kprm

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

Publikacje wyrażają jedynie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 W 2020 roku IJP pracował nad digitalizacją dokumentów z zespołu nr 15 „Komitet Obrony Narodowej”. W dokumentacji Komitetu Obrony Narodowej (KON-u) działającego w Ameryce w latach 1912 - 1930, zgromadzono materiały, w których zapisane są w różnych formach akcje tej organizacji na rzecz odrodzenia państwa polskiego po 123 latach niewoli i działania popierające Legiony Polskie walczące podczas pierwszej wojny światowej.

Prezentujemy zdigitalizowaną kolekcję zdjęć przedwojennych miast Polski (151-kolekcja Fotografii).

BlogMiasta2Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kolekcja Miast Polskich jest zbiorem czarno-białych fotografii z okresu międzywojennego, na których utrwalone zostały widoki miast przedwojennej Polski m.in. Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Lublina, Lwowa, Wilna, Krzemieńca.

Na fotografiach możemy podziwiać kawalerię maszerującą uliczkami starego Krakowa, uliczne sceny z Kowna, budzącą się wiosnę w Wilnie. Możemy przypomnieć sobie miejsca trochę zapomniane, takie jak pola naftowe w Drohobyczu. Czarno-białe fotografie znakomicie oddają piękno polskiego krajobrazu: Doliny Dunajca, Tatr, Gór Świętokrzyskich. W kolekcji odnajdujemy nie tylko fotografie miast ale także perełki prowincjonalnej architektury: zdjęcia z uzdrowiska w Ciechocinku, Zakopanego, synagogi w Brodach, Kazimierza nad Wisłą.

Pełną kolekcję można obejrzeć tutaj. 

 

 

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm