Photo Gallery

Misja Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej i kulturalnej na rzecz dziedzictwa narodowego, szczególnie w zakresie wspierania działalności o charakterze archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym, na rzecz zabezpieczania, badania i udostępniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w kraju na świecie.

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące działalność zgodną z celami Fundacji, a w szczególności:

  • działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu, przechowaniu i konserwacji dokumentów i innych materiałów historycznych dotyczących Polski i Polonii na całym świecie,
  • działania służące pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu dzieł sztuki, książek i innych obiektów materialnych związanych z Polakami i ich działalnością w Polsce i za granicą,
  • badania naukowe w dziedzinie współczesnej historii Polski i Polonii oraz w dziedzinach szeroko pojętej archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa,
  • tworzenie zapisów historii Polski i Polaków na całym świecie, z zastosowaniem wszelkich technik, w tym multimedialnych i Internetu,
  • konwersję cyfrową (digitalizację), zabezpieczenie cyfrowe i szerokie udostępnianie zasobów dziedzictwa narodowego, w szczególności archiwaliów, a także rozwijanie technologii i technik cyfrowych do tego służących,
  • współpracę międzynarodową na rzecz edukacji, nauki, wymiany informacji, rozwoju w dziedzinach nauk historycznych, archiwistyki, muzealnictwa, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych,
  • programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na tematy historyczne,
  • programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
  • promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w Polsce i na świecie.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc