Zespół archiwalny 151 seria 12

Kolekcja fotografii, Seria 012: Archiwum Wschodnie
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Klasa czwarta w szkole w Czkalowie, lata 1944/45 -  
2 Workuta - dwaj byli więźniowie łagrów czytają "Tygodnik Powszechny", 1956 r. -  
Wanda Jowsza-Konopielko
3 Wanda Jowsza-Konopielko - po zwolnieniu z łagru w Workucie w 1957 r. -  
 
4 Workuta - pamiątkowe zdjęcie po zwolnieniu z łagru w 1955 r. -  
5 Workuta - kopolania Nr 4 -  
6 Inta - grupa Polaków po zwolnieniu z łagru -  
Józef Kuczyński
7 Ks. Józef Kuczyński - w Workucie po zwolnieniu z łagru w 1956 r. -  
Trembowicz
8 Dr Trembowicz - lekarz łagru w Incie po zwolnieniu z łagru w 1955 r. -  
 
9 Workuta - grupa Polaków po zwolnieniu z łagru -  
Olgierd Zarzycki
10 Portret katorżnika Olgierda Zarzyckiego -  
Armia Czerwona
11 Seria znaczków pocztowych wydanych z okazji wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP 17.09.1939 r. -  
 
12 Seria znaczków pocztowych wydanych z okazji wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP 17.09.1939 r. -  
13 Seria znaczków pocztowych wydanych z okazji wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP 17.09.1939 r. -  
14 Seria znaczków pocztowych wydanych z okazji wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP 17.09.1939 r. -  
15 Seria znaczków pocztowych wydanych z okazji wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium II RP 17.09.1939 r. -  
Aleksander Pietrzak
16 Aleksander Pietrzak - legitymacja AK -  
Janina Miziewicz Tłomakowska
17 Obraz "Matki Boskiej" autorstwa Janiny Miziewicz Tłomakowskiej, Wilno 1941 r. -  
Aleksander Pietrzak
18 Aleksander Pietrzak - zaświadczenie PUR w Białej Podlaskiej z 17.10.1947 r. -  
19 Aleksander Pietrzak - zaświadczenie o ukończeniu Kursu Techniczno-Leśnego w Piazaniu, 15.11.1946 r. -  
20 Aleksander Pietrzak - gryps z więzienia w Lublinie -  
Karol Prass
21 Karol Prass - w Workucie w 1956 r. -  
Józef Nestorowicz
22 Józef Nestorowicz - karta zwolnienia z więzienia w Inowrocławiu, 2.05.1959 r. -  
23 Józef Nestorowicz - sprawka/świadectwo pracy wystawione w Workucie w 1958 r. -  
Aleksander Krzyżanowski
24 Aleksander Krzyżanowski "Wilk" - zawiadomienie o pogrzebie -  
Maria Sambor
25 Maria Sambor - zaświadczenie Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Ewakuacji -  
Józef Nestorowicz
26 Józef Nestorowicz - postanowienie o tymczasowym aresztowaniu -  
27 Józef Nestorowicz - zawiadomienie o umorzeniu śledztwa przez Prokuratora Wojewódzkiego, Inowrocław 1959 r. -  
Stenia Ursyn-Szachtyr
28 Stenia Ursyn-Szachtyr - łączniczka III Brygady Wileńskiej "Szczerbca" -  
Józef Nestorowicz
29 Józef Nestorowicz - zawiadomienie o tymczasowym aresztowaniu -  
Maria Małachowska
30 Maria Małachowska - prośba o przyjęcie jej syna do Szkoły Junaków przy Armii Polskiej, 28.08.1942 r. -  
Roman Wiszniowski
31 Roman Wiszniowski "Irys" - wiersze z łagrów -  
 
32 Roman Wiszniowski "Irys" - wiersze z łagrów -  
Kazimierz Myszkowski
33 Karta pocztowa Kazimierza Myszkowskiego do Marii Małachowskiej, Kazachstan -  
Józef Nestorowicz
34 Józef Nestorowicz - świadectwo ukończenia kursu w kopalnii, Workuta 1954 r. 1954 - 1954  
 
35 Józef Nestorowicz - świadectwo ukończenia kursu w kopalnii, Workuta 1954 r. 1954 - 1954  
Jackiewicz
36 Fotografia grupowa: Kazimierz Jankowski, Leon Blinstrub, Jackiewicz, Workuta 1956 r. -  
Mieczysław Jędruszczak
37 Mieczysław Jędruszczak - portret -  
Zdzisław Jaśko
38 Zdzisław Jaśko - portret -  
 
39 Borowicze - barak żeński -  
40 Workuta - wejście do obozu -  
Nikodem Konopielko
41 Nikodem Konopielko - zdjęcie z kartoteki NKWD -  
 
42 Odznaka z obozu w Riazaniu i ryngraf z obozu w Charkowie -  
43 Odznaka z obozu w Riazaniu i ryngraf z obozu w Charkowie -  
Wacław Filiks
44 Wacław Filiks - zapalniczka wykonana w łagrze Jogla -  
 
45 Wacław Filiks - zapalniczka wykonana w łagrze Jogla -  
Józef Kutyba
46 Józef Kutyba i Stanisław Faczyński - szachy wykonane w obozie męskim inwalidzkim w łagrze Tajszet, 1953 r. -  
Maria Grzedzielska
47 Zofia Wiszniewska i Maria Grzedzielska - szachy wykonane z chleba we Lwowie -  
Tadeusz Lalek
48 Tadeusz Lalek - walizka wykonana w łagrze w Charkowie -  
 
49 Tadeusz Lalek - walizka wykonana w łagrze w Charkowie -  
50 Tadeusz Lalek - walizka wykonana w łagrze w Charkowie -  
Trembowicz
51 Pogrzeb lekarza dr Trembowicza zmałego w Incie 2.06.1955 r. po zwolnieniu z łagru -  
 
52 Rękopis wiersza z łagru w Incie, 2.06.1955 r. -  
53 Rękopis wiersza z łagru w Incie, 2.06.1955 r. -  
Tadeusz Sztumberk-Rychter
54 Tadeusz Sztumberk-Rychter - wiersz na konkurs w łagrze w Charkowie -  
 
55 Tadeusz Sztumberk-Rychter - wiersz na konkurs w łagrze w Charkowie -  
Aleksander Pietrzak
56 Aleksander Pietrzak - list do rodziców z łagru w Riazaniu, 29.09.1946 r. 1946 - 1946  
 
57 Aleksander Pietrzak - list do rodziców z łagru w Riazaniu, 29.09.1946 r. 1946 - 1946  
Aleksander Pietrzak
58 Aleksander Pietrzak - list do rodziców z łagru w Riazaniu, 25.05.1947 r. 1947 - 1947  
 
59 Aleksander Pietrzak - list do rodziców z łagru w Riazaniu, 25.05.1947 r. 1947 - 1947  
60 Tadeusz Sztumberk-Rychter - wiersz na konkurs w łagrze w Charkowie -  
Stefan Józefowicz
61 Stefan Józefowicz "Grot II" - portret -  
Aleksander Siedieniewski
62 Aleksander Siedieniewski - grób na cmentarzu na bagnach pod Workutą, 1955 r. -  
 
63 Bezimienna mogiła na cmentarzu pod kopalnią w Workucie -  
Stanisław Kiałka
64 Stanisław Kiałka - pod kopalnią Nr 9-10 w Workucie, 1956 r. -  
Bernard Grzywacz
65 Bernard Grzywacz - na tle stadionu lekkoatletycznego w Workucie -  
Bronisław Chwiduk
66 Bronisław Chwiduk - portret, Workuta 1956 r. -  
 
67 Kopalnia Nr 4 w Workucie -  
68 Były więzień łagru, 1957 r. -  
69 Zaprzęg reniferów, 1956 r. -  
Barbara Dudycz
70 Wanda Ceyko i Barbara Dudycz w ogrodzie na terenie łagru w Workucie -  
 
71 Workuta - wystawa fotograficzna zorganizowana przez Polaków po zwolnieniu z łagru, 1956 r. -  
Stanisław Kiałka
72 Wacław Żyła i Stanisław Kiałka - Workuta 1956 r. -  
 
73 Workuta - fragment miasta -  
74 Workuta - kopalnia Nr 9 i 10 -  
Zygmunt Sejdak
75 Zygmunt Sejdak, Workuta 1956 r. -  
 
76 Karol Prass, Szyszko-Norska i płk. Bieliński na tle elektrociepłowni Nr 1, Workuta 1956 r. -  
Eugeniusz Cydzik
77 Eugeniusz Cydzik, Workuta 1956 r. -  
Bronisław Chwiduk
78 Bronisław Chwidun, Workuta 1956 r. -  
 
79 21 zwolnionych więźniów łagru w Workucie, 1956 r. -  
Felicjan Tyczyński
80 Felicjan Tyczyński - zaświadczenie o zwolnieniu z obozu i osiedleniu tylko w Workucie -  
81 Felicjan Tyczyński - zaświadczenie o uwolnieniu ze zsyłki, 24.04.1956 r. -  
 
82 Naszywki katrożników -  
83 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
84 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
85 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
86 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
87 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
88 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
89 Workuta - panorama kopalń i obozów -  
90 Workuta - kopalnia "Kapitalna" -  
91 Workuta - barak łagrowy -  
92 Workuta - osiedle mieszkalne -  
93 Workuta - baraki łagrowe -  
94 Workuta - lato 1956 r. -  
Felicjan Tyczyński
95 Feliks Tyczyński - jako pracownik kopalni Nr 9-10, Workuta -  
 
96 Stanisław Kiałka, Workuta 1956 r. -  
97 Górnik pracujący w kopalniach w Workucie, 1956 r. 1956 - 1956  
98 Górnik pracujący w kopalniach w Workucie, 1956 r. -  
Eugeniusz Cydzik
99 Eugeniusz Cydzik - Workuta 1956 r. 1956 - 1956  
 
100 Workuta - Grupa byłych więźniów łagru przy kopalni Nr 9-10, 1956 r. 1956 - 1956  
101 Workuta - grupa Polaków po zwolnieniu z łagru, 1956 r. 1956 - 1956  
102 Workuta - grupa Polaków po zwolnieniu z łagru, 1956 r. 1956 - 1956  
103 Workuta - grupa łagierników, 1956 r. 1956 - 1956  
104 Workuta - grupa Polaków zwolnionych z łagrów przed domem Weberów, 1956 r. 1956 - 1956  
105 Workuta - cmentarz przy kopalni Nr 40, 1956 r. 1956 - 1956  
106 Workuta - cmentarz przy kopalni Nr 10, 1956 r. 1956 - 1956  
107 Workuta - cmentarz przy kopalni Nr 10, 1956 r. -  
108 Workyta - cmentarz przy kopalni Nr 1, 1956 r. 1956 - 1956  
109 Workuta - grupa ludzi przed odjazdem pociągu, 1956 r. 1956 - 1956  
110 Workuta - grupa Polaków na tle elektrociepłowni Nr 1, 1956 r. 1956 - 1956  
111 Workuta - widok z hałdy -  
112 Workuta - widok z hałdy -  
113 Workuta - kopalnia "Kapitalna" -  
Czesława Hnatow
114 Ślub Czesławy Hnatow z Eugeniuszem Cydzikiem. -  
 
115 Workuta - grupa więźniów przed odjazdem do kraju, 1956 r. -  
116 Workuta - grupa Polaków na stacji kolejowej -  
Stefania Ursyn-Szantyr
117 Stefania Ursyn-Szantyr - gryps z więzienia w Łukiszkach -  
118 Stefania Ursyn-Szantyr - grypsy z więzienia w Łukiszkach -  
119 Stefania Ursyn-Szantyr - gryps z więzenia w Łukiszkach -  
 
120 Stefania Ursyn-Szantyr - gryps z więzenia w Łukiszkach -  
Czesław Cydzik
121 Czesław Cydzik, Grzywacz, Hanna Norska - na tle hałd kopalnianych, Workuta 1956 r. -  
122 Wacław Żyła i Czesław Cydzik - Workuta 1956 r. -  
 
123 Workuta - widok z hałdy -  
124 Workuta - fragment kopalnii Nr 11 i osiedla -  
125 Stanisław Kiałka - na podwórku pracowni sztukatorskiej, Workuta 1956 r. -  
126 Workuta - osiedle "Południowe", 1956 r. -  
127 NN więzień Gułagu -  
128 Workuta - obóz kopalnii Nr 9 i 10, 1956 r. -  
129 Workuta - zakole rzeki -  
130 Workuta - widok ogólny -  
Jerzy Urbankiewicz
131 Jerzy Urbankiewicz - portret -  
Stanisław Kiałka
132 Workuta - dom pracownia Stanisława Kiałki -  
Czesława Hnatow
133 Ślub Czesławy Hnatow z Eugeniuszem Cydzikiem, Workuta 1956 r. -  
Czesław Zarzycki
134 Natalia Odyńska i Czesław Zarzycki - strefa zakazana, Workuta 1956 r. 1956 - 1956  
 
135 Natalia Odyńska i Czesław Zarzycki - strefa zakazana, Workuta 1956 r. 1956 - 1956  
Bernard Grzywacz
136 Bernard Grzywacz - po zwolnieniu z agru, Workuta 1956 r. -  
 
137 Workuta - rodzina eskimosów, 1956 r. -  
138 Workuta - polscy łagiernicy z rodziną eskimosów, 1956 r. -  
139 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10, 1956 r. 1956 - 1956  
140 Zaprzęg reniferów, 1956 r. 1956 - 1956  
141 Workuta - jurta eskimosów, 1956 r. 1956 - 1956  
Anna Norska
142 Anna Norska - podczas pracy w cegielni "Kripicznyj Zawod" nr 1 w Workucie, 1955 r. 1955 - 1955  
Jerzy Urbankiewicz
143 Jerzy Urbankiewicz - na tle budynku sortowni w kopalnii nr 9-10, Workuta 1956 r. 1956 - 1956  
Marian Pełka
144 Marian Pełka - w kopalnii nr 9-10, Workuta. -  
Jerzy Urbankiewicz
145 Jerzy Urbankiewicz - w kopalnii nr 9-10, Workuta -  
 
146 Jerzy Urbankiewicz - czytając "Nową Kulturę" -  
Jerzy Urbankiewicz
147 Jerzy Urbankiewicz - na tle budynku sortowni w kopalnii nr 9-10, Workuta 1956 r. -  
 
148 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10 -  
149 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10 -  
Jerzy Urbankiewicz
150 Jerzy Urbankiewicz - obraz nowożeńców, 1956 r. -  
 
151 Workuta - Prospekt Stalina, 1956 r. -  
152 Workuta - pomnik Stalina -  
153 Workuta - pomnik Stalina -  
154 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10 -  
Bernard Grzywacz
155 Bernard Grzywacz - Workuta, 1956 r. -  
 
156 Workuta - dworzec autobusowy, 1956 r. -  
157 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10 -  
158 Workuta - cmentarz przy kopalnii Nr 9-10 -  
Anna Norska
159 Anna Norska - nad rzeką, 1956 r. -  
160 Barbara Dudycz i Anna Norska - w baraku łagrowym, Workuta 1956 r. -  
Bernard Grzywacz
161 Bernard Grzywacz - na złomowisku przy kopalnii nr 1, Workuta 1956 r. -  
Stanisław Kiałka
162 Stanisław Kiałka - w pracowni na kopalnii nr 9-10, Workuta 1956 r. -  
 
163 Workuta - grupa Polaków w trakcie dnia wolnego -  
164 Workuta - baraki łagrowe -  
165 Workuta - osiedle przy kopalnii -  
166 Workuta - widok z hałdy na łagier przy kopalnii nr 9-10 -  
167 Workuta - rzeka -  
168 Workuta - grupa Polaków na cmentarzu przy kopalnii nr 40 -  
169 Workuta - cmentarz przy kopalnii nr 40, 1956 r. -  
Bernard Grzywacz
170 Bernard Grzywacz - na tle hałdy z kopalnii nr 1, Workuta 1956 r. -  
 
171 Workuta - ludność tubylcza, 1956 r. -  
172 Workuta - grupa Polaków nad rzeką, 1956 r. -  
173 Workuta - baraki łagrowe, 1956 r. -  
174 Workuta - elektrociepłownia nr 1, 1956 r. -  
175 Bernard Grzywacz - Workuta 1956 r. -  
176 Workuta - panorama kopalnii nr 1, 1955 r. -  
177 Workuta - okoliczna Tundra, 1956 r. -  
178 Workuta - fragment polskiego cmentarza, 1956 r. -  
179 Workuta - ulica, 1956 r. -  
180 Workuta - ulica, 1956 r. -  
181 Workuta - Polacy więźniowie łagrów -  
182 Workuta - niedzielny piknik, 1956 r. -  
Stanisław Kiałka
183 Stanisław Kiałko i Zygmunt Sajdak - Workuta 1956 r. -  
 
184 Workuta - targ, 1956 r. -  
185 Workuta - Polak ofiara pobicia, 1956 r. -  
Natali Odyńska
186 Wesele Natalii Odyńskiej i Olgierda Zarzyckiego, Workuta 1956 r. -  
Stanisław Kiałka
187 Stanisław Kiałka - przy pracy, Workuta 1956 r. -  
 
188 Workuta - grupa Polaków, 1956 r. -  
189 Workuta - grupa Polaków na tle hałdy, 1956 r. -  
190 Workuta - grupa Polakow, 1956 r. -  
Stanisław Kiałka
191 Stanisław Kiałka - przy pomiarach triangulacyjnych, 1956 r. -  
 
192 Workuta - rzeka, 1956 r. -  
193 Workuta - dzieci na koloniach letnich, 1966 r. -  
194 Workuta - łagier, 1956 r. -  
195 Workuta - droga, 1955/1956 r. -  
Karol Prass
196 Karol Prass - jako dróżnik, Workuta 1956 r. -  
 
197 Workuta - polski pogrzeb, 1955 r. -  
198 Zaświadczenie PUR w sprawie zapomogi, 1966 r. -  
199 Workuta - okolice elektrociepłowni, 1956 r. -  
200 Workuta - grupa Polaków zwolnionych z łagrów, 1956 r. 1956 - 1956  
201 Workuta - grupa Polaków zwolnionych z łagrów, 1956 r. 1956 - 1956  
202 Workuta - tory kolejowe, 1956 r. -  
203 Workuta - baraki kopalnii nr 9-10, 1956 r. -  
204 Workuta - eskimosi, 1956 r. -  
205 Okładka zeszytu -  
206 Wzór listu i koperty -  
207 Wzór listu i koperty -  
208 Wzór listu i koperty -  
Zofia Ziółkówna
209 Zofia Ziółkówna - świadectwo szkolne -  
 
210 Zofia Ziółkówna - świadectwo szkolne -  
211 List -  
212 Ryngraf z obozu w Charkowie -  
213 Karta pocztowa -  
214 Sprawka/Karta żywnościowa -  
215 Protoków zdawczo-odbiorczy -  
Helena Radzikowska
216 Helena Radzikowska - legitymacja związków zawodowych sowchozów wschodnich, 1944 r. -  
 
217 Rejestr -  
Helena Radzikowska
218 Helena Radzikowska - zaświadczenie PUR, 1945 r. -  
 
219 Notatka PCK, 1945 r. -  
220 Obwieszczenie, 1943 r. -  
221 Notatka -  
222 Helena Radzikowska - zaświadczenie PCK, 1945 r. -  
223 Obligacja pożyczki wojennej -  
224 List, 1941 r. -  
225 Kartka żywnościowa, 1945 r. -  
226 Notatka, 1945 r. -  
Helena Radzikowska
227 Helena Radzikowska - zaświadczenie Delegatury Ambasady RP w Akmolińsku, 1942 r. -  
 
228 Obligacja pożyczki wojennej -  
Helena Radzikowska
229 Helena Radzikowska - wiza na powrót do Polski, 1945 r. -  
 
230 Talon kontrolny, 1943 r. 1943 - 1943  
231 Talon kontrolny, 1943 r. 1943 - 1943  
232 Talon kontrolny, 1943 r. 1943 - 1943  
233 Sprawka -  
234 Pamiątki z łagrów -  
235 Wykaz fotografii -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm