Zespół archiwalny nr 170

Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie.
1943-1945
Dzieje twórcy: Rzeczpospolita Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Konfederacją Szwajcarską w marcu 1919 r. poprzez Jana Modzelewskiego – Delegata Komitetu Narodowego Polskiego (kontakty utrzymywano już od 1917 r.). Pierwszym przedstawicielem dyplomatycznym przy rządzie RP był August Zalewski – w randze chargé d’affairs. Pod koniec kwietnia 1919 r. chargé d’affairs przy rządzie szwajcarskim mianowano Jana Modzelewskiego, od sierpnia 1920 r. poseł RP w Szwajcarii. Od 15 marca 1919 r. był także radcą w Misji Polskiej w Bernie zaś od 28 kwietnia 1919 r. chargé d’affaires.
Zawartość: Zespół archiwalny zawiera biuletyny informacyjne o sprawach polskich wydawane przez Poselstwo RP w Bernie w latach 1943-1945. Liczy on 1 j.a., co stanowi 0,03 m.b. Materiały archiwalne zostały wyłączone z biblioteki Instytutu.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1„Biuletyn informacyjny o sprawach polskich”; nr 11-26, 28-31, 34-37, 39-44.1943 - 1945pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs