Webinar z dr Maciejem Mazurkiewiczem

Dr Maciej MazurkiewiczZapraszamy 9 kwietnia 2024, godz. 2pm (Nowy Jork), 20:00 (Polska) na webinar z dr Maciejem Mazurkiewiczem pt.: „Pomiędzy historią a historią prawa. Czy Niemcy dokonały zbrodni ludobójstwa na Polakach?”

Konieczna rejestracja tutaj

Prelegent omówi prześladowania różnych grup ludności przez państwo niemieckie w okresie II wojny światowej, które motywowane były czynnikami rasowymi, narodowościowymi, religijnymi, poglądowymi i ekonomicznymi. Polacy byli także celem tych działań, co często prowadziło do ich fizycznej eliminacji i eksterminacji przez wyzysk. Dotychczasowe badania zwykle pomijają pełne zrozumienie i analizę zbrodni popełnionych na Polakach. Pierwsza publikacja dotycząca tego tematu z 2021 r. przyniosła szerszy wgląd w tę problematykę z perspektywy historii prawa.

Dr Maciej Jan Mazurkiewicz, doktor prawa i historyk (Doktorat pod kierunkiem Prof. Stanisława Salmonowicza), specjalizuje się w niezależnych badaniach dotyczących okupacji państw europejskich w czasie II wojny światowej, skupiając się na prawnomiędzynarodowej kwalifikacji zbrodni masowych w kontekście studiów nad ludobójstwem. Jest autorem monografii "Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945). Studium historycznoprawne" (520 ss., 2021) oraz ponad 25 innych prac i artykułów, które poruszają zagadnienia z zakresu historii, historii prawa, komparatystyki i studiów nad ludobójstwem. Jego publikacje ukazały się w renomowanych czasopismach takich jak „Studia Iuridica Toruniensia”, „Rechtsgeschichte”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, oraz w licznych publikacjach zbiorowych, m.in. "Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940...", "Toruńskie Spotkania Dydaktyczne", "Doświadczenia dwóch totalitaryzmów. Interpretacje".

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs