Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce powołany została do życia podczas odbywającego się w dniach 3 i 4 lipca 1943 roku w hotelu „Washington” w Nowym Jorku drugiego Walnego Zgromadzenia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP). Wyłoniono ośmioosobowy Komitet organizacyjny w skład którego wchodzili między innymi trzej wybitni współpracownicy marszałka Józefa Piłsudskiego oraz znani działacze polonijni.

O tej chwili mówił w jednej ze swych wypowiedzi prasowych Wacław Jędrzejewicz: […] Korzystając z przyjazdu szeregu wybitnych polonijnych działaczy niepodległościowych postanowiliśmy zrealizować plan od dawna nas nurtujący, powołania do życia [w dniu 4 lipca] Instytutu Józefa Piłsudskiego poświęconego badaniu najnowszej historii Polski.

Założycielami Instytutu byli:

Prezesi Instytutu od 1943 r. do dziś.

1943 – 1944   Franciszek Januszewski
1944 – 1951   Stefan Łodzieski
1951 – 1953   Franciszek Januszewski
1954 – 1955   Ignacy Nurkiewicz
1955 – 1961   Henryk Korab-Janiewicz
1961 – 1962   Władysław Bortnowski
1962 – 1965   Henryk Korab-Janiewicz
1965 – 1966   Ignacy Nurkiewicz
1966 – 1969   Henryk Korab-Janiewicz
1969 – 1972   Wiesław Domaniewski
1972 – 1977   Jan Fryling
1977 – 1978   Wacław Jędrzejewicz
1978 – 1983   Tadeusz Pawłowicz
1983 – 1993   Stanisław Jordanowski
1993 – 1999   Andrzej Beck
1999 – 2008   Jacek M. Gałązka
2008 - 2015  Magda Kapuścińska
od 2016   Iwona Drąg-Korga

Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w ciągu swej ponad półwiecznej historii miał szczęście do wyjątkowych działaczy. Z ostatnich jedenastu Dyrektorów Wykonawczych, Wacław Jędrzejewicz sprawował tą funkcję dwukrotnie, jako jeden z założycieli, sprawował tez funkcję prezesa i przez prawie 50 lat był spiritus movens Instytutu. Jan Fryling i Stanisław Jordanowski również działali w Instytucie jako Prezesi i Dyrektorzy Wykonawczy.

1943 – 1948   Wacław Jędrzejewicz
1949 – 1951   Marian Chodacki
1951 – 1956   Damian Stanisław Wandycz
1956 – 1963   Wincenty Kowalski
1963 – 1964   Wacław Jędrzejewicz
1964 – 1972   Jan Fryling
1973 – 1983   Michał Budny
1984 – 1985   Stanisław Jordanowski
1986 – 1988   Czesław Karkowski
1989 – 1991   Jerzy Prus
1992 – 2000   Janusz Cisek
 od 2005   Iwona Drąg Korga
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs