Henryk Korab-Janiewicz

Urodził się 16 stycznia 1897 r. w Warszawie, od 1911 r. działał w skautingu i Związku Strzeleckim potem w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1915 r. został aresztowany przez Rosjan i wywieziony w głąb Rosji. Do Polski powrócił w 1919 r. i otrzymał skierowanie do Szkoły Podchorążych Gospodarczych. Nastęnie ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie i pracował jako dyrektor w Międzynarodowym Handlowo-Komisowym Towarzystwie „Metokko” i Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. W 1924 r. wyjechał na studia do Paryża gdzie pracował w Towarzystwie Opieki Polskiej nad Emigrantami we Francji jako jeden z sekretarzy generalnych. W 1928 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w stanie New Jersey, uruchomił firmę Ampol Film Co., pracował w redakcji „Dziennika dla Wszystkich”. W 1935 r. uruchomił wytwórnię wyrobów mięsnych „Pasco” i jednocześnie zainicjował powołanie Ligi Morskiej i Kolonialnej w Buffalo. W 1940 r. wybrano go prezesem Rady Polonii Amerykańskiej na stan New Jersey. Od 1947 r. członek Instytutu Piłsudskiego, od 1955 r. z przerwami do 1969 r. był prezesem Instytutu. W dniu 25 września, 1962 r. przyznano mu członkostwo honorowe Instytutu. Był ofiarnym darczyńcą Instytutu Piłsudskiego. Zmarł w Short Hills ( New Jersey) 11 sierpnia 1971 r.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs