NowySwiat1920 03 04Pierwsze roczniki nowojorskiego dziennika polonijnego “Nowy Świat” są już dostępne online.The first volumes of the Polish language New York daily news  "Nowy Świat - The Polish Morning World" are now available online. The newspaper was founded in 1919 and from 1920 it appeared regularly every day, including Saturdays and Sundays. In 1922 it was joined by the future co-founder of the Piłsudski Institute in America, Maksymilian Węgrzynek. At that time, it was the only magazine in Polish in the New York metropolitan area and other states of the eastern part of the United States. "Nowy Świat" considered himself the heir of "Tygodnik Powszechny" published since 1886, and the first (1920) issue carry the number 23.

In the issues online one can read about the events in Poland and in Europe as well as the reactions of the US and other countries to these events, starting from January 1, 1920. In addition, there are news about New York and Polish American diaspora, as well as the Polish and Polish-American institutions in the USA. The ads from this period, as well as novels printed in episodes (such as "Atlantida" by Pierre Benoit) are also a fascinating read.

The publication of this newspaper  is possible thanks to the National Endowment for the Humanities grant received in 1977 by the Piłsudski Institute, which allowed this newspaper, threatened with the disintegration of paper to be microfilmed. In recent years, microfilms have been digitized by the Institute of National Remembrance; further processing and indexing took place at the Piłsudski Institute.

 1. Prace powinny przedstawiać pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły ludzi zasłużonych lub poległych w walkach w latach 1914-1922 na ziemiach polskich oraz wszelkie miejsca upamiętniające wydarzenia związane z tematem Konkursu ("Bohaterzy  i miejsca upamiętniające walkę o niepodległość narodu polskiego w latach 1914-1922")
 2. Każdy uczestnik konkursu nadsyła jedną pracę.
 3. Fotografia powinna przedstawiać tylko dane miejsce pamięci, prosimy nie przesyłać “selfie”.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć dokładny opis tego, co przedstawia fotografia (historię wydarzenia, miejsca lub postaci przedstawionych na fotografii
 5. Zdjęcie w formacie cyfrowym wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 16 września 2018 r.
 6. Prace nadesłane na Konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz polonijnych artystów fotografików.
 7. Oceniana będzie zarówno artystyczna jakość wykonanych zdjęć, jak również wysiłek włożony w odnalezienie danego miejsca pamięci i historii z nim związanej.
 8. Prace, które nie spełnią warunków regulaminowych nie będą oceniane. Prosimy o przesyłanie zdjęć, które dotyczą tylko wskazanego okresu czasowego, zdjęcia z II wojny światowej nie będą brane pod uwagę.
 9. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
 10. Autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni indywidualnie, drogą e-mailową lub telefoniczną o wynikach Konkursu i zaproszeni do udziału w spotkaniu podsumowującym konkurs w siedzibie IJP w Ameryce.
 11. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na Galę Nagród Instytutu Piłsudskiego, która odbędzie się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku dnia 12 października 2018 r. Na Gali zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców oraz odbędzie się wystawa prac nadesłanych na Konkurs.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z tym Regulaminem konkursu i zaakceptowania jego warunków.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc