We need your help! Please make a donation to Piłsudski Institute or become a member. We appreciate a donation in any amount. You can do it securely online using PayPal or credit card payment. Please fill in the "Shipment" info in the payment form - you will receive a packet with membership benefits.


More details on membership.

Make a donation 

 

Become a member or renew your membership:

Student / Senior: $30 
Regular Membership: $60 
Dual Membership: $80 
Sustaining Membership: $120 
Corporation: $300 
Life Membership: $1000 

By becoming Institute's member you not only support and protect Polish heritage but also you promote Polish culture and history in the United States.

In return we will give you: invitations to participate in events such as conferences, lectures and film screenings. Our the most involved members are invited to special events as galas, anniversaries, national holidays and Christmas parties.

You will also get access to our unique collections: archives and libraries.

Becoming the member of the Institute you have opportunities to meet and network with established  scholars, artists, writers and filmmakers  from all over the world. In addition we will send you printed bulletin and email newsletter to summarize our work throughout the year.

The Institute is a non-profit Educational Institution, Section 501(c)(3) IRS Code; membership dues and donations are tax deductible. As a convenience to the Institute, all transactions in payment of dues or donations are processed by PayPal. If you have any questions or corrections, or wish a refund, please call the Institute at 212-505-9077. Upon request, the Institute will refund the full donation within 30 days of payment.


You can also print a form and send the donation by mail:


Instytut jest organizacją niedochodową, utrzymuje się z opłat członkowskich, darów pieniężnych, grantów oraz zapisów testamentowych. Zapisy takie stanowią bardzo ważne źródło utrzymania Anna BohomolecInstytutu. W ostatnich latach Instytut otrzymał pokaźne dary w postaci spadków.

Wielki spadek pochodzi od Anny Bohomolec Farman, urodzonej 28 sierpnia 1906 r., zmarłej 7 grudnia 2003 r. Anna Bohomolec w okresie II wojny światowej działała we francuskim ruchu oporu i pracowała w Polskim i Francuskim Czerwonym Krzyżu. Po wojnie wyszła za mąż za pułk. Elberta Farmana, pierwszego amerykańskiego wojskowego attache w Warszawie w latach 1919-1923.

Kolejny duży spadek pochodzi z testamentu Jana Weissa urodzonego 20 grudnia 1913 r., zmarłego 26 czerwca 2002 r. Był długoletnim członkiem  Rady Instytutu i kierownikiem biblioteki. Przed II wojną światowąJan Weiss w Instytucie ukończył wydział prawa i ekonomii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, brał udział w Kampanii Wrześniowej w 27 Pułku Artylerii Lekkiej z Armią Pomorze, wywieziony do Związku Sowieckiego wstąpił w szeregi Armii Polskiej pod wodzą gen. W. Andersa , wraz z II Korpusem brał udział w walkach we Włoszech. Po wojnie osiadał w Stanach Zjednoczonych gdzie przez długie lata był pracownikiem Houghton Library na Uniwersytecie Harvard. Gdy osiągnął wiek emerytalny przeniósł się do Nowego Jorku i działał pro bono w bibliotece Instytutu. Dzięki jego pracy powstał katalog kartkowy biblioteki.

W 2001 r. Instytut otrzymał zapis testamentowy pochodzący od Tadeusza Lesera urodzonego w 1908 r. we Lwowie, zmarłego 28 marca 2000 r. Żołnież II Rzeczypospolitej, absolwent Wojskowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie i University of London. W okresie II wojny światowej służył w wojsku polskim na Zachodzie. Po wojnie na emigracji  w Stanach Zjednoczonych, naukowiec, matematyk, długoletni pracownik Ballistic Research Laboratory. Długoletni członek Instytutu.

Każdego roku Instytut otrzymuje dary pieniężne pochodzące z zapisów testamentowych. Od wielu lat działacze, sympatycy i przyjaciele  Instytutu pamiętają o potrzebach naszej organizacji. Fundusze pozyskiwane dzięki spadkom zasilają fundusz stały utrzymujący Instytut.

Zachęcamy wszystkich, którym na sercu leży dobro ważnej instytucji kultury polskiej aby pamiętali o Instytucie.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc