Marian Chodacki

Urodził się 15 lipca 1898 r. w Nowym Sączu, major dyplomowany, Komisarz Generalny RP w Gdańsku. W 1924 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Pełnił obowiązki attache wojskowego w Finlandii. W 1932 r. został radcą Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a cztery lata później objął stanowisko polskiego Komisarza Generalnego w Gdańsku. Funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny, dając wyraz ogromnej odwagi w tym krytycznym i trudnym dla Polski okresie. Podczas wojny służył w wojsku polskim w Anglii, później został przeniesiony do Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku gdzie od 1 września, 1943 stał na czele tajnej placówki wywiadowczej "Estezet". Odznaczony orderem Virtuti Militari, Medalem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Francuską Legią Honorową. Dyrektor Instytutu w latach 1949-1951. Zmarł 26 czerwca 1975 r. w Nowym Jorku.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs