Zespół archiwalny nr 077

Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego
1942-1981
Dzieje twórcy: Jan Nowak- Jeziorański, właściwie Zdzisław Jeziorański, pseudonimy: Janek, Zych (ur. 1913). Polityk, publicysta, pisarz. W latach 1937-1939 asystent na Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego. Żołnierz Armii Krajowej, w latach 1943-1945 kurier i emisariusz Naczelnego Wodza oraz Komendanta Głównego Armii Krajowej na trasie Warszawa- Londyn. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie światowej na uchodźstwie. W latach 1948-1952 redaktor Polskiej Sekcji BBC, a następnie w latach 1952-1976 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W okresie 1976-1996 działał w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Autor między innymi wspomnień: "Kurier z Warszawy", "Wojna w eterze", "Polska z oddali".
Zawartość: kopie dokumentów osobistych, kopie materiałów dotyczących trzech wypraw, kopie materiałów dotyczących Powstania Warszawskiego, kopie korespondencji.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste (paszporty, świadectwa, legitymacje)1942 - 1976polski, angielski
2Pierwsza wyprawa: Warszawa- Sztokholm- Warszawa 14.04.1943 - 31.06.19431943 - 1943pol.
3Druga wyprawa: Warszawa- Sztokholm- Londyn- Brindisi- Warszawa 15.10.1943 - 26.07.19441943 - 1944polski, angielski
4Powstanie Warszawskie 1.8.1944 - 3.10.19441944 - 1952polski, angielski
5Trzecia wyprawa: Warszawa- Kraków- Berno- Londyn 3.10.1944 - 22.1.19451944 - 1945pol.
6Dokumenty brytyjskie związane z misją Jana Nowaka1943 - 1945polski, angielski
7Korespondencja dotycząca niektórych współpracowników (listy i załączane do nich wspomnienia, relacje, fotografie)1948 - 1981polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs