Zespół archiwalny nr 168

Kolekcja Ireny Szwede.
1915-2000
Dzieje twórcy: Kolekcja Ireny Szwede została przekazana do zasobu Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w 2000 r. przez Szwede Slavica Books. Kolekcja Ireny Szwede została uzupełniona o „Dzienniki Urzędowe” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. „Dzienniki Urzędowe” pochodzą częściowo z bibliotek: Ambasady PRL w Helsinkach, Poselstwa RP w Rio de Janeiro, Poselstwa RP w Teheranie, Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie, Konsulatu Generalnego RP w Marsylii. Kolekcja Ireny Szwede została uzupełniona, ze względu na charakter materiałów archiwalnych w niej zawartych, o dopływ – pozycje wyłączone z Biblioteki Instytutu.
Zawartość: Na kolekcję składają się książki, broszury oraz prasa i periodyki z lat 1915-1958. Zbiór został podzielony na następujące części: książki i broszury, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwo Poczt i Telegrafów (do 1927 r. Generalna Dyrekcja Poczty i Telegrafów), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, władze zaborcze i okupacyjne, prasa i periodyki.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Książki i broszury
1Józef Białynia-Chołodecki “Patriotyzm dziadów naszych sprzed stu lat w świetle aktów austrjackich. Przyczynek do dziejów 1809-1814”.1928 - 1928pol.
2Leon Karol Fiedler „Przemysł Wielkopolski”.1923 - 1923pol.
3„Protokoły Polsko-Francuskich rozmów sztabowych w Paryżu, w maju 1939”.1958 - 1958ang.fr.pol.
4„Sprawa Polska”.1918 - 1918pol.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
5„Sprawozdania Stenograficzne” z posiedzeń 306-311.1926 - 1926pol.
6„Sprawozdania Stenograficzne” z posiedzeń 312-321.1927 - 1927pol.
7„Sprawozdania Stenograficzne” z posiedzeń 322-340.1927 - 1927pol.
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
8„Praca i Opieka Społeczna”, Rok VI. Zeszyt I-II.1927 - 1927pol.
Ministerstwo Poczt i Telegrafów
9„Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczty i Telegrafów”; nr 1, 20-12, 24-28, 34-40.1926 - 1926pol.
10„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów”; Rok 1928, nr 21 z 23.09.1936.1928 - 1936pol.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
11„Materiały i Dokumenty. Zbiór tajnych dokumentów ogłoszonych przez Rząd Sowietów”.1919 - 1919pol.
12„Biuletyn Gospodarczy Polska a Zagranica”, nr 1-6.1934 - 1934pol.
13„Biuletyn Gospodarczy Polska a Zagranica”, nr 7-11.1935 - 1935pol.
14„Biuletyn Gospodarczy Polska a Zagranica”, nr 12-13.1936 - 1936pol.
15„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 13-24.1933 - 1933pol.
16„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 25-38.1933 - 1933pol.
17„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 39-51.1933 - 1933pol.
18„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 1-15.1934 - 1934pol.
19„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 16-31.1934 - 1934pol.
20„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 1-11.1935 - 1935pol.
21„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 12-23.1935 - 1935pol.
22„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”, nr 1-15.1936 - 1936pol.
Władze zaborcze i okupacyjne
23„Dziennik Rozporządzeń Władz Cesarsko-Niemieckich w Polsce”, nr 1-9 z 1915 r. „Ogłoszenia publiczne do dziennika rozporządzeń nr 42”.1915 - 1916niem.pol.
24„Cesarsko-Niemiecki Sąd Najwyższy dla Jenerał-Gubernatora Warszawskiego. Wskazówki w przedmiocie rejestru firmowego i firm handlowych”. - niem.pol.
25„Dziennik Rozporządzeń C. K. Zarządu Wojskowego w Polsce”, nr 9, 11.1917 - 1917pol.
26„Komunikat Wydziału Prasowego Departamentu Stanu Królestwa Polskiego”, nr 37-45, 60.1918 - 1918pol.
27„Dziennik rozporządzeń dla obszarów okupowanych w Polsce”; nr 2, 5-9, 11-12, 14 z 1939; nr 6 z 1940.1939 - 1940niem.pol.
28„Reichssteuerblatt”; nr 21, 26.1940 - 1940niem.
29Fragment gazety z wykazem skradzionych paszportów. - niem.pol.
Prasa i periodyki
30„Baczność !”; nr 1, 3-4.1917 - 1917pol.
31„Biuletyn”; nr 13, 15, 23, 31, 45-47 z 1916 r.; nr 51, 54, 56, 60-62, 64-65, 67-79, 83-88, 90-92, 94-99 z 1917 r.1916 - 1917pol.
32„Chwila”, nr 1-2.1917 - 1917pol.
33„Demokrata Polski”, nr 1.1917 - 1917pol.
34„Dziennik Nowy”, nr 84.1919 - 1919pol.
35„Jedność Robotnicza”, nr 6.1916 - 1916pol.
36„Komunikat”.1917 - 1917pol.
37„Koniunktura Gospodarcza”; nr 1, 10.1929 - 1929pol.
Władze zaborcze i okupacyjne
38„Kurier Polski”, nr 182.1920 - 1920pol.
Prasa i periodyki
39„Machinacje masonów polskich”, nr 1.1917 - 1917pol.
40„Młody Polak zagranicą”, nr 1.1935 - 1935pol.
41„Na Straży”; nr 6-7, 9-18 z 1945 r.; nr 19-25 z 1946 r.1945 - 1946pol.
42„Na szlaku Kresowej”, nr 2-5.1945 - 1945pol.
43„Notatki Polityczne”, nr 7.1917 - 1917pol.
44„O sprawę polską”, nr 2.1915 - 1915pol.
45„Polska”; nr 1, 7, 17.1917 - 1917pol.
46„Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6.1919 - 1919pol.
47„Przegląd Miesięczny Wysiedleńców Polskich w Niemczech”, nr 3.1947 - 1947pol.
48„Przegląd Polityczny”, nr 8.1917 - 1917pol.
49„Rejestr”; nr 1-5, 8-9.1917 - 1917pol.
50„Robotnik organ PPS”; nr 238-240, 287.1918 - 1918pol.
51„Rozprawa”, nr 1-2.1918 - 1918pol.
52„Skaut”, nr 7/12.1943 - 1943pol.
53„Teka”, nr 20.1918 - 1918pol.
54„Trybuna”, nr 1.1917 - 1917pol.
55„Werinajs”, nr 8.1941 - 1941pol.
56„Wyzwolenie”, nr 4.1917 - 1917pol.
57„Z Dnia”, nr 6.1917 - 1917pol.
58„Zbiór Dokumentów”; dodatek do „Polityki Narodów”, nr 31935 - 1935pol.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
59„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1928 - 1928pol.
60„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1929 - 1929pol.
61„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1930 - 1930pol.
62„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1931 - 1931pol.
63„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1932 - 1932pol.
64„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1933 - 1933pol.
65„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1934 - 1934pol.
66„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1935 - 1935pol.
67„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1936 - 1936pol.
68„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1937 - 1937pol.
69„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej”.1938 - 1938pol.
70„Biuletyn Gospodarczy Polska a Zagranica”; nr 1-3, 5-11, 13.1934 - 1936pol.
71„Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica”; nr 14 z 1936, nr 4 i 11 z 1937 oraz 3-4 z 1938 r.1936 - 1938pol.
Ministerstwo Obrony Narodowej.
72„Komunikat Informacyjny”, 3 z 1945 r.1945 - 1945pol.
Główny Urząd Statystyczny.
73„Revue Trimestrielle De Statistique”.1924 - 1924fr.
Prasa i periodyki
74Polska Agencja Prasowa „Światpol” „Rocznik na rok 1945”.1945 - 1945pol.
75Szwede Slavic Books: korespondencja z Instytutem Piłsudskiego.1971 - 2000ang.pol.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
76„Sprawozdania Stenograficzne z posiedzenia Sejmu Ustawodawczego”; posiedzenia nr 296, 324, 335, 341.1922 - 1922pol.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
77„Zbiór Przepisów Ministerstwa Spraw Zagranicznych”.1936 - 1936pol.
78„Dziennik Urzędowy”, nr 1.1940 - 1940pol.
79„Biuletyn Informacyjny”; nr: 102, 105, 107-108, 113, 119-120, 125, 128-130, 134, 139, 142, 145, 147, 151, 155-157, 162, 168, 171, 174, 180, 185, 187, 191, 196, 199, 201, 204-205, 210, 212-213, 215, 217-219, 224, 227, 231-232, 237, 244, 247, 253, 259, 264-382.1946 - 1951pol.
80„Przegląd polityki spraw zagranicznych w prasie niemieckiej”.1974 - 1977pol.
81„Szkic Prasy Polskiej Zagranicą i w W.M. Gdańsk”, zeszyt I.1933 - 1933pol.
82„Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej”.1940 - 1940pol.
Ministerstwo Prac Kongresowych
83„Ziemie Wschodnie Polski”.1943 - 1943pol.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
84„Przegląd polityki spraw zagranicznych w prasie krajowej”.1973 - 1975pol.
85„Przegląd polityki spraw zagranicznych w prasie niemieckiej”.1972 - 1975pol.
86„Opracowania na podstawie prasy sowieckiej”.1973 - 1975pol.
87„Przegląd prasy ukraińskiej”.1972 - 1975pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs