Zespół archiwalny 151 seria 7

Kolekcja fotografii, Seria 007: Sztuka
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Matka Boska z Jezusem na rękach, grafika 1941 - 1941  
2 Odbitka sztychu o tematyce biblijnej -  
3 Odbitka sztychu o tematyce biblijnej -  
4 Odbitka sztychu o tematyce biblijnej -  
5 Odbitka sztychu o tematyce biblijnej -  
6 Odbitka sztychu o tematyce biblijnej -  
7 Adam Styka "The Mercy of God" -  
8 Matka Boska Częstochowska -  
9 Matka Boska Częstochowska -  
10 Matka Boska Częstochowska 1977 - 1977  
11 Matka Boska Ostrobramska -  
12 Madonna Col Figlio -  
13 Adam i Ewa -  
Charles Michel Guilbert D'Anelle
14 Charles Michel Guilbert D'Anelle - "Umierający żołnierz wolności" -  
Teodor Axentowicz
15 Teodor Axentowicz - "Pogrzeb Hucuła" 1908 - 1908  
Wacław Boratyński
16 Wacław Boratyński - typy ludowe łowickie -  
17 Wacław Boratyński - "Dożynki w Łowickiem" -  
C. A. Bordeur
18 C. A. Bordeur - "Invasion in The Carpathians" 1943 - 1943  
19 C. A. Bordeur - "Invasion 1939" 1943 - 1943  
20 C. A. Bordeur - "The Scourge" 1945 - 1945  
21 C. A. Bordeur - "Guerilla's Hideout" 1944 - 1944  
Daniel Chodowiecki
22 Daniel Chodowiecki - "The artists family" -  
Adolf Dietrich
23 Adolf Dietrich - "Peasent race" -  
Jeremiasz Falck
24 Jeremiasz Falck - "Hrabia Jerzy Ossoliński" -  
Marain Gleb-Kratochwil
25 Marain Gleb-Kratochwil - "Warszawianka" -  
Wojciech Kossak
26 Wojciech Kossak - koń -  
Jan Styka
27 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
28 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
29 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
30 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
31 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
32 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
33 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
34 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
35 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
36 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
37 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
38 Wojciech Kossak, Jan Styka - fragment panoramy Racławickiej -  
Wojciech Kossak
39 Wojciech Kossak - "Szarża Czerkiesów na Krakowskim Przedmieściu" -  
Zygmunt Kozłow
40 Zygmunt Kozłow - "Under the Willows" -  
L. Krzemiński
41 L. Krzemiński - pejzaż -  
Teodor Lubieniecki
42 Teodor Lubieniecki - pejzaż -  
Franciszek Łubieński
43 Franciszek Łubieński - "Kobieta z dzieckiem" -  
44 Franciszek Łubieński - "Z ziemi Sieradzkiej" -  
Jan Matejko
45 Jan Matejko - "Kazanie Piotra Skargi" -  
46 Jan Matejko - "Jan III Sobieski pod Wiedniem" -  
47 Jan Matejko - "Rejtan" -  
48 Jan Matejko - "Hołd Pruski" -  
49 Jan Matejko - "Królowa Kinga" -  
Jan Norblin de la Gourdaine
50 Jan Norblin de la Gourdaine - pejzaż -  
Florian Piekarski
51 Florian Piekarski - "Łowiczanka" -  
52 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej" -  
53 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej" -  
54 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej" -  
55 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej" -  
56 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej. Druchny Weselne" -  
57 Florian Piekarski - "Z Ziemi Sieradzkiej. Mężatka z Wojciechowa" -  
58 Florian Piekarski - "Łowiczanka" -  
59 Florian Piekarski - "Główka Krakowianki" -  
60 Florian Piekarski - "Krakowianka" -  
Antoni Piotrowski
61 Antoni Piotrowski - "Chmielnicki pod Lwowem" -  
Michał Płoński
62 Michał Płoński - "Maternity" -  
S. P. Poray
63 S. P. Poray - kobieta z dzieckiem -  
Zofia Stryjeńska
64 Zofia Stryjeńska - "Zbiór Owoców" -  
65 Zofia Stryjeńska - "Polskie Typy Ludowe: Łowicz" -  
66 Zofia Stryjeńska - "Polskie Typy Ludowe: Łowicz" -  
Wacław Szymanowski
67 Wacław Szymanowski - "Wdowa" -  
Aleksander Tarasewicz
68 Aleksander Tarasewicz - "Virgin and Child" -  
Jan Ziarnko
69 Jan Ziarnko - "The Vergin give the scapular to blessed Simon Stock" -  
 
70 NN - scena ślubowaina -  
71 NN - scena w obozie -  
72 NN - obraz patriotyczny -  
73 NN - obraz sakralny -  
74 NN - postacie -  
75 NN - kobieta -  
76 NN - polski galeon -  
77 NN- Odsiecz Wiedeńska -  
78 NN - alegoria "Danse Macabre" -  
L. Krzemiński
79 L. Krzemieński - pejzaż -  
 
80 NN - kopalnia soli w Wieliczce -  
81 NN - karta pocztowa -  
82 NN - topór -  
83 NN - topory, alegoria wschodu i zachodu -  
84 NN - warszawski Żyd -  
85 NN - scena bitewna -  
86 NN - "Zdradziecka Uczta Popiela" -  
87 NN - scena batalistyczna -  
88 NN - karta pocztowa, satyra -  
89 NN - Adam Mickiewicz -  
90 NN - kolędnicy -  
91 NN - pejzaż -  
92 NN - góral -  
93 NN - pejzaż -  
Stanisław Jackowski
94 Stanisław Jackowski - pomnik Jana Kilińskiego -  
Karol Jerzycki
95 Karol Jerzycki - stół -  
96 Karol Jerzycki - stół -  
Alfons Karny
97 Alfons Karny - autoportret -  
Leon Ostrowski
98 Leon Ostrowski - głowa, rzeźba 1940 - 1940  
99 Leon Ostrowski - głowa, rzeźba 1940 - 1940  
Wit Stwosz
100 Wit Stwosz - fragment ołtarza -  
 
101 NN - rzeźba rycerza przed ratuszem -  
102 NN - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
103 NN - rzeźba kobiety -  
104 NN - rzeźba Marii Skłodowskiej-Curie -  
105 NN - rzeźba Marii Skłodowskiej-Curie -  
106 NN - plakat Marii i Pierra Curie -  
107 NN - medal pamiątkowy Marii i Pierra Curie -  
108 NN - portret J. I. Paderewskiego, rzeźba -  
109 NN - rzeźba (Józef Henelt?) -  
110 NN - główa, rzeźba -  
111 NN - fragment ołtarza -  
112 NN - rzeźba św. Franciszka -  
113 NN - trzech młodzieńców, rzeźba -  
114 NN - popiersie kobiety -  
115 NN - popiersie kobiety -  
116 NN - rzeźba żołnierza -  
117 NN - młoda kobieta, rzeźba -  
118 NN - młody mężczyzna, rzeźba -  
119 NN - rozwijanie obrazu J. Matejki w Muzeum Narodowym -  
120 Arras "Scabellum Pedum Tuorum" -  
121 Zegar z Krakowa z XVII w. -  
122 Istrument astrologiczny z XVI w. -  
123 Zbroja Husarii z XVII w. -  
124 NN - sztuka ludowa -  
125 Strój ludowy -  
126 Sztuka sakralna, krucyfiks -  
127 Fragment arrasu -  
128 Arras -  
129 Arras -  
130 Arras -  
131 Naczynie zdobione -  
132 Naczynie zdobione -  
133 Naczynie zdobione -  
134 Pancerz Husarski -  
Stanisław Gliwa
135 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
136 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
137 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
138 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
139 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
140 Stanisław Gliwa - grafika 1944 - 1944  
Francisco de Goya
141 Francisco de Goya - "El Destion" -  
142 Francisco de Goya - "Dos mujeres y un hombre" -  
Wojciech Kossak
143 Wojciech Kossak - portret Antoniego Dudzińskiego -  
144 Wojciech Kossak - portret Antoniego Dudzińskiego -  
145 Wojciech Kossak - "Hłod Pruski" -  
146 Wojciech Kossak - "Nakaz Wysiedlenia" -  
147 Wojciech Kossak - "Pod gwiazdą przewodnią" -  
148 Wojciech Kossak - "Oficer i zakonnica" -  
149 Wojciech Kossak - "Żołnierz z karabinem" -  
150 Wojciech Kossak - "Modlitwa" -  
151 Wojciech Kossak - "Żółnierz i dziewczyna" -  
152 Wojciech Kossak - "Bartek zwycięsca" -  
153 Wojciech Kossak - "Na wielbłądzie" -  
 
154 Wojciech Kossak - "Kozacy" -  
Wojciech Kossak
155 Wojciech Kossak - "Ułani na koniach" -  
156 Wojciech Kossak - "Przysięga Kościuszki" -  
Jan Matejko
157 Jan Matejko - "Batory pod Pskowem" -  
158 Jan Matejko - "Odsiecz wiedeska 1683 roku" -  
159 Jan Matejko - "Konstytucja 3-go maja" -  
160 Jan Matejko - fragment "Bitwy pod Grunwaldem" -  
161 Jan Matejko - "Bitwa pod Grunwaldem" -  
162 Jan Matejko - "Bitwa pod Grunwaldem" -  
163 Jan Matejko - "Kazanie Piotra Skargi" -  
164 Jan Matejko - "Unia Lublelska" -  
Jan Henryk Rosen
165 Jan Henryk Rosen - fresk "Emmus" -  
166 Jan Henryk Rosen - fresk "św. Piotr" -  
167 Jan Henryk Rosen - fresk -  
168 Jan Henryk Rosen - freski w soborze prawosławnym -  
169 Jan Henryk Rosen - ewangeliarz ormiański -  
170 Jan Henryk Rosen - karta statutu bractwa św. Trójcy -  
171 Jan Henryk Rosen - obraz N.P. Marii Kamienieckiej -  
172 Jan Henryk Rosen - fresk "św. Paweł na drodze do Damaszku" -  
 
173 Jan Henryk Rosen - fresk "św. Adalbert -  
Jan Henryk Rosen
174 Jan Henryk Rosen - obraz "Bitwa Warszawska" -  
175 Jan Henryk Rosen - fresk "Obrona klasztoru Częstochowskiego" -  
176 Jan Henryk Rosen - fresk "Historia Polski" -  
177 Jan Henryk Rosen - obraz "Podróż św. Urszuli". -  
178 Jan Henryk Rosen - fresk "Sain Giles" -  
179 Jan Henryk Rosen - fresk "The Annunciation" -  
180 Jan Henryk Rosen - fresk "The last mass of saint Lucian" -  
Władysław Skoczylas
181 Władysław Skoczylas - "Żydzi w miasteczku" -  
182 Władysław Skoczylas - "Głowa junaka" -  
Stanisław Szukalski
183 Stanisław Szukalski - portret -  
184 Stanisław Szukalski - alegoria indianina -  
185 Stanisław Szukalski - alegoria orła -  
186 Stanisław Szukalski - orły USA i Meksyku -  
Artur Szyk
187 Artur Szyk - "Sen szaleńca" -  
188 Artur Szyk - "December 7,1941" 1942 - 1942  
189 Artur Szyk - "The new orderlines" 1942 - 1942  
190 Artur Szyk - "Il duce" 1942 - 1942  
191 Artur Szyk - "George Washington" 1939 - 1939  
192 Artur Szyk - "Feliks Miklaszewicz" 1939 - 1939  
193 Artur Szyk - "Jakub Sadowski" 1939 - 1939  
194 Artur Szyk - "Vladimir Krzyżanowski" 1939 - 1939  
195 Artur Szyk - "Polish pioneers in Virginia" 1939 - 1939  
196 Artur Szyk - "George Washington and Casimir Pułaski" 1939 - 1939  
197 Artur Szyk - "Włodzimierz Krzyżanowski" 1939 - 1939  
198 Artur Szyk - "Olbracht Zaborowski" -  
199 Artur Szyk - "Tadeusz Kościuszko" 1951 - 1951  
200 Artur Szyk - "Ignacy J. Paderewski" 1951 - 1951  
201 Artur Szyk - "Thomas Woodrow Wilson" 1951 - 1951  
202 Artur Szyk - "James Sadowski" 1951 - 1951  
203 Artur Szyk - "A group of polish settlers" 1951 - 1951  
204 Artur Szyk - "Detour on the glory road" 1942 - 1942  
205 Artur Szyk - "Some necks ..." 1942 - 1942  
206 Artur Szyk - "Kazimierz Pułaski" 1951 - 1951  
207 Artur Szyk - "A group od silesian" 1951 - 1951  
208 Artur Szyk - "Olbracht Zaborowski" 1951 - 1951  
209 Artur Szyk - "Kazimierz Pułaski" 1951 - 1951  
210 Artur Szyk - "Karol Błaszkowicz" 1951 - 1951  
211 Artur Szyk - "Tadeusz Kościuszko" 1951 - 1951  
212 Artur Szyk - "George Washington" 1951 - 1951  
213 Artur Szyk - "I. J. Paderewski and W. Wilson" 1951 - 1951  
214 Artur Szyk - "Michał Grabowski" 1951 - 1951  
215 Artur Szyk - "Thomas W. Wilson" 1939 - 1939  
216 Artur Szyk - "Jan z Kolna" 1939 - 1939  
217 Artur Szyk - "I. J. Paderewski and W. Wilson" 1939 - 1939  
 
218 NN - "Belina-Prażmowski pędzi Moskali z Urzędowa w 1915 r." -  
219 NN - portret Stefana Batorego -  
220 NN - "Matka Boska Partyzancka" -  
221 NN - koronacja Bolesława Chrobrego -  
222 "A song to remember" - kadr z filmu -  
223 "A song to remember" - kadr z filmu -  
224 "Madame Curie" - kadr z filmu 1994 - 1994  
225 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
226 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
227 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
228 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
229 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
230 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
231 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
232 "Non Shell Escape" - kadr z filmu -  
233 NN - karykatura -  
234 NN - rzeźba Kulture in Poland -  
235 NN - tryptyk 1930 - 1930  
236 Matka Boska Kozielska -  
237 Matka Boska Ostrobramska -  
El Greco
238 El Greco - "San Pedro" -  
239 El Greco - "San Mateo" -  
240 El Greco - "El Salvador" -  
241 El Greco - "Antonio de Covarrubias" -  
242 El Greco - "Diego de Covarrubias " -  
243 El Greco - obraz Świętej Rodziny -  
244 El Greco - postać mnicha -  
245 El Greco - postać mnicha -  
Zygmunt Turkiewicz
246 Zygmunt Turkiewicz - "Motocyklista" -  
247 Zygmunt Turkiewicz - "Oczy artylerii" -  
248 Zygmunt Turkiewicz - "Pejzaż" -  
249 Zygmunt Turkiewicz - "Artyleria w akcji" -  
250 Zygmunt Turkiewicz - "Żołnierz w akcji" -  
251 Zygmunt Turkiewicz - "Łączność - budowa linii" -  
Marian Wyleżyński
252 Marian Wyleżyński - rysunek -  
253 Marian Wyleżyński - rysunek -  
254 Marian Wyleżyński - rysunek -  
255 Marian Wyleżyński - rysunek -  
256 Marian Wyleżyński - rysunek -  
257 Marian Wyleżyński - rysunek -  
258 Marian Wyleżyński - rysunek -  
259 Marian Wyleżyński - rysunek -  
260 Marian Wyleżyński - rysunek -  
261 Marian Wyleżyński - rysunek -  
262 Marian Wyleżyński - rysunek -  
263 Marian Wyleżyński - rysunek -  
264 Marian Wyleżyński - rysunek -  
265 Marian Wyleżyński - rysunek -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm