Zespół archiwalny nr 143

Archiwum Domana Rogoyskiego
1944-1987
Dzieje twórcy: Doman Rogoyski (1903-1987) urodził się w Witkowicach na Morawach. Ukończył Wyższą Szkołę Handlu Światowego w Wiedniu. W 1927 r. przyjęty do Polskiej Służby Zagranicznej. Sekretarz Polskiego Radcy Handlowego w Stambule, a następnie referent ekonomiczny w Wydziale Konsularnym Ambasady. W 1932 r. pracuje w Biurze Komisarza Generalnego RP w Gdańsku. W 1937 r. wezwany do Warszawy, gdzie objął stanowisko referenta spraw austriackich w Wydziale Zachodnim Departamentu Politycznego. W 1938 r. przeniesiony został do Gabinetu Ministra, a w grudniu 1938 r. mianowany jednym z trzech sekretarzy ministra Becka. W 1939 r. opuścił Polskę wraz z ministrem, towarzysząc mu z własnej woli aż do jego śmierci w 1944 r. Później podjął pracę w Ambasadzie RP w Ankarze, skąd w styczniu 1945 r. udał się do Anglii. W lipcu 1945 r. został zatrudniony w UNRRA na terenie Austrii. Ożenił się z Martą, córką austriackiego generała majora Hugo Lippmanna, z którą osiedlił się w USA, w 1949 r. W okresie 1950-1969 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, a następnie w miejscowych wydawnictwach. Od 1971 r. przedstawiciel Tolstoy Foundation w Wiedniu, gdzie zajmował się uchodźcami z krajów Związku Sowieckiego. Prezes Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia „Ognisko” w Wiedniu i sekretarz Domu Polskiego w Stambule. Założyciel Związku Polaków w Gdańsku i Stowarzyszenia Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej w Londynie. Autor wydanego w Waszyngtonie „Słownika Meteorologicznego Polsko-Angielskiego”.
Zawartość: Materiały biograficzne Korespondencja Opracowania i wycinki prasowe Materiały warsztatowe i katalogi
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Materiały biograficzn
1Materiały biograficzne – życiorys, dzieje rodu Rogoyskich.1949 - 1987niem.pol.
2Artykuły i opracowania Domana Rogoyskiego.1969 - 1987pol.
Korespondencja
3Korespondencja m.in. od Haliny Janiszewskiej, Zofii Lewartowskiej i Ady Dziewanowskiej.1975 - 1986pol., ang.
4Korespondencja w sprawach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.1979 - 1987pol.
5Zaolzie – korespondencja m.in. z Ludwikiem Łubieńskim, notatki, wycinki prasowe.1985 - 1987pol.
Opracowania studyjne
6Józef Beck – opracowania, wycinki prasowe, wspomnienie Jadwigi Beckowej i Domana Rogoyskiego z pobytu ministra Becka w Rumunii.1944 - 1986pol.
7Wydarzenia w Polsce po II wojnie światowej – wycinki prasowe, opracowania.1981 - 1986pol.
8Miejsce Polski w Europie – opracowania, korespondencja, notatki.1979 - 1981pol.
Prace twórcy spuścizny
9Materiały warsztatowe do wojskowego słownika angielsko-polskiego. Litery A-M. - pol.
10Materiały warsztatowe do wojskowego słownika angielsko-polskiego. Litery N-Ż. - pol., ang.
11Katalog Instytutów Naukowo-Badawczych w Polsce. - pol., ang.
12Katalog Instytutów Polskiej Akademii Nauk i szkół wyższych w Polsce. - pol., ang.
13Publikacje i artykuły Anthony’ego B. Atara (Antoniego Tarnowskiego) w prasie zachodniej.1948 - 1950pol., ang.
14Polsko-angielski słownik skrótów wojskowych. Litery A-N. - pol., ang.
15Polsko-angielski słownik skrótów wojskowych. Litery O-Z.1947 - 1949pol., ang.
Korespondencja
16K1980 - 1982ang.
17x - ang.
18x1941 - 1946pol.
19x - pol.
20x1950 - 1968pol., ang.
21x1943 - 1949pol., ang.
22x - franc, niem, pol.
23x - pol., ang., niem.
Varia
24x1948 - 1953ang.
25x1943 - 1946pol., ang.
26Audycje radiowe „America speaks to Poland” – scenariusze audycji, treści audycji, opracowania, korespondencja, wycinki prasowe. - pol., ang.
27Opracowania i notatki na temat współczesnego chrześcijaństwa i polityki międzynarodowej. - ang.
28Sytuacja wewnętrzna w Holandii po II wojnie światowej – notatki, opracowania, periodyki - ang.
29Polityka europejska po II wojnie światowej – notatki, opracowania, referaty. - pol., ang., niem.
30Polscy uciekinierzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki – opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
31Odpisy dokumentów i korespondencji Rządu Polskiego na Emigracji1942 - 1943pol.
32Publikacje i periodyki związane z nauka społeczną oraz duchowością kościoła katolickiego.1948 - 1949ang.
33Wydawnictwa i periodyki poświecone powojennej Hiszpanii i organizacjom katolickim.1944 - 1951hiszp.
34Stosunki polsko-sowieckie i okupacja sowiecka Polski – artykuły prasowe, opracowania. - ang.
Fotografie
35Fotografie -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs