Zespół archiwalny nr 090

Archiwum Pułkownika Walerego Sławka
1895-1938
Dzieje twórcy: Walery Sławek (1879-1939). Działacz polityczny, pułkownik. Od 1900 roku działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, następnie jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Od roku 1906 czołowy działacz PPS- Frakcji Rewolucyjnej. Współorganizator polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych; od 1914 roku w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Bojowej. Po 1918 roku wykonawca polityki Józefa Piłsudskiego na odcinku ukraińskim. W latach 1919-1921 oficer II Oddziału Sztabu Generalnego. W okresie 1924-1936 prezes Związku Legionistów Polskich. W 1928 roku współzałożyciel Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i jego prezes. W latach 1928-1938 poseł na Sejm RP. W 1938 roku marszałek Sejmu. W okresie 1930-1931 i 1935 premier. Jeden z głównych twórców Konstytucji kwietniowej 1935 roku.
Zawartość: kopie dokumentów osobistych Walerego Sławka, korespondencja w sprawie nagrobka pułkownika Walerego Sławka, maszynopisy przemówień Walerego Sławka, kopie Wspomnień Walerego Sławka.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Kopie dokumentów osobistych Walerego Sławka, post mortem, materiały dotyczące nagrobka pułkownika Walerego Sławka1913 - 1938pol.
2Maszynopisy przemówień Walerego Sławka1928 - 1938pol.
3Wspomnienia W. Sławka podane w formie wykładów w Instytucie J. Piłsudskiego w Warszawie (do lipca 1917 r.)- maszynopis1917 - 1917pol.
4Wspomnienia W. Sławka podane w formie wykładów w Instytucie J. Piłsudskiego w Warszawie (do lipca 1917 r.)- fotokopia1917 - 1917pol.
5Foto- i kserokopia Wspomnień Walerego Sławka1917 - 1917pol.
6Maszynopis Wspomnień (1895-1910) Walerego Sławka w opracowaniu Wacława Jędrzejewicza1895 - 1910pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs