Wieczór wspomnień o profesorze Jędrzejewiczu

thumb_GalaJedrzejewicz24022 listopada 2013 r. w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku odbyła się uroczystość zorganizowana przez Instytut Piłsudskiego z okazji 120 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci prof. Wacława Jędrzjewicza, współzałożyciela Instytutu, któremu służył z oddaniem przez 50 lat.

Podczas spotkania, prezes Instytutu dr Magda Kapuścińska, postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dn. 10 października 2013 r., została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji dokonała Konsul Generalna Ewa Juńczyk-Ziomecka. Odznaczenie zostalo przyznane za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

W dalszej części wieczoru tłumnie zebrani goście wysłuchali wspomnień współpracowników Profesora. Dr M. Kapuścińska mówiła o wykładach z historii, wygłaszanych w okresie stanu wojennego przez Profesora dla młodych emigrantów, wspominała wspólne z nim drugie śniadania w Instytucie, rozmowy i Jego hucznie celebrowane urodziny.

Jerzy Świątkowski opowiedział o pierwszym spotkaniu z Profesorem i swoim udziale w przygotowaniu akademii z okazji 50 -tej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, prowadzonej przez Wacława Jędrzejewicza, na którą przygotował artystyczną dekorację oraz wspominał swoją pracę w Radzie Instytutu. W tle stał portret Profesora, narysowany w tym okresie przez J. Świątkowskiego. Nastęnie dr Czesław Karkowski wspominał pracę w Instytucie, gdzie w latach 1986-88 pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego. Mówił o działalności publicystycznej Profesora, jego pracy naukowej i realacjach z ludźmi.

Goście mieli możliwość zobaczenia filmu amatorskiego nakręconego podczas setnych urodzin Jubilata w 1993 r., obchodzonych w domu jego córki w Cheshire, CT oraz obejrzenia zdjęć z okresu działalności Profesora w Instytucie.

Jednocześnie tego wieczoru promowana była książka Wacława Jędrzejewicza pt. “Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskego”, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Piłsudskiego w czerwcu 2013 r., która jest  zbiorem wspomnianych wykładów Profesora wygłoszonych w Instytucie w latach 1981-82.

Po części oficjalnej w kuluarach długo wspominano Profesora.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc