Instytut prowadzi szeroką działalność archiwalną, naukową i edukacyjną. Zbieramy i opracowujemy archiwa, kontynuując pracę rozpoczętą w roku 1923 przez współpracowników Marszałka Piłsudskiego. Jak w każdym archiwum, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Instytut utrzymuje się prawie wyłącznie z donacji i zapisów Polonii, i opiera się w duzym stopniu na pracy wolontariuszy.

Jeśli interesuję Cię historia, widziana poprzez oryginalne dokumenty z epoki, jesli masz trochę wolnego czasu, jeśli chcesz zdobyć umiejętności w nowoczesnych technikach cyfrowych, jeśli szukasz miejsca do zaliczenia praktyk, skontaktuj się nami. Na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce w gronie wolontariuszy.

Kwalifikacje:

Znajomość języka polskiego jest przydatna, ale mamy zadania nie wymagające mówienia po polsku. Obycie z komputerami jest tez przydatne, ale niekonieczne, prace konserwatorskie i opracowywania archiwów nie wymagają kontaktu z komputerem. Większość prac jest wykonywana na miejscu, ale mamy też zadania, które można robić z domu. Mile widziane są studia (albo studia w toku) z historii, bibliotekoznawstwa, archiwistyki, informatyki, ale wiele zadań nie wymaga takich kwalifikacji. Prowadzimy szkolenia i zawsze można się nauczyć czegoś nowego.

Potrzebujemy osoby:

  • Mówiące po polsku, dwujęzyczne a także władające innymi niż polski i angielski językami do pomocy w tłumaczeniach i opisach dokumentów w różnych językach.

  • Do pracy przy opracowywaniu, konserwacji, układaniu i paginowaniu kolekcji archiwalnych.

  • Do pracy przy skanowaniu oryginalnych dokumentów na skanerach różnego typu.

  • Do pracy przy opisywaniu i kategoryzowaniu dokumentów.

  • Do pracy ze zdjęciami, materiałami audiowizualnymi, taśmami wideo i magnetofonowymi.

  • Do wykonywania kwerend archiwalnych.

  • Do katalogowania księgozbioru biblioteki Instytutu.

  • Do pomocy przy organizowaniu i obsłudze imprez, pokazów kina historycznego Instytutu i innych zajęciach.

W naszej działalności używamy nowoczesnych narzędzi cyfrowych i Internetowych, takich jak Cloud Computing, Web 2, Koha, DSpace; posługujemy się standardami metadanych takimi jak MARC, Dublin Core, EAD. Wolontariusze i stażyści zdobywają doświadczenie w digitalizacji, bibliotekarstwie, digital asset management.

Napisz do nas, zadzwoń lub odwiedź Instytut.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs