Zespół archiwalny nr 173

Akta Rocha Mariana, Heleny i Aleksandra Józefa Frejszmidt
1895-2008
Dzieje twórcy: Roch Marjan Frejszmidt - podporucznik WP, służył w POlskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Zawartość: Zespół archiwalny zawiera materiały biograficzne rodziny Frejszmidt oraz dokumenty dotyczące wykształcenia, służby wojskowej i pracy zawodowej Rocha Mariana Frejszmidt.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Roch Marain Frejszmidt – świadectwo urodzin i ślubu, poświadczenie obywatelstwa kanadyjskiego, paszporty, legitymacje, zaświadczenia, korespondencja. 1895 - 1957 j. polski, francuski, angielski
2 Helena Sidonia Frejszmidt - poświadczenie obywatelstwa kanadyjskiego, legitymacje, dziennik, korespondencja. - j. polski, francuski, angielski
3 Aleksander Józef Frejszmidt – paszport, legitymacje, świadectwo urodzenia, poświadczenie obywatelstwa kanadyjskiego. 1931 - 1948 j. polski, angielski, francuski
4 Roch Marian Frejszmidt – starania o spowadzenie rodziny do Kanady. Zaświadczenia, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1946 - 1949 j. polski, angielski, francuski
5 Statek „Aquitania” - lista pasażerów, karta pokładowa, instrukcje. - j. angielski
6 Roch Marian Frejszmidt – nauka w szkole zawowdowej mechaniczno-chemicznej w Rostoku nad Donem oraz na Uniwersytecie Wileńskim. Legitymacje, świadectwa, zaświadczenia. 1912 - 1923 j. rosyjski
7 Roch Marian Frejszmidt – nauka Institut D'Optique w Paryżu. Legitymacja, dyplom zaświadczenia, korespondencja. 1929 - 1945 j. polski, francuski, angielski
8 Roch Marian Frejszmidt – praktyki zawodowe w zakładach Barbier-Bernard & Turenne w Paryżu. Korespondencja, broszury. 1946 - 1948 j. polski, francuski, angielski
9 Roch Marian Frejszmidt – służba w armii rosyjskiej (1916-1918). Rozkazy, przebieg słyżby, korespondencja. 1916 - 1918 j. polski, rosyjski
10 Roch Marian Frejszmidt – służba w Wojsku Polskim (1918-1939). Legitymacje, dzienniki personalne, dyplomy, rozkazy, kwestionariusz osobowy, korespondencja. - j. polski, francuski
11 Roch Marian Frejszmidt – służba w Wojsku Polskim (1918-1939). Zeszyt i karty ewidencyjne, listy kwalifikacyjne, stan służby, rozkazy, korespondencja. 1918 - 1922 j. polski
12 Roch Marian Frejszmidt – II wojna światowa, służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Legitymacje, zaświadczenia, książeczka uposażenia, rozkazy, raporty, zeszyty ewidencyjne, wykazy oficerów, przepustki, korespondencja. 1940 - 1949 j. polski, angielski
13 Roch Marian Frejszmidt – II wojna światowa, służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Legitymacje, zaświadczeina, wykazy odznaczeń, relacja, korespondencja. 1946 - 1949 j. polski, angielski
14 Roch Marian Frejszmidt – II wojna światowa, służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Kserokopie dokumentów. - j. polski
15 Roch Marian Frejszmidt – działalność w ramach Wojskowego Instytutu Technicznego w Londynie. Rozkazy, korespondecnja. 1945 - 1947 j. polski
16 Roch Marian Frejszmidt – działalność w ramach Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przysposobienia. Rozkazy, zaświadczenia, listy osobowe, rozliczenia finansowe, korespondencja. 1946 - 1947 j. polski, angielski
17 Roch Marian Frejszmidt – działalność w ramach Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przysposobienia. Zaświadczenia, rozkazy, memoranda, okólniki, kwestionariusze, korespondencja, wycinki prasowe. 1946 - 1948 j. polski, angielski
18 Roch Marian Frejszmidt – działalność w ramach Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przysposobienia. Instrukcje. - j. angielski
19 Roch Marian Frejszmidt – praca w zakładach optycznych w Europie i Kanadzie. Zaświadczenie, korespondencja. 1948 - 1973 j. polski, angielski, francuski
20 Korespondencja prywatna z byłymi żołnierzami, kwestionariusze osobowe. 1945 - 1949 j. polski, angielski
21 Korespondencja, karty pocztowe, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1943 - 2008 j. polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs