Zespół archiwalny nr 181

Kolekcja dr. Tadeusza Piotrowskiego
Dzieje twórcy: Kolekcja przekazana w 2016 r.
Zawartość: kopie
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Kopie: map i opracowania dot. Wołynia, raportu Głównej Komisji BZpNP-IPN z 1946 r. dot. wydarzeń Kieleckich, list Polaków z Meksyku, opracowań dot. sowieckich deportacji, dokumentów dot. ukraińskch Dywizji SS. b.d. - b.d. angielski, polski
2 Kopie map Polski. b.d. - b.d. polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

 

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs