Zespół archiwalny nr 169

Związek Polek w Ameryce.
1939-1987
Dzieje twórcy: Kolekcja Związku Polek w Ameryce została wyłączona z zasobu Biblioteki Instytutu. Związek Polek w Ameryce – Polish Women's Alliance of America, jest największa kobieca organizacja Polonii amerykańskiej. Został założony przez polskie emigrantki 22 maja 1899 roku jako towarzystwo wzajemnej pomocy, jego siedzibą jest Chicago. Założycielką Związku była Stefania Chmielewska. Początkowo Związek walczył o prawa kobiet do edukacji, wolny dostęp do zawodów oraz możliwość wykupu przez kobiety ubezpieczeń społecznych na własne nazwisko. W okresie 1914-1989 Związek wspierał dążenia niepodległościowe Polski, niósł pomoc materialną i wsparcie moralne dla polskich obywateli i instytucji. Obecnie Związek zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową, ubezpieczeniową i wychowawczą młodzieży. Organem prasowym Związku jest „Głos Polek”.
Zawartość: Na kolekcję Związku Polek w Ameryce druki: protokoły oraz pamiętniki z sejmów oraz broszury z lat 1939-1987.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1„Protokół Sejmu XVIII Związku Polek w Ameryce”.1939 - 1939pol.
2„Protokół Sejmu XX-go Związku Polek w Ameryce”.1947 - 1947pol.
3„Pamiętnik z Okazji Złotego Jubileuszu Związku Polek w Ameryce”.1948 - 1948pol.
4„Protokół Sejmu XXI-go Związku Polek w Ameryce”, „Pamiętnik Sejmu 21-go Związku Polek w Ameryce”.1951 - 1951pol.
5„Protokół Sejmu XXII-go Związku Polek w Ameryce”.1955 - 1955pol.
6„Protokół Sejmu XXIII-go Związku Polek w Ameryce”.1959 - 1959pol.
7„Pamiętnik XXV-go Srebrnego Sejmu Związku Polek w Ameryce”.1967 - 1967pol.
8„Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Związku Polek w Ameryce”.1973 - 1973pol.
9„Pamiętnik 27-go Sejmu Związku Polek w Ameryce”.1975 - 1975pol.
10„Pamiętnik 30-go Sejmu Związku Polek w Ameryce”.1987 - 1987pol.
11Korespondencja organizacyjna, kwity, program bankietu, ulotka.1950 - 1952ang.pol.
12Broszura „50th Anniversary Queen Hedwig Society”, „Pamiętnik 15-letniego Jubileuszu Towarzystwa Św. Weroniki”.1948 - 1975ang.pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs