Władysław Bortnowski

Urodził się 12 listopada 1891 r. w Radomiu. Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Żytomierzu, następnie studiował medycynę w Charkowie i Krakowie ( 1911-1914) gdzie związał się z ruchem strzeleckim. 6 sierpnia 1914 r. służył jako dowódca IV plutonu w 4 kompanii V Batalionu I Brygady Legnionów Polskich w stopniu sierżanta. Po odzyskaniu niepodległości maniowano go oficerem do zleceń Komendanta Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej Edwarda Śmigłego-Rydza. W kwietniu 1919 r. uczesniczył w Wyprawie Kijowskiej. Po wojnie został skierowany na studia w Paryżu Po powrocie awansował do stopnia płk. dypl. a w dniu 1 stycznia 1932 r. został awansowany do stopnia generała brygady a następnie na generała dywizji. W wojnie 1939 r. dowodził Armią „Pomorze”. Od 21 września 1939 r. do 29 kwietnia 1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej. Po wojnie tworzył Związek Piłsudczyków. W USA, następnie mieszkał w Londynie gdzie był inicjtorem powołaia Instytutu Józefa Piłsduskiego w Londynie. W USA osiedlił w 1954 r., politycznie związał się z Ligą Niepodległości Polski i został działaczem Instytutu Piłsudskiego pełniąc funkcję prezesa i wiceprezesa. Zmarł 22 listopada 1966 r. w Glencove, Long Island, pochowany w amerykańskiej Częstochowie.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs