Biuletyny Instytutu

Okładki wybranych numerów biuletynów Instytutu 

biuletyn-68.mini biuletyn_instytutu_065 biuletyn_instytytutu-063 biuletyn_instytytutu-062

Nr 68
2012-2013

Nr 65
2009-2010

Nr 63
2007-2008

Nr 62
2006

biuletyn_instytytutu-058 biuletyn-15.mini sprawozdanie-05.mini sprawozdanie-01.mini

Nr 58
2001-2002

Nr 15
1957

Nr 5
1947

Nr 1
1943

 

Biuletyny Instytutu Piłsudskiego, publikowane od chwili jego powstania w 1943 roku, odzwierciedlają wydarzenia i codzienną działalność, dary i zapisy oraz rosnące zbiory Instytutu. Numery są do pobrania jako pliki pdf z naszej strony. Dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, udostępnione zostały w postaci cyfrowej te numery, które znajdują sie w zbiorach Biblioteki Uniwersytecjkiej KUL. Czasopismo to w formie elektronicznej jest także dostępne na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,  a także poprzez stronę Federacji Bibliotek Cyfrowych. (Uwaga, pliki do pobrania mają wielkość od kilku do kilkudziesięciu MB)

Nr Data / daty Tytuł Uwagi Pobranie pliku
01 1944 Sprawozdanie z działalności Instytutu od chwili powstania (4 lipca 1943 r. do 31 grudnia 1943 r.   Sprawozdanie-01.pdf
02 1945 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1944   Sprawozdanie-02.pdf
03 1946 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1945   Sprawozdanie-03.pdf
04 1947 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1946   Sprawozdanie-04.pdf
05 1948 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1947   Sprawozdanie-05.pdf
06 1949 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1948   Sprawozdanie-06.pdf
07 1950 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1949   Sprawozdanie-07.pdf
08 17 stycznia 1951 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1950   Sprawozdanie-08.pdf
09 Wrzesień 1951 Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-09.pdf
10 Październik 1953 Komunikat   Komunikat-10.pdf
11 1954 Sprawozdanie z działalności  Instytutu za rok 1953  

Sprawozdanie-11.pdf

12 1955 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1954  

Sprawozdanie-12.pdf

13-01 Grudzień 1955 Komunikat   Komunikat-13-01.pdf
13-02 1956 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1955   Sprawozdanie-13-02.pdf
14 Luty 1957 Rok XIV, N 1, Biuletyn Informacyjny   Builetyn-14.pdf
15 Styczeń 1958 Rok XV Nr. 1, Biuletyn Informacyjny   Biuletyn-15.pdf
16-01 Luty 1959 Rok XVI Biuletyn Nr. 1    
16-21 Maj 1959 Rok XVI Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-16-21.pdf
17-11 Luty 1960 Rok XVII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-17-11.pdf
17-12 February 1960 Vol. XVII, Bulletin No 1a English version  
17-21 Maj 1960 Rok XVII, Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-17-21.pdf
17-22 Maj 1960 Vol XVII, Bulletin No. 2a English version Biuletyn-17-22.pdf
18-01 Marzec 1961 Rok XVIII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-18-01.pdf
19-11 Marzec 1962 Rok XIX, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-19-11.pdf
19-12 March 1962 XIX Year, Bulletin No. 1A English version Biuletyn-19-12.pdf
20-01 Luty 1963 Rok XX, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-20-01.pdf
20-02 Luty 1963 Rok XX, Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-20-02.pdf
21-01 Luty 1964 Rok XXI, Biuletyn No. 1   Biuletyn-21-01.pdf
22-11 Marzec 1965 Rok XXII, Biuletyn No. 1   Biuletyn-22-11.pdf
22-12 March, 1965 Year XXII, Bulletin No. 1a English version Biuletyn-22-12.pdf
23-01 Luty 1966 Rok XXIII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-23-01.pdf
24-01 Marzec 1967 Rok XXIV, Biuletyn No. 1   Biuletyn-24-01.pdf
25-11 Marzec 1968 Rok XXV, Biuletyn No. 1   Biuletyn-25-11.pdf
25-12 November 1968 Year XXV, Bulletin No. 1a Anniversary Bulletin Biuletyn-25-12.pdf
26-01 Marzec 1969 Rok XXVI, Bulletin No. 1   Biuletyn-26-01.pdf
27-01 Marzec 1970 Rok XXVII, Biuletyn No. 1   Biuletyn-27-01.pdf
28 Marzec 1971 Rok XXVIII   Biuletyn-28.pdf
29 Marzec 1972 Rok XXIX, Biuletyn   Biuletyn-29.pdf
30 Marzec 1973 Biuletyn, Rok XXX   Biuletyn-30.pdf
31 Marzec 1974 Biuletyn, Rok XXXI   Biuletyn-31.pdf
32 Marzec 1975 Biuletyn, Rok XXXII   Biuletyn-32.pdf
33 Marzec 1976 Biuletyn, Rok XXXIII   Biuletyn-33.pdf
34 Marzec 1977 Biuletyn, Rok XXXIV   Biuletyn-34.pdf
35 Marzec 1978 Biuletyn, Rok XXXV   Biuletyn-35.pdf
36 Marzec 1979 Biuletyn, Rok XXXVI   Biuletyn-36.pdf
37 Marzec 1980 Biuletyn, Rok XXXVII   Biuletyn-37.pdf
38 Luty 1981 Biuletyn, Rok XXXVIII   Biuletyn-38.pdf
39 Marzec 1982 Biuletyn, Rok XXXIX   Biuletyn-39.pdf
40 Marzec 1983 Biuletyn, Rok XXXX   Biuletyn-40.pdf
41 Marzec 1984 Biuletyn, Rok XLI   Biuletyn-41.pdf
42 Marzec 1985 Biuletyn, Rok XLII   Biuletyn-42.pdf
43 Marzec 1986 Biuletyn, Rok XLIII   Biuletyn-43.pdf
44 Marzec 1987 Biuletyn, Rok XLIV   Biuletyn-44.pdf
45 Marzec 1988 Biuletyn, Rok XLV   Biuletyn-45.pdf
46 Marzec 1989 Biuletyn, Rok XLVI   Biuletyn-46.pdf
47 Marzec 1990 Biuletyn, Rok XLVII   Biuletyn-47.pdf
48 Marzec 1991 Biuletyn, Rok XLVIII   Biuletyn-48.pdf
49-01 Maj 1992 Biuletyn, Rok XLIX   Biuletyn-49-01.pdf
49-02 Lipiec 1993 Biuletyn, Rok XLIX Ten sam rocznik, inna data Biuletyn-49-02.pdf
50 Listopad 1994 Biuletyn, Rok L (50)   Biuletyn-50.pdf
51 Listopad 1995 Biuletyn, Rok LI (51)   Biuletyn-51.pdf
52 Listopad 1966 Biuletyn, Rok LII (52)   Biuletyn-52.pdf
53 Listopad 1977 Biuletyn, Rok LIII (53)   Biuletyn-53.pdf
54-55 Listopad 1998 – Marzec 1999 Biuletyn, Rok LIV (54) – LV (55)   Biuletyn-54-55.pdf
55-57 Kwiecień 1999 – Czerwiec 2001 Biuletyn, Rok LV (55) – LVI (56) – LVII (57)   Biuletyn-55-57.pdf
58 Lipiec 2001 – Grudzień 2002 Biuletyn Rok LVIII (58)   Biuletyn-58.pdf
59 Styczeń 2003 - Październik 2003 Biuletyn, Rok LIX (59) Numer Jubileuszowy   Biuletyn-59.pdf
60 Listopad 2003 – Grudzień 2004 Biuletyn, Rok LX (60)   Biuletyn-60.pdf
61 Styczeń 2005 – Grudzień 2005 Biuletyn, Rok LXI (61)   Biuletyn-61.pdf
62 Styczeń 2006 – Grudzień 2006 Biuletyn, Rok LXII (62)   Biuletyn-62.pdf
63 Styczeń 2007 – Kwiecień 2008 Biuletyn, Rok LXIII (63)   Biuletyn-63.pdf
64 Maj 2008 – Kwiecień 2009 Biuletyn, Rok LXIV (64)   Biuletyn-64.pdf
65 Maj 2009 – Kwiecień 2010 Biuletyn, Rok LXV (65)   Biuletyn-65.pdf
66 Maj 2010 – Maj 2011 Biuletyn, Rok LXVI (66)   Biuletyn-66.pdf
67 Czerwiec 2011 – Czerwiec 2012 Biuletyn, Rok LXVII (67)   Biuletyn-67.pdf
68 Lipiec 2012 – Lipiec 2013 Biuletyn, Rok LXVIII (68)   Biuletyn-68.pdf
69 Lipiec 2013 – Lipiec 2014 Biuletyn, Rok LXIX (69)   Biuletyn-69.pdf
70 Sierpień 2014 – Lipiec 2015 Biuletyn, Rok LXX (70)   Biuletyn-70.pdf
71 Sierpień 2015 – Lipiec 2016 Biuletyn, Rok LXXI (71)   Biuletyn-71.pdf
72 Sierpień 2016 – Lipiec 2017 Biuletyn, Rok LXXII (72)  

Biuletyn-72.pdf

73 Sierpień 2017 – Lipiec 2018 Biuletyn, Rok LXXIII (73)  

Biuletyn-73.pdf

74 Sierpień 2018 – Lipiec 2019 Biuletyn, Rok LXXIV (74)  

Biuletyn-74.pdf

75 Sierpień 2019 – Lipiec 2020 Biuletyn, Rok LXXV (75)  

Biuletyn-75.pdf

76 Sierpień 2020 – Lipiec 2021 Biuletyn, Rok LXXVI (76)  

Biuletyn-76.pdf

77 Sierpień 2021 – Lipiec 2022 Biuletyn, Rok LXXVII (77)  

Biuletyn-77.pdf

78 Sierpień 2022 – Lipiec 2023 Biuletyn, Rok LXXVIII (78)  

Biuletyn-78.pdf

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs