Struktura Organizacyjna

 

Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Dr Witold Ławrynowicz  -  pisarz i historyk 
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Brissey  -  historyk
Janusz Skowron  -  artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
mec. Paweł Szymański  -  adwokat
Alicja Winnicka - pedagog i kurator oświaty

 

Rada 2024

Od lewej: Paweł Szymański, Krzysztof Langowski, Alicja Winnicka, Jerzy Świątkowski, Ewa Jędruch, Artur Kowalski, Iwona Drąg Korga, Jacek Czarnecki, Piotr KumelowskiAndrzej Pelc, Janusz Skowron. Zdjęcie z 23 marca 2024.

Nieobecni: Magda Kapuścińska, Ewa Babiarz, Agnieszka Brissey oraz Witold Ławrynowicz.

Zarząd

wybrany 23 marca 2024 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - Prezes i Dyrektor Wykonawczy

Dr Ewa Hoffman-Jędruch - Wiceprezes

Dr Artur Kowalski - Wiceprezes 

Dr Jacek Czarnecki - Sekretarz

Piotr Kumelowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Janusz Skowron - członek

Jerzy Świątkowski - członek 

mec. Paweł Szymański - członek

Biuro

Dr Iwona Drąg Korga

Dr Iwona Drąg Korga - Prezes i Dyrektor Wykonawczy

 

 

Ada Niedzwiedzka - Dyrektor d/s rozwoju

Magdalena Orlicka-So - Asystent administracyjny 

 

Radcy Prawni Instytutu: mec.Marta Talarek, mec.Rafał Gawłowski

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Joanna Zielińska, Barbara Lech, Paweł Szkudlarek, Carol Goldstein i Karolina Niepokój.

 

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs