Damian Stanisław Wandycz

Urodził się 2 stycznia. 1892 r. w Dobrzyniu. Studiował na politechnice w Pradze i Warszawie. Podczas I Wojny Światowej legionista I Brygady. W 1918 członek misji dyplomatycznej do Czechosłowacji. Inżynier chemik, pracownik przemysłu gazowego i naftowego oraz radny miasta Lwowa. Od 1933 r. naczelny dyrektor Polskiego Eksportu Naftowego. Podczas II wojny światowej pracował dla Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Wysłany do USA z misją negocjowania pożyczki powojennej dla Polski, pozostał na emigracji. Dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce 1965-1969 i organizator pierwszego Kongresu Uczonych Polskiego Pochodzenia. Odznaczony m.in. Krzyżem za Wierną Służbę I Brygady, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi. Autor szeregu publikacji w języku polskim i angielskim. Dyrektor Instytutu w latach 1951-1956. Zmarł 12 maja 1974 r.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs