Zespół archiwalny nr. 189

 

Chester Michael Nowak Collection
1946-2020
Dzieje twórcy: Czesław Marian alias Chester Michael Nowak urodził się w Poznaniu 4 lipca 1928 roku jako trzecie dziecko Andrzeja, sierżanta Korpusu Kadetów i Jadwigi, właścicielki sklepu mydlarskiego. Posiadał starsze rodzeństwo, siostrę Emilię i braci Jerzego i Henryka oraz młodszą siostrę Danutę. W czasie wojny rodzina znalazła się w Warszawie i tam się osiedliła. Czesław chodził do szkoły budowlanej na Bielanach prowadzonej przez Ojców Marianów. Mieszkał w internacie na Czarnieckiego prowadzonym przez byłe harcerki i znajdującego się pod opieką Rady Głównej Opiekuńczej. Z grupą chłopców z internatu walczył w Szarych Szeregach jako Drużyna 200, 227-go Plutonu Bojowych Szkół Szarych Szeregów. Posługiwał się pseudonimem „Korczak”. Dowódcą był ich wychowawca Antoni Strojny. Po upadku Powstania trafili do obozu jenieckiego w Altengrabowie w Saksoni. Po wyzwoleniu trafił do miasteczka Freren koło Meppen i tam poszedł do gimnazjum przy 1-szej Dywizji Pancernej. Wyjechał do Włoch i tam trafił do Polskiego Gimnazjum przy 2-gim Korpusie w Trani, szkoły prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż. Stamtąd pojechał do Anglii razem z Drugim Korpusem gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum w Petworth, Sussex i polskim liceum w Riddlethworth, Norfolk . Utworzono tam z uczniów Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Czesław M. Nowak został tam przez 9 lat pracując i studiując. Zwerbowano go do WiNu (Wolność i Niepodległość) i wysłano do Niemczech na szkolenie radiotelegrafistów. Wrócił do Anglii ale w 1955 roku wyjechał do Ameryki, do Bostonu, gdzie przez 4 lata służył w amerykańskim lotnictwie. Na Uniwersytecie Bostońskim ukończył historię i literaturę słowiańską i w 1973 r. rozpoczął doktorat mając stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i będąc już asystentem. Wykładał historię na Boston University, Northeastern University, Bidgewater State Colelege przez 30 lat i w 1997 roku odszedł na emeryturę już jako profesor. W 1963 roku ożenił się z Ludwiką Ułan. Zamieszkali w Cambridge, Massachusetts ale dom wybudowali w Cape Cod i tam się przeprowadzili. Na emeryturę przenieśli się na Florydę. Ludwika zmarła na raka w 2006 roku. W latach 1982-1984 Chester był prezesem Koła AK Nowej Anglii a jeszcze wcześniej wraz z innymi byłymi AK-owcami stworzył na terenie Bostonu harcerstwo. Był członkiem Koła nr 19 S.P.K. w Bostonie. Odznaczony Krzyżem AK (ok 1973 r. ), Medalem Wojska (1948) i amerykańskimi odznaczeniami. Był członkiem Centrum Studiów Wschodnio-Europejskich, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Instytutu Piłsudksiego, Instytutu Sikorskiego w Londynie, American Historical Association i American Association for the Advancement of Slavic Studies.
Zawartość: Kolekcja zawiera materiały osobiste Chestera M. Nowaka jak korespondencję, wspomnienia z czasów II Wojny Światowej. Znajdują się w niej również materiały związane z dorobkiem naukowym aktotwórcy jak artykuły , praca doktorska, recenzje książki, biografia.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Materiały osobiste Chestera M. Nowaka 2007 - 2014 j.polski, j.angielski
2 Korespondencja z matką 1946 - 1949  
3 Korespondencja z instytucjami dotycząca dorobku naukowego Chestera M. Nowaka 1971 - 2004 j.polski, j.angielski
4 Wspomnienia Chestera M. Nowaka - j.polski, j.angielski
5 Biografia Chestera M. Nowaka - j.polski, j.angielski
6 Materiały związane z pamięcią o Powstaniu Warszawskim 1999 - 2015 j.polski, j.angielski
7 Wycinki prasowe, biuletyny, broszury dotyczące II Wojny Światowej 2000 - 2014 j.polski, j.angielski
8 Wiersze autorstwa Chestera M. Nowaka i jego przyjaciół 1929 - 2014 j.polski, j.angielski
9 Chester M. Nowak „The Polish Resistance Movement in the Seond World War” 1986 - 1986 j.polski, j.angielski
10 Chester M. Nowak „Historia Drużyny 200, 227-go Plutonu Bojowych Szkół Szarych Szeregów, część pierwsza: Wspomnienia o harcerstwie w Internacie RGO w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 49” 1976 - 1980  
11 Czesław M. Nowak ps. Korczak „Wspomnienia z Kanałów” 2007 - 2007  
12 Czesław M. Nowak „Harcerstwo w Internacie na Czarnieckiego 49 w Warszawie -  
13 Sławomir Zawadzki „Wspomnienia z pobytu w internacie RGO w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 49 w latach 1941-1944” oraz „Wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego, pobytu w niewoli niemieckiej i pobytu w Niemczech” 2005 - 2005  
14 Kopie pieczęci legionowych -  
15 Chester M.Nowak „Selected and Annotated Bibliography to Czechoslovak-Polish relations, 1918-1939 with a historical essay” 1971 - 1971  
16 Chester M.Nowak „Selected and Annotated Bibliography to Czechoslovak-Polish relations, 1918-1939 with a historical essay” 1968 - 1980  
17 Recenzje książki Chestera M. Nowaka Selected and Annotated Bibliography to Czechoslovak-Polish relations, 1918-1939 with a historical essay” 1971 - 1981 j.polski, j.angielski, j.francuski, j. niemiecki
18 Recenzje książek innych autorów napisane przez Chestera M. Nowaka 1974 - 1982  
19 Przemówienia Chestera M. Nowak 1976 - 1993  
20 Korespondencja Mike’a Bozyczko z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce dotycząca przekazania materiałów po Chesterze M. Nowaku 2020 - 2020  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs