Cisek nadbitki artykułów. 1992 - 1993 ang.
112 Mary Eleonor Cygan: „Political and Cultural Leadership in a Immigrant Community: Polish American Socialism, 1880-1950”. 1989 - 1989 ang.
113 Charles S. Dewey: „Sprawozdania Zagranicznego Członka Rady Banku Polskiego i Doradcy Finansowego Rządu Polskiego”. 1927 - 1929 pol.
114 Michał Domański: „Podkowa Leśna 1939-1948”. - pol.
115 Marian Kamil Dziewanowski: „A European federalist Joseph Piłsudski And Eastern Europe, 1918-1920”. - ang.
116 Robert H. Ferrell: „Pearl Harbor and the Revisionists”. 1955 - 1955 ang.
117 Jacek Frontczak: „Społeczeństwo Białostocczyzny w Latach 1939-1941”. - pol.
118 Jerzy Gaul nadbitki artykułów. 1994 - 1996 ang.
119 Alexander Gerschenkron: „A Neglected Source Of Economic Information on Sowiet Russia”. 1950 - 1950 ang.
120 Maria Hałupka: „Studenci Warszawy w Donosach Mackrotta (1819-1830) Studium Źródłoznawcze”. - pol.
121 Jerzy Jaruzelski: „Pierwsze Dni Września”. 1983 - 1983 pol.
122 Bogumił Jasinowski: „Wschodnie Chrześcijaństwo Wraz z Rosją w Świetle Różnic Kulturowych Wschodu i Zachodu”. - pol.
123 Józef Klepaczko: „Raport Jeszcze słów parę o kampanii wrześniowej 1939 roku”. - pol.
124 Antoni Stanisław Koper: „Prasa Polska w Niemczech 1945-1947”. - pol.
125 John S. Kowalski, Juliusz F. Walla, Henry J. Willis, Alfred J. Wilowski: „The War In Poland Spetember 1939”. - ang.
126 Leszek Kuk: „O Despotyzmie w Rosji, czyli Rosja w roku 1839 markiza de Custine”. 1988 - 1988 pol.
127 Bolesław S. Kumor: „SS. Cyryl and Methodius Parish and The Hartford Polonia 1873-1980”. - ang.
128 Piotr Łysakowski: „Przegląd Badań w Kraju o Tragedii w Kozich Górach”. - pol.
129 Jacek Majchrowski: „Koncepcja Wodza w Myśli Politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego”. 1977 - 1977 pol.
130 Jerzy Mycielski: „Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1984 r.”. - pol.
131 Christopher O’Neill: „Sprawa Ukraińska w Sejmie Od Przewrotu Majowego do Końca Pierwszej Kadencji (maj 1926-listopad 1927)”. - pol.
132 Anna Owsińska nadbitki artykułów. 1969 - 1972 pol.
133 Stanley Z. Pech: „The Press of the Habsburg Slavs in 1848: Contribution to a Political Profile”. 1975 - 1975 ang.
134 Jacek Pietrzak: „Wacław Lipiński (1896-1949) Biografia”. 1994 - 1994 pol.
135 Józef Piłsudski: „Gesetz und Ehre”. - niem.
136 Stanisław Poraj: „Pomorze a Polska”. 1931 - 1931 pol.
137 William Rose: „Upper Silesia: A Glance Down The Years”. 1937 - 1937 ang.
138 Aleksander Rummel: „Polska skansenem fortyfikacji”. - pol.
139 Dimitri Shalikashvili: „Gruzińska emigracja w Polsce 1921-1939”. - ang.
140 Zbigniew Solak nadbitki artykułów. 1987 - 1993 pol.
141 Piotr Stawecki: „Studium Planu Strategicznego Polski Przeciw Niemcom Tadeusza Kutrzeby i Stefana Mossora”. 1991 - 1991 pol.
142 Janina Stoksik nadbitki artykułów. 1987 - 1990 pol.
143 Wiesław Szypuła: „Polacy w Indiach”. - pol.
144 Włodzimierz Suleja nadbitki artykułów. 1990 - 1990 pol.
145 Wojciech Świętosławski „Wspomnienia”. - pol.
146 Jerzy Tomaszewski: „Czechosłowacka emigracja polityczna w dokumentach polskiej służby zagranicznej z roku 1939”. 1988 - 1988 pol.
147 Piotr S. Wandycz nadbitki artykułów. 1958 - 1992 ang.
148 Zbigniew Wójcik nadbitki artykułów. 1976 - 1977 ang.
149 „1st Polish Armoured Division (1 VIII 1944 – 11 XI 1944)”. 1944 - 1944 ang.
150 Bank of Poland: „Bulletin. Report of the Financial Advisor”, nr 11. 1930 - 1930 ang.
151 „Documents And Materials Relating To The Eve Of The Second World War”. 1948 - 1948 ang.
152 „Facts and Figures about Germany’s Refugee and Expellee Problem”. 1956 - 1956 ang.
153 „Hommages a la Memorie Du Marechal Joseph Pilsudski”. - fr.
154 „La questian polonaise dans la Chambre des Députés”. 1831 - 1831 fr.
155 „O Zdrowie Publiczne”. 1923 - 1923 pol.
156 „Pamiątki Wojenne”, zeszyt II. 1923 - 1923 ros.
157 „Poland’s Cause” - hiszp.
158 „Polish-American Day”. 1978 - 1978 ang.
159 „Powstanie w Warszawie Fakty i Dokumenty”. 1945 - 1945 pol.
160 „Preliminarja Pokojowe i Ustawa o Rozejmie Podpisane w Dniu 12 Października 1920 Roku w Rydze”. 1920 - 1920 pol.
161 „Sprawozdanie Polskiego Skarbu Wojskowego za Czas od Dnia 1 Września 1912 do Dnia 31-go Sierpnia 1913 Roku”. 1913 - 1913 pol.
162 „The Poles”. 1843 - 1843 ang.
163 „The Unconquered People”. 1942 - 1942 ang.
164 „Układ o Repatrjacji Zawarty Między Polską z Jednej Strony a Rosją i Ukrainą z Drugiej Strony w Wykonaniu Artykułu VII Umowy o Przedwstępnych Warunkach Pokoju z Dnia 12 Października 1920 Roku.” 1921 - 1921 pol.ros.
165 „Wodzowi Narodu Rzemiosło Ziemi Kaliskiej”. - pol.
166 Marvin Rintala nadbitki artykułów. - ang.
Relacje i wspomnienia.
167 Józef Kosy: wspomnienia. 1941 - 1942 pol.
168 „Listy z Polski”, „Pomnik Niemieckiego Rewizjonizmu”, „Nasza Odpowiedź”; oprac. J.G. 1946 - 1947 pol.
Opracowania.
169 Eva S. Balogh: „Great Power Patronage or Regional Cooperation: The Hungarian Dilera”. 1975 - 1975 ang.
170 “What to Read About Poland”: oprac. J. H. Baxter. 1942 - 1942 ang.
171 Adam Bromke: “Poland’s upheaval – an interim report”. - ang.
172 Alex Burblis: album wycinkami prasowymi dotyczący Józefa Piłsudskiego. - pol.
173 Gregory F. Campbell: „The Dagger and The Pincers”. - ang.
174 “Z Raportów Ambasadorskich Wieniany-Długoszewskiego”, oprac. Józef Chudek. 1957 - 1957 pol.
175 Marek Czarniawski: „Biografia polityczna premiera Rzeczypospolitej Polskiej, generała dywizji, doktora Sławoja Felicjana Składkowskiego (1885-1962)”. 2000 - 2000 pol.
176 Herman Erich: „The Unloved Germans”. - ang.
177 Wacław Stefan Flisiński, opracowania dotyczące prasy polskiej w USA. 1972 - 1974 pol.
178 Alfred Jesionowski: „Problem Polski na Śląsku w Świetle Nowszej Beletrystyki Niemieckiej”. 1939 - 1939 pol.
179 Michael Kecki: „20th Anniversary Radio Brodcasting”. 1953 - 1953 ang.
180 Edward Keeton: “Economics in French Locarno Policy, 1925”. - ang.
181 Roman Korab-Żebryk: „Operacja Wileńska 1944 Epilog”. - pol.
182 Thaddeus Theodore Krysiewicz: „Polish Immigration Committee In The United States”. 1953 - 1953 ang.
183 Thomas Kuszelewicz: “The Joke’s On You”, “The Polish Millennium”. 1979 - 1979 ang.
184 Wolfgang Leonhard: “Soviet Policy: Interests, Motives and Objects”. - ang.
185 Guy Lloyd: “Commentaries on European Affairs”. - ang.
186 Walter Merineit: “History and Reconciliation”. 1953 - 1953 ang.
187 Henri Michel: “France, Grande-Bretange et Pologne”. - fr.
188 Lawrence Orton: „Wokół Spowiedzi Bakunina”. 1977 - 1977 pol.
189 Herman Pischke: „Der polnische Aufstand in posen 1918/1919”. - niem.
190 Jan Reiter: „Niemieckie Opinie o Karolu Estreicherze”. 1960 - 1960 pol.
191 Grzegorz Leopold Seidler, Maria Smołka: „Polands as Seen by Americans 1785-1795”. - ang.
192 Czesław Skonka, opracowania. 1989 - 1990 pol.
193 Wacław Soroka, opracowania. - ang.
194 Antoni Tarnowski: “The Position of Poland Past and Present”. - ang.
195 B. Wanke, opracowania dotyczące Rządu RP na Uchodźctwie. 1973 - 1979 pol.
196 D. C. Walt: „Britain, France and the Italia Problem, 1937-1939”. - ang.
197 J. Zablocki: “Special Study Mission to Poland”. 1961 - 1961 ang.
198 B. Zaborski: „German Menance to Europe Through the Ages”. 1944 - 1944 ang.
199 T. Zawadzki: „Obsada Personalna Stanowisk Publicznych w Polsce”. 1958 - 1958 pol.
200 Marian Zgórniak: „Le Fondement Militaire de L’Ultimatum de L’Autriche-Hongrie a la Serbie”. 1976 - 1976 fr.
201 Libushe Zorin: “Soviet Prisons and Concentration Camps an Annotated Bibliography 1917-1980”. - ang.
202 Maria Ewelina Żołtowska: „Epilog działalności politycznej Jana Potockiego: Artykuły w Journal hebdomadaire de la Diete z 1792 r.” 1980 - 1980 pol.
203 „A Call from Warsaw. An Anthology of Underground Warsaw Poety”. 1944 - 1944 ang.
204 “Autografy Posłów do Sejmu Polskiego Roku 1919”. - pol.
205 „Diplomatic List”. 1924 - 1948 ang.
206 „JP 12.V.1935-18.V.1935”. - pol.
207 „Józef Piłsudski Mówi …” 1942 - 1942 pol.
208 „Kronika Historyczna Armii Krajowej”. 1994 - 1994 pol.
209 „Lista Chorych, Rannych, Zabitych i Zaginionych Legionistów do Kwietnia 1915 Roku.”, „Lista Strat Legionu Polskiego od 1 maja do 1 lipca 1915.”, Lista Strat Legionu Polskiego od 1 lipca do 1 października 1915.”, „Listy Strat Legionu Polskiego.” 1915 - 1916 pol.
210 „Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich”. - pol.
211 „Liste des Membres du Groupe Parlementaire Franco-Polonais”. - fr.
212 “Listed u Corps Diplomatiwue a Varsovie”. 1931 - 1938 fr.
213 “Political Prisoners in Poland a partial listing.” 1982 - 1982 ang.
214 “Reception a L’Hotel de Ville de M. le Marechal Pilsudski chef de L’Etat Polonais.” 1921 - 1921 fr.
215 “Spis Poległych-Żołnierzy Pochowanych na Cmentarzu Monte Cassino”. 1946 - 1946 pol.
216 „Western Borderlands of The USSR” 1944 - 1944 ang.
217 „Tymczasowy Wykaz Poległych w Czasie Kampanii Jesiennej 1939 r. w Polsce”. 1941 - 1941 pol.
218 „Wykaz poległych żołnierzy II Korpusu pochowanych na polskim cmentarzu wojennym pod Montecassino”, „Wykaz poległych żołnierzy II Korpusu pochowanych na polskim cmentarzu wojennym w Loreto”. - pol.
Relacje i wspomnienia.
219 Alwina Antonina Bajor: „Listy Zranioną Duszą Pisane …”. - pol.
220 Tadeusz Janiszewski: „Z Pięknych Kart”. - pol.
Opracowania.
221 Wojciech Laryssa: „Wspomnienia i Uwagi Uczestnika Powstania Warszawskiego”. 1947 - 1947 pol.
Relacje i wspomnienia.
222 Mihajlo Mihajlov: „Moskwa Latem 1964 Notatki z Podróży”. 1965 - 1965 pol.
223 Karol Poddebski: „Behind The Iron Curtain”. 1946 - 1946 ang.
224 Jerzy Putrament: „Po Tamtej Stronie”. 1956 - 1956 pol.
225 Eillen F. Short: „Personal Impressions of Poland”. 1945 - 1945 ang.
Opracowania.
226 Allan E. Alan: „Post-War Europe – Germany Or Poland?”. 1944 - 1944 ang.
227 Gen. Władysław Anders: „Przemówienie Generalnego Inspektora P.S.Z. na Zjeździe Przedstawicieli Zarządów Kół Oddziałowych”. 1954 - 1954 pol.
228 F. C. Anstruther: „The Truth about the Liberty of Poland” - ang.
229 Leon Barański: “Some Economic Problems of Poland”. 1943 - 1943 ang.
230 Eduard Benes: “The Organization of Postwar Europe”. 1942 - 1942 ang.
231 Ludwik Berger: “Rządy i Żądze czyli Szukanie Programu”. 1943 - 1943 pol.
232 A. V. Berger-Voesendorf: „The Real Face of the Political Emigration From Germany”. 1945 - 1945 ang.
233 Ernest Bevin: “Foreign Affairs”. 1946 - 1946 ang.
234 Władysław Bieńkowski: “Powstanie Warszawskie”. 1945 - 1945 ang.
235 Andrzej Bolewski: “Gospodarcze Znaczenie Przemysłu Śląska Zachodniego”. 1945 - 1945 pol.
236 Ziemowit Buława: „Piotrków Na Wiosnę 1915”. 1915 - 1915 pol.
237 Michael Budny: „Jóżef Piłsudski Institute of America foe Research in the Modern History od Poland”. - ang.
238 Leonard Charap: „Poland’s Fight Rof Freedom”. - ang.
239 Antoni Chołoniewski: “Duch Dziejów Poski”. 1946 - 1946 pol.
240 Lidia Ciołkoszowa: “Przed Trzydziestu Laty …”. 1948 - 1948 pol.
241 Marian Czuchowski: „Polish Troops In Italy”. 1944 - 1944 ang.
242 Patrick J. Dolman: „Socialists and Poland”. 1944 - 1944 ang.
243 M. K. Dziewanowski: “Vienna Appeasement”. 1945 - 1945 ang.
244 Zbigniew Grabowski: „Twenty Years of Polish Independence”. 1944 - 1944 ang.
245 Gerald S. Graham: “The Future of Poland”. - ang.
246 James W. Gerard: “Render the Germans Impotent as a Military Threat!”. 1942 - 1942 ang.
247 Viscount Grey: “The League of Nations”. 1918 - 1918 ang.
248 erzy Grot-Kwaśniewski: “Sytuacja społeczna Polaków w Niemczech”. 1918 - 1918 ang.
249 Mieczysław Grzymała: „Ku Nowym Kresom Zachodnim”. 1943 - 1943 pol.
250 A. Haus, D.Sc.C. i A. Bauer: “Gdynia from fishing village to international port”. 1944 - 1944 pol.
251 R. Hauser: “Legal Aspects of the Situation in Poland”. 1946 - 1946 ang.
252 Marian Hełm-Prigo: “W Sprawie Tablicy Orląt w Londynie”, cz. I i II. 1965 - 1967 pol.
253 H. W. Henderson: The Truth About the Russo-Polish Conflict”, “20 Questions About Russia”, “Why Don’t the Poles Go Home?”. 1945 - 1945 ang.
254 Friedrich Hoffmann: “Die Oder-Niesse Linie”. 1949 - 1949 niem.
255 M. Z. Jedlicki: “Germany and Poland Through the Ages”. 1942 - 1942 ang.
256 Jerzy Jellinek: „Deklaracja praw człowieka i obywatela.”. 1905 - 1905 pol.
257 Peter Jordan: „Polonia A Premiera Que Lutou”. 1944 - 1944 port.
258 Aleksander Junosza-Gałecki: „Polish Patriots Made In Moscow”, „Z Monachium do Jałty i San Francisco”. 1945 - 1945 ang.
259 Paweł Kądziela: “Listy Stefana Żeromskiego do Michała Sokolnickiego”. 1995 - 1995 pol.
260 Marek St. Korowicz: „The Problem of the International Personalisty of Individuals”. 1956 - 1956 ang.
261 Stanisław Kościałkowski: “Spostrzeżenia nad ostateczną redakcją Historii Polski wydanej przez P.A.N. w Warszawie”. 1959 - 1959 pol.
262 Jan Zygmunt Kozłowski: „Wielki Egzamin Przed Polakiem”. 1946 - 1946 pol.
263 Grzegorz Krogulec: „Uwagi o Orderze Wojskowym Virtuti Militari”. - pol.
264 Piotr Kropotkin: „Do Młodzieży”. 1919 - 1919 pol.
265 S. Kudlicki: „Upper Silesia”. 1944 - 1944 ang.
266 M. Kukiel: „The National Movements in the XIXth Century on the North of the Carpathians”. 1953 - 1953 ang.
267 Jan Kwieciński: „Geniusz Świata Zbawca Narodu i Ludzkości oraz Harmonia Społeczna”. 1936 - 1936 pol.
268 Franciszek Lachocki: „Dwie Litery A.K.”. 1945 - 1945 pol.
269 Patrick M. Leehey: „Piast Poland: The Evolution of State Authority 963-1370”. - ang.
270 Raymond Leslie: “The Betrayal of Poland”. 1946 - 1946 ang.
271 Jan Librach: “The Łukasiewicz Papers”. 1971 - 1971 ang.
272 Leon Litwiński: “International Action as a problem of human life”, “La Psychologie Des Petits Pays”. 1941 - 1941 ang.fr.
273 Louis P. Lochner: „What About Poland?”. 1944 - 1944 ang.
274 E. Majzner i J. Horzelski: “Związki Zawodowe w Wielkiej Brytanii”. - pol.
275 Vojtech Mastny: „Two Studies on Soviet Diplomacy and East Central Europe in World War II”. 1972 - 1972 ang.
276 Mariusz Mazurek: “Great Britain, The United States And The Polish-Soviet Peace Treaty Of Riga, 1920-1921”. - ang.
277 John McKee: “Poland Russia and Our Honor”. 1961 - 1961 ang.
278 James M. Mead: “Poland in the War”. 1943 - 1943 ang.
279 Aleksander Czesław Mełeń: “Quelques Considerations Sur Les Sources Du Droit Des Gens”. 1943 - 1943 fr.
280 Janina Miedzińska: “The Protection of Women Workers & Minors in Poland”. 1941 - 1941 ang.
281 Stefan Mrożkiewicz: “Podstawy Polityki Polskiej”. - ang.
282 Stanisław Olszewski: „Polska, Której Pragniemy”. 1943 - 1943 pol.
283 Adam A. Oraczewski: „War”. 1940 - 1940 ang.
284 Rowmund Piłsudski: „Polska a Zachód”. 1966 - 1966 pol.
285 Michael Alfred Peszke: „An Introduction to English-Language Literature on the Polish Armed Forced in Word War II”. - ang.
286 Adam Pragier: “How to Save Germany?”. 1943 - 1943 ang.
287 Edward Puacz: “Nasi Opiekunowie”. 1942 - 1942 pol.
288 Janusz Rakowski: “Ideologia Gospodarcza Epoki Józefa Piłsudskiego”. 1948 - 1948 pol.
289 Kazimierz Sabat: „W walce o Polskę”. 1976 - 1976 pol.
290 Ludwik Slawik: „Polska i Słowanie Zachodni a Niemcy”. 1965 - 1965 pol.
291 Tomasz Schramm: „Le probleme de l’antisemitisme en Pologne d’entre deus guerres – un aspekt de la conscience socjale”. - fr.
292 Edmund Sobolewski: “Essay on International Criminal Law”, Introduction to the Law of Nations – New Tendencies Methodological Problems – on Just War”. 1962 - 1962 ang.
293 J. Starzewski: “International Importance of Central-Eastern Europe”; T. Komarnicki: “Political Unions of the Nations of Central-Eastern Europe in the Past”. 1954 - 1954 ang.
294 Stanisław Stroński: “Is This The New Europe?”. 1945 - 1945 ang.
295 T. Sulimirski: “The Background of Modern Racial Development in Central-Eastern Europe”. 1953 - 1953 ang.
296 Witold S. Sworakowski: “The Authorship Document of Nicholas II”. 1971 - 1971 ang.
297 Mieczysław Szerer: “Federacje a Przyszłość Polski”. 1942 - 1942 pol.
298 Aleksandra Śliwowska Bartsch: „Tożsamość Narodowa Młodego Pokolenia Polonii w Ameryce Łacińskiej”. - pol.
299 Robert Gilbert Vansittart: „Roots of the Trouble”. 1944 - 1944 ang.
300 Endre Laszlo Varga: “Przyczynek do Losów Żołnierzy Polskich Internowanych na Węgrzech. Relacja płk. Zoltana Balo”. - ang.
301 Karol Zbyszewski: „Warsaw Was a Beautiful City”. 1945 - 1945 ang.
302 Zygmunt Ziembiński: “Uprawnienie a Obowiązek”. 1962 - 1962 pol.
303 Stanley J. Zyzniewski: „Economic Perspectives in Ekstern Europe”. 1960 - 1960 ang.
304 Józef Warszawski: “Kazanie na Tysiąclecie Chrztu Polski”. 1966 - 1966 pol.
305 Edward Wilowski: „Wanted a Polish Poland”. 1945 - 1945 ang.
306 J. M. Winiewicz: “The Polish-German Frontier”. 1944 - 1944 ang.
307 Alojzy Wycisło: “Na Szlaku Wygnańczym”. 1946 - 1946 pol.
308 „An Open Lester”. - ang.
309 „Cierpienia ludu górnośląskiego pod panowaniem niemieckim”. - niem.
310 „Congressional Record: Professor Sharp’s Book Aids the Enemy and Upholds Soviet Conquest of Poland”. 1954 - 1954 ang.
311 “Contribution to the Question of Reparations for the Foreign Political Persecutees of the Nazi Regime”. - ang.
312 “Free Poland”. 1941 - 1941 ang.
313 “German Atrocities in Poland and Czechoslovakia Labour’s Protest”. 1942 - 1942 ang.
314 “In Defense of Poland’s Western Boundary”. - ang.
315 “Justice and Fair Treatment”. 1943 - 1943 ang.
316 “Justice Outlawed”. - ang.
317 “Life in Contemporary Poland”. - pol.
318 “Menace of Communism: Statement of J. Edgar Hoover”. 1947 - 1947 ang.
319 „O Kulcie Jednostki i Jego Następstwach”. 1956 - 1956 pol.
320 „Polacy w Danji”. 1933 - 1933 pol.
321 „Poland and the Four Freedoms”, cz. I-IV. 1946 - 1946 ang.
322 “Poland Calling”. - ang.
323 “Poland Three Years After” 1942 - 1942 ang.
324 “Polish C.-in.-C. General Kazimierz Sosnkowski”. 1944 - 1944 ang.
325 “Polish Documents: German Revisionism Its Threat to Peace”. 1952 - 1952 ang.
326 “Polish Elections: The Background”. 1947 - 1947 ang.
327 “Polish Nation Is Not Responsible For Acts Of The Warsaw Government”. 1948 - 1948 ang.
328 “Polish War Relief: Poland’s Children”. 1944 - 1944 ang.
329 “Polska Wschodnia 1939-1941”. 1945 - 1945 ang.
330 “Program Podziemnego Ruchu Ludowego”. 1943 - 1943 pol.
331 „Recueil Des Avis Consultatifs”. 1925 - 1925 fr.
332 „Slavery Dunder Hitler’s New Order”. 1941 - 1941 ang.
333 “Sprawa Rapperswilska”. 1911 - 1911 pol.
334 “Sprawy Polsko-Rosyjskie”. 1944 - 1944 pol.
335 “Szkolnictwo Wyższe i Nauka Polska na Obczyźnie”. 1962 - 1962 pol.
336 „Szpital Maltański w Okupowanej Warszawie”. - pol.
337 „Stop the Murders in Poland Now!”. 1943 - 1943 ang.
338 “Scottish League for European Freedom”. - ang.
339 “Tensions Within The Soviet Captive Countries Poland”. 1954 - 1954 ang.
340 “Tęsknota do Ojczyzny”. 1933 - 1933 pol.
341 “The Declaration of Liberation”. 1951 - 1951 ang.
342 “The Liquidation of Poland”. 1944 - 1944 ang.
343 “The Military Science of Professor Banse”. 1934 - 1934 ang.
344 “The Moscow Trial of the 16 Polish Leaders”. - ang.
345 “Ustawa o Zabezpieczeniu na Wypadek Bezrobocia”. 1924 - 1924 pol.
346 Nadbitki artykułu: „Wybór Źródeł Do Bitwy Warszawskiej”. 1991 - 1991 pol.
347 „W 50 Tą Rocznice Założenia Oddziału Nowa Anglia Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej” 2001 - 2001 pol.
348 Halecki Oskar: „Polish-Russian Relations – Past and Present”. 1943 - 1943 ang.
349 Wiktor Sukiennicki: “The Establishment of the Soviet Regime in Eastern Poland in 1939”. - pol.
 
350 "Sylwetki Moich Przełożonych". Maszynopis książki Gustawa Łowczowskiego. -  
351 "Polacy o Niemczech". Maszynopis książki Philippa Poirsona. -  
352 "Kobiety". Maszynopis książki Stanisławy Kuszelewskiej. -  
353 Artykuły i opracowania Piotra Zaremby. 1959 - 1959  
354 Wspomnienia i artykuły Jana Wasiewicza. 1984 - 1986  
355 Leon Mitkiewicz: "Powstanie Warszawskie w Sierpniu 1944 roku w świetle dokumentów Polskiej Misji Wojskowej w Stanach Zjednoczonych." 2008 - 2008 angielski, polski
356 Leon Gajdowski: "Dzieje Batalionu im. Kiliński w IV Rejonie AK Śródmieście", fragmenty relacji dot. IV Rejonu. b.d. - b.d. polski
357 Zgrupowanie AK "Radosław": notatka z przebiegu działań bojowych, zarys historii oddziały "Dysk". b.d - b.d polski
358 Tadeusz Marcinkowski "Wspomnienia z dzieciństwa Józefa Mrowińskiego", korespondencja, fotografie. 2005 - 2005 polski
359 Zbigniew Lewicki "Diary of a Polish Soldier", korespondencja. 2008 - 2008 polski, angielski
360 Witold B. Niezogda (pseudonim Witols, Turek, F.1, Z.13) "Ideały i rzeczywistość. Wspomnienia z lat wojny i okpuacji Polski". b.d. - b.d. polski
361 H. Szancer "Karty niektóre z korniki 5 Kresowej Kompanii Sanitarnej 5 Kresowej Dywizji Piechoty". 1960 - 1960 polski
362 Krzysztof Fischer "Krajowcy Wileńscy 1905-1940". 1986 - 1986 polski
363 Witold Stanisław Michałowski "Życie i Ruch. Biografia A. F. Ossendowskiego". 1977 - 1977 polski
364 Płk. dypl. Stanisław Mayer "Wspomnienia z lat 1918-1921" 1964 - 1964 polski
365 Wspomnienia (referaty) płk. Leona Sliwinskiego oraz kpt. Thadee Jekiela dot. II wojny światowej. 1985 - 1985 francuski
366 Romuald Szeremietiew "W obcym interesie". 1997 - 1997 polski
367 Ks. Franciszek Tyczkowski "Wspomnienia z pierwszej i drugiej wojny światowej w Polsce". 1972 - 1972 polski
368 "Zarys rozwoju ukraińskich dążeń niepodległościowych i wydarzeń od wojny roku 1914-go". 1914 - 1914 polski
369 Jan Starzewski "Polska polityka zagraniczna w latach 1914-1939". 1950 - 1950 polski
370 Michael Checinski "Terror and Politics in Communist Poland". 1983 - 1983 angielski
371 Władysław Goliczewski "Dwunastego maja 1926 roku". b.d. - b.d. polski
372 Władysław Sieroszewski "Ostatnie miesiące przed wojną". b.d. - b.d. polski
373 Alfred B. Peszke "A History of Poland's Bomber Brigade". b.d. - b.d. angielski
374 "Kominform i Państwa Satelickie", Wiadomości wojskowe. b.d. - b.d. polski
375 Eugene Hinterhoff "History of Polish-Czechoslovak relations - on the background of the European politics". 1945 - 1945 angielski
376 Walter Jajko "Pilsudski's Coup D'Etat Warsaw, Poland May 12-15, 1926 Causes and Course". 1963 - 1963 angielski
377 Michał Schmal "6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. 1959 - 1959 polski
378 Roman Umiastowski "Red Russia and Poland 1919-1944". b.d. - b.d. angielski
379 Mieczysław M. Nowiński "Polish-Soviet Relations 1918-1943". b.d. - b.d. angielski
380 Tadeusz Michalski "Likwidacja niemieckiego stanu posiadania po pierwszej wojnie światowej na Białorusi i Ukrainie". b.d. - b.d. polski
381 Maja Plater-Zyberk "Controversies Regarding the Decision to Take up the Warsaw Uprising". 1960 - 1960 angielski
382 Tadeusz Łękawski "Kronika 2 pułku ułanów Legionów Polskich i 2 pułku szwoleżerów Rokitniańskich". 1959 - 1959 polski
383 Joseph L. Kania "Report of Displaced Persons Activities". 1950 - 1950 angielski
384 "Fotografia i fotokino" b.d. - b.d. polski
385 Leon Litwiński "N'est Point Paresseux Qui Veut", "Essais Psychologiques". 1941 - 1941 francuski
386 "Życie i praca obcych przedstawicielstw w Rosji Sowieckiej". b.d. - b.d. polski, francuski
387 "Wspomnienia o Adolfie Boheńskim". b.d. - b.d. polski, francuski, włoski
388 Ignatius Nurkiewicz "The Polish D.P's." b.d. - b.d. angielski
389 Stanisław Ludomir "War Comes to Warsaw". b.d. - b.d. angielski
390 Framgmenty opracowania Emilio Castelar "Cartas Sobre Politica Europea" b.d. - b.d. hiszpański
391 Arthur D. Klimowicz "The Historical Developement of Poland's Eastern Boundaries". b.d. - b.d. angielski
392 Henry J. Osinski "Report on Organization and Operation of Mission in Poland. December 1945 to January 1947". b.d. - b.d. angielski
393 "Dokumenty Chwili. 12 do 16 Maja 1926 r. w Warszawie". 1926 - 1926 polski
394 Jerzy E. Główczewski "Born in a bonnet". 2000 - 2000 angielski
395 "La Securite Collective". 1935 - 1935 francuski
396 "Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Zarys działaności". b.d. - b.d. polski
397 "Skamandryci w Nowym Jorku", wywiad z dr Haliną Wittlin. b.d. - b.d. polski
398 Transkrypt wystąpienia prof. Wandycza na symposium poświęconym 60-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 1979 - 1979 polski, angielski
399 Rolf Hochhuth scenariusze "The File On Soldier", "Soldiers". b.d. - b.d. angielski
400 Jadwiga Siniarska-Czaplicka "Piłsudczana w zbiorach prywatnych kolekcjonerów". b.d. - b.d. polski
401 Czesław Borowski "France under occupation". b.d. - b.d. angielski
402 Ignacy Nurkiewicz "A new approch toward a workable Polish unity". b.d. - b.d. angielski
403 Ewa Koronowska "Działalność Związku Patriotycznego w latach 1918-1939". b.d. - b.d. polski
404 Marek Szymański "Bitwa pod Kostiuchnówką 4-6 lipca 1916". b.d. - b.d. polski
405 "Red Russia and Poland". b.d. - b.d. angielski
406 Izabella Cywińska, Włodzimierz Braniecki "Oskarżony: czerwiec pięćdziesiątsześć. Według zeznań na procesach i relacji świadków Poznańskiego Czerwca 1956". b.d. - b.d. polski
407 "Rok 1939". b.d. - b.d. polski
408 John Kowalski, Julius Walla, Henry Willis, Alfred Wilowski "The war in Poland. September 1939". b.d. - b.d. angielski
409 Zofia Doliwa "The relationship between sociology and law". b.d. - b.d. angielski
410 Jerzy Jaworczykowski "Legal policy in Communist Poland". b.d. - b.d. angielski
411 Antoni Ossendowski "Cadyk Ben Beroki". b.d. - b.d. polski
412 Mieczysław Kierklo "Długa Droga. Wspomnienia z lat 1940-1947". b.d. - b.d. polski
413 Jadwiga Sosnkowska, relacja dot. albumu znaczków pocztowych, korespondencja. 1948 - 1948 polski
414 Listy z Anglii, przekład z esperanto Jan Zawada. b.d. - b.d. polski
415 Koło Pań pracujących społecznie w Tel Awiwie, relacja. b.d. - b.d. polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs