II Rzeczypospolita

thumb MoscickiNowyTarg800Prezydent Mościcki z wizytą w Nowym Targu, 1929

Fascynują mnie czarno-białe, stare fotografie przedstawiające dawne dzieje, w szczególności lubię przeglądać te z okresu po 1918 r. II Rzeczypospolita, to bez wątpienia bardzo ciekawy, choć niełatwy, okres w dziejach Polski. Nasz kraj odrodził się na mapie Europy po wielu latach zaborów. Należało scalić te wielonarodowe i wielowyznaniowe ziemie, którego jeszcze niedawno wchodziły w skład trzech różnych organizmów państwowych. Państwo było ekonomicznie zacofane, funkcjonowały w nim trzy waluty, a istnienie na początku lat 20. było bardzo kruche. Był to okres walki o kształt granic Polski: bohaterskiej obrony Lwowa i walk o Galicję Wschodnią, konfliktu z Czechami o Zaolzie, czas powstań śląskich, powstania wielkopolskiego, oraz wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.

Odbudowa państwa była procesem długotrwałym i trudnym. Pomimo ogromnych trudności z jakimi zmagało się wtedy państwo polskie, bez wątpienia wiele udało się osiągnąć. Pomógł tu niezwykły entuzjazm, który wyzwolił się w zarówno u intelektualnych elit, jak i wśród zwykłych ludzi. W latach 20. przeprowadzono reformę monetarną, która uratowała Polskę przed hiperinflacją, rozpoczęto emisję złotego polskiego. Na poziomie szkoły elementarnej wprowadzono obowiązek powszechnego nauczania, otwarto także szereg nowych uczelni wyższych; min. krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Poznański, działalność wznowił Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. 

W latach 30. aby dźwignąć ekonomię, rząd, wprowadził plan rozbudowy infrastruktury i rozwoju przemysłu ciężkiego. Czas II RP to także okres rozkwitu polskiej kultury. Działała słynna grupa Skamandrów, literaci sięgali po nowe style , w większych miastach kwitło życie kawiarniane i kabarety. Wielkie gwiazdy polskiego kina, Eugeniusza Bodo, Adolf Dymsza, Hanna Ordonówna, stworzyły niezapomniane kreacje filmowe. W ciągu dwudziestu lat wolnej Polski, nie udało się jednak rozwiązać wszystkich problemów. W latach 30. państwo polskie dotknął globalny kryzys gospodarczy, co stało się przyczyną rosnących niepokojów społecznych. Było jasne, że zupełna odbudowa państwa wymaga wysiłku więcej niż jednego pokolenia.Warszawa swieto 3 maja 800Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1935

W kolekcji Instytutu można zobaczyć fotografie z czasu II Rzeczypospolitej. Fotografie dotyczą polskiej polityki zagranicznej tego okresu, przedstawiają min. polską delegację podpisującą Traktat Ryski w 1921r., wizyty przedstawicieli zagranicznych poselstw w Warszawie (wizyta króla Afganistanu i króla Rumunii, generała MacArtuhra, marszałka Focha), obchody świąt państwowych, podróż po Polsce prezydenta Mościckiego w 1929 r. Zapraszamy do obejrzenia kolekcji.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs