Zespół archiwalny nr 171

Kolekcja Stanisława Wrzalińskiego i jego rodziny
1921-1998
Dzieje twórcy: Stanisław Mikołaj Wrzaliński urodzony w Płocku 21 sierpnia 1882 r. Pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Prezydent Gniezna w latach 1934-1936. W kolekcji znajdują się również materiały archiwalne Bronisławy Wrzalińskiej (z d. Pomorskiej) oraz Jerzego i Stanisława Wrzalińskich.
Zawartość: Zespół archiwalny zawiera: dokumenty osobiste, korespondencję, wycinki prasowe, fotografie, ordery i medale, obrazy i grafiki
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Stanisław Wrzaliłski: dokumenty osobiste opis służby wojskowej, zaproszenie na ślub, gratulacje z okazji jublieuszu 25-lecia ślubu, świadectwo zgonu, korespondencja, telegramy, znaczek pocztowy, kserokopie dokumentów niemieckich. 1922 - 1950 Polski, angielski, niemiecki
2 Stanisław Wrzaliński: Mszalnik "Mój Niedzielny Mszalnik", "Nowenna Do Niepokalanego Serca Maryi", obrazki, modlitwy, wizytówka. 1928 - 1960 Polski, angielski
3 Bronisława Wrzalińska z domu Pomorska: dokumenty osobiste, korespondencja, wycinki prasowe. 1924 - 1964 Angielski, niemiecki
4 Jerzy Wrzaliński: dokumenty osobiste, oznaczenia i plakietki obozowe, fotografie portretowe. 1944 - 1998 Polski, angielski, niemiecki
5 Jerzy Wrzaliński: zaświadczenia, świadectwo dojrzałości, pamiątka pierwszej Komunii świętej, korespondencja. 1935 - 1957 Polski, anglielski, niemiecki
6 Stanislaw Wrzaliński: pamiątka pierwszej Komunii świetej, legitymacja, fotokopia tablicy pamiątkowej Liceum Matematycznego Nr 1 w Lubece. 1935 - 1956 Polski, niemiecki
7 Władysław Bandurski "Krwi Ofiarnej Cześć", książka z dedykacją dla Stanisława Wrzalińskiego. 1928 - 1930 Polski
8 Fotografie: grobu rodziny Wrzalińskich, pogrzebu Stanisława Wrzalińskiego, rodziny Wrzalińskich. - Polski, angielski
9 Fotografie Gniezna, obrazy-akwarele Starego Miasta w Warszawie. -  
10 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. - Polski, angielski, niemiecki
11 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. -  
12 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. -  
13 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. 1936 - 1949  
14 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. -  
15 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. 1924 - 1946 Polski, angielski, niemiecki
16 Album fotograficzny rodziny Wrzalińskich. 1922 - 1966  
17 Album fotograficzny Stanisława Wrzalińskiego. W albumie dokumenty Stanisława Wrzalińskiego: rozkazy, legitymacje, dyplom, zarządzenia, zaświadczenia, listy gratulacyjne, zaproszenia, korespondencja. 1921 - 1946 Polski, angielski, niemiecki
18 Stanisław Wrzaliński: legitymacja i Order Wojenny "Virtuti Militari". - Polski
19 Stanisław Wrzaliński: legitymacja i "Krzyż Walecznych". - Polski
20 Stanisław Wrzaliński: "Krzyż Zasługi". -  
21 Stanisław Wrzaliński: medal pamiątkowy za Wojnę 1918-1921. -  
22 Stanisław Wrzaliński: francuski medal "La Grande Guerre Pour La Civilisation 1914-1918". -  
23 Stanisław Wrzaliński: medal pmiątkowy "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939". -  
24 Stanisław Wrzaliński: medal pmiątkowy "Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928". -  
25 Stanisław Wrzaliński: miniatury odznaczeń. -  
26 Stanisław Wrzaliński: legitymacja Odznaki Pamiątkowej 82 pp, "Krzyż Zasługi" PRL, odznaki pamiątkowe, odznaka pamiątkowa z okazji 50 rocznicy zgonu Józefa Piłsudskiego. - Polski
27 Orzełki i naszywki. -  
28 Medal pamiątkowy "W Rocznicę Żałoby Narodowej 1935-12-V-1936" -  
29 Medal pamiątkowy z okazji nadania przez Piusa XI Katedrze Gnieźnieńskiej tytułu Bazyliki Mniejszej w 1931 r. -  
30 Medal pamiątkowy Bazyliki w Gnieźnie. -  
31 Monety: 20 gr z 1923 r., 10 zł z wizerunkiem J. Piłsudskiego z 1937 r., 5 zł z 1933 r., 100000 zł z "Solidarnością" z 1990 r., moneta okolicznościowa z Janem Pawłem II z okazji rozpoczęcia pontyfikatu 16.10.1978 r., żeton pocztowy, żeton przydziału cukru. 1923 - 1990  
32 Stanisław Wrzaliński: posrebrzana papierośnica z wygrawerowanymi inicjałami. -  
33 Stanisław Wrzaliński: skórzany portfel, obrazek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, kupon przydziałowy, 1 zł z 1946 r., 5 lirów z 1940 r., 1 cent z 1935 r. 1935 - 1946  
34 Miniatura Napoleona Bonaparte. -  
35 Miniatura Księcia Józefa Poniatowskiego. -  
36 Fotografia dworu. -  
37 Herb. -  
38 Rzeźba z brązu, profil Józefa Pilsudskiego. -  
39 Fotografia Józefa Piłsudskiego. -  
40 Fotografia portretowa gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. -  
41 Fotografia grupowa uczestników jednej z gier wojennych w Wilnie, miedzy 05.1929-02.1935 r. -  
42 Portret Generała Władysława Sikorskiego. -  
43 Kopia z "Albumu Herbów Polskich" S. Wolskiego z 1900 r. -  
44 Portret NN z dedykacja dla płk. Stanisława Wrzalińskiego. -  
45 Herb rodziny Wrzalińskich. -  
46 Mapa Polski z Carey's "General Atlas", Filadelfia 1818, wyd. M. Carey And Son. - Angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs