Zespół archiwalny 151 seria 11

Kolekcja fotografii, Seria 011: Albumy
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Białowieża 1931 - 1931 Polski
2 Gdynia 1934 - 1934 Polski
3 Gdynia - Polski
4 Ulicami Starego Krakowa - Polski
5 Kraków - Polski
6 Wawel - Polski
7 Poznań - Polski, francuski
8 Zamki Dolnośląskie - Polski
9 Toruń - Polski
10 Warszawa Odbudowana - Polski
11 This Was Warsaw - Angielski
12 Warszawa - Polski
13 Warszawa - Polski
14 Warszawa - Stare Miasto - Polski
15 Wieliczka 1914 - 1914 Polski, francuski, niemiecki
16 Album Pamiątkowy z Okazji X-lecia Wyzwolenia Wilna - Polski
17 Senjo Vilniaus Fragmentai 1968 - 1968 Litewski, rosyjski, angielski, niemiecki
18 Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie - Polski
19 Wilno - Apserksnijusi Gotika 1968 - 1968 Litewski, niemiecki, rosyjski, angielski
20 Wrocław - Polski
21 Zabytki Wrocławia - Polski
22 Stary Ratusz We Wrocławiu - Polski
23 Zakopane - Polski
24 Zakopane 1906 - 1906 Polski
25 Morskie Oko i Okolica 1906 - 1906 Polski
PRL
26 The 45th Anniversary Of The People's Republic Of Poland - Angielski
Franciszek Chmura
27 Franciszek Chmura - fotografie rodzinne 1922 - 1964  
Antoni Chruściel
28 Antoni Chruściel "Monter" - album z pogrzebu -  
Roman Dmowski
29 Roman Dmowski - album pamiątkowy -  
Michał Kamieński
30 Michał Kamieński - rzeźby 1930 - 1981 Polski
Stefan Lenartowicz
31 Stefan Lenartowicz - fotografie rodzinne 1958 - 1959 Polski, angielski
32 Stefan Lenartowicz - fotografie rodzinne 1937 - 1948 Polski
Józef Piłsudski
33 Józef Piłsudski - pogrzeb 1936 - 1936 Polski
34 Józef Piłsudski - wystawa "Droga Życia Józefa Piłsudskiego" 1970 - 1970 Polski
35 Józef Piłsudski -  
36 Józef Piłsudski - album pamitkowy dla Mariana Zyndram Kociakowskiego (prawdopodobnie autorstwa Tadeusza Baczyskiego) 1917 - 1936 Polski
 
37 Album NN żołnierza WP 1942 - 1946 Polski
38 Album rodzinny NN 1930 - 1937 Polski
39 Profesorowie i maturzyści Gimnazjumw Kielcach 1923 - 1989 Polski
Kabel Polski
40 Grupa Techniczna "Kabel Polski" - Polski
 
41 Polacy w Niemczech 1952 - 1953 Polski
42 Szkoła Polska w osiedlu Santa Rosa, Sprawozdanie Nr 1 z Działalności za okres od 16.081943 do 30.04.1944 r. 1943 - 1944 Polski
St. Rzetelski
43 St. Rzetelski - album z uroczystości polonijnych 1998 - 1998 Polski
NSZZ "Solidarność"
44 "Solidarność" 1980 - 1985 Polski
Powstanie Styczniowe
45 Fragmenty Z Życia Weteranów 1863 1938 - 1938 Polski
Józef Piłsudski w Legionach
46 Legionowo - Album fotograficzny sierż. Adama Dulęby, wstęp chor. Józefa A. Teslara 1916 - 1916 Polski
Szkoła Podchorążych Artylerii
47 Szkoła Podchorążych Artylerii - Promocja 1931/33 1979 - 1979 Polski
Wojsko polskie 1918-1939
48 Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa 1938 - 1938 Polski
II wojna światowa
49 Kronika Polskiego Ośrodka Wojskowego nr 105 we Freren 1946 - 1946 Polski
Wojsko Polskie 1939-1945
50 1 kompania saperów 1940 - 1945 Polski, angielski
51 1 kompania saperów 1940 - 1969 Polski, angielski
52 1 kompania saperów 1941 - 1970 Polski, angielski
53 1 kompania saperów 1940 - 1990 Polski, angielski
54 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - Pamiątka z Italii 1946 - 1946 Polski
55 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - album Zygmunta Sobotolskiego 1942 - 1987 Polski
1 Dywizja Pancerna
56 1 Dywizja Pancerna - Światowy Zjazd w Warszawie w 1999 r. 1999 - 1999 Polski
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej
57 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - uroczystość sztandarowa Placówki nr 201. 1951 - 1951 Polski
Odsiecz wiedeńska roku 1683
58 Odsiecz wiedeńska roku 1683 - albumy kart pocztowych - Polski
 
59 Hrubieszów 1982-1983 - Polski
60 Łódź 1-Maj 1983 - Polski
61 Warszaw Uprising - Angielski
62 Album z wystawy "Książki i Polska" - Polski
Polonia
63 Szkoła Polska w Meinkot 1945 - 1945 Polski
Józef Piłsudski
64 Józef Piłsudski b.d. - b.d.  
65 Józef Piłsudski b.d. - b.d.  
66 Dzieje Legionów Polskich i Marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. po 1918 - po 1918  
Polonia
67 Album dotyczący Polonii amerykańskiej. 1950 - 1968  
 
68 Józef Piłsudski - album z pogrzebu. 1988 - 1988 j. polski
69 Album fotograficzny Bronisława Wejmana, dotyczący Polskich SIł Zbrojnych we Włoszech i życia prywatnego. 1944 - 1970 polski
70 Album fotograficzny dot. I wojny światowej i II Rzeczpospolitej. 1914 - 1939 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm