W księgarni Instytutu mozna nabyc publikacje Instytutu, i inne. Są one dostępne do kupna na miejscu, część można równiez nabyć w Amazon i w innych księgarniach.

 

Wydawnictwa Instytutu Piłsudskiego

  Tytuł Autor cena
polskawalczy001

Polska walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945


Iwona Drag-Korga $20
 wojna polsko001 Wojna polsko-sowiecka. Komunikaty wojenne Sztabu Generalnego, dokumenty, fotografie Konrad Paduszek
$20
informator o zasobie001 Informator o zasobie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Paweł Pietrzyk
 $10
pilsudski year 1920-004

Year 1920 and its climax Battle of Warsaw during the Polish-Soviet War 1919-1920


Piłsudski Józef $20
poland in the british001

Poland in the British Parliament 1939-1945, vol I, II, III

Wacław Jędrzejewicz, editor  

Inne wydawnictwa

  Tytuł Autor cena
wilsonian east001 Wilsonian East Central Europe: Current Perspectives [Paperback]

John S. Micgiel


bez prawa001

 

Bez prawa powrotu . Wydanie drugie poprawione i uzupełnienie

 

Ewa Kubasiewicz-Houee

 $5
dyplomata w paryzu001

Dyplomata w Paryżu 1936-1939. Wspomnienia i Dokumenty J. Łukasiewicza Ambasadora RP

Wacław Jędrzejewicz i Henryk Bułhak  - opr.

$5
diplomat in paris001

Diplomat in Paris 1936-1939. Memoirs of Juliusz Łukasiewicz Ambassador of Poland


Wacław Jędrzejewicz, Ed.  
dzienniki czynnosci001

Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947


Jacek Piotrowski - opracowanie $10 za tom I i II
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs