Zespół archiwalny nr 174

Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
1940-2012
Dzieje twórcy: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest jedną z najważniejszych placówek polskich poza granicami kraju. Pozycję swoją zawdzięcza w równej mierze zgromadzonym zbiorom, jak i pozanaukowemu dorobkowi. Jest więc depozytariuszem cennych archiwaliów, ale też placówką, której zadania zmieniały się zależnie od wielorakich przemian zachodzących w kraju i na wychodźstwie. Odtworzony w Nowym Jorku w 1943 roku z potrzeby krzewienia myśli politycznej patrona, w proteście przeciwko polityce mocarstw i rządu polskiego w Londynie, od zarania nosił znamię misji i gromadził wokół siebie aktywny zespół ludzi. W czasie ponad półwiecznej działalności Instytut zachował swoją niezależność i bezwarunkowe oddanie idei wolnej i niepodległej Polski. W związku z działalnością cenzury i niszczeniem dokumentacji dotyczącej historii Polski, archiwa Instytutu nabrały szczególnego znaczenia podczas niemieckiej okupacji i pod rządami komunistów po drugiej wojnie światowej. W obliczu przemian politycznych i upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, Instytut wraz ze swymi zbiorami odgrywa w dalszym ciągu niezwykle istotną rolę w badaniach najnowszej historii i kształtowaniu wizerunku Polski. źródło: http://www.pilsudski.org/portal/pl/o-nas
Zawartość: Zespół archiwalny zawiera materiały związane z organizacją i działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Akty normatywne
1 Nadanie “Certificate of Incorporation”: wniosek, pismo Aleksandry Piłsudskiej popierające inicjatywę Instytutu, korespondencja z Departamentem Stanu Nowy Jork. 1956 - 1956 j. polski, angielski
2 Nadanie „Exempt Organization Certification”: zaświadczenia, wnioski z załącznikami, komunikat, korespondencja z Treasury Department w Waszyngtonie, notatka. 1949 - 2005 j. polski, angielski
3 Statuty, notatka informacyjna, korespondencja. 1958 - 2003 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Gremia kolegialne: Rada
4 Księga protokołów Rady Instytutu Piłsudskiego, tom 1. Protokoły rady, sprawozdania dyrektorów, statuty, wykazy członków przyjętych i skreślonych, zestawienia finansowe, wykazy przejętych materiałów, memoranda, listy obecności. 1943 - 1959 j. polski, angielski
5 Księga protokołów Rady Instytutu Piłsudskiego, tom 2. Protokoły rady, sprawozdania dyrektorów, sprawozdania archiwum i biblioteki, zestawienia finansowe, wykazy członków przyjętych i skreślonych, wnioski, opinie, listy obecności, korespondencja. 1960 - 1969 j. polski, angielski
6 Księga protokołów Rady Instytutu Piłsudskiego, tom 3. Protokoły rady instytutu i rady dyrektorów, sprawozdania dyrektorów, sprawozdania skarbnika, sprawozdania archiwum i biblioteki, statuty, preliminarze budżetowe, zestawienia finansowe, wykazy członków przyjętych i skreślonych, regulamin nagrody instytutu, wnioski, listy obecności, korespondencja. 1969 - 1977 j. polski, angielski
7 Księga protokołów Rady Instytutu Piłsudskiego, tom 4. Protokoły rady instytutu, sprawozdania dyrektorów, sprawozdania zarządu, sprawozdania z działalności naukowej i biblioteki, preliminarze budżetowe, zestawienia finansowe, wykazy członków przyjętych i skreślonych, wnioski, listy obecności, korespondencja. 1977 - 1985 j. polski, angielski
8 Zebrania Rady Instytutu z lat 1978, 1987-1989 r. Sprawozdania rady i archiwum, zestawienia finansowe, korespondencja. 1978 - 1989 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Gremia kolegialne: Walne Zgromadzenie i Komisje
9 Księga protokołów Walnego Zgromadzenia Instytutu Piłsudskiego, t. 1. Protokoły rady, komisji rewizyjnej i walnego zgromadzenia; sprawozdania dyrektora, uchwała, statut, zestawienia finansowe, listy członków i listy ocebności, wykazy korzystających ze zbiorów, spisy przejmowanych materiałów, przemówienia, korespondencja. 1943 - 1969  
10 Księga protokołów Walnego Zgromadzenia Instytutu Piłsudskiego, t. 2. Protokoły walnego zgromadzenia i komisji rewizyjnej, sprawozdania bibliteki i archiwum, zestawienia finansowe, listy członków i listy ocebności, przemówienia, korespondencja. 1969 - 1977 j. polski, angielski
11 Walne Zgromadzienia Instytutu, nadzwyczajne oraz nr 31 i 33. Protokoły, sprawozdania, uwagi do statutu, komunikaty, krespondencja. 1968 - 1976 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Korespondencja w sprawach organizacji i działaności
12 Korespondencja, litera A (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, wycinki prasowe. 1959 - 2001 j. polski, angielski
13 Korespondencja, litera A (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1980 - 1991 j. polski, angielski
14 Korespondencja, litera B (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, wycinki prasowe. 1959 - 1991 j. polski, angielski
15 Korespondencja, litera B (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, wycinki prasowe. 1952 - 1989 j. polski, angielski
16 Korespondencja, litera B (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
17 Korespondencja, litera B (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
18 Korespondencja, litera B (t. 5). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, wycinki prasowe. 1946 - 1989 j. polski, angielski
19 Korespondencja, litera C (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, wycinki prasowe. 1985 - 1989 j. polski, angielski
20 Korespondencja, litera C (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, biuletyny, wycinki prasowe. 1952 - 1989 j. polski, angielski
21 Korespondencja, litera C (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, biuletyn, wycinki prasowe. 1977 - 1977 j. polski, angielski
22 Korespondencja, litera C (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, legitymacje, biuletyn, wycinki prasowe. 1966 - 1989 j. polski, angielski
23 Korespondencja, litera C (t. 5). Korespondencja, deklaracje członkowskie, legitymacje, biuletyny, wycinki prasowe. 1962 - 1987 j. polski, angielski
24 Korespondencja, litera D (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, legitymacje, artykuły, wycinki prasowe. 1957 - 1958 j. polski, angielski
25 Korespondencja, litera D (t. 2). Korespondencja, protokoły, oświadczenia. 1981 - 1989 j. polski, angielski
26 Korespondencja, litera D (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1951 - 1990 j. polski, angielski
27 Korespondencja, litera D (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
28 Korespondencja, litera D (t. 5). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1975 - 1989 j. polski, angielski
29 Korespondencja, litera F (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1960 - 1989 j. polski, angielski
30 Korespondencja, litera F (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1957 - 1989 j. polski, angielski
31 Korespondencja, litera F (t. 3). Korespondencja. 1983 - 2001 j. polski, angielski
32 Korespondencja, litera F (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
33 Korespondencja, litera G (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1960 - 1989 j. polski, angielski
34 Korespondencja, litera G (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, broszura, wycinki prasowe. 1945 - 1989 j. polski, angielski
35 Korespondencja, litera G (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1944 - 1989 j. polski, angielski
36 Korespondencja, litera H. Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1943 - 1989 j. polski, angielski
37 Korespondencja, litera I. Korespondencja, deklaracje członkowskie, biuletyny, wycinki prasowe. 1964 - 1989 j. polski, angielski
38 Korespondencja, litera J (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1943 - 1989 j. polski, angielski
39 Korespondencja, litera J (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1944 - 1989 j. polski, angielski
40 Korespondencja, litera J (t. 3). Korespondencja, artykuły, wycinki prasowe. 1964 - 1997 j. polski, angielski
41 Korespondencja, litera K (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1942 - 1989 j. polski, angielski
42 Korespondencja, litera K (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1942 - 1989 j. polski, angielski
43 Korespondencja, litera K (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1951 - 1993 j. polski, angielski
44 Korespondencja, litera K (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1945 - 1989 j. polski, angielski
45 Korespondencja, litera K (t. 5). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, artykuły, wycinki prasowe. 1949 - 1997 j. polski, angielski
46 Korespondencja, litera K (t. 6). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1962 - 1989 j. polski, angielski
47 Korespondencja, litera K (t. 7). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1944 - 1989 j. polski, angielski
48 Korespondencja, litera K (t. 8). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1962 - 1989 j. polski, angielski
49 Korespondencja, litera L (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1944 - 1996 j. polski, angielski
50 Korespondencja, litera L (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury, artykuły, wycinki prasowe. 1946 - 1989 j. polski, angielski
51 Korespondencja, litera L (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1948 - 1991 j. polski, angielski
52 Korespondencja, litera Ł. Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1946 - 1989 j. polski, angielski
53 Korespondencja, litera M (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1948 - 1989 j. polski, angielski
54 Korespondencja, litera M (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1945 - 1989 j. polski, angielski
55 Korespondencja, litera N (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
56 Korespondencja, litera N (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1941 - 1989 j. polski, angielski
57 Korespondencja, litera O. Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszura, artykuły, wycinki prasowe. 1959 - 1987 j. polski, angielski
58 Korespondencja, litera P (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszura, artykuły, wycinki prasowe. 1952 - 1989 j. polski, angielski
59 Korespondencja, litera P (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1960 - 1989 j. polski, angielski
60 Korespondencja, litera P (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1954 - 2001 j. polski, angielski
61 Korespondencja, litera P (t. 4). Korespondencja, deklaracje członkowskie, biuletyny, artykuły, wycinki prasowe. 1966 - 1989 j. polski, angielski
62 Korespondencja, litera P (t. 5). Korespondencja, deklaracje członkowskie, biuletyny, artykuły, wycinki prasowe. 1956 - 1989 j. polski, angielski
63 Korespondencja, litera P (t. 6). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1962 - 1989 j. polski, angielski
64 Korespondencja, litera P (t. 7). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1965 - 1989 j. polski, angielski
65 Korespondencja, litera P (t. 8). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1947 - 1989 j. polski, angielski
66 Korespondencja, litera R (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1940 - 1989 j. polski, angielski
67 Korespondencja, litera R (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1973 - 1986 j. polski, angielski
68 Korespondencja, litera R (t. 3). Korespondencja, deklaracje członkowskie, broszura, artykuły, wycinki prasowe. 1955 - 1989 j. polski, angielski
69 Korespondencja, litera S (t. 1). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1952 - 1989 j. polski, angielski
70 Korespondencja, litera S (t. 2). Korespondencja, deklaracje członkowskie, artykuły, wycinki prasowe. 1965 - 1989 j. polski, angielski
71 Korespondencja z American Instutite of Polish Culture. 1974 - 1988 j. polski, angielski
72 Korespondencja z International Black Ribbon Day Committeee, biuletyny. 1986 - 1988 j. polski, angielski
73 Korespondencja z New York State Council of Arts. 1950 - 2001 j. polski, angielski
74 Memoriał do Department of State, korespondencja. 1978 - 1982 j. polski, angielski
75 Aple o wsparcie Instytutu Piłsudskiego, sprawozdania, notatki prasowe, korespondencja, wycinki prasowe. 1985 - 2002 j. polski, angielski
76 Korespondencja dotycząca mikrofilmowania zasobu Instytutu Piłsudskiego. 1976 - 1990 j. polski, angielski
Finanse Instytutu Piłsudskiego
77 Raporty finansowe Instytutu Piłsudskiego. 1943 - 1949 j. polski, angielski
78 Raporty finansowe Instytutu Piłsudskiego. 1950 - 1952 j. polski, angielski
79 Raporty finansowe Instytutu Piłsudskiego. 1978 - 1988 j. polski, angielski
80 Raporty finansowe Instytutu Piłsudskiego. 1990 - 2001 j. polski, angielski
81 Księga kasowa. 1945 - 1947 j. polski, angielski
82 Księga kasowa. 1983 - 1983 j. polski, angielski
83 Księga kasowa. 1944 - 1987 j. polski, angielski
84 Księga kasowa. 1986 - 1986 j. polski, angielski
85 Księga kasowa. 1983 - 1986 j. polski, angielski
86 Księga kasowa. 1987 - 1987 j. polski, angielski
87 Księga kasowa. 1988 - 1988 j. polski, angielski
88 Księga kasowa. 1989 - 1989 j. polski, angielski
89 Księga kasowa. 1990 - 1990 j. polski, angielski
90 Księga kasowa. 1991 - 1991 j. polski, angielski
91 Księga kasowa. 1992 - 1992 j. polski, angielski
92 Księga kasowa. 1995 - 1995 j. polski, angielski
93 Księga kasowa. 1997 - 1997 j. polski, angielski
94 Rozliczenia podatkowe. 1995 - 1995 j. polski, angielski
95 Rozliczenia podatkowe. 1997 - 1998 j. polski, angielski
96 Korespondencja w sprawi donacji na Instytut Piłsudskiego. 1943 - 1989 j. polski, angielski
97 Fundusz im. J. Łojka. Statut, rozliczenia finansowe, korespondencja. 1991 - 2000 j. polski, angielski
Współpraca z innymi podmiotami
98 Współpraca z Alliance College. Korespondencja, wycinek prasowy. 1949 - 1980 j. polski, angielski
99 Współpraca z American Association for the Advanccement Slavic Studies. Korespondencja. 1964 - 1978 j. polski, angielski
100 Współpraca z American Council of Learned Societies. Korespondencja. 1968 - 1968 j. polski, angielski
101 Współpraca z American Ethnic Research Institute. Korespondencja. 1975 - 1975 j. polski, angielski
102 Współpraca z American Historical Association.. Broszury. b.d. - b.d. j. polski, angielski
103 Współpraca z American Historical Review. Korespondencja. 1976 - 1976 j. polski, angielski
104 Współpraca z Arizona State University. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1972 j. polski, angielski
105 Współpraca z Association of Research Libraries. Korespondencja. 1971 - 1971 j. polski, angielski
106 Współpraca z Auburn University. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1972 j. polski, angielski
107 Współpraca z Baruch College. Korespodnecja. 1984 - 1984 j. polski, angielski
108 Współpraca z Boston College. Korespodnecja, rachunki. 1970 - 1975 j. polski, angielski
109 Współpraca z Boston University. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1975 j. polski, angielski
110 Współpraca z Bowling Green State University. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1971 j. polski, angielski
111 Współpraca z Brandeis University. Korespodnecja, rachunki. 1969 - 1974 j. polski, angielski
112 Współpraca z Brandon University. Korespondencja. 1976 - 1976 j. polski, angielski
113 Współpraca z Brooklyn College. Memorandum, korespondencja. 1979 - 1981 j. polski, angielski
114 Współpraca z Buffalo State University. Broszura, rachunek. 1976 - 1976 j. polski, angielski
115 Współpraca z California State College. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
116 Współpraca z Cambridge University Press. Korespodnecja, rachunki. 1973 - 1973 j. polski, angielski
117 Współpraca z Carleton University. Korespodnecja, rachunki. 1969 - 1980 j. polski, angielski
118 Współpraca z Central Connecticut State College. Korespondencja. 1980 - 1980 j. polski, angielski
119 Współpraca z Chicago Public Library. Korespondencja 1966 - 1966 j. polski, angielski
120 Współpraca z Chicago State College. Korespondencja. 1967 - 1967 j. polski, angielski
121 Współpraca z City College NYC. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1981 j. polski, angielski
122 Współpraca z Cleveland Public Library. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1975 j. polski, angielski
123 Współpraca z John Carroll University. Korespodnecja, rachunki. 1965 - 1972 j. polski, angielski
124 Współpraca z College of st. Francis. Korespodnecja, rachunki. 1969 - 1971 j. polski, angielski
125 Współpraca z Columbia University Press. Korespodnecja, rachunki, broszura. 1976 - 1976 j. polski, angielski
126 Współpraca z Columbia University. Korespodnecja, rachunki. 1959 - 1978 j. polski, angielski
127 Współpraca z Committee for the Study of Nationalities of the USSR and Eastern Europe. Korespondencja. 1971 - 1971 j. polski, angielski
128 Współpraca z Cornell University. Korespodnecja, rachunki. 1967 - 1986 j. polski, angielski
129 Współpraca z Dean Junior College. Korespondencja. 1971 - 1971 j. polski, angielski
130 Współpraca z Detroit Public Library. Korespodnecja, rachunek. 1967 - 1967 j. polski, angielski
131 Współpraca z Dewey Studies Center. Korespondencja, wycinki prasowe. 1979 - 1980 j. polski, angielski
132 Współpraca z Duke University. Korespodnecja, rachunki. 1969 - 1977 j. polski, angielski
133 Współpraca z Eastern Illinois University. Korespondencja. 1977 - 1977 j. polski, angielski
134 Współpraca z Edinboro State College. Korespodnecja, rachunki. 1968 - 1972 j. polski, angielski
135 Współpraca z Fairmont State College. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1972 j. polski, angielski
136 Współpraca z Farleigh Dickinoson University. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1980 j. polski, angielski
137 Współpraca z Felician College. Korespondencja. 1980 - 1980 j. polski, angielski
138 Współpraca z Fordham University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1980 j. polski, angielski
139 Współpraca z Florida State University. Korespondencja, rachunki. 1974 - 1975 j. polski, angielski
140 Współpraca z Fresno State College. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1970 j. polski, angielski
141 Współpraca z Georgia State College. Korespondencja. 1982 - 1982 j. polski, angielski
142 Współpraca z Harvard Ukrainian Research. Korespondencja. 1976 - 1984 j. polski, angielski
143 Współpraca z Harvard University. Korespondencja, rachunki, broszury. 1965 - 1978 j. polski, angielski
144 Współpraca z Hoover Congress Library. Korespondencja, rachunki. 1978 - 1985 j. polski, angielski
145 Współpraca z Imigration History Research Center. Korespondencja. 1975 - 1975 j. polski, angielski
146 Współpraca z Indiana University. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1985 j. polski, angielski
147 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Korespondencja, broszury. 1974 - 1989 j. polski, angielski
148 Współpraca z Institute on East Central Europe. Korespondencja. 1971 - 1978 j. polski, angielski
149 Współpraca z Internationa Literary Center. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1976 j. polski, angielski
150 Współpraca z Iowa State University. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1975 j. polski, angielski
151 Współpraca z Johns Hopkins University Polonia Center. Korespondencja, rachunki. 1976 - 1977 j. polski, angielski
152 Współpraca z Kansas State University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
153 Współpraca z Kent State University. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1979 j. polski, angielski
154 Współpraca z Lockwood Memorial Library. Korespondencja. 1977 - 1977 j. polski, angielski
155 Współpraca z Loyola University. Korespondencja, rachunki. 1981 - 1981 j. polski, angielski
156 Współpraca z Luisiana State University. Korespondencja. 1970 - 1976 j. polski, angielski
157 Współpraca z Macomb Country Community College. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
158 Współpraca z McGill University. Korespondencja, broszura, rachunki. 1969 - 1985 j. polski, angielski
159 Współpraca z Makely's Inc. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1972 j. polski, angielski
160 Współpraca z McMaster University. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1970 j. polski, angielski
161 Współpraca z Manhattanville College. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1969 j. polski, angielski
162 Współpraca z Marian College of Fond du Lac. Rachunek. 1969 - 1969 j. polski, angielski
163 Współpraca z Marymont College. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1971 j. polski, angielski
164 Współpraca z Massachusetts Institute of Technology. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
165 Współpraca z Memphis State University. Rachunek. 1968 - 1968 j. polski, angielski
166 Współpraca z Michigan State University. Korespondencja, rachunki. 1967 - 1972 j. polski, angielski
167 Współpraca z Mercy College. Korespondencja. 1970 - 1970 j. polski, angielski
168 Współpraca z Michigan Technological University. Korespondencja. 1980 - 1980 j. polski, angielski
169 Współpraca z Michigan College. Rachunek. 1967 - 1972 j. polski, angielski
170 Współpraca z Mississippi State University. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1971 j. polski, angielski
171 Współpraca z Monmouth College. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1973 j. polski, angielski
172 Współpraca z Le Moyne College. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1965 j. polski, angielski
173 Współpraca z Mount Holyoke College. Korespondencja. 1966 - 1966 j. polski, angielski
174 Współpraca z Nassau Community College. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1977 j. polski, angielski
175 Współpraca z Newark Public Library. Korespondencja. 1971 - 1983 j. polski, angielski
176 Współpraca z New School for Social Research. Broszury. 1984 - 1984 j. polski, angielski
177 Współpraca z Niagara University. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1972 j. polski, angielski
178 Współpraca z New York Public Library. Korespondencja, rachunki. 1946 - 1985 j. polski, angielski
179 Współpraca z Northern Illinois University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
180 Współpraca z Ohio Northern University. Korespondencja, rachunki. 1954 - 1971 j. polski, angielski
181 Współpraca z Ohio University. Rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
182 Współpraca z Ohio State University. Korespondencja, rachunki. 1964 - 1977 j. polski, angielski
183 Współpraca z Ohio State University Newsletter. Korespondencja, informacje. 1971 - 1972 j. polski, angielski
184 Współpraca z Okland University. Korespondencja. 1968 - 1968 j. polski, angielski
185 Współpraca z Oklahoma State University. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
186 Współpraca z Olive College. Rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
187 Współpraca z Orchard Lake Schools. Korespondencja, wycinek prasowy. 1961 - 1988 j. polski, angielski
188 Współpraca z Ottawa National Library. Korespondencja, rachunki. 1963 - 1975 j. polski, angielski
189 Współpraca z Oxford University Press. Korespondencja. 1986 - 1986 j. polski, angielski
190 Współpraca z Pacific Lutheran University. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
191 Współpraca z Pensylvania State University. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1985 j. polski, angielski
192 Współpraca z Peralta Colleges. Rachunki. 1965 - 1965 j. polski, angielski
193 Współpraca z Universita Di Piasa Instituto Di Filologia Slava. Korespondencja. 1977 - 1977 j. polski, angielski
194 Współpraca z Poland's Millenium Library. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1975 j. polski, angielski
195 Współpraca z Polish American Book Co. Korespondencja. 1966 - 1970 j. polski, angielski
196 Współpraca z Polish Club University of Michigan. Korespondencja. 1975 - 1975 j. polski, angielski
197 Współpraca z Polish Library McGill University. Korespondencja, rachunki. 1973 - 1975 j. polski, angielski
198 Współpraca z Pomoc Traveling Service. Korespondencja. 1967 - 1971 j. polski, angielski
199 Współpraca z Providence College. Rachunki. 1969 - 1970 j. polski, angielski
200 Współpraca z Princeton Datafilm. Korespondencja. 1975 - 1975 j. polski, angielski
201 Współpraca z Portland State University. Rachunki. 1971 - 1971 j. polski, angielski
202 Współpraca z Public Library Newark. Rachunki. 1988 - 1988 j. polski, angielski
203 Współpraca z Purdue University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
204 Współpraca z Queens College NY. Korespondencja. 1982 - 1982 j. polski, angielski
205 Współpraca z Queens College Kingston. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1972 j. polski, angielski
206 Współpraca z Rhode Island College. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
207 Współpraca z Rice University. Rachunki. 1976 - 1976 j. polski, angielski
208 Współpraca z Ripon College. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1970 j. polski, angielski
209 Współpraca z Rownam & Littlefield Pub. Korespondencja. 1976 - 1976 j. polski, angielski
210 Współpraca z Rutgers University Camden. Korespondencja. 1974 - 1974 j. polski, angielski
211 Współpraca z Rutgers University Newark. Rachunki. 1969 - 1972 j. polski, angielski
212 Współpraca z Sacramento State College Library. Korespondencja, rachunki. 1972 - 1972 j. polski, angielski
213 Współpraca z Saginaw Valley College. Korespondencja, rachunki. 1974 - 1978 j. polski, angielski
214 Współpraca z Salem State College. Korespondencja, rachunki. 1964 - 1971 j. polski, angielski
215 Współpraca z South Dakota State University Library. Korespondencja. 1982 - 1982 j. polski, angielski
216 Współpraca z Southwest State University. Korespondencja. 1983 - 1983 j. polski, angielski
217 Współpraca z Southern Illionis Unviersity. Korespondencja. 1979 - 1979 j. polski, angielski
218 Współpraca z Stanford University Libraries. Korespondencja. 1980 - 1983 j. poslki, angielski
219 Współpraca z St. Ambrose College. Rachunki. 1960 - 1960 j. polski, anglielski
220 Współpraca z St. Anselm's College. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1970 j. polski, angielski
221 Współpraca z St. Fransis Xavier University. Korespondencja. 1971 - 1971 j. polski, angielski
222 Współpraca z Saint Mary's College Orchard Lake. Korespondencja, rachunki, wycinki prasowe. 1974 - 1984 j. polski, angielski
223 Współpraca z Saint Mary's College Winona. Korespondencja. 1978 - 1978 j. polski, angielski
224 Współpraca z San Jose State University. Korespondencja. 1974 - 1974 j. polski, angielski
225 Współpraca z St. John's University. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
226 Współpraca z St. Thomas Aquinas College. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
227 Współpraca z State University of NY at Albany. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1975 j. polski, angielski
228 Współpraca z State University College at Buffalo. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1980 j. polski, angielski
229 Współpraca z State University of New York. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1970 j. polski, angielski
230 Współpraca z State University College Cortland. Rachunki. 1967 - 1967 j. polski, angielski
231 Współpraca z State University College Fredonia. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
232 Współpraca z State University College New Paltz. Rachunki. 1971 - 1971 j. polski, angielski
233 Współpraca z Stetson University. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
234 Współpraca z Suffolk County Community College. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1970 j. polski, angielski
235 Współpraca z Syracuse University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1976 j. polski, angielski
236 Współpraca z Tacoma Community College. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
237 Współpraca z Johan Grundt Tanum Internationa Bookseller. Korespondencja, rachunki. 1964 - 1964 j. polski, angielski
238 Współpraca z Temple University. Korespondencja, rachunki. 1973 - 1974 j. polski, angielski
239 Współpraca z Tennessee Technological University. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1980 j. polski, angielski
240 Współpraca z Texas Technological University. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1971 j. polski, angielski
241 Współpraca z The Banker & Taylor. Korespondencja, rachunki. 1975 - 1975 j. polski, angielski
242 Współpraca z Union College Fredonia. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
243 Współpraca z University of Alabama History Department. Korespondencja. 1971 - 1971 j. polski, angielski
244 Współpraca z University of Alberta. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1983 j. polski, angielski
245 Współpraca z University of British Columbia. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1968 j. polski, angielski
246 Współpraca z University of Chicago. Korespondencja, rachunki, broszura. 1969 - 1978 j. polski, angielski
247 Współpraca z University of California Berkeley. Rachunki. 1966 - 1966 j. polski, angielski
248 Współpraca z University of California Davis. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1973 j. polski, angielski
249 Współpraca z University of California Santa Barbara. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1975 j. polski, angielski
250 Współpraca z University of California Trvine. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1971 j. polski, angielski
251 Współpraca z University of California Riverside. Korespondencja, rachunki. 1974 - 1975 j. polski, angielski
252 Współpraca z University of Cincinnati. Korespondencja. 1972 - 1972 j. polski, angielski
253 Współpraca z University of Colorado. Rachunki. 1970 - 1982 j. polski, angielski
254 Współpraca z University of Detroit. Korespondencja. 1976 - 1976 j. polski, angielski
255 Współpraca z University of Denver. Korespondencja, rachunki. 1971 - 1973 j. polski, angielski
256 Współpraca z University of Florida. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1980 j. polski, angielski
257 Współpraca z University of Georgia. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1972 j. polski, angielski
258 Współpraca z University of Hawai. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1979 j. polski, angielski
259 Współpraca z University of Illinois. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1975 j. polski, angielski
260 Współpraca z University of Illinois Society of American Archivists. Korespondencja, rachunki, broszury. 1969 - 1980 j. polski, angielski
261 Współpraca z University of Iowa. Korespondencja. 1967 - 1970 j. polski, angielski
262 Współpraca z University of Kansas. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1980 j. polski, angielski
263 Współpraca z University of Kentucky. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1968 j. polski, angielski
264 Współpraca z University of Maine. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1975 j. polski, angielski
265 Współpraca z University of Maryland. Rachunki. 1965 - 1965 j. polski, angielski
266 Współpraca z University Microfilms Xerox. Korespondencja, rachunki. 1973 - 1974 j. polski, angielski
267 Współpraca z University of Kansas. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1980 j. polski, angielski
268 Współpraca z University of Massachusetts. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1981 j. polski, angielski
269 Współpraca z University of Michigan Polish Club. Korespondencja, rachunki. 1966 - 1987 j. polski, angielski
270 Współpraca z University of Minnesota Center for Immigration Studies. Korespondencja. 1973 - 1982 j. polski, angielski
271 Współpraca z University of Minnesota St. Paul. Korespondencja. 1976 - 1980 j. polski, angielski
272 Współpraca z University of Missouri. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1975 j. polski, angielski
273 Współpraca z University of New Brunswick. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1973 j. polski, angielski
274 Współpraca z University of Niagara. Korespondencja. 1980 - 1980 j. polski, angielski
275 Współpraca z University of North Carolina. Korespondencja, rachunki. 1965 - 1975 j. polski, angielski
276 Współpraca z University of Northern Iowa. Korespondencja, rachunki. 1976 - 1976 j. polski, angielski
277 Współpraca z University of Notre Dame. Korespondencja, rachunki. 1962 - 1976 j. polski, angielski
278 Współpraca z University of Ottawa. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1975 j. polski, angielski
279 Współpraca z University of Pennsylvania. Korespondencja, rachunki. 1963 - 1981 j. polski, angielski
280 Współpraca z University of St. Thomas. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968  
281 Współpraca z Universite De Sherbrooke. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
282 Współpraca z University of Shouthern California. Korespondencja. 1977 - 1978 j. polski, angielski
283 Współpraca z University of South Carolina. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
284 Współpraca z University of South Florida. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
285 Współpraca z University of St. Thomas. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1984 j. polski, angielski
286 Współpraca z University of Tennessee. Rachunki. 1969 - 1969  
287 Współpraca z University of Texas El Passo. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1981 j. polski, angielski
288 Współpraca z University of Texas Houston. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
289 Współpraca z University of Toronto. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1973 j. polski, angielski
290 Współpraca z University of Veromnt. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1972 j. polski, angielski
291 Współpraca z University of Victoria. Rachunki. b.d. - b.d. j. polski, angielski
292 Współpraca z University of Virginia. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1980 j. polski, angielski
293 Współpraca z University of Washington. Korespondencja. 1975 - 1975  
294 Współpraca z University of Waterloo. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1970 j. polski, angielski
295 Współpraca z University of Washington. Rachunki. 1969 - 1975 j. polski, angielski
296 Współpraca z University of Western Ontario. Korespondencja, rachunki. 1967 - 1968 j. polski, angielski
297 Współpraca z University of Wichita. Rachunki. 1962 - 1962 j. polski, angielski
298 Współpraca z University of Virginia Library. Korespondencja, rachunki. 1974 - 1974  
299 Współpraca z University of Wisconsin Madison. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
300 Współpraca z University of Wisconsin Green Bay. Korespondencja. 1978 - 1978 j. polski, angielski
301 Współpraca z University of Wisconsin-Milwaukee. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1973 j. polski, angielski
302 Współpraca z University of Western Ontario. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1970 j. polski, angielski
303 Współpraca z Urbana College. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1969 j. polski, angielski
304 Współpraca z Valdosta State College. Rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
305 Współpraca z Virginia Military Institute. Korespondencja, rachunki. 1967 - 1967 j. polski, angielski
306 Współpraca z Virginia Polytechnic Institute. Rachunki. 1970 - 1974 j. polski, angielski
307 Współpraca z Waterloo Lutheran University. Rachunki. 1968 - 1970  
308 Współpraca z Wayne State University. Korespondencja, rachunki. 1969 - 1982 j. polski, angielski
309 Współpraca z Weitbrecht and Marissal. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1970 j. polski, angielski
310 Współpraca z Wells College. Korespondencja. 1968 - 1968 j. polski, angielski
311 Współpraca z biblioteką Wellesley College. Korespondencja, rachunki. 1972 - 1982 j. polski, angielski
312 Współpraca z West Chester State College. Korespondencja, rachunki. 1970 - 1972 j. polski, angielski
313 Współpraca z West Virginia University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
314 Współpraca z Western Kentucky University. Rachunki. 1966 - 1972 j. polski, angielski
315 Współpraca z Western Michigan University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1972 j. polski, angielski
316 Współpraca z Wilkes College. Korespondencja. 1970 - 1970 j. polski, angielski
317 Współpraca z Williams College. Korespondencja. 1980 - 1980 j. polski, angielski
318 Współpraca z Georga Williams University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1969 j. polski, angielski
319 Współpraca z Wisconsin State University. Korespondencja, rachunki. 1967 - 1972 j. polski, angielski
320 Współpraca z Worcester State University. Korespondencja, rachunki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
321 Współpraca z Georg Washington University. Korespondencja. 1982 - 1982 j. polski, angielski
322 Współpraca z Yale University. Protokoły, umowa, korespondencja, rachunki, notatki. 1956 - 1988 j. polski, angielski
323 Współpraca z Yad Vashem. Korespondencja, rachunki. 1973 - 1976 j. polski, angielski
324 Współpraca z Yeshiva University. Korespondencja. 1986 - 1986 j. polski, angielski
325 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Sprawozdania, korespondencja. 1947 - 1948 j. polski, angielski
326 Współpraca z Instytutem Polskim w Londynie. Korespondencja. 1985 - 1985 j. polski, angielski
327 Współpraca z Biblioteca Apostolica Vaticana. Korespondencja. 1951 - 1967 j. polski, angielski
328 Współpraca z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. Korespondencja. 1974 - 1983 j. polski, angielski
329 Współpraca z Biblioteką Domu Polskiego w Brisbane. Korespondencja, wycinki prasowe. 1949 - 1949 j. polski, angielski
330 Współpraca z Biblioteką Polską w Buenos Aires. Korespondencja. 1960 - 1968 j. polski, angielski
331 Współpraca z Biblioteką Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych w Chateauroux. Korespondencja. 1955 - 1955 j. polski, angielski
332 Współpraca z Biblioteką ZNP w Toronto. Korespondencja, wycinki prasowe. 1948 - 1949 j. polski, angielski
333 Współpraca z British Museum w Londynie. Korespondencja, wycinki prasowe. 1950 - 1974 j. polski, angielski
334 Współpraca z Instituto De Estudios De Cultura w Meksyku. Korespondencja. 1983 - 1983 j. polski, angielski
335 Współpraca z Instytutem Historycznym w Rzymie. Korespondencja. 1959 - 1967 j. polski, angielski
336 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Protokół. 1949 - 1949 j. polski, angielski
337 Współpraca z Polskim Muzeum Historycznym w zamku Muri. Korespondencja, broszura. 1984 - 1984 j. polski, angielski
338 Współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Chicago. Korespondencja, biuletyn, rachunki. 1978 - 1987 j. polski, angielski
339 Współpraca z National Library of Australia w Canbarra. Korespondencja. 1964 - 1978 j. polski, angielski
340 Współpraca z Polish American Museum Foundation w Port Washington. Korespondencja. 1984 - 1984 j. polski, angielski
341 Współpraca z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 1986 j. polski, angielski
342 Współpraca z Polskim Towarzystwem Naukowym w Londynie. Korespondencja. 1986 - 1988 j. polski, angielski
343 Współpraca z Północno Amerykańskim Studium Spraw Polskich. Komunikat. 1985 - 1985 j. polski, angielski
344 Współpraca z Franciscan Fathers Library w Pulaski. Korespondencja, broszura, wycinki prasowe. 1948 - 1951 j. polski, angielski
345 Współpraca z Society of American Archivists w Chicago. Korespondencja, broszura. 1985 - 1986 j. polski, angielski
346 Współpraca z Suffolk County Historical Society Musem w Riverhead. Korespondencja, 1979 - 1979 j. polski, angielski
347 Współpraca z The University Museum w Philadelphi. 1975 - 1975 j. polski, angielski
348 Współpraca z US Army Transportation Museum w Fort Eustis. Korespondencja. 1979 - 1979 j. polski, angielski
349 Współpraca z Biblioteką Univeristy of London School of Slavic and East Slavonic nad East European Studies. Korespondencja. 1958 - 1978 j. polski, angielski
350 Współpraca z bibiotekami i instytutami naukowymi. Korespondencja, wycinki prasowe. 1963 - 1968 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Granty
351 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Sprawozdanie, aplikacje, broszura, korespondencja, notatki informacyjne. 1967 - 1967 j. polski, angielski
352 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Sprawozdania, aplikacja, korespondencja, notatki informacyjne. 1977 - 1980 j. polski, angielski
353 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia, korespondencja, materiały inforamcyjne. 1976 - 1987 j. polski, angielski
354 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Aplikacja, broszura, korespondencja, notatki informacyjne. 1978 - 1988 j. polski, angielski
355 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Broszury, korespondencja. 1968 - 1987 j. polski, angielski
356 National Edowement for the Humanities Challenge Grant. Sprawozdania, korespondencja. 1988 - 1988 j. polski, angielski
357 Grant Poles in Soviet Union. Kwestionariusze, biogramy, korespondencja, wycinki prasowe. 1986 - 1996 j. polski, angielski
358 Grant Poles in Soviet Union. Wykaz nagrań, korespondencja, notatki. 1988 - 1996 j. polski, angielski
359 Grant Poles in Soviet Union. Umowa, sprawozdanie, zaświadzczenia, biogramy, korespondencja, broszury, notatki, wycinki prasowe. 1985 - 1989 j. polski, angielski
360 Grant State Education Department. Sprawozadnie, aplikacja, korespondencja, notatki. 1988 - 1988 j. polski, angielski
361 Granty różne. Aplikacje, korespondencja, broszury, materiały inforamcyjne. 1978 - 1991 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Nagrody
362 Nagroda historyczna Instytytu Józefa Piłsudskiego im. L. Kupferwassera. Sprawozdania, biogramy, korespondencja, notatki, wycinek prasowy. 1970 - 1970 j. polski, angielski
363 Nagrody historyczne Instytytu Józefa Piłsudskiego. Sprawozdania, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1968 - 1997 j. polski, angielski
364 Nagroda Instytytu Józefa Piłsudskiego im. Damiana Wandycza. Korespondencja, wyckinki prasowe. 1979 - 1980 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Stypendia naukowo-badawcze
365 Stypendia naukowe Instytutu Piłsudskiego. Regulamin, podania, życiorysy, korespondencja. 1981 - 1991 j. polski, angielski
366 Stypendia naukowe Instytutu Piłsudskiego. Wykazy stypendystów, życiorysy, artykuły, korespondencja. 1981 - 1992 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Korespondencja
367 Projekt mikrofilmowania zasobu Instytutu Piłsudskiego. Protokoły, umowy, memoranda, rachunki, broszury, korespondencja. 1950 - 1974  
368 Projekt opracowania najnowszej historii Polski. Korespondencja. 1957 - 1958 j. polski, angielski
369 Projekt opracowania najnowszej historii Polski (współpraca z fundancją Forda). Umowy, projekty, korespondencja, notatki informacyjne. 1957 - 1958 j. polski, angielski
370 Korespondencja dotycząca działaności naukowej, wycinki prasowe. 1972 - 1988  
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Obchody rocznic Instytutu Piłsudskiego
371 Obchody 25-lecia Instytutu Piłsudskiego. Program, korespondencja, notatki. 1968 - 1968 j. polski, angielski
372 Obchody 30-lecia Instytutu Piłsudskiego. Program, korespondencja, notatki. 1973 - 1974 j. polski, angielski
373 Obchody 40-lecia Instytutu Piłsudskiego. Wycinek prasowy. 1983 - 1983 j. polski, angielski
374 Obchody 50-lecia Instytutu Piłsudskiego. Program, zaproszenia, korespondencja, notatki. 1992 - 1994 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Gale i Bankiety Instytutu Piłsudskiego
375 Annual Awards Dinner, t. 1. Przemówienia, rozliczenia finansowe, notatki informacyjne, broszura, korespondencja, wycinki prasowe. 1995 - 1995 j. polski, angielski
376 Annual Awards Dinner, t. 2. Programy, zestawienia finansowe, komunikat, listy gości, korespondencja, wycinki prasowe. 1995 - 1995 j. polski, angielski
377 Annual Awards Dinner, t. 3. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, komunikat, listy gości, przemówienia, życiorysy, program, korespondencja, wycinki prasowe. 1995 - 1995 j. polski, angielski
378 Annual Awards Dinner, t. 1. Protokoły, programy, zestawienia finansowe, listy gości, korespondencja, wycinki prasowe. 1996 - 1996 j. polski, angielski
379 Annual Awards Dinner, t. 2. Zestawienia finansowe, rachunki, broszura, korespondencja. 1996 - 1996 j. polski, angielski
380 Annual Awards Dinner, t. 3. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, życiorysy, program, korespondencja, wycinki prasowe. 1996 - 1996 j. polski, angielski
381 Annual Awards Dinner, t. 1. Memorandum, program, rozliczenia finansowe, broszura, korespondencja. 1997 - 1997 j. polski, angielski
382 Annual Awards Dinner, t. 2. Programy, rozliczenia finansowe, życiorysy, korespondencja, wycinki prasowe. 1997 - 1997 j. polski, angielski
383 Annual Awards Dinner, t. 3. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, memoranda, listy gości, przemówienia, życiorysy, program, korespondencja, wycinki prasowe. 1997 - 1997 j. polski, angielski
384 Annual Awards Dinner, t. 4. Rozliczenia finansowe, korespondencja, wycinek prasowy. 1997 - 1997 j. polski, angielski
385 Annual Awards Dinner, t. 1. Sprawozdanie, program, lista gości, rozliczenia finansowe, życiorysy, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 1998 j. polski, angielski
386 Annual Awards Dinner, t. 2. Protokoły, sprawozdania, zestawienia finansowe, listy gości, broszura, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 1998 j. polski, angielski
387 Annual Awards Dinner, t. 3. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, memoranda, listy gości, przemówienia, życiorysy, program, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 1998 j. polski, angielski
388 Annual Awards Dinner, t. 4. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, listy gości, program, korespondencja. 1998 - 1998 j. polski, angielski
389 Annual Awards Dinner. Korespondencja. 1999 - 1999 j. polski, angielski
390 Annual Awards Dinner, t. 1. Broszura, korespondencja, wycinki prasowe. 2000 - 2000 j. polski, angielski
391 Annual Awards Dinner, t. 2. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, memoranda, listy gości, przemówienia, życiorysy, program, korespondencja, wycinki prasowe. 2000 - 2000 j. polski, angielski
392 Annual Awards Dinner, t. 3. Rozliczenia finansowe, listy gości, program, korespondencja, wycinki prasowe. 2000 - 2000 j. polski, angielski
393 Annual Awards Dinner, t. 4. Protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe, listy gości, program, korespondencja, wycinki prasowe. 2000 - 2000 j. polski, angielski
394 Annual Awards Gala. Broszury. 2009 - 2012 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Spotkania, wykłady koncerty, wystawy
395 Obchody 100-ej rocznicu urodzin Józefa Piłsudskiego. Sprawozdanie. 1967 - 1967 j. polski, angielski
396 Obchody 50-tej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Program, korespondencja, wycinki prasowe. 1985 - 1985 j. polski, agnielski
397 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy. 1945 - 1960 j. polski, angielski
398 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy. 1960 - 1969 j. polski, angielski
399 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy. 1970 - 1979 j. polski, angielski
400 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy, korespondencja. 1981 - 1989 j. polski, angielski
401 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy, korespondencja. 1983 - 1989 j. polski, angielski
402 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy. 1993 - 1999 j. polski, angielski
403 Spotkania, odczyty i wykłady w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Zaproszenia, programy. b.d. - b.d. j. polski, angielski
404 Wizyty Lecha Wałęsy i Jana Olszewskiego w Instytucie Piłsudskiego. Wycinki prasowe. 1991 - 1992 j. polski, angielski
405 Wystawa “O Polski dach polską broń” w Bibliotece Narodowej w Warszawie, t. 1. Protokoły zdawczo-odbiorcze, spisy obiektów, zezwolenia na wywóz, korespondencja. 1998 - 1999 j. polski, angielski
406 Wystawa “O Polski dach polską broń” w Bibliotece Narodowej w Warszawie, t. 2. Sprawozdanie, scenariusz wystawy, broszury, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 1998 j. polski, angielski
407 Wystawa “Drogi ku Niepodległości” w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Korespondencja. 1998 - 1998 j. polski, angielski
408 Wystawy i aukcje Instytutu Piłsudskiego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Broszury. 1994 - 2004 j. polski, angielski
409 Koncerty w Instytucie Piłsudskiego. Programy, korespondencja, wycinki prasowe. 1992 - 1993 j. polski, angielski
410 Koncert Sylvii Toran w Fundacji Kościuszkowskiej. Programy, korespondencja, wycinki prasowe. 1993 - 1993 j. polski, angielski
411 Wycinki prasowe dotyczące działaności Instytutu Piłsudskiego. Egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1955 - 1999 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Wydawnictwa i materiały promocyjne: Niepodległość
412 Korespondencja redakcji. 1959 - 1986 j. polski, angielski
413 Prenumerata. Rozliczenia finansowe, rachunki, spisy prenumeratorów, korespondencja. 1993 - 2005 j. polski, angielski
414 Niepodległość T. 11-12. Artykuły, korespondencja. 1978 - 1979 j. polski, angielski
415 Niepodległość T. 13. Artykuły, korespondencja. 1979 - 1980 j. polski, angielski
416 Niepodległość T. 14. Artykuły, korespondencja. 1980 - 1981 j. polski, angielski
417 Niepodległość T. 15. Artykuły, korespondencja. 1981 - 1982 j. polski, angielski
418 Niepodległość T. 15. Artykuły, korespondencja. 1981 - 1982 j. polski, angielski
419 Niepodległość T. 16. Artykuły, korespondencja. 1982 - 1983 j. polski, angielski
420 Niepodległość T. 17. Artykuły. 1984 - 1984 j. polski, angielski
421 Niepodległość T. 17-18. Artykuły, korespondencja. 1984 - 1985 j. polski, angielski
422 Niepodległość T. 19 Artykuły, korespondencja. 1985 - 1986 j. polski, angielski
423 Niepodległość T. 20. Artykuły, korespondencja. 1987 - 1987 j. polski, angielski
424 Niepodległość T. 21. Artykuły, korespondencja. 1988 - 1988 j. polski, angielski
425 Niepodległość T. 22. Artykuły, korespondencja. 1989 - 1989 j. polski, angielski
426 Niepodległość T. 23. Artykuły, korespondencja, wycinki prasowe. 1986 - 1990 j. polski, angielski
427 Niepodległość T. 24. Artykuły. 1991 - 1991 j. polski, angielski
428 Niepodległość T. 24. Artykuły. 1991 - 1991 j. polski, angielski
429 Niepodległość T. 25. Artykuły. 1992 - 1992 j. polski, angielski
430 Niepodległość T. 26. Artykuły, korespondencja. 1992 - 1993 j. polski, angielski
431 Niepodległość T. 27. Artykuły, rachunek korespondencja. 1995 - 1995 j. polski, angielski
432 Niepodległość T. 28. Artykuły, korespondencja. 1995 - 1997 j. polski, angielski
433 Niepodległość T. 28. Artykuły, korespondencja. 1996 - 1996 j. polski, angielski
434 Niepodległość T. 29. Artykuły, korespondencja. 1995 - 1997 j. polski, angielski
435 Niepodległość T. 30. Artykuły, korespondencja. 1998 - 1999 j. polski, angielski
436 Niepodległość T. 31. Artykuły, korespondencja. 2000 - 2001 j. polski, angielski
437 Niepodległość. Artykuły, korespondencja. b.d. - b.d. j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Wydawnictwa i materiały promocyjne
438 Historia i działalność Instytutu Piłsudskiego. Broszury inforamcyjne. 1973 - 2013 j. polski, angielski
439 Wiadomości Instytutu Piłsudskiego. Egzemplarze pisma, listy adresowe, korespondencja 1986 - 1999 j. polski, angielski
Zasób archiwalny i biblioteczny Instytutu Piłsudskiego: Archiwum
440 Przygotowanie informatora o zasobie archiwalnym Instytutu. Sprawozdania, rachunki, korespondencja, notatki. 1995 - 1997 j. polski, angielski
441 Regulaminy i instrukcje korzystania ze zbiorów Instytutu Piłsudskiego, raport o zaginionych materiałach archiwalnych. 1978 - 1991 j. polski, angielski
442 Księga korzystających z archiwum i biblioteki. 1978 - 1999 j. polski, angielski
443 Archiwum fotograficzne indeksacja. b.d. - b.d. j. polski, angielski
444 Katalogi i wykazy map i atlasów. 1972 - 1984 j. polski, angielski
445 Wykazy mikrofilmów. 1980 - 1980 j. polski, angielski
446 Wykazy mikrofilmów, korespondencja. 1980 - 1982 j. polski, angielski
447 Wykaz medali i plakiet ofiarowanych przez Józefa Winterberga. 1971 - 1971 j. polski, angielski
Zasób archiwalny i biblioteczny Instytutu Piłsudskiego: Biblioteka
448 Klasyfikacja i opisy ksiażek (MARC, Manakin). Instrukcje, notatki. 2003 - 2009 j. polski, angielski
449 Księga akcesji. 1971 - 1981 j. polski, angielski
450 Księga akcesji. 1982 - 1988 j. polski, angielski
451 Księga akcesji. 1989 - 1992 j. polski, angielski
452 Księga korzystających z czytelni. 1981 - 1991 j. polski, angielski
453 Wykazy tematyczne książek. b.d. - b.d. j. polski, angielski
454 Pozyskiwanie książek do biblioteki. Korespondencja. 1983 - 1989 j. polski, angielski
455 Pozyskiwanie książek do biblioteki. Rachunki, korespondencja. 1985 - 1989 j. polski, angielski
456 Pozyskiwanie książek do biblioteki. Rachunki, korespondencja. 1990 - 1991 j. polski, angielski
457 Katalogi prasy. 1974 - 1985 j. polski, angielski
458 Katalogi prasy. 1977 - 1993 j. polski, angielski
459 Katalogi prasy. 1993 - 1993 j. polski, angielski
460 Katalogi prasy. 1993 - 1993 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Gremia kolegialne: Rada
461 Księga protokołów Rady Instytutu Piłsudskiego. Protokoły, sprawozdania, memoranda, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1986 - 1992 j. polski, angielski
462 Dziennik działaności, wizyt oraz darów. 1984 - 1984 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Gremia kolegialne: Walne Zgromadzenie i Komisje
463 Komisja darów i zakupów. Wyjątki z protokołów rady, statut, korespondencja. 1974 - 1975 j. polski, angielski
464 Sekcja Młodych. Listy obecności, zaproszenie, korespondencja, wycinek prasowy. 1986 - 1987 j. polski, angielski
Organizacja Instytutu Józefa Piłsudskiego: Korespondencja w sprawach organizacji i działaności
465 Korespondencja, wycinki prasowe. 1948 - 1967 j. polski, angielski
466 Korespondencja. 1987 - 1989 j. polski, angielski
467 Korespondencja dotycząca spraw lokalowych Instytutu Piłsudskiego. 1952 - 1952 j. polski, angielski
Współpraca z innymi podmiotami
468 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Sprawozdania, korespondencja. 1950 - 1967 j. polski, angielski
469 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Korespondencja. 1968 - 1989 j. polski, angielski
470 Współpraca z Instytutem Piłsudskiego w Londynie. Materiały inforamcyjne, korespondencja, wycinki prasowe. 1963 - 1999 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Granty
471 Grant Poles in Soviet Union. Projekty, aplikacja, korespondencja. 1986 - 1987 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Działalność naukowo-badawcza: Korespondencja
472 Projekty wydawnicze Instytutu Piłsudskiego: Rok 1920, referaty gen. K. Sosnkowskiego, Dziennika Ankarskiego, Kalendarium życia J. Piłsudskiego oraz wspomnień W. Jędrzejewicza. Korespodnencja, notatki. 1963 - 1994 j. polski, angielski
473 Słownik Polaków Prześladowanych w Zawiązku Sowieckim, oprac. zespoł pod kierunkiem J. Prusa. 1989 - 1989 j. polski, angielski
474 Filmy o Józefie Piłsudskim. Rozliczenia finansowe, pokwitowania, korespondencja, notatki. 1944 - 1965 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Obchody rocznic Instytutu Piłsudskiego
475 Obchody 30-lecia Instytutu Piłsudskiego. Program, referaty, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1973 - 1974 j. polski, angielski
476 Obchody 50-lecia Instytutu Piłsudskiego. Program, broszura, nadbitka artykułu, referaty, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1993 - 1995 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Gale i Bankiety Instytutu Piłsudskiego
477 Annual Awards Dinner. Życiorysy, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 1999 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Spotkania, wykłady koncerty, wystawy
478 Obchody 20-ej rocznicu śmierci Józefa Piłsudskiego. Sprawozdanie, wycinki prasowe. 1955 - 1956 j. polski, angielski
479 Obchody 60-lecia Czynu Zbrojnego. Zestawienia finansowe, program, korespondencja, wycinki prasowe. 1974 - 1974 j. polski, angielski
480 125-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego, konferencja “Polska Martyrologia Polityczna” i wystawa plakatów w Ossolineum. Program, zaproszenia, korespondencja, wycinki prasowe. 1992 - 1992 j. polski, angielski
481 Sympozja hisotryczne. Referaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1978 - 1987 j. polski, angielski
482 Aukcja i wystawa Instytutu Piłsudskiego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Rozliczenia finansowe, rachunki, broszury, korespondencja. 1999 - 1999 j. polski, angielski
483 Aukcja i wystawa Instytutu Piłsudskiego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Broszury, korespondencja. 2002 - 2004 j. poslki, angielski
484 Aukcja i wystawa Instytutu Piłsudskiego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Rozliczenia finansowe, rachunki, listy adresowe, broszura, korespondencja. 2004 - 2004 j. polski, angielski
Działalność naukowa i popularyzatorska: Popularyzacja: Wydawnictwa i materiały promocyjne
485 Wiadomości Instytutu Piłsudskiego. Egzemplarze pisma. 1987 - 1987 j. polski, angielski
Zasób archiwalny i biblioteczny Instytutu Piłsudskiego: Archiwum
486 Opisy i wykazy fotografii z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie, korespondencja. 1941 - 1943 j. polski, angielski
487 Wykazy filmów z zasobu Instytutu Piłsudskiego, korespondencja. 1973 - 1982 j. polski, angielski
488 Sprawozdania z działalności i Biuletyny Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Lata 1943 - 1971 1943 - 1971  
489 Sprawozdania z działalności i Biuletyny Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Lata 191971 - 2014 1971 - 2014 polski, angielski
 
490 Korespondencja. 1974 - 1978 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs