Zespół archiwalny 151 seria 4

Kolekcja fotografii, Seria 004: II Rzeczpospolita
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1286 Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz -  
1287 Józef Piłsudski i Wincenty Witos – 1920 1920 - 1920  
1288 Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski na otwarciu I-szego Sejmu, Warszawa 10.02.1919 1919 - 1919  
1289 Przewrót majowy, W-wa, 1926 1926 - 1926  
1290 Józef Piłsudski i August Zalewski po przewrocie majowym -  
1291 Józef Piłsudski i min. Kuhn -  
1292 Józef Piłsudski i nierozpoznani politycy -  
1293 Przemówienie Józefa Piłsudskiego z okazji wyborów, W-wa, 1928 1928 - 1928  
1294 Posiedzenie Sejmu, W-wa, 1933 1933 - 1933  
1295 Posiedzenie sejmu – widoczni Hlond, Krakowski, Car, W-wa, 1933 1933 - 1933  
1296 Senator E. Kleszczyński z zagranicznymi posłami, Racławice, -  
Audiencje rządowe
1297 Audiencja dla uczestników konferencji Rozkładu Jazdy Kolei, W-wa 10.1929 1929 - 1929  
1298 Audiencja dla Związku Młodzieży Ludowej, W-wa 10.1929 1929 - 1929  
1299 Audiencja dla Korpusu Ochrony Pogranicza, W-wa, 11.1929 1929 - 1929  
1300 Audiencja dla Straży Pożarnej, W-wa, 11.1929 1929 - 1929  
1301 Audiencja dla I-szej Dywizji Piechoty Legionów, W-wa, 03.1930 1930 - 1930  
1302 Audiencja dla Redakcji “Wiarus”, W-wa 04.1930 1930 - 1930  
1303 Audiencja dla Polaków z USA, W-wa, 04.1930 1930 - 1930  
1304 Audiencja dla chóru z Łotwy, W-wa, 05.1930 1930 - 1930  
1305 Audiencja dla Straży Granicznej, W-wa, 03.1931 1931 - 1931  
1306 Audiencja dla 3 Pułku Szwoleżerów, W-wa, 04.1931 1931 - 1931  
1307 Audiencja dla prof. Emila Votocka, W-wa, 05.1931 1931 - 1931  
1308 Audiencja dla rybaków kaszubskich, W-wa, 05.1931 1931 - 1931  
1309 Audiencja dla prof. Koessoma i Volfkego, W-wa, 05.1931 1931 - 1931  
1310 Audiencja dla gen. Zaruskiego, W-wa, 05.1931 1931 - 1931  
1311 Audiencja dla chemików lwowskich, W-wa, 05.1931 1931 - 1931  
1312 Audiencja dla Ligi Obrony Powietrznej Państwa (LOPP), W-wa, 06.1931 1931 - 1931  
1313 Audiencja dla Zjazdu Oszczędnościowego, W-wa, 06.1931 1931 - 1931  
1314 Audiencja dla Legionu Amerykańskiego, W-wa, 07.1931 1931 - 1931  
1315 Audiencja dla firmy “Kuhne i Enaer”, W-wa, 11.1931 1931 - 1931  
1316 Audiencja dla urzędników Kancelarii Cywilnej po dekoracji “Polonia Restituta”, W-wa, 12.1931 1931 - 1931  
1317 Audiencja dla stypendystów Rządu Polskiego, W-wa, 02.1932 1932 - 1932  
1318 Audiencja dla Adama hr. Branickiego, W-wa, 04.1932 1932 - 1932  
1319 Audiencja dla byłych członków P.O.W W-wa, 06.1932. 1932 - 1932  
1320 Audiencja dla ekip konnych, W-wa, 09.1935 1935 - 1935  
1321 Audiencja dla Wojska Polskiego, W-wa, -  
1322 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1323 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1324 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1325 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1326 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1327 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1328 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1329 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1330 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1331 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1332 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1333 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1334 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1335 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1336 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1337 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
1338 Audiencje nierozpoznane, W-wa, -  
 
1339 Składanie życzeń noworocznych, w Belwederze, Korpus Wojskowy, W-wa, 1926 1926 - 1926  
1340 Składanie życzeń noworocznych, W-wa, 1931 1931 - 1931  
1341 Składanie życzeń noworocznych w Belwederze, W-wa, -  
1343 Prezydent Mościcki odbiera gratulacje po wyborze, W-wa, 1933 1933 - 1933  
Hołdy dla Prezydenta
1344 Hołd stanu średniego dla Prezydenta, Mościcki z wizytą w różnych miejscach, W-wa, 12.1929 1929 - 1929  
1345 Hołd członków “Federacji” dla Prezydenta, W-wa, 11.1929 1929 - 1929  
1346 Hołd dzieci dla Prezydenta, W-wa, 1931 1931 - 1931  
1347 Hołd dzieci dla Prezydenta, W-wa, 1932 1932 - 1932  
Prezydent Mościcki
1348 Prezydent Mościcki podczas przyjęć, -  
1349 Prezydent Mościcki podczas przyjęć, -  
1350 Prezydent Mościcki podczas przyjęć, -  
1351 Prezydent Mościcki podczas spotkań towarzyskich, -  
1352 Prezydent Mościcki podczas spotkań towarzyskich, -  
1353 Prezydent Mościcki w Bractwie Kurkowym, -  
1354 Prezydent Mościcki na przedstawieniu dla dzieci, W-wa, 1931 1931 - 1931  
1355 Prezydent Mościcki przyjmuje kwiaty od dzieci, -  
1356 Prezydent Mościcki na dworcu, W-wa, -  
1357 Prezydent Mościcki w bryczce, -  
1358 Prezydent Mościcki w drzwiach kościoła, -  
1359 Prezydent Mościcki w drzwiach kościoła, -  
1360 Prezydent Mościcki podczas mszy świętej -  
1361 Prezydent Mościcki podczas mszy świętej -  
1362 Prezydent Mościcki na wystawie -  
1363 Prezydent Mościcki na rękach żołnierzy -  
1364 Prezydent Mościcki na pogrzebie -  
1365 Prezydent Mościcki wpisuje się do księgi -  
1366 Prezydent Mościcki przecina wstęgę -  
1367 Powitanie Prezydenta Mościckiego -  
1368 Prezydent Mościcki z żoną I A. Piłsudska -  
1369 Prezydent Mościcki i Józef Piłsudski na zamku, W-wa -  
1370 Prezydent Mościcki i Józef Piłsudski na zamku, W-wa -  
1371 Prezydent Mościcki i Józef Piłsudski na zamku, W-wa -  
1372 Prezydent Mościcki i Józef Piłsudski na zamku, W-wa -  
1373 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1374 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1375 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1376 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1377 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1378 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1379 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1380 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1381 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1382 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1383 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1384 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1385 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1386 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1387 Prezydent Mościcki na nierozpoznawalnych uroczystościach -  
1388 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1389 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1390 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1391 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1392 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1393 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1394 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1395 Fotografie grupowe z Prezydentem Mościckim -  
1396 Prezydent Mościcki w nieokreślonych sytuacjach -  
1397 Prezydent Mościcki w nieokreślonych sytuacjach -  
1398 Prezydent Mościcki w nieokreślonych sytuacjach -  
1399 Prezydent Mościcki w nieokreślonych sytuacjach -  
1400 Prezydent Mościcki w nieokreślonych sytuacjach -  
Prezydent Mościcki - wizyty
1401 Prezydent Mościcki z wizytą, Albigowa, 1929 1929 - 1929  
1402 Prezydent Mościcki z wizytą, Baranowicze, 1929 1929 - 1929  
1403 Prezydent Mościcki z wizytą – Białystok, 1929 1929 - 1929  
1404 Prezydent Mościcki z wizytą – Bóbrka, 1929 1929 - 1929  
1405 Prezydent Mościcki z wizytą – Chodaków, 1929 1929 - 1929  
1406 Prezydent Mościcki z wizytą – Chorzele, 1930 1930 - 1930  
1407 Prezydent Mościcki z wizytą – Czerwińsk, 1930 1930 - 1930  
1408 Prezydent Mościcki z wizytą – Częstochowa, -  
1409 Prezydent Mościcki z wizytą – Dębica, 1929 1929 - 1929  
1410 Prezydent Mościcki z wizytą – Golądkowo, 1930 1930 - 1930  
1411 Prezydent Mościcki z wizytą – Gołodczyzna, 1930 1930 - 1930  
1412 Prezydent Mościcki z wizytą – Gostynin – 1930 1930 - 1930  
1413 Prezydent Mościcki z wizytą – Grodzisk,1930 1930 - 1930  
1414 Prezydent Mościcki z wizytą – Iwieniec, 1929 1930 - 1930  
1415 Prezydent Mościcki z wizytą – Jabłonna, 1930 1930 - 1930  
1416 Prezydent Mościcki z wizytą – Janowo, 1930 1930 - 1930  
1417 Prezydent Mościcki z wizytą – Jasło, 1929 1929 - 1929  
1418 Prezydent Mościcki z wizytą – Jodłownik, 1929 1929 - 1929  
1419 Prezydent Mościcki z wizytą – Katowice, 1929 1929 - 1929  
1420 Prezydent Mościcki z wizytą – Kleck, 1929 1929 - 1929  
1421 Prezydent Mościcki z wizytą – Kraków, 1929 1929 - 1929  
1422 Prezydent Mościcki z wizytą – Krosno, 1929 1929 - 1929  
1423 Prezydent Mościcki z wizytą – Krynica, -  
1424 Prezydent Mościcki z wizytą – Laskowice, 1930 1930 - 1930  
1425 Prezydent Mościcki z wizytą – Leszno, 1930 1930 - 1930  
1426 Prezydent Mościcki z wizytą – Lida, 1929 1929 - 1929  
1427 Prezydent Mościcki z wizytą – Limanowa, 1929 1929 - 1929  
1428 Prezydent Mościcki z wizytą – Lubień, 1930 1929 - 1929  
1429 Prezydent Mościcki z wizytą – Łańcut, 1929 1929 - 1929  
1430 Prezydent Mościcki z wizytą – Łazy, 1930 1930 - 1930  
1431 Prezydent Mościcki z wizytą – Łowicz, 1930 1930 - 1930  
1432 Prezydent Mościcki z wizytą – Łubienice, 1930 1930 - 1930  
1433 Prezydent Mościcki z wizytą – Marki, 1930 1930 - 1930  
1434 Prezydent Mościcki z wizytą – Miejsce Piastowe, 1929 1929 - 1929  
1435 Prezydent Mościcki z wizytą – Milanówek, 1930 1930 - 1930  
1436 Prezydent Mościcki z wizytą – Mir, 1929 1929 - 1929  
1437 Prezydent Mościcki z wizytą – Mława, 1930 1930 - 1930  
1438 Prezydent Mościcki z wizytą - Nieszawa, 1930 1930 - 1930  
1439 Prezydent Mościcki z wizytą, Nieśwież, 1929 1929 - 1929  
1440 Prezydent Mościcki z wizytą – Nowogródek,1929 1929 - 1929  
1441 Prezydent Mościcki z wizytą – Nowojelenia,1929 1929 - 1929  
1442 Prezydent Mościcki z wizytą – Nowy Targ,1929 1929 - 1929  
1443 Prezydent Mościcki z wizytą – Ojców, 1929 1929 - 1929  
1444 Prezydent Mościcki z wizytą -Osiek, 1929 1929 - 1929  
1445 Prezydent Mościcki z wizytą – Ostrębiec, 1930 1929 - 1929  
1446 Prezydent Mościcki z wizytą – Orawa, 1929 1929 - 1929  
1447 Prezydent Mościcki z wizytą – Oświęcim, 1929 1929 - 1929  
1448 Prezydent Mościcki z wizytą – Pantalowice, 1929 1929 - 1929  
1449 Prezydent Mościcki z wizytą – Polanka, 1929 1929 - 1929  
1450 Prezydent Mościcki z wizytą – Poznań, -  
1451 Prezydent Mościcki z wizytą – Przasnysz, 1930 1931 - 1931  
1452 Prezydent Mościcki z wizytą – Przemyśl, 1938 1938 - 1938  
1453 Prezydent Mościcki z wizytą – Przeworsk, 1929 1929 - 1929  
1454 Prezydent Mościcki z wizytą – Pszczelin, 1930 1930 - 1930  
1455 Prezydent Mościcki z wizytą – Pułtusk, 1930 1930 - 1930  
1456 Prezydent Mościcki z wizytą – Rzeszów, 1929 1929 - 1929  
1457 Prezydent Mościcki z wizytą – Rubierzyszcze, 1929 1929 - 1929  
1458 Prezydent Mościcki z wizytą – Sanniki, 1930 1930 - 1930  
1459 Prezydent Mościcki z wizytą – Serock, 1930 1930 - 1930  
1460 Prezydent Mościcki z wizytą – Skawina, 1929 1929 - 1929  
1461 Prezydent Mościcki z wizytą – Słonim, 1929 1929 - 1929  
1462 Prezydent Mościcki z wizytą – Sokołowo, 1930 1930 - 1930  
1463 Prezydent Mościcki z wizytą – Sokołówek, 1930 1930 - 1930  
1464 Prezydent Mościcki z wizytą – Solec, 1930 1930 - 1930  
1465 Prezydent Mościcki z wizytą – Spała, -  
1466 Prezydent Mościcki z wizytą – Spytkowice, 1929 1929 - 1929  
1467 Prezydent Mościcki z wizytą – Stołpce, 1929 1929 - 1929  
1468 Prezydent Mościcki z wizytą – Szreniewica, 1929 1929 - 1929  
1469 Prezydent Mościcki z wizytą – Tarnobrzeg, 1929 1929 - 1929  
1470 Prezydent Mościcki z wizytą – Toruń, -  
1471 Prezydent Mościcki z wizytą – Tuchanowicze, 1929. 1929 - 1929  
1472 Prezydent Mościcki z wizytą – Wasiliszki, 1929. 1929 - 1929  
1473 Prezydent Mościcki z wizytą – Wilno, 1929. 1929 - 1929  
1474 Prezydent Mościcki z wizytą – Wola Justowska, 1929. 1929 - 1929  
1475 Prezydent Mościcki z wizytą – Wołkowysk, 1929 1929 - 1929  
1476 Prezydent Mościcki z wizytą – Zaczernie, 1929. 1929 - 1929  
1477 Prezydent Mościcki z wizytą – Zegrze, 1930. 1930 - 1930  
1478 Prezydent Mościcki z wizytą – Złotków Kościelny, 1930. 1930 - 1930  
1479 Prezydent Mościcki z wizytą – Zubki, 1929. 1929 - 1929  
1480 Prezydent Mościcki z wizytą – Żuk, 1930. 1930 - 1930  
1481 Prezydent Mościcki z wizytą – Żelazowa Wola, 1930. 1930 - 1930  
1482 Prezydent Mościcki z wizytą – Żułudek,1929. 1929 - 1929  
1483 Prezydent Mościcki z wizytą – Żurawica, 1929. 1929 - 1929  
1484 Prezydent Mościcki z wizytą – Żywnica, 1929. 1929 - 1929  
1485 Prezydent Mościcki z wizytą – Żywiec, 1929. 1929 - 1929  
1486 Prezydent Mościcki w woj. Nowogrodzkim, 1929 1929 - 1929  
1487 Prezydent Mościcki w woj. Nowogrodzkim, 1929 1929 - 1929  
1488 Prezydent Mościcki w woj. Nowogrodzkim, 1929 1929 - 1929  
1489 Prezydent Mościcki w woj.nowogrodzkim, 1929 1929 - 1929  
1490 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1491 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1492 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1493 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1494 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1495 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1496 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1497 Prezydent Mościcki w woj.wołyńskim -  
1498 Prezydent Mościcki w Małopolsce, 1929 1929 - 1929  
1499 Prezydent Mościcki w Małopolsce, 1929 1929 - 1929  
1500 Prezydent Mościcki w Małopolsce, 1929 1929 - 1929  
1501 Prezydent Mościcki na Śląsku -  
1502 Prezydent Mościcki na Śląsku -  
1503 Prezydent Mościcki na Śląsku -  
1504 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1505 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1506 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1507 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1508 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1509 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1510 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1511 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1512 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1513 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1514 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1515 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1516 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1517 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1518 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1519 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1520 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1521 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1522 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1523 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1524 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1525 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1526 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1527 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1528 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1529 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1530 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1531 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1532 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1533 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1534 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1535 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1536 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1537 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1538 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1539 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1540 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1541 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1542 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1543 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1544 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1545 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1546 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1547 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1548 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1549 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1550 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1551 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1552 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1553 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1554 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1555 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1556 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1557 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1558 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1559 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1560 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1561 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1562 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1563 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1564 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1565 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1566 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1567 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1568 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1569 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1570 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1571 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1572 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1573 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1574 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1575 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1576 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1577 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1578 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
1579 Prezydent Mościcki w nierozpoznawalnych miejscowościach -  
 
1580 Posiedzenie I-szego rządu K. Bartla, W-wa, 1926. 1926 - 1926  
1581 V Rząd K. Bartla, W-wa, 1929. 1929 - 1929  
1582 I-szy Rząd W. Sławka, W-wa, 1930 1930 - 1930  
1583 II Rząd W. Sławka, W-wa, 1930. 1930 - 1930  
1584 Rząd A. Prystora, W-wa, 1931-1933 1931 - 1931  
1585 Rząd J. Jędrzejewicza, W-wa, 1933-1934 1933 - 1933  
1586 Rząd L. Kozłowskiego, W-wa, 1934 1934 - 1934  
1587 Rząd M. Kościałkowskiego, W-wa, 1935 1935 - 1935  
1588 K. Bartel, W-wa, -  
1589 A. Prystor i B. Pieracki, W-wa -  
1590 Ofiarowanie willi W. Sławkowi – Racławice, -  
1591 W. Sławek w swojej willi – Racławice, 1936. 1936 - 1936  
1592 W. Sławek w swojej willi – Racławice, 1936. 1936 - 1936  
1593 W. Slawek, Krynica, -  
1594 W. Sławek z posłami BBWR, W-wa, -  
1595 J. Beck przemawia, W-wa, -  
1596 J. Beck na Zaolziu -  
1597 Powitanie J. Becka -  
1598 Powitanie J. Becka -  
1599 J. Beck -  
1600 J. Beck -  
1601 J. Beck -  
1602 J. Beck -  
1603 J. Beck -  
1604 J. Beck -  
1605 J. Beck – fotografie grupowe -  
1606 J. Beck – fotografie grupowe -  
1607 Dekoracja pracownikow przemysłu przez ministrów, W-wa, 1929. 1929 - 1929  
1608 Dekoracja pracowników ministerstw, W-wa, -  
1609 Dekoracja pracownikow przez wojewodę – Katowice, 1929 1929 - 1929  
1610 Dekoracja pracownikow przez ministrów, W-wa, -  
1611 Delegacja Ministerstwa Poczty składa wieniec, W-wa, 1929. 1929 - 1929  
1612 Uroczystość w Ministerstwie Rolnictwa (min. Połczyński), W-wa, 1930 1930 - 1930  
1613 Święto 11 Listopada, Berezyna, 1919 1919 - 1919  
1614 Święto 11 Listopada, W-wa, 1933. 1933 - 1933  
1615 Święto 11 Listopada, W-wa, 1934. 1934 - 1934  
1616 Święto 11 Listopada, W-wa, -  
1617 Święto 11 Listopada, W-wa, -  
1618 Święto 11 Listopada, 1934, 1934 - 1934  
1619 Święto 3-go Maja, Bohuszewicze, 1920. 1920 - 1920  
1620 Święto 3-go Maja, Dokszyce, (lata 30-te), , -  
1621 Obchody 3-Maja, Grodno, 1939, (ostatnia defilada) 1939 - 1939  
1622 Rocznica Powstania Listopadowego, W-wa, 1928. 1928 - 1928  
1623 Rocznica Powstania Styczniowego, W-wa, 1932. 1932 - 1932  
1624 Wyzwolenie Wielkopolski, Poznań, 1919. 1919 - 1919  
1625 Wyzwolenie Pomorza, Toruń, 1930. 1930 - 1930  
1626 Pogrzeb Beliny, Kraków, 1938. 1938 - 1938  
1627 Pogrzeb W. Sławka, W-wa, 1939. 1939 - 1939  
1628 Pogrzeb Wojkowa, W-wa, 1927. 1927 - 1927  
1629 Uroczystość ku czci Pułaskiego, W-wa, -  
1630 Odsłonięcie pomnika W. Wilsona, Poznań, 1931. 1931 - 1931  
1631 Uroczystość ku czci W. Wilsona, Poznań, 1936. 1936 - 1936  
1632 Uroczystość przy pomniku lotników amerykańskich, Lwów, 1930. 1930 - 1930  
1633 Odsłonięcie Pomnika Lotnika, W-wa, 1932. 1932 - 1932  
1634 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej przewrót majowy, W-wa, -  
1635 Plebiscyt na Śląsku, Bytom, 1921. 1921 - 1921  
1636 Nierozpoznane uroczystości -  
Polska polityka zagraniczna II RP 1918-1939
1637 Józef Piłsudski we Francji, 1921 1921 - 1921  
1638 Józef Beck we Francji -  
1639 August Zalewski we Francji -  
1640 Delegacja polska przed podpisaniem umowy z Litwą 1920 - 1920  
1641 Józef Beck na Łotwie 1921 - 1921  
1642 Podpisanie traktatu w Rydze 1921 - 1921  
1643 Aleksander Skrzyński w Rosji 1922 - 1922  
1644 Józef Piłsudski w Rumunii 1922 - 1922  
1645 Józef Piłsudski w Rumunii 1931 - 1931  
1646 Stefan Starzyński i Fiorello LaGuardia 1935 - 1935  
1647 Aleksander Skrzyński w USA 1925 - 1925  
1648 Wyjazd Józefa Piłsudskiego do Genewy 1927 - 1927  
1649 Józef Beck w Wielkiej Brytanii -  
1650 Nierozpoznane wizyty Józefa Becka -  
1651 Nierozpoznane wizyty Józefa Becka -  
1652 Poseł Afganistanu na Zamku 1932 - 1932  
1653 Wizyta króla Afganistanu 1928 - 1928  
1654 Poseł Brazylii na Zamku 1931 - 1931  
1655 Wizyta Księcia LI -  
1656 Akademia ku czci Prezydenta Czechosłowacji -  
1657 Poseł Egiptu na Zamku 1929 - 1929  
1658 Poseł Estonii na Zamku -  
1659 Wizyta Naczelnika Estonii Strandmana 1930 - 1930  
1660 Dekoracja Prezydenta Mościckiego Orderem Fińskim 1930 - 1930  
1661 Delegacja francuska w Warszawie 1920 - 1920  
1662 Premier Francji Barthou w Polsce -  
1663 Francuski gen. Gamelin w Warszawie 1936 - 1936  
1664 F. Foch w Polsce 1923 - 1923  
1665 Dzień Napoleona w Warszawie -  
1666 Dzień Napoleona w Warszawie -  
1667 Premier Francji Barthou u Piłsudskiego 1934 - 1934  
1668 Dekoracja Piłsudskiego Orderem Francuskim 1927 - 1927  
1669 Ambasador Francji LaRoche u Mościckiego -  
1670 Poseł Grecji na Zamku 1931 - 1931  
1671 Poseł Japonii na Zamku 1931 - 1931  
1672 Poseł Łotwy na Zamku 1930 - 1930  
1673 Przyjęcie dla dyplomacji, m.in. niemiecki ambasador Moltke -  
1674 Moltke i Göbbels u Piłsudskiego 1934 - 1934  
1675 Niemiecki attache wojskowy gen. Schindler 1933 - 1933  
1676 Poseł Norwegii na Zamku 1930 - 1930  
1677 Wizyta króla Rumunii Karola w Polsce (Śmigły, książę Michał) -  
1678 Minister rumuński Gafencu w Polsce -  
1679 Poseł Rumunii na Zamku 1931 - 1931  
1680 Minister rumuński Ghica w Polsce 1932 - 1932  
1681 Rumuński książę Michał w Polsce -  
1682 Oficerowie rumuńscy u Piłsudskiego 1931 - 1931  
1683 Dyplomaci rumuńscy -  
1684 Dyplomaci rumuńscy -  
1685 Dyplomaci rumuńscy -  
1686 Ambasador USA Wiley u Piłsudskiego 1930 - 1930  
1687 Ambasador USA Wiley u Mościckiego 1930 - 1930  
1688 Farman Elbert attache wojskowy USA w Polsce -  
1689 Gen. MacArthur w Polsce 1932 - 1932  
1690 Poseł Szwecji na Zamku 1931 - 1931  
1691 Gen. szwedzki Nygren u Piłsudskiego 1934 - 1934  
1692 Regent Węgier Horthx w Polsce 1938 - 1938  
1693 Węgierski minister Kanya z J. Beckiem 1938 - 1938  
1694 Premier Węgier Gömbös u Piłsudskiego 1934 - 1934  
1695 Delegacja węgierska u Piłsudskiego 1933 - 1933  
1696 Lord Cavan w Polsce -  
1697 Ambasador brytyjski Erskine na Zamku 1929 - 1929  
1698 Książę kentu w Polsce 1936 - 1936  
1699 Brytyjski polityk u Piłsudskiego -  
1700 Włoski minister Grandi z Mościckim 1930 - 1930  
1701 Ambasador Włoch na Zamku 1931 - 1931  
1702 Włoski minister Grandi u Piłsudskiego 1930 - 1930  
1703 Ambasador Włoch Franklin u Piłsudskiego 1929 - 1929  
1704 Przedstawiciel Ligi Narodów Sugimbura z J. Piłsudskim, Mościckim, Kakowskim -  
1705 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1706 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1707 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1708 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1709 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1710 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1711 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1712 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1713 Dyplomaci zagraniczni z władzami polskimi -  
1714 Polowanie dla dyplomatów (m.in. Göring) 1930 - 1930  
1715 Polowanie dla dyplomatów na Węgrzech 1938 - 1938  
1716 Poselstwo polskie w Belgii -  
1717 Uroczystość z udziałem poselstwa polskiego (M. Mościcki) -  
1718 Król Belgii Leopold z M. Mościckim -  
1719 M. Mościcki -  
1720 M. Mościcki -  
1721 M. Mościcki -  
1722 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1723 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1724 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1725 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1726 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1727 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1728 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1729 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1730 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1731 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1732 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1733 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1734 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1735 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1736 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1737 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1738 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1739 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1740 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1741 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1742 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1743 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1744 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1745 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1746 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1747 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1748 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1749 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1750 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1751 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1752 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1753 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1754 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1755 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1756 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1757 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1758 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1759 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1760 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1761 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1762 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1763 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1764 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1765 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1766 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1767 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1768 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1769 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1770 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1771 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1772 Konsulat polski w Strasburgu 1931 - 1931  
1773 Polscy dyplomaci w Rydze 1932 - 1932  
1774 Poselstwo polskie w Rumunii (Arciszewski) -  
1775 Poselstwo polskie w Rumunii (Arciszewski) -  
1776 Poselstwo polskie w Rumunii (Arciszewski) -  
1777 Poselstwo polskie w Rumunii (Arciszewski) -  
1778 Złożenie kwiatów przez poselstwo polskie -  
1779 Dyplomata Janusz Iliński w Rumunii (widoczny też A. Skrzyński) -  
1780 Dyplomata Janusz Iliński w Rumunii (widoczny też A. Skrzyński) -  
1781 Pierwsza polska misja wojskowa w USA -  
1782 Poselstwo polskie w Waszyngtonie -  
1783 Poselstwo polskie w Waszyngtonie -  
1784 Poselstwo polskie w Waszyngtonie -  
1785 Ambasador polski w USA Potocki z wizytą w Polsce -  
1786 Poselstwo polskie na Węgrzech (Orłowski) -  
1787 Poselstwo polskie na Węgrzech (Orłowski) -  
1788 Poselstwo polskie na Węgrzech (Orłowski) -  
1789 Poselstwo polskie na Węgrzech (Orłowski) -  
1790 Poselstwo polskie w Londynie (Raczyński, Orłowski) -  
1791 Polski attache wojskowy w Rzymie (Romeyko) -  
1792 Polscy dyplomaci i wojskowi w Mediolanie 1931 - 1931  
1793 Polska delegacja Ligi Narodów 1927 - 1927  
1794 Obrady Ligi Narodów -  
1795 Obrady Ligi Narodów -  
1796 Pożegnanie A.Tarnowskiego przed wyjazdem do Sofii 1930 - 1930  
1797 Polscy dyplomaci (Liberach, Romer, Wszelaki) -  
1798 Polscy dyplomaci (Liberach, Romer, Wszelaki) -  
1799 Polscy dyplomaci (Liberach, Romer, Wszelaki) -  
1800 Polscy dyplomaci (Liberach, Romer, Wszelaki) -  
1801 Polscy dyplomaci (Liberach, Romer, Wszelaki) -  
Wojsko polskie 1918-1939
1802 Piłsudski i Śmigły na froncie 1920 - 1920  
1803 Piłsudski, Wieniawa, Rydz-Śmigły podczas narady 1920 - 1920  
1804 Gen. Listowski i Ataman Petlura -  
1805 Józef Beck i Janusz Iliński 1920 - 1920  
1806 Wojska polskie w Kijowie 1920 - 1920  
1807 Oddziały ochotniczej Ligii Kobiet w Obronie Lwowa -  
1808 Oddziały ochotniczej Ligii Kobiet w Obronie Lwowa -  
1809 Oddziały ochotniczej Ligii Kobiet w Obronie Lwowa -  
1810 Oddziały polskie 1920 - 1920  
1811 Oddziały polskie -  
1812 Oddziały polskie -  
1813 Oddziały polskie -  
1814 Oddziały polskie -  
1815 Oddziały polskie -  
1816 Oddziały polskie -  
1817 Oddziały polskie -  
1818 Oddziały polskie -  
1819 Oddziały polskie -  
1820 Oddziały polskie -  
1821 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1822 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1823 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1824 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1825 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1826 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1827 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1828 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1829 Fot.grupowe wojsk polskich 1920 - 1921  
1830 Polski żołnierz łowiący ryby 1920 - 1921  
1831 Żołnierze polscy podczas polowania 1920 - 1921  
1832 Budowa przeprawy przez rzekę (m.in. Berezyna) 1920 - 1920  
1833 Budowa przeprawy przez rzekę (m.in. Berezyna) 1920 - 1920  
1834 Budowa przeprawy przez rzekę (m.in. Berezyna) 1920 - 1920  
1835 Jeńcy rosyjscy 1920 - 1920  
1836 Jeńcy rosyjscy 1920 - 1920  
1837 Jeńcy rosyjscy 1920 - 1920  
1838 Jeńcy rosyjscy 1920 - 1920  
1839 Grupa jeńców polskich 1919 - 1920  
1840 Ciała zabitych 1920 - 1920  
1841 Ciała zabitych 1920 - 1920  
1842 Ciała zabitych 1920 - 1920  
1843 Ciała zabitych 1920 - 1920  
1844 Ciała zabitych 1920 - 1920  
1845 Powrót wojsk polskich z frontu (Piłsudski, Haller) 1920 - 1920  
1846 Msza Św. Dziękczynna po odparciu bolszewików (Kakowski, Piłsudski) 1920 - 1920  
1847 Tymczasowy Komitete Rewolucyjny Polski 1920 - 1921  
1848 Powstańcy wielkopolscy 1918 - 1918  
1849 Powstańcy wielkopolscy 1918 - 1918  
1850 Wizytacja S. Wojciechowskiego w jednostce wojskowej -  
1851 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1852 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1853 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1854 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1855 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1856 I. Mościcki na inspekcji wojska -  
1857 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1858 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1859 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1860 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1861 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1862 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1863 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1864 Józef Piłsudski na przeglądzie wojsk -  
1865 Gen. Haller wśród żołnierzy 1919 - 1919  
1866 Wręczenie buławy Śmigłemu 1936 - 1936  
1867 Wręczenie szabli Śmigłemu -  
1868 Rydz-Śmigły w Lesznie 1938 - 1938  
1869 Rydz-Śmigły w Biskupinie -  
1870 Rydz-Śmigły i Mościcki -  
1871 Rysz-Śmigły na Zaolziu (widoczny Bortnowski) 1938 - 1938  
1872 Rydz-Śmigły w Grudziądzu -  
1873 Rydz-Śmigły i Kasprzycki -  
1874 Rydz-Śmigły w niezidentyfikowanych okolicznościach -  
1875 Rydz-Śmigły w niezidentyfikowanych okolicznościach -  
1876 Rydz-Śmigły w niezidentyfikowanych okolicznościach -  
1877 Rydz-Śmigły w niezidentyfikowanych okolicznościach -  
1878 Odczyt Gen. Wieniawy 1937 - 1937  
1879 Imeininy Gen. Wieniawy -  
1880 Gen. Wieniawa na uroczystości -  
1881 Wieniawa, Sawinkow, Wędziagolski -  
1882 Gen. Żeligowski, Bandurski, Raczkiewicz -  
1883 Rydz-Śmigły we Francji 1936 - 1936  
1884 Gen. Piskor w Rumunii -  
1885 Gen. Gąsiorowski w Rumunii -  
1886 Gen. Haller w USA 1923 - 1923  
1887 Wyjazd Wieniawy do Włoch 1938 - 1938  
1888 Gen. Orlicz-Dreszer w USA 1931 - 1931  
1889 Gen. Orlicz-Dreszer w USA (widoczny Wieniawa) 1935 - 1935  
1890 Gen. Wieniawa, Orlicz-Dreszer, Doleżal -  
1891 Święto Żołnierza (Piłsudski) 1919 - 1919  
1892 Zjednoczenie Armii Polskiej 1919 - 1919  
1893 Dekoracja "Virtuti Militari" za wojnę 1920 (Piłsudski) 1921 - 1921  
1894 Dekoracja żołnierzy francuskich (Piłsudski) 1921 - 1921  
1895 Dekoracja żołnierzy (Piłsudski) -  
1896 Dekoracja "Bayończyków" -  
1897 J. Piłsudski podczas przeglądu wojsk 1919 - 1919  
1898 Piłsudski podczas przeglądu wojsk -  
1899 Przegląd szkoły podchorążych (Piłsudski) -  
1900 Przegląd 1 Pułku Szwoleżerów (Piłsudski) -  
1901 Przegląd Pułku Ułanów (Piłsudski) -  
1902 Przegląd Pułku Ułanów (Piłsudski) -  
1903 Przegląd 1 Pułku Strzelców Konnych (Jarnuszkiewicz) 1932 - 1932  
1904 Piłsudski przed defiladą 1929 - 1929  
1905 Piłsudski, Śmigły, Sławek na defiladzie -  
1906 Gen. Franciszek Sikorski na defiladzie -  
1907 Defilady wojsk -  
1908 Defilady wojsk -  
1909 Defilady wojsk -  
1910 Defilady wojsk -  
1911 Defilady wojsk -  
1912 Defilady wojsk -  
1913 Wręczenie sztandardu 1 Pułku Szwoleżerów (Piłsudski) -  
1914 Wręczenie sztandaru (Piłsudski) -  
1915 Wręczenie sztandaru (Piłsudski) -  
1916 Wręczenie sztandaru (Piłsudski) -  
1917 Wręczenie sztandaru 12 Pułku Piechoty (Szeptycki, Rataj, Trąmpczyński) -  
1918 Wręczenie sztandaru (W. Sikorski, S. Wojciechowski) -  
1919 Wręczenie sztandarów (Mościcki) -  
1920 Wręczenie sztandaru 69 Pułku Piechoty -  
1921 Wręczenie sztandaru szkole inżynierii 1929 - 1929  
1922 15 lecie 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 1929 - 1929  
1923 Uroczystość w 11 Pułku Ułanów 1919 - 1919  
1924 Święto 11 Pułku Ułanów (Śmigły, Gawlina) 1938 - 1938  
1925 Defilada ułanów -  
1926 Święto "Przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego" 1930 - 1930  
1927 Święto kawalerii 1933 - 1933  
1928 Wojskowe święto francuskie -  
1929 Obiad dla oficerów rumuńskich 1931 - 1931  
1930 Działacze P.O.W. 1920 - 1920  
1931 Mościcki na zjeździe P.O.W. 1929 - 1929  
1932 Zjazd P.O.W. 1937 - 1937  
1933 Zjazd legionistów (Piłsudski) 1923 - 1923  
1934 Zjazd 5 Pułku Piechoty Legionów -  
1935 Zjazd 1 Pułku Artylerii Legionów -  
1936 13 Zjazd Legionistów 1935 - 1935  
1937 Zjazd Legionistów 1939 - 1939  
1938 Opłatek w Związku Legionistów 1939 - 1939  
1939 Poświęcenie komory niskich ciśnień w Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich 1931 - 1931  
1940 Poświęcenie Państwowej Wytwórni Łączności 1930 - 1930  
1941 Wojskowa msza polowa 1920 - 1920  
1942 Msze polowe w 11 Pułku Ułanów 1919 - 1919  
1943 Msze polowe w 11 Pułku Ułanów 1919 - 1919  
1944 Msza polowa (Śmigły) 1939 - 1939  
1945 Wojskowa msza polowa -  
1946 Pogrzeb Lisa-Kuli 1919 - 1919  
1947 Uroczystości wojskowe 1923 - 1923  
1948 Uroczystości wojskowe 1938 - 1938  
Wojsko polskie. Manewry, ćwiczenia, fot. grupowe, różne formacje
1949 Ćwiczenia piechoty -  
1950 Ćwiczenia kawalerii -  
1951 Oddziały kawalerii -  
1952 Oddziały kawalerii -  
1953 Oddziały kawalerii -  
1954 Oddziały kawalerii -  
1955 Trębacze kawalerii -  
1956 Trębacze kawalerii -  
1957 Trębacze kawalerii -  
1958 Ćwiczenia artylerii -  
1959 Ćwiczenia wojsk pancernych -  
1960 Samolot PZL "Łoś" -  
1961 Samolot PZL II C -  
1962 Polskie samoloty bojowe -  
1963 Polskie samoloty bojowe -  
1964 Polskie samoloty bojowe -  
1965 Polskie samoloty bojowe -  
1966 Polskie samoloty bojowe -  
1967 Pokaz samolotów wojskowych -  
1968 Lotnisko wojskowe -  
1969 Lotnisko wojskowe -  
1970 Polskie samoloty wojskowe (Łoś, Karaś) -  
1971 Wojskowe załogi balonowe -  
1972 Piłsudski na inspekcji marynarki wojennej -  
1973 Chrzciny ORP "Błyskawica" 1937 - 1937  
1974 Chrzciny ORP "Grom" -  
1975 Chrzciny ORP "Ryś" 1929 - 1929  
1976 ORP "Błyskawica" -  
1977 ORP "Grom" -  
1978 ORP "Grom" lub "Błyskawica" -  
1979 ORP "Burza" -  
1980 ORP "Wicher" -  
1981 ORP "Wicher" -  
1982 ORP "Ryś" i "Żbik" -  
1983 ORP "Ryś" -  
1984 ORP "Orzeł" 1938 - 1938  
1985 ORP "Wicher", "Mazur", "Haller", "Żbik" -  
1986 ORP "Bałtyk" -  
1987 Okręty nierozpoznawalne -  
1988 Okręty nierozpoznawalne -  
1989 Okręty nierozpoznawalne -  
1990 Marynarze na okręcie wojennym -  
1991 Marynarze na okręcie wojennym -  
1992 Marynarze na okręcie wojennym -  
1993 Ćwiczenia wojsk łączności -  
1994 Oddział łączności -  
1995 Ćwiczenia oddziałów sanitarnych -  
1996 Garnizonowa izba chorych -  
1997 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
1998 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
1999 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2000 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2001 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2002 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2003 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2004 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2005 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2006 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2007 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2008 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2009 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2010 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2011 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2012 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2013 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2014 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2015 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2016 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2017 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2018 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2019 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2020 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2021 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2022 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2023 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2024 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2025 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2026 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2027 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2028 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2029 Bogato opisane fotografie korpusu ochrony pogranicza 1920 - 1939  
2030 Gra wojenna z udziałem Piłsudskiego 1934 - 1934  
2031 Międzynarodowe manewry wojskowe -  
2032 Międzynarodowe manewry wojskowe -  
2033 Międzynarodowe manewry wojskowe -  
2034 Ćwiczenia zimowe 1932 - 1932  
2035 Ćwiczenia wojskowe na Wołyniu 1937 - 1937  
2036 Ćwiczenia brygady motorowej pod Radomiem 1938 - 1938  
2037 Ćwiczenia saperskie (Śmigły) -  
2038 Piłsudski z adiutantami -  
2039 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2040 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2041 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2042 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2043 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2044 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2045 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2046 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2047 Piłsudski wśród żołnierzy 1925 - 1925  
2048 Piłsudski wśród żołnierzy -  
2049 Piłsudski wśród nabliższych współpracowników -  
2050 Piłsudski wśród generałów -  
2051 Piłsudski z żołnierzami w Belwederze -  
2052 Piłsudski z żołnierzami -  
2053 Brak koperty/zdjęcia -  
2054 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2055 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2056 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2057 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2058 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2059 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2060 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2061 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2062 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2063 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2064 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2065 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2066 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2067 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2068 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2069 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2070 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2071 Fot. grupowe 11 Pułku Ułanów -  
2072 Fot. 81 Pułku Ułanów (Silarski) 1939 - 1939  
2073 Fot. grupowe generałów z wojskiem (Kleelberg, F. Sikorski, Zaruski) -  
2074 Fot. grupowe generałów z wojskiem (Kleelberg, F. Sikorski, Zaruski) -  
2075 Fot. grupowe generałów z wojskiem (Kleelberg, F. Sikorski, Zaruski) -  
2076 Fot. grupowe generałów z wojskiem (Kleelberg, F. Sikorski, Zaruski) -  
2077 Fot. grupowe żolnierzy -  
2078 Fot. grupowe żolnierzy -  
2079 Fot. grupowe żolnierzy -  
2080 Fot. grupowe żolnierzy -  
2081 Brak zdjęcia -  
2082 Brak zdjęcia -  
2083 Fot. grupowe żolnierzy -  
2084 Fot. grupowe żolnierzy -  
2085 Fot. grupowe żolnierzy -  
2086 Fot. grupowe żolnierzy -  
2087 Fot. grupowe żolnierzy -  
2088 Fot. grupowe żolnierzy -  
2089 Fot. grupowe żolnierzy -  
2090 Fot. grupowe żolnierzy -  
2092 Fot. grupowe żolnierzy -  
2093 Fot. grupowe żolnierzy -  
2094 Fot. grupowe żolnierzy -  
2095 Fot. grupowe żolnierzy -  
2096 Fot. grupowe żolnierzy -  
2097 Fot. grupowe żolnierzy -  
2098 Fot. grupowe żolnierzy -  
2099 Fot. grupowe żolnierzy -  
2100 Fot. grupowe żolnierzy -  
2101 Fot. grupowe żolnierzy -  
2102 Fot. grupowe żolnierzy -  
2103 Fot. grupowe żolnierzy -  
2104 Fot. grupowe żolnierzy -  
2105 Fot. grupowe żolnierzy -  
2106 Fot. grupowe żolnierzy -  
2107 Fot. grupowe żolnierzy -  
2108 Fot. grupowe żolnierzy -  
2109 Patrol żandarmerii 1935 - 1935  
2110 Policjanci polscy -  
 
2111 I. Mościcki w polskiej fabryce "Skody" 1929 - 1929  
2112 Poświęcenie zakładów azotowych 1930 - 1930  
2113 I. Mościcki na wystawie chałupniczej -  
2114 I. Mościcki na wystawie oszczędnościowej -  
2115 Wystawa o porcie gdańskim (Mościcki, Gieysztor) -  
2116 I. Mościcki na wystawie przemysłowej -  
2117 Fot. grupowa bankowców -  
2118 Otwarcie wystawy dywanów polskich (Chłapowski) -  
2119 Targi lwowskie -  
2120 Polski samolot -  
2121 Budowa tamy w Rożnowie -  
2122 Tama w Porąbce -  
2123 Tama w Wapienicy -  
2124 Tartak -  
2125 Tartak -  
2126 Tartak -  
2127 Fabryka parowozów -  
2128 Wagony kolejowe, pociągi -  
2129 Wagony kolejowe, pociągi -  
2130 Wagony kolejowe, pociągi -  
2131 Wagony kolejowe, pociągi -  
2132 Wagony kolejowe, pociągi -  
2133 Wagony kolejowe, pociągi -  
2134 Fabryka amunicji -  
2135 Fabryka samolotów "Łoś" -  
2136 Fabryka samolotów -  
2137 Kopalnia soli -  
2138 Kaplica Św. Antoniego w kopalni soli -  
2139 Kamieniołom na Wołyniu -  
2140 Górnicy przy pracy -  
2141 Górnicy po pracy -  
2142 Wnętrze kopalni -  
2143 Transport węgla -  
2144 Huta -  
2145 Huta "Pokój" -  
2146 Huta -  
2147 Huta "Piłsudski" -  
2148 Huty -  
2149 Huty -  
2150 Huty -  
2151 Huta cynku -  
2152 Rafineria -  
2153 Pole naftowe -  
2154 Zakłady azotowe -  
2155 Zakłady azotowe -  
2156 Robotnicy przed fabryką -  
2157 Zakład przemysłowy -  
2158 Zakład przemysłowy -  
2159 Zakłady przemysłowe -  
2160 Zakłady przemysłowe -  
2161 Zakłady przemysłowe -  
2162 Zakłady przemysłowe -  
2163 Zakłady przemysłowe -  
2164 Zakłady przemysłowe -  
2165 Zakłady przemysłowe -  
2166 Zakłady przemysłowe -  
2167 Wystawy w Centralnym Towarzystwie Rolniczym (Mościcki) -  
2168 Wystawa rolnicz (Mościcki) 1931 - 1931  
2169 Odznaczenia dla rolników (Mościcki) -  
2170 Zjazd Wielkopolskich Kółek Rolniczych (Mościcki) 1929 - 1929  
2171 Kongress Ludowy (Śmigły) -  
2172 Dożynki -  
2173 Orka ciągnikiem -  
2174 Żniwa -  
2175 Wykopki -  
2176 Hodowla Trzody Chlewnej -  
2177 Transport trzody chlewnej -  
2178 Wypas owiec pod giewontem -  
2179 Handel trzodą chlewną -  
2180 Rybacy podczas pracy -  
2181 Folklor góralski -  
2182 Folklor huculski -  
2183 Huculi we Lwowie -  
2184 Huculi przed schroniskiem górskim 1933 - 1933  
2185 Folklor kaszubski -  
2186 Folklor kaszubski -  
2187 Folklor krakowski -  
2188 Folklor kurpiowski -  
2189 Folklor łowicki -  
2190 Folklor podolski -  
2191 Folklor poleski -  
2192 Warsztat tkacki -  
2193 Folklor nierozpoznany -  
2194 Folklor nierozpoznany -  
2195 Folklor nierozpoznany -  
2196 Folklor nierozpoznany -  
2197 Wnętrze chaty góralskiej -  
2198 Wnętrze chaty łowickiej -  
2199 Wnętrze chaty łowickiej -  
2200 Wnętrze chaty łowickiej -  
2201 Wnętrze chaty łowickiej -  
2202 Wieś białoruska -  
2203 Wieś białoruska -  
2204 Wieś białoruska -  
2205 Wieś białoruska -  
2206 Wieś białoruska -  
2207 Wieś białoruska -  
2208 Wieś białoruska -  
2209 Wieś białoruska -  
2210 Wieś białoruska -  
2211 Statek "Batory" -  
2212 Sala restauracyjna na "Batorym" -  
2213 Kapitan E. Borkowski na "Batorym" -  
2214 Kpt. Borkowski na "Batorym" lub "Piłsudskim" -  
2215 Statek "Chrobry" lub "Sobieski" -  
2216 "Dar Pomorza" -  
2217 Wodowanie statku "Hel" -  
2218 Statek "Kościuszko" -  
2219 Statek "Piłsudski" -  
2220 Statek "Stalowa Wola" -  
2221 Statek "Warszawa" -  
2222 Statki "Wanda", "Jadwiga", "Gdańsk" -  
2223 Oficerowie na statku -  
2224 Marynarze na statku -  
2225 Pracownicy portu -  
2226 Opieka medyczna na statku -  
2227 Statek "Gdynia-Ameryka" -  
2228 Port w Gdyni -  
2229 Port rzeczny -  
2230 Nierozpoznane statki -  
2231 Nierozpoznane statki -  
2232 Nierozpoznane statki -  
2233 Pracownik portu -  
2234 Pracownik portu -  
2235 Kiermasz w porcie -  
2236 Uczestnicy rejsu statkiem -  
2237 Uczestnicy rejsu statkiem -  
2238 Uczestnicy rejsu statkiem -  
2239 Modele statków -  
2240 Modele statków -  
2241 Modele statków -  
2242 Modele statków -  
Wystawa światowa w NY, kultura, oświata, nauka, harcerstwo, religia
2243 Wystawa światowa. Pawilon polski. 1939 - 1939  
2244 Wystawa światowa. Wnętrze polskiego pawilonu 1939 - 1939  
2245 Wystawa światowa. Plansze polskie. Dzień Polski. 1939 - 1939  
2246 Mościcki na wieczorze pieśni legionowej 1931 - 1931  
2247 Mościcki w teatrze "Nowości" 1931 - 1931  
2248 Mościcki w kinie "Atlantic" 1931 - 1931  
2249 Mościcki w kinie (widoczny E. Bodo) 1932 - 1932  
2250 Mościcki w kinie "Apollo" 1932 - 1932  
2251 Mościcki w kinie "Hollywood" 1932 - 1932  
2252 Mościcki na 30leciu Filharmonii 1932 - 1932  
2253 Mościcki na wystawie imieninowej Piłsudskiego 1931 - 1931  
2254 Mościcki na wystawie "Ludzie Rewolucji" 1932 - 1932  
2255 Mościcki na otwarciu galerii sztuki 1932 - 1932  
2256 Mościcki na wystawie prasy -  
2257 Mościcki na wystawie łowieckiej 1931 - 1931  
2258 Mościcki otwiera Instytut Propagandy Sztuki Polskiej 1931 - 1931  
2259 Duży format -  
2260 Duży format -  
2261 Duży format -  
2262 Duży format -  
2263 Otwarcie wystawy malarstwa polskiego -  
2264 Wystawa polskiej sztuki -  
2265 Wystawa obrazów J. Pankiewicza -  
2266 Zamknięcie roku szkolnego w Bibliotece Polskiej 1936 - 1936  
2267 Uroczystość w Bibliotece Polskiej (Pułaski) 1938 - 1938  
2268 Przyjazd poety Balmonta -  
2269 Wymurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Mickiewicza -  
2270 Rzeźbienie pomnika Mickiewicza -  
2271 Sprowadzenie prochów Słowackiego do Polski 1927 - 1927  
2272 Kiepura z żoną, M. Egert 1935 - 1935  
2273 Mościcki z rzeźbiarzem 1933 - 1933  
2274 Rzeźbiarka z popiersiem Śmigłego -  
2275 Rzeźbiarz z popiersiem K. Marksa -  
2276 Kadr z filmu "Sonata księżycowa" -  
2277 Występ zespołu folklorystycznego -  
2278 Członkowie Towarzystwa Miłośników Sceny Polskiej w Paryżu -  
2279 Żłobek -  
2280 Przedszkole -  
2281 Przedszkole -  
2282 Przedszkole katolickie -  
2283 Otwarcie szkoły im. Mościckiego 1931 - 1931  
2284 Zakończenie roku szkolnego (S. Starzyński) -  
2285 Szkoła podstawowa na Kaszubach -  
2286 Lekcja w szkole podstawowej -  
2287 Lekcja w-f w szkole podstawowej -  
2288 Dzieci z nauczycielem -  
2289 Dzieci przed szkołą -  
2290 Dzieci przed szkołą -  
2291 Dzieci przed szkołą -  
2292 Dzieci przed szkołą -  
2293 Obóz wakacyjny -  
2294 Usuwanie niemieckich szyldów przez młodzież 1918 - 1918  
2295 Dzieci z ochronki -  
2296 Trzej chłopcy -  
2297 Grupa dzieci góralskich -  
2298 Wnętrze klasy -  
2299 Budynek szkoły podstawowej -  
2300 Basen w gimnazjum Batorego -  
2301 Gimnazjum -  
2302 Lekcja w-f w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych -  
2303 Obóz dla Junaków -  
2304 Piłsudski na Wawelu -  
2305 Mościcki z profesorami na zamku 1931 - 1931  
2306 Dekoracja sztandarów wyższych uczelni (Mościcki) 1929 - 1929  
2307 Grono profesorów (Mościcki) -  
2308 305lecie Uniwersytetu Batorego (Mościcki) 1929 - 1929  
2309 Wycieczka studentów (płk. Zaremba) 1935 - 1935  
2310 Otwarcie Instytutu Radowego 1932 - 1932  
2311 M. Skłodowska w USA 1921 - 1921  
2312 Laboratorium M. Skłodowskiej -  
2313 Mościcki w pracowni M. Volfke 1931 - 1931  
2314 Otwarcie Biblioteki Krasińskich (Mościcki) 1930 - 1930  
2315 Mościcki w Centralnej Bibliotece Wojskowej 1931 - 1931  
2316 Kurs szycia maszyną elektryczną 1929 - 1929  
2317 Mościcki w obozie harcerskim -  
2318 Harcerze defilują przed Mościckim -  
2319 Obóz harcerski 1926 - 1926  
2320 Obóz harcerski 1929 - 1929  
2321 Komenda obozu 1929 - 1929  
2322 Przygotowywanie posiłku w obozie -  
2323 Przygotowywanie posiłku w obozie -  
2324 Kurs zastępowych 1924 - 1924  
2325 Kurs zastępowych 1927 - 1927  
2326 Zlot chorągwi łódzkiej 1926 - 1926  
2327 Obóz dla drużynowych 1929 - 1929  
2328 I Ogólnopolski Zlot Harcerstwa 1924 - 1924  
2329 Zlot instruktorów 1935 - 1935  
2330 Budowa szkoły instruktorskiej -  
2331 Harcerze podczas plebiscytu na Śląslu 1920 - 1920  
2332 Bazary harcerskie -  
2333 Komisja bazarowa -  
2334 Niedzielna wycieczka harcerek -  
2335 Wycieczka harcerska nad morze 1933 - 1933  
2336 Wycieczka harcerska nad morze 1935 - 1935  
2337 Wycieczka instruktorek 1935 - 1935  
2338 Wycieczka harcerska -  
2339 Zabawa harcerek 1928 - 1928  
2340 Harcerki strzelają z łuku 1928 - 1928  
2341 Harcerki ćwiczą 1935 - 1935  
2342 Harcerki grają w siatkówkę 1936 - 1936  
2343 Zbiórka harcerek 1929 - 1929  
2344 Zbiórka harcerek 1933 - 1933  
2345 Grupa harcerzy 1932 - 1932  
2346 Grupa harcerek 1933 - 1933  
2347 Chór harcerek 1931 - 1931  
2348 Harcerze przed namiotem -  
2349 Harcerz J. Jeliński, który objechał dookoła świat przed audiencją u Prezydenta Francji -  
2350 Ślub harcerza -  
2351 Uroczystość "Straży Przedniej" 1933 - 1933  
2352 J. Piłsudski na mszy polowej (Witos, Niessel) 1921 - 1921  
2353 Piłsudski na mszy polowej 1922 - 1922  
2354 Piłsudski na mszy polowej -  
2355 Piłsudski na mszy polowej -  
2356 Piłsudski na mszy polowej -  
2357 Piłsudski na mszy polowej -  
2358 Piłsudski na mszy polowej -  
2359 Piłsudski na mszy polowej -  
2360 Piłsudski, nuncjusz Ratti (Pius XI), Kakowski 1920 - 1920  
2361 Piłsudski na Jasnej Górze 1921 - 1921  
2362 Piłsudski wśród duchowieństwa -  
2363 Piłsudski, Mościcki, Gall, Kakowski, Hlond, nuncjusz Lauri -  
2364 Akademia ku czci papieża Benedykta XV 1932 - 1932  
2365 Mościcki na spotkaniu z prawosławnymi -  
2366 Mościcki, delegat patriarchy Germanos 1930 - 1930  
2367 Mościcki i metropolita prawosławny na zamku 1930 - 1930  
2368 Jubileusz BP. Ewangelickiego Bursche (Mościcki) 1930 - 1930  
2369 Mościcki na Jasnej Górze -  
2370 Mościcki na uroczystości religijnej -  
2371 Procesja Bożego Ciała (Mościcki) 1929 - 1929  
2372 Procesja Bożego Ciała -  
2373 Pogrzeb ks. J. Fijałka 1936 - 1936  
2374 Uroczystość religijna na wsi -  
2375 Uroczysty pogrzeb -  
2376 Dwie zakonnice -  
2377 Kardynał Hlond na uroczystości -  
2378 BP Gawlina wśród żołnierzy -  
2379 Ksiądz wśród żołnierzy -  
2380 Podziemia kościoła dominikanów 1935 - 1935  
 
2381 Mościcki i Piłsudski ogladają zawody sportowe. -  
2382 Piłsudski oglada zawody sportowe -  
2383 Piłsudski oglada zawody sportowe -  
2384 Otwarcie stadionu (Piłsudski) -  
2385 Otwarcie aeroklubu (Mościcki) W-wa, 1931 1931 - 1931  
2386 Pokaz samolotowy (Piłsudski) -  
2387 Biegaczki -  
2388 Bojery -  
2389 Hokej na lodzie -  
2390 Hokeiści Cracovii z M. Mościckim, Bruksela -  
2391 Zawody konne w Siekierkach (Piłsudski) W-wa, -  
2392 Zawody konne na Stawkach (Piłsudski) W-wa, -  
2393 Zawody konne (Piłsudski) -  
2394 Zawody konne (Piłsudski) -  
2395 Puchar Narodow w jeździectwie, W-wa 1930 1930 - 1930  
2396 Zawody konne (Mościcki) 1933 1933 - 1933  
2397 Zawody konne (Mościcki) W-wa -  
2398 Zawody konne (Mościcki) W-wa -  
2399 Zawody konne (Mościcki) W-wa -  
2400 Zawody konne, Ryga, 1936 1936 - 1936  
2401 Zawody konne (R. Dreszer) -  
2402 Kajakarstwo -  
2403 Narciarstwo -  
2404 Narciarstwo -  
2405 Piłka nożna -  
2406 Piłka nożna -  
2407 Pływanie -  
2408 Pływanie -  
2409 Rajd Warszawa-Spała 1931 1931 - 1931  
2410 Rajd motocyklowy -  
2411 Siatkówka -  
2412 Skok wzwyż -  
2413 Tenis -  
2414 Wioślarstwo -  
2415 Żeglarstwo -  
2416 Defilada Olimpijczyków, W-wa, -  
2417 Publiczność na stadionie -  
2418 Publiczność na stadionie -  
2419 Akademicki Klub Turystyczny (AKT), Lwów -  
2420 Poświecenie i otwarcie szpitala, Łódź, , (Mościcki) -  
2421 Kuchnia szpitalna, Łódź, -  
2422 Spotkanie prawników -  
2423 Budowa Kopca Piłsudskiego (Beck, Kościałkowski, Kraków, -  
2424 Kopiec Piłsudskiego, Kraków 1936 1936 - 1936  
2425 Budowa Kopca – Racławice, -  
2426 Konferencja Monachijska (Hitler, Chamberlain) – Monachium, 1938 1938 - 1938  
2427 Podpisanie Paktu Ribbentrop – Mołotow – Moskwa, 1939 (widoczny Stalin) 1939 - 1939  
2428 Generał Petain, generał Weygand - -  
2429 Pogrzeb F. Focha – Paryż, 1929 1929 - 1929  
2430 Komisja “Śmierć wrogom proletariatu” -  
2431 Żydzi – Rzeszów, 1939 1939 - 1939  
2432 Żydzi – Krakow, -  
2433 Żydzi – W-wa, -  
2434 Zydzi - -  
2435 Zydzi - -  
2436 Zydzi - -  
2437 Ucieczka w żydowskiej dzielnicy – Wilno, -  
2438 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2439 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2440 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2441 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2442 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2443 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2444 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2445 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2446 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2447 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2448 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2449 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2450 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2451 Żydzi -pocztówki - YIVO -  
2452 Dorożka – Kraków,, -  
2453 Fotografie rożne -  
2454 Fotografie rożne -  
2455 Fotografie rożne -  
2456 Fotografie rożne -  
2457 Fotografie rożne -  
2458 Fotografie rożne -  
2459 Fotografie rożne -  
2460 Fotografie rożne -  
2461 Fotografie rożne -  
2462 Fotografie rożne -  
Wojsko polskie 1918-1939
2463 1 p. Strzelców Konnych, Gawrolin -  
 
2464 Poświęcenie sztandaru 20 pp. -  
2465 Poświęcenie sztandaru 20 pp. -  
2466 Poświęcenie sztandaru 20 pp. -  
2467 Poświęcenie sztandaru 5 p. sap. -  
2468 Poświęcenie sztandaru 5 p. sap. -  
2469 Poświęcenie sztandaru 5 p. sap. -  
2470 Poświęcenie sztandaru 5 p. sap. -  
2471 Poświęcenie sztandaru 5 p. sap. -  
2472 Poświęcenie kamienia węgielnego pod Akademię Górniczą w Krakowie -  
2473 Uroczystość państwowa -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm