Jan Fryling

Urodził się 8 października 1891 r. we Lwowie. Studia uniwersyteckie odbył w Monachium i w Warszawie.W 1921 r. uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od 15 grudnia w służbie MSZ gdzie objął funkcję kierownika Sekcji Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. W latach 1927-1930 pracował w Poselstwie RP w Tokio. W latach 1932-1936 wykładał historię dyplomacji na Uniwersytecie Jana Kaizmierza we Lwowie. W okresie II wojny światowej pracowal w polskich placówkach konsularnych w: Czerniowcach, Kairze, Jerozolimie, Bejrucie i Czungkingu w Chinach. Po wojnie reprezentował Rząd RP na uchodźstwie w Chinach i w Indiach. W 1956 r. przybył do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął pracę w nowojorskim oddziale Rozgłośni Radia „Wolna Europa”. W latach 1973-1977 był przewodniczącym Komitetu Nagród Fundacji Alfreda Jurzykowskiego i czlonkiem Jury Nagrody londyńskich „Wiadomości”. Z Instytutem nawiązał kontakt w 1948 r., od 1957 r. zajmował się redakcją publikacji Instytutu. W 1964 r. został dyrektrem Instytutu a od 1972 r. do śmierci pelnił funkcję prezesa. Zmarł 3 marca 1977 r. , pochowany został na Maple Cemnetary w Kew Gardens, NY.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs